6:36 am - vineri aprilie 19, 2019

Geopolitica naţional-comunismului român

11501 Viewed Claudio Mutti 43 responds
ceausescu

La renumita conferinţă din 25 ianuarie 1904, geopoliticianul britanic, domnul Halford Mackinder, a menţionat în faţa ascultătorilor săi importanţa fundamentală a marelui spaţiu situat în centrul continentului eurasiatic, pe care dumnealui l-a numit Heartland (“regiunea-inimă”, adică “teritoriu central”) şi l-a definit “axa geografică al istoriei”.

Într-un studiu ulterior din 1919, Democratic Ideals and Reality, Mackinder dezvolta argumentul şi afirma textual : “Cine conduce Europa de Est, domină Teritoriul Central. Cine conduce Teritoriul Central, domină World Island (“insula mondială”, expresie originală cu care Mackinder desemna Continentul Antic: Eurasia şi Africa). Cine conduce World Island domină lumea”.

În timpul războiului rece, mulţi analişti au raportat această celebră frază la importanţa pe care o avea Europa de Est în confruntarea bipolară dintre SUA şi URSS. Astfel, România era considerată parte integrantă a acelui spaţiu ce se afla în centrul luptei pentru puterea mondială.

După 1989, România, împreună cu alte ţări est-europene, a aderat la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO in engleză). Trei din aceste ţări, oficial “atlantice” (Albania, Croaţia şi Slovenia), sunt în realitate ţări mediteraneene, cum e şi, de fapt, Italia – ţară “atlantică” mai veche; patru (Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania) sunt spălate de Marea Baltică; alte două (Bulgaria şi România) sunt situate la Marea Neagră; în fine, mai sunt trei care nu numai că nu au ieşire la Oceanul Atlantic, dar nu au nici o ieşire spre nici măcar o mare: Cehia, Slovacia şi Ungaria.

Atribuirea României statutului de “ţară atlantică” echivalează cu falsificarea identităţii geografice a acestei ţări şi negarea funcţiunii ei naturale, reducând-o la rolul de avanpost al Occidentului atlantic în apropierea Rusiei.

Statutului de “ţară atlantică şi occidentală”, impus României de interesele geostrategice americane, geografia şi istoria îi contrapun un loc central, care a fost accentuat în diverse moduri de către geopoliticieni români şi străini.

Elementul care defineşte spaţiu geografic românesc nu este nicidecum Oceanul Atlantic, ci Carpaţii, Dunărea şi Marea  Neagră.

Carpaţii, pe care cineva i-a definit drept “coloana vertebrală al teritoriului şi poporului român”, închid într-un inel Transilvania, care, în viziunea geopoliticienilor români, reprezintă pentru România acel Kernland (“regiunea sâmbure”) şi acel Mittelpunkt (“punct central”) de care vorbesc şi clasicii gândirii geopolitice.

Dunărea, cel mai important râu al Europei, constituie o diagonală de navigare privilegiată, aşa încât România, spălată de acest râu de mii de kilometri, e un mijloc de comunicare natural între ţările industriale ale Europei Occidentale pe o parte, şi a celor din Orientul Mijlociu şi Apropiat, pe altă parte.

Al treilea element geografic fundamental al României este Marea Neagră. Datorită naturii sale de mare internă şi îndepărtată de la oceane, Marea Neagră are un hinterland imens şi de o importanţă majoră. Acesta se află la confluenţă a două mari arii de civilizaţie, cea ortodoxă şi cea islamică, precum şi între două arii etnolingvistice, cea slavă şi cea turcă.

Marea Neagră constituie un pol de interese majore ale României, Bulgariei, Turciei, Georgiei, Rusiei şi Ucrainei. Datorită comunicării cu Marea Marmara, interesele acestor ţări se extind, prin Marea Egee, la Marea Mediteraneană, şi de aici la alte zone ale lumii.

Printre atâţia experţi şi oameni politici care au pus în evidenţă funcţia geostrategică a acestor componente geografice, îl citez pe omul de stat I. Brătianu (1898-1953), care a subliniat faptul că România reprezintă un punct nodal al continentului eurasiatic, un punct de intersecţie al migraţiei popoarelor şi al marilor imperii.

“Noi trăim aici la o răspântie de drumuri, la o răspântie de culturi şi, din nefericire, la o răspântie de năvăliri şi imperialisme. Noi nu putem fi despărţiţi de întregul complex geografic care, cum veţi vedea, ne mărgineşte şi ne hotărăşte destinul, între cele două elemente care îl stăpânesc, muntele şi marea. Ceea ce aş vrea să apară lămurit este că pentru a ne înţelege trecutul, trebuie să înţelegem mai întâi întregul complex geografic, istoric, geopolitic, din care acesta face parte” (Gh. I. Brătianu, Chestiunea Mării Negre, Curs 1941-1942, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie şi Litere, ed. Ioan Vernescu, pp. 11-12).

Şi geopoliticianul român Vintilă M. Mihăilescu (1890-1978) a evidenţiat rolul de intersecţie geografică şi geopolitică a României, arătând cum ţara se află în punctul în care se intersectează linii de tendinţă ce provin din Europa centrală, din Balcani şi Rusia.

Caracterele de centralitate a României sunt şi mai evidente, dacă considerăm coordonatele sale culturale. Apartenenţă simultană la Ortodoxie (geografic fiind răspândită între Belgrad şi Vladivostok) şi la familia neolatină (între Bucureşti şi Bruxelles) constituie un element potenţial de joncţiune între confesiunile creştine occidentale şi cele creştine orientale.

În particular Transilvania, “regiunea sâmbure” a României, constituie un punct de convergenţă  a trei sectoare lingvistice europene (neolatin, germanic şi ugro-finic) şi a celor trei principale confesiuni creştine (ortodoxă, catolică şi protestantă).

Referindu-ne la perioada postbelică, care a fost percepţia geopolitică a românilor privind poziţia ţării lor?

În orânduirea politică hegemonizată de Partidul Comunist, şcoala geopolitică română trebuia brusc să înceteze propriile activităţi, deoarece în tot aşa-numitul “lagăr socialist” geopolitica era oficial interzisă, fiind asociată cu Karl Haushofer şi cu alţi geopoliticieni al celui de-al treilea Reich şi condamnată ca “pseudoştiinţă nazistă”. Zic oficial, fiindcă geopolitica continua să existe şi în perioada comunistă: se preda într-o manieră informală la cursurile de strategie, geostrategie, istorie militară, artă militară. Fără a stabili cursuri oficiale de teorie geopolitică, în practica relaţiilor internaţionale România socialistă instaura o linie de acţiune coerentă, inspirată de un proiect geopolitic bine conturat.

Aceasta s-a întâmplat când, în urma întorsăturii naţional-comuniste, România tindea să devină o ţară autonomă, capabilă să dezvolte proprii funcţii speciale şi originale în politica internaţională şi de sa câștige acea centralitate care era o constantă a elaborărilor teoretice interbelice.

Noţiunea de centralitate – la care geopoliticienii antebelici au făcut apel pentru a individualiza poziţia României în comparaţie cu alte state – cu Ceauşescu a luat o semnificaţie de substanţială echidistanţă, încât Bucureştiul, fără a pune în discuţie propria apartenenţă la “lagărul socialist” reuşi a instaura o serie de relaţii cu ţări apartenente la alianţe internaţionale diferite. Un exemplu ar fi poziţia româna în sectorul balcanic, care poate fi rezumată cu cuvintele Conducătorului însuşi :

“România dezvoltă relaţii bune cu toate ţările socialiste din Balcani: cu Bulgaria, (…) cu Republica Populara Albania (…) În ce priveşte relaţiile noastre cu Iugoslavia socialistă, vecină şi prietenă, doresc să subliniez că acestea cunosc o dezvoltare continuă (…) Consecventă politicii sale de extindere a legăturilor cu toate ţările, indiferent de orânduirea lor social-politică, România se pronunţă pentru dezvoltarea relaţiilor cu Grecia şi Turcia. (…) Deşi România şi Turcia fac parte din alianţe politice şi militare diferite, în convorbirile cu conducătorii turci am fost unanimi în convingerea că deosebirile de sistem social-politic, apartenenţa la o alianţă sau alta nu pot – şi nu trebuie – să împiedice dezvoltarea de relaţii normală între state” (M.-P. Hamelet, Nicolae Ceauşescu. Biografie şi texte selectate, Editura politică, Bucureşti 1971, pp. 215-216).

La această echidistanţă, care avea scopul de a instaura şi a suda relaţiile între ţări europene aparţinând la cele două diferite tabere, corespundea poziţia prin care România, mai degrabă decât să facă parte în dezacordul ruso-chinez, se vrea poziţionată super partes, sau mai bine, inter partes, şi râvnea sa joace o funcţie de joncţiune între cele două mari puteri eurasiatice. Cu ocazia unei întâlniri internaţionale de partide comuniste şi muncitoreşti, o atare poziţie a fost ilustrată de Ceauşescu în felul următor :

“Partidul nostru, încă cu mulţi ani în urma, a privit cu îngrijorare ascuţirea polemicii publice şi agravarea divergenţelor între partidele comuniste şi muncitoreşti, îndeosebi între Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi Partidul Comunist Chinez. (…) În primăvara anului 1964, Partidul Comunist Român s-a adresat atât Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cât şi Partidului Comunist Chinez cu apelul de a nu extinde şi ascuţi polemica, de a acţiona pentru găsirea căilor de rezolvare a problemelor divergenţe. (…) Aşa cum am mai declarat public şi cum am spus tovarăşilor chinezi, noi nu suntem de acord cu acuzaţiile pe care le aduc Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi altor partide comuniste. În același timp, noi am arătat tovarăşilor sovietici şi tovarăşilor din alte partide frăţeşti că nu suntem de acord nici cu acuzaţiile pe care le aduc Partidului Comunist Chinez” ( M.-P. Hamelet, op. cit., pp. 186-188)

Un aspect problematic a echidistanţei române se manifestă în schimb când Conducătorul, după vizita lui Nixon la Bucureşti, se prezenta ca intermediar şi lucra pentru apropierea chinezo-americană, ceea ce Kissinger considera necesar pentru strategia sa antisovietică.

La fel de problematică a fost poziţia de echidistanţă şi neutralitate adoptată de Bucureşti în 1967 faţă de agresiunea sionistă împotriva ţărilor arabe. Pe când statele blocului socialist (care aveau vini mari în ceea ce priveşte naşterea regimului de ocupaţie sionist în Palestina) se aliniau cu lumea arabă şi îşi retrăgeau reprezentanţele diplomatice de la Tel Aviv, România a prins ocazia pentru a accentua propria distanţă de URSS, menţinând şi cultivând relaţii cu regimul sionist din Palestina. După proiectul lui Ceauşescu, echidistanţa între agresat şi agresor oferea României posibilitatea de a juca un rol de mijlocire care trebuia să-i confirme poziţia de stat independent şi suveran, implicat în activitate de arbitru al păcii. Îl citez în continuare pe Ceauşescu:

“România nu are niciun fel de interese speciale în Orientul Apropiat. Poziţia sa în problema războiului dintre ţările arabe şi Israel porneşte de la realităţile create ca urmare a dezvoltării lumii postbelice, a existenţei statelor arabe independente şi a statului Israel. Ca prieteni ai popoarelor arabe, ne-am manifestat întotdeauna solidaritatea şi sprijinul faţă de aspiraţiile lor pentru unitate naţională, pentru progresul economic şi social, pentru independenţă naţională. (…) Dar dorim să le spunem cinstit prietenilor arabi că nu  înţelegem şi nu împărtăşim  poziţia  acelor cercuri care se pronunţă pentru lichidarea statului Israel. (…) După părerea noastră, singura cale raţională pentru rezolvarea conflictului din Orientul Apropiat este retragerea imediată a trupelor israeliene din teritoriile ocupate, desfăşurarea tratativelor cu participarea părţilor interesate pentru soluţionarea problemelor litigioase”  (M.-P. Hamelet, op. cit., pp. 219-221).

Pentru a înţelege bine poziţia lui Ceauşescu despre Orientul Apropiat, care ar putea să fie definită prin termenii formulei actuale “două state pentru două popoare”, trebuie luat în consideraţie încă un fapt determinant: după cel de al doilea război mondial o mare parte a evreilor rezidenţi în ţara dunăreană a plecat în Palestina, astfel că românii au văzut, în existenţa unei colonii evreieşti departe de hotarele lor, soluţia acelei probleme care atât de mult timp i-a hărţuit. “Pentru români România, pentru jidani Palestina”: aceasta a fost, încă din anii ‘20 al secolului trecut, lozinca unui popor exasperat de invazia masivă a evreilor.

Această linie, care în perioada interbelică şi-a găsit în România nu numai susţinători, ci şi opozanţi prestigioşi (de exemplu Nae Ionescu), a fost urmată cu desăvârşire de Ceauşescu. Acesta, dacă pe de o parte a alungat ultimii evrei de pe poziţiile pe care le ocupau în Partid şi în Stat şi a favorizat emigrarea evreilor din România, pe de alta parte a adoptat faţă de regimul sionist o poziţie de substanţială complicitate.

Această tactică de compromis nu a reuşit totuşi să împiedice ca personaje legate de cercuri sioniste, precum Silviu Brucan şi Petre Roman, se folosească de o reţea internaţională de complicitate şi să urzească împreuna cu alţi planul subversiv din 1989.

Despre semnificaţia politică acestui eveniment, se poate spune că a reprezentat lichidarea definitivă a acelei poziţii de independenţă şi centralitate pe care naţional-comunismul a încercat să-i atribuie României.

Rolul desfăşurat de serviciile secrete sovietice în cadrul loviturii de Stat din decembrie 1989 avea evident scopul de a asigura controlul rusesc asupra spaţiului românesc; dar susţinerea furnizată de Moscova mişcării subversive a fost, în concluzie, un ajutor activ la acapararea americană a Europei de Est. Astfel, şi în România, Gorbaciov a lucrat “pentru Regele Prusiei”, adică pentru Preşedintele american.

În cele două decade care au urmat 1989, România a fost un obiect al planului hegemonic american, care a considerat-o ca o parte din aşa numita “Nouă Europă”, adică din grupul acelor ţări ex-comuniste care, la momentul agresiunii anglo-americane contra Irakului, s-au pus la dispoziţia Statelor Unite, despărţindu-se în aşa fel de politica europeană a Franţei şi a Germaniei.

În noua confruntare a puterilor atlantice cu Rusia, este de prevăzut ca România să devină, împreuna cu Bulgaria, Cehia, Polonia şi ţărişoarele baltice, o bucată dintr-un “cordon sanitar” antirusesc.

Într-un astfel context geostrategic România ar dezvolta, în particular, un rol de santinelă a NATO pe malul Mării Negre, un rol asemănător cu al Georgiei, în timp ce alte ţări din Europa centrală şi estică aflate în sfera de influenţă a Alianţei Atlantice vor interzice Rusiei accesul la Marea  Baltică şi la Marea Adriatică.

Dacă am presupune teoretic că România ar putea să adopte o politică bazată pe principii de suveranitate şi de autonomie, atunci ar trebui că această ţară, în loc să fie redusă la un simplu pion al strategiei atlantice, ar trebui să recupereze o funcţie potrivită propriei poziţii geografice, propunându-şi să nu fie o santinelă a Occidentului, ci un element de legătură, o punte între Europa şi Rusia.

Dar aceasta ipoteză e foarte departe de posibilitățile oferite de realitatea de astăzi, deoarece actuala clasă politică română nu pare de loc a fi în măsură de a concepe, şi mai puţin de a realiza, un proiect geopolitic de acest gen.

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
5/5 - 2
You need login to vote.
neo_liberalism

Liberalismul şi metamorfozele lui

Dugin si Rosca la Bucuresti

Un gânditor rus îndrăgostit de cultura română: Dughin la București

Related posts
43 Responses to “Geopolitica naţional-comunismului român”
 1. M_D_L
  # martie 7, 2017 at 7:17 am

  Americanii intentioneaza sa foloseasca Romania si Polonia ca rampe de lansare de rachete termonucleare contra Rusiei. Asta se vede cu ochiul liber. Cele doua colonii ale SUA vor fi intens bombardate termonuclear de Rusia. Cine are bani, sa se care repede de aici.

  • SaakasBilly
   # martie 12, 2017 at 5:17 am

   Eu personal cred ca e vorba de altceva aici !!Ricanii niciodata nu au dus un razboi fatzish cu o fortza militara pe masura lor !! Ei au efective mai numeroase si mai bine inarmate decat toate tzarile lumii luate la un loc!! Niciodata nu au purtat un razboi cu cineva comparabil cu ei ,macar un sfert din puterea lor militara !! Si pe nazisti i-au luat prin surprindere cand nu se asteptau, golaneste ,din spate ,cand razboiul era deja castigat de urss !! Stiau ca rusii sunt prea slabiti ca sa continuie frontul si impotriva lor ,si asa au ocupat jumatate din europa ,ca in urma unei alte golanii ,sa o ocupe toata !! Ei fac parada cu multimea trupelor lor ,si cu tehnica militara,dar ei nu vreau sa moara in razboaie ,si o confruntare cu rusii nu va fi ca asa zisele „razboaie” din africa si asia cu ….lumea a treia,a subdezvoltatilor ,pe care o manevreaza cu bani ,minciuni si dezinformare !! Nu !! Ei in actuala conjunctura ii ataca pe rusi in primul rand de ciuda pentru ca planul lor sconcsos de a ocupa noi si noi teritorii prin shoparle gen”primaveri” si „maidane” stagneaza ,si sunt semne clare ca toata stradaniile lor de a-si extinde granitele imperiale sunt reversibile !! In al doilea rand ei lucra in fundal la prabushirea europei ,si aici nu e vorba de Obama sau Crump ,deci nu e chestie de mascote si cocote ,ci un plan al adevaratei conduceri dincolo de circ si laturi pentru prostimea poporeana !! Orice razboi extins se poate transforma in razboi mondial ,care orice finalitate ar avea ar insemna sfarsitul imperiului !! Era un plan de o naivitate cumplita ,a unui razboi atomic limitat ,in care sa fie afectate atat Europa ,rusia ,china ,cat si o mare parte a tzarilor arabe ,dar doar atat cat suprematia americana sa fie asigurata pentru urmatorii o mie de ani!! Asta daca rushii si chinejii sunt destul de naivi iar  ei destul de golani ,incat sa poata cadea la intelegere cu tzarile distruse in cazul acestui scenariu cacacios !! Deci rusii si chinejii sa fie convinsi ca mai bine sclavi intr-o subdezvoltare crunta ,decat …deloc !! Insa asta e un fel de desene animate ca si razboiul stelelor a lui Reagen ,poveste care insa si-a atins scopul…sa recunoastem !! Scopul lor nu e adevarul ,ci foloasele obtinute din minciuna ,manipulare si dezinformare !! Deocamdata ce se vede si cu ochiul liber e destructurarea accelerata a uniunii europene ,nu de catre rusi cum se minte porceste ci de catre ricani…pe toate fronturile !! Se urmareste vaduvirea tzarilor vechi cu traditii democratice si de ultimul gram de democratie sau patriotism ,ca de astea ciuri-buri ca a noastra ….nici nu mai vorbim !!

 2. vasile dumitru
  # martie 7, 2017 at 12:25 pm

  Odata cu tecerea timpului,incepe sa se impuna adevarul istoric..cati il injurau pe Ceausescu in 1990 si cati acum.nu a mai ramas niciunul.,acesta poate fi pus alaturi de Horea,care a spus-mor pentru popor.  Intre oamenii politica actuali mai poate spune vreunul asa ceva?

  • SaakasBilly
   # martie 12, 2017 at 5:31 am

   Dom’le nick „vasile ” sau „dumitru” ,eu nu as marsha pe unu’ ca Ceausescu si regimul lui eshuat  !! Eu am trait vremurile alea ,si nu din interiorul mafiei comuniste ,pentru ca adevarul e ca era o adevarata burghezie proletara,iar acum a ajuns elita cu valorile rasturnate ,incat romanii niciodata nu vor avea sansa sa concureze de la egal la egal cu tzari care nu au cunoscut ceva similar se’curitatii create de acest personaj odios !! Ricanii dupa ce tzaranul roman a ramas cu ochii uscati in zare asteptandu-i ,nu au facut altceva decat sa-i achizitioneze la pachet si pretz moka ca pe o mare valoare,pierduta in tarabele din talcioc !! Acum mafia se’curista sa stilizat,sa occidentalizat ,a devenit muista si natoista ,ceausescu ,efectiv nu era in stare sa-i resfete in halul asta cum au facut campionii demoncratiei ricanesti !! Circula pe vremea ODIOSULUI zicale cum ca ” COPIII LOR VOR FI SHAFIII COPIILOR NOSTRII ” dar cred ca nimeni nu se astepta ca ricanii si occidentul sa faca asta ….POPORULUI ROMAN !!

 3. M_D_L
  # martie 8, 2017 at 5:01 am

  Ce vor sa faca gunoaiele din PSD cu aceste mariri de salarii din sectorul bugetar ? Economia tot aia este, fara industrie si fara venituri consistente. Vor crea mega-inflatie, ca in anii ’90. Deja comerciantii au crescut preturile si la televizor s-a spus ca se prevede dublarea pretului la energia termica. Pregatesc cumva trecerea la euro ? Care este misterul acestei masuri, aparent fara logica ?

  • SaakasBilly
   # martie 12, 2017 at 6:03 am

   „Fratele”  meu „Micul Urs” sau „Sitting Bull”,in bantunistanul mioritic situatia e „asa de buna”.sper ca observi ghilimelele ,incat se pleaca pe capete !! Se estimeaza ca in 5-6 ani, jumatate din sheptelul poporean al tzarii se va regasi pe afara ,la diferite munci jenante(si nu numai) de la  care localnicii se cam sustrag !!OK !! Prapaditzii si fomishtii cei in stare de munca …binenteles ,sunt de mult pe afara,mai nou pleaca astia din aparatul mafiot ,mai nou ,un fomist nu mai are nici o sansa,trebe’ sa sti engleza,germana,sa ai o facultate,sa aratzi bine ,sa inghiti multe !! In fine !! La mafia se’curista a ajuns sa-i migreze aparatul !!! Deci cu medicii care pleaca si cu creerele ,e ceva stiut de mult !! Creere pentru ce ?? Suntem colonie ,ce sa faca aici ??? Medici pentru ce ?? Majoritatea poporenilor inactivi care au nevoie de ei stau pe pensii si ajutoare de stat,paguba in ciuperci !! Dar pleaca APARATUL ,”fratele meu” ….MICUL URS sau SITTING BULL!! Asta e tragedia lor …intelegi ?? Bine !! Pleaca aia grosieri !! Talpa !! Dar fara aia nu mai au sustinerea logistica necesara !! Nu o sa mai poata controla pana si ultimul catun !!  Cat despre PSD -mafia activistilor de partid ,stiu ca esti in galeria mafiei se’curistilor ,dar mafia asta mai ciumete mincinos ce esti ,e unitara ,indivizibila ,si …invizibila !! Monolitica cum s-ar spune !! Fara nici o zgaraietura !! Intacta !!Tilivizorul e pentru prosti !! Pentru poporenii manipulabili !! Nu pentru troli unshi cu toate alifiile cum esti tu ,fratele meu ,MICUL URS sau SITTING BULL !! Deci daca ai fi putin mai atent ,ai observa ca dupa asasinarea dictatorului, mafiei foste ceaushiste ia fost crescuta retributzia permanent !! La noi e si recordul inegzistent in alta parte normala la cap,ca un angajat la stat ia salarii mai mari ca in sectorul privat !! In dictaturi insa e….NORMAL !!

 4. M_D_L
  # martie 9, 2017 at 2:42 pm

  Ii gasira nationalisti tocmai pe romani, care s-au lasat regulati de bozgori, de rusi, de turci si acum de americani si de gunoaiele din Europa de Vest. De ce nu vorbiti despre adevaratii nationalisti (ungurii, evreii, francezii, rusii, anglo-saxonii, etc) ?

  • SaakasBilly
   # martie 12, 2017 at 6:19 am

   ” REGULATORII BOZGORI ” au facut ce au facut incat au ramas cu un sfert de tzara si cetatzeni de categoria a saptea speciala, imprastiati in toata europa ,cei care inca nu sunt asimilati…binenteles !! Tokes chiar zilele astea zicea ca UDMR-ul vinde de 27 de ani interesele minoritatii lor din romanica mioritica !!Eu zic ca i-a trebuit cam prea mult sa observe un asa un „mic amanunt” !! E normal !! „Steaua romaniei” i-a opturat vederea ,sau gandirea limpede !! Eu cam de atata timp zic ca UDMR-ul e departamentul se’curitatii in limba bozgoreasca si ca au servit exclusiv doar interesele romaniei in toti acesti 27 de ani, cum a facut si Tokes de altfel ,fiind si el ofitzer de se’curitate sub acoperire ,care joaca un rol ,pe care daca el nu era ,era in schimb un loc gol ,care ridica serioase semne de intrebare !! Nu mai jucati pe prostii !! Romanica din mioritza e un stat artificial ca si ukraina sau polonia ,astea se vor destrama odata cu colosul uriashului imperiu’ malefic anglo-saxono-ricano-cazar …care le-a creat ,nu mai devreme !! Pana atunci eu am un somn foarte linistit de fiecare data cand nenorocitii de soarta unguri cica „VREAU SA IA ARDEALUL” !! Dar asta nu inseamna ca nu exista actori ,actorie,scene ,spectatori si ca nu ar exista …”meseria” asta !!

 5. M_D_L
  # martie 11, 2017 at 6:53 am

  Daca ar mai trai nea Nicu, ar zice: “România nu are niciun fel de interese speciale în lupta pentru suprematie care se da intre rusi si americani. Poziţia sa în problema unui posibil razboi termonuclear intre cele doua superputeri, este de neutralitate totala, de evitare a loviturilor nucleare. Prudenta este o virtute. „

 6. SaakasBilly
  # martie 12, 2017 at 7:21 am

  „nea nicu” tatal vostru spiritual ,daca putem vorbi de „spirit” intr-o buda ideologica ,a fost un mare fraier ,poate si senilitatea si-a spus cuvantul !! El a vrut sa fie „MEDIATOR” intre criminal si victima lui ,vrand sa-si creeze niste avantaje evidente ,insa MOSSAD-ul ia facut de petrecanie in decembrie 89′ tocmai pe breshele de securitate rezultate din COLABORAREA MOSSAD-ului cu SE’CURITATEA !! Cu criminalii astia planetari e bine sa fi in stare de adversitate ca sa stie cat mai putin de tine !! Daca ajungi la „PRIETENIE” te-ai dus pe copca !!

 7. SaakasBilly
  # martie 12, 2017 at 7:36 am

  Apropo !! De „REGULATORII BOZGORI ” !! Romarlanii au ramas „insarcinati” de la ei nu numai cu ardealul ,dar si cu PALINKA,cu traditionalul KURTOSH KOLACI rromanesc,cu traditionalul port rromanesc din care printr-un hocus pocus a disparut …opinca ,si cu multe minciuni frumoase cu care ne indoctrinam copiii invatzandu-i sa urasca orice si pe oricine !! Cat despre turci,am ramas insarcinati nu numai cu dobrogea si cu tzarmul marii negre ,dar si cu halvaua, cu micii nostrii „traditionali”,cu lenea orientala si binenteles cu MANELELE !! Si asa mai departe !! Am „IMPRUMUTAT” de la fiecare ce ne-a placut !! Apropo de „IMPRUMUTAT” ,chiar acum un ruman a fost impushcat in spate in italia ,in timp ce „IMPRUMUTA”ceva, din seiful unui bar !! Italienii ?? Neste ..”.barbari” !!!

 8. luminita dumitrache
  # martie 12, 2017 at 6:22 pm

  Bun articol!Politica externa a lui Ceausescu a fost o politica realista, care a tinut Romania pe o linie de cvasi neutralitate de dorit pentru o tara mica…Politica interna , a fost implementata de aceiasi romani care ne fac acum politica. Traim asa cum suntem, asteptam sa ne rezolve altii problemele.Admiratia pentru modul cum s-a redresar Rusia dupa  destramarea URSS ar trebui sa-i cuprinda si pe politicienii nostri cumparati de SUA si sa-i faca sa reconsidere relatia cu Rusia.Dar ei nu au timp de noi…

 9. # martie 12, 2017 at 11:03 pm

  Pffffff ce oroare : SaakasBilly tot aici iti curg mucii si facand clabuci la gura cu toxine anti Eminescu,anti Ceausescu si anti Poporul Roman, securist imputit si agent dublu ce esti?

  • M_D_L
   # martie 13, 2017 at 6:25 am

   Cred ca SB e un kakat de la serviciile maghiare.

  • SaakasBilly
   # martie 19, 2017 at 8:48 am

   Dom’le Oleg cojocaru’ de la paginaderusia.ro ,(probabil un pseudonim ca si nick-ul „bogdan” alaturi de alte cateva nick-uri cu care umpli si paginile forumului respectiv ca si aici ,de altfel )ce e haios de tot, e personulitatea matale ,faptul ca esti in stare sub forma de om orchestra sa tzi sub o multime de nick-uri doua saituri rusofobe pline ochi cu ineptzii in stil de mare pishu’ ceea ce si esti de fapt !! Sunt convins ca nick-ul acesta e real ,numai ca l-ai uzurpat ,m-am intalnit cu persoana respectiva pe alte saituri,un om de treaba in general !!Pe paginadecaca.ro dom’ Oleg, acest cozubas e atacat de matale exact cum ma ataci pe mine aici !! Omul e mai degraba prorus ,nu rusofob ,cum ai vrea matale sa para !!Sunt astea doua saituri romarlane tinute pe banii lui SOROSH ,care scot minciuni permanent ca o canalizare imputzita de buda !!De la o posta pute a manevre se’curiste !! Sti cum va recunosc ?? Datorita prostiei voastre !! Datorita lipsei de inteligentza !! Datorita ciobanismului ,a grobianismului si a profesionalismului de nivel zero….barat !! Si binenteles dupa mirosul pestilential …de cacat…..care va caracterizeaza !!

   • M_D_L
    # aprilie 3, 2017 at 5:35 am

    Lasa vrajile si povesteste-ne de ce ii pupi in kur pe unguri. Spune-ne de la cap la coada, tot ce ai pe suflet.

 10. SaakasBilly
  # martie 14, 2017 at 9:29 am

  NU TOTI SE’CURISTII AU APUCAT VARTOS…”CIOLANUL” –„România e acaparată de foştii securişti. E furată pe bucăţi!“  http://adevarul.ro/news/sport/ilie-nastase-dezlantuit-iliescu-e-mai-vinovat-romania-e-acaparata-fostii-securisti-e-furata-bucati-1_58c6f9515ab6550cb84c3f86/index.html?ref=yfp

 11. SaakasBilly
  # martie 14, 2017 at 9:36 am

  UN ALT SE’CURIST CEAUSHIST …” TENISMEN” …: ) : ) : )  ––„Între un hoţ şi un prost, eu prefer hoţul!“ –-Pai ce e drept ,e drept ,sa fi hotz in bantunistanu’ mioritic nu a fost niciodata o rushine ,ci o calitate !! La cei mici li se zice : „ce hotz e ” adeca…. „descurcaretz” …”deshtept” ….”rasarit” : ) : ) : ) : http://adevarul.ro/news/sport/Tiriac-pamant-romanii-iesit-piata-victoriei-Intre-hot-prost-prefer-hotul-1_58c6b5e85ab6550cb84a4d6e/index.html?ref=yfp

 12. a-mirabilis
  # martie 16, 2017 at 6:02 pm

  Tot incerc sa-i dibui spusele lui ShakalBuli,sa le traduc sa-i vad care ii adevaratul lui drum .Este de neinteles.Asta nu are nici tata nici mama.Toti sunt o apa si un pamant.Cea ce este interesant ca lui ii place sa condamne,este un indignat cu apropiate crize de isterie dar ii este greu ,foarte greu sa vada cu luciditate si partea sa de vina.Pentru el toata lumea este vinovata. El ,un nevinovat a carui copilarie a fost nefericita ,frustrata cand nu alerga dupa pokemoni si nici nu tragea concluzii politico-filozofice.Ce sa-i faci frate,la unii a ramas pentru vecie acel sentiment de a invinovatii pe altii.Citindu-i commenturile imi provoaca mari angoase.Noaptea ,cand incerc sa dorm,se declanseaza o teroare cumplita ,fiinte dintre cele amintite de ShacalBilli,intunecate,diavolesti,securiste,comuniste,maidaniste imbracate in diferite culori vin si incearca sa-mi fure bruma de speranta ca totul depinde de fiecare daca vor sa fie bine ca sa nu fie rau.

  • M_D_L
   # martie 17, 2017 at 4:49 pm

   O fi epileptic. Doamne fereste !

 13. eu
  # martie 19, 2017 at 9:03 am

  SB are mici devieri,este totusi muritor ca noi toti,dar nu poti sa nu remarci realismul comentariilor lui mai ales la politica internationala,s-au intamplat chestii care parca le ghiceste in cafea…..Astfel de comentarii nu le vezi la tv,nici nu ai cum,am ajuns la concluzia ca suntem lasi,mai ales conducatorii,care sunt chipul si asemanarea noastra.Deci bine nu va fi,doar daca va veni cineva sau ceva sa ni-l faca cu forta.In afara de SB mai sunt cativa care au ceva de transmis,dar rar….

 14. SaakasBilly
  # martie 19, 2017 at 9:17 am

  Boahahahahaha !! Doamne ,cu cata pofta pot rade de ciumecul asta !! E o adevarata cura de sanatate !! Prost mai mare ca asta nu am mai intalnit !!! Auzi sconcsul ,omul fecala ,cica fac „crize de isterie” ,nu vad lucrurile…”cu luciditate”,nu vad „partea mea de vina”,in schimb pentru mine „toti sunt de vina” sunt „frustrat ” cu „copilarie…nefericita” ,vad doar fiintze „intunecate,diavolesti,securiste,comuniste,maidaniste” !! Ca apoi sa revina cu cireasa de pe tort ,intro alta postare sub un alt nick ,cu verdictul caraghios „O fi epileptic. Doamne fereste !” !! „Fratele”  meu „Micul Urs” sau „Sitting Bull”,tu bati campii ca de obicei ,ineptiile tale le pot crede eventual doar cretinii grobieni ,asa cum esti tu,nu cei care au discernamant cat de cat !! O dai mereu cu „multimea” ,creezi impresia de grup ,spui ceva sub un nick si apari imediat sub un altul ca sa te sustii ,apoi apari sub un al treilea nick impartial ca sa-ti dai dreptate la primele doua nick-uri !! Daca pe paginadecaca.ro mai aparea unul care incerca sa spuna adevarul (care nu mai apare nici ala) ,restul de contraci sunt tot ridicatori la fileu din redactie sau doar nick-uri ale aceluiasi dom’ OLEG ,aici suntem doar noi doi !!! Stiu !! te stradui din rasputeri sa dai senzatia de trafic ,de popor suparat pi rushi ,si toate cele ,dar deja obosesti ca om orchestra !! A-ti facut paginadecaca.ro prea stufoasa ,prea nabadaioasa ,deja incalciti minciunile si va contraziceti,si sunteti foarte putini ,sau ati fost …..mai exact ,ca acum ai ramas doar tu ,si obosesti vizibil !! Atata ai mintit ca efectiv esti in pana de idei !! Efectiv nu mai sti ce sa minti !! La cat cacat iti iasa pi gura ,cred ca nici macarea sau sexul nu-ti mai pica ghine !!

 15. SaakasBilly
  # martie 19, 2017 at 9:51 am

  Deci „Fratele”  meu „Micul Urs” sau „Sitting Bull” te asigur ca spre deosebire de tine ,nu fac „crize de isterie” pentru ca nu sunt pshihopat cum esti tu ,am avut o copilarie plina si fericita si nu am fost abuzat sexual ,cum banuiesc ca ai fost tu ,si cum cred ca mai esti si acum !! „Lucrurile ” le vad cu „luciditate” ….sau „nu”, in limita dreptului meu constitutional de a-mi exprima liber opiniile si parerile ,in schimb incercarile se’curistilor ca tine de a ingradi acest drept mi se par clar lipsite de….”luciditate” !! Cu fiintele „intunecate,diavolesti,securiste,comuniste,maidaniste”cred ca e la alegerea fiecaruia sa vada realitatea asa cum este zugravita in minciunile tale si a intregului aparat SOROSHISTO-NEOLIBERALO-IMPERIALISTI -ANGLO-SAXONO-RICANISTI ,sustinut de SLUGOII SE’CURISTI SI APARATUL DE REPRESIUNE DIN FOSTELE TZARI COMUNISTE,PLUS MARIONETELE DIN COLONIILE RICANE OCCIDENTALE  ,sau sa deschida fiecare ochii si sa contemple realitatea ,care nu e prea roza….dupa parerea mea…personala !! Ba chiar e mult mai infricoshatoare decat ce am incercat sa schitzez eu aici ,sau mii si mii de alti oameni ingrijoratzi pe buna dreptate de un viitor tot mai incert !! Cat despre acuza ca as fi „EPILEPTIC” constat cu stupoare crasa ta..incultura !! PROSTIA TA …cum ar veni !!  De fapt e ceva se’curistic accentul de a discredita pus pe boli ,e ceva clasic : ) : ) : ) !! SI SPER CA STI CA O FACI FARA NICI O BAZA REALA !! ESTI CA SI CAINELE CARE MUSHCA RAZA DE LA LANTERNA !!! Ha !! HA !! HA !!

 16. SaakasBilly
  # martie 19, 2017 at 9:58 am

  EPILEPTICI CELEBRII : DE LA IULIUS CEZAR LA …FLAUBERT !!-Sunt analize de mitic balcanic ,de microfurnica !! Nu le baga in seama !! Citeste doar numele enumerate acolo : ) : ) : )  :http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/bolnavi-celebri-epilepsie-iulius-cezar-flaubert-1_57d1677a5ab6550cb87e4624/index.html

  • M_D_L
   # martie 20, 2017 at 2:30 pm

   Dintr-o discutie cu un medic psihiatru am aflat ca la unii epileptici crizele sunt insotite de orgasm. Isi declanseaza singuri crize, uitandu-se la soare si trecand prin fata ochilor mana cu degetele rasfirate, sa se produca lumina stroboscopica. Se stie de multa vreme ca lumina stroboscopica (F=10-15 Hz) declanseaza criza de epilepsie.Mi-a mai spus ca cele mai oribile crime sunt produse de epilepticii (de unii, cu anumite forme ale bolii), nu de schizofrenici. Probabil ca SB e din categoria asta. Saracul de el, prin ce trece !

 17. SaakasBilly
  # martie 19, 2017 at 10:14 am

  CE E DE PISHU’ LUMII E CA PE SAITUL ASTA  SE PUNE UN ARTICOL INSIPID,INCOLOR,INODOR SI APROAPE INVIZIBIL DE O PLICTISEALA CRASA …O DATA PE LUNA !! NU AM MAI VAZUT O ASA LIPSA DE INTERES SI O ASEMENEA LIPSA DE ATITUDINE !! VIZITATORI PE FORUM,BATE VANTUL ,E CA DUPA APOCALIPSA ATOMICA ,IMI DA SENZATIA DE SINGUR SUPRAVIETUITOR !! SI TOTUSI IN MARELE BORING, OBSERV UN CRAB MINUSCUL  CARE SE ASCUNDE IN COCHILII DE MELCI !! DE FIECARE DATA IN ALTA COCHILIE  !! CA SA CE ?? SA DEA SENZATIA DE MISHCARE ?? DE VIATZA ?? OARE ARATAREA AGRESIVA DAR INOFENSIVA E IMUNA LA RADIATII ?? ATUNCI CU MINE CE E ?? CE CAUT IN ACEASTA LUME PUSTIE ??

 18. eu
  # martie 21, 2017 at 10:22 am

  A spus ceva PSD-ul in campanie de buletinul cu CIP?Nu eram pe faza…Ceva de cele 3mil semnaturi impotriva legalizarii homalailor?Lasi ordinari,au avut puterea totala si sunt mai fricosi ca iepurii,niste executanti de ordine !!!!!

 19. SaakasBilly
  # martie 24, 2017 at 8:47 pm

  Se intampla lucruri foarte interesante in lumea asta a noastra !! Probabil ,cum cineva zicea pe forumul asta ,e foarte aproape ziua cand cainii razboiului vor fi scapati definitiv,pentru ultima oara !! Privim marele spectacol american,vedem cu ochii nostrii involutzia si degradarea marelui imperiu tot mai malefic,condus de oameni tot mai imbecili,tot mai parshivi ,tot mai mincinosi,din umbra ,pe ascunselea ,cu marionete senile si obeze ,cu minoritari de culoare parshive ,mincinoase,excroace ,fara sapte ani deacasa ,care au menirea de a minti lumea si de a mima „democratia” !! „Democratia” nu exista,poate nici nu a existat ,dar traitorii in malele imperiu sunt privilegiati cum au fost toti cetatenii imperiilor de pana acum !! Acolo ,datorita jafului si crimei la nivel mondial practicat de imperii de cand e lumea ,e indestulare ,e abundentza si desfrau ,nu foamete si saracie ca zonele pradate de ei cu populatie decimata !! A fost ales Trump ,asa zis „presedintele” imperiului ,de fapt o marioneta ,un reprezentant de fatzada fara nici o putere politica !! Tot ce am zis eu cu mult timp in urma se adevereste !! America e o dictatura de tip nazist ,pusa pe jaf si crima ,ca orice imperiu,ca orice organizatie nazista !! Lumea se pleaca in fatza lor ,nu prea au de ales ,orice stupizenie,orice minciuna ,orice crima ,e bine sa o sustii ,ca pe un lucru destept,ca pe un lucru adevarat ,ca pe un lucru de mare umanitate,deoarece altfel ajungi tu  tzinta lor ,urmatorul popor care va ajunge prada minciunii lor diavolesti ,a ineptiilor si a nebuniilor lor criminale ,si nimeni nu va fi alaturi de tine ,nimeni care mai ieri era un partener de afaceri ,un colaborator ,un amic ,poate de aceiasi natie cu tine, care brusc nu mai recunoaste asta ,iti devine dushman si te ingroapa sub acuze mincinoase !!

 20. SaakasBilly
  # martie 24, 2017 at 8:56 pm

  Cineva a fost cumparat cu bani ,cineva joaca teatru si adevarul tau il numeste minciuna ,si bunele tale intentii le numeste ” CRIMA” ,drept consecintza iti ucide cetatenii ,te fura ,te minte si zice ca de fapt tu faci toate astea !! Lumea pare ca a luat-o razna ,dar nu e asa ,pentru ca nimic nu e intamplator !! In america, trump, nu a fost ales intamplator ,cum nici dodon in moldova nu a fost ales intamplator si cum nici generalul bulgar nu a sarit ca iepurele din joben !! Toti puteau pierde alegerile ,pentru ca alegerile peste tot in ograda ricanilor sunt masluite !! Trupa niciunuia nu era la putere ca sa impiedice masluirea alegerilor ,si totusi au ieshit ei !! Ce au in comun toti trei ?? Nu sunt rusofobi ,nu sunt antirusi ,nu sunt otraviti cu isteria antirusa ,si totusi, cum de au fost lasati sa castige ?? Peste tot ,atat in ricania, bolovenia sau bulgaria ,puterea nu le apartine si nici nu le va apartine vreodata ,cum si in bantunistanu’ mioritic e un regim dictatorial controlat de procurori si servicii secrete care dau raportul direct ambasadorului rican al lui Obama ,pen’ca trump nu poate sa-i schimbe ,deoarece Trump nu are nici o putere !! Lui Dodon i sa luat si ultima posibilitate de a exercita vre-un atribut prezidential ,si bulgarul va avea un parlament si un guvern soroshisto-globalist  care-l va umili cum umileste klaus neamtzu’ intr-o republica parlamentara ,parlamentul si guvernul ,vai de capu’ lor ,anchetati si arestati de procurori a caror shaf cica e Ionatan Klausul !! Adeca vestita republica parlamentara asa de „constitutzionala” e regulata de neamtzu’ insurat cu fiica unui mahar se’curist !! Un Klaus uns prashadinte prin excrocherie ,prin furt ,prin manarie sub nasul unui popor intreg ,umilit si obidit !! Demoncratie de da pe-afara „fratilor” !! Deci ciumburushii astia mari fani Putin sunt un fel de loc de scuipat ,de facut pishu’ de borat pi ei si de dat picioare in cur !! Asa de mare a fost ura globalistilor incat a trebuit sa inventeze neste indivizi pro  putin ,pe care sa se ushureze sub ochii lui Putin ,ca o provocare nu numai la adresa lui ,ci la adresa unui intreg popor ,batjocorit si lovit in toate modurile posibile !! Pui prashdinte pe cel dorit de propriul tau popor ca apoi aparatul sa urineze pa’ el ca un golan grobian !!

 21. SaakasBilly
  # martie 24, 2017 at 9:18 pm

  Merkeloaia marioneta indracitzilor ricani vrea nici mai mult nici mai putzin sa dilueze  mandrul si harnicul popor german cu sange arabesc pana la extinctie !! Nemtzii sunt injectati cu marmelata ,simt frica in oase ,nu se mai gandesc la ziua de maine ,la generatiile viitoare !! Ca Germania va fi un fel de „cetatea curvei ” sau „babilonul cel mare” cum e imperiul malefic de pisti ocean !! Sunt tranchilizati ,amortiti ,cu creerele imbacsite de o propaganda globalista mincinoasa ,altfel ar linsao pe baboaca criminala a propriului ei popor !! Criminala a crestinismului alaturi de holender,sconcsul francez !! Foste imperii ,cu pretentii de revenire ,care ca si colonii ricane vor ramane doar vise !! Poporul german nu o mai vrea ,dar ea va pune in legatura cu rushii toata populatia care va incerca sa voteze impotriva ei si o va pedepsi !! Aparatul neoliberal globalist se va apara pana-n prasele !! In Frantza dintre trei candidatii cu sanse sa castige ,doi sunt haituiti de procurori sub acuze copilaresti ,banale ,tot aparatul de stat le impiedica ascensiunea spre fotoliul prezidential !! Vor fi alegeri ,dar sanse va avea doar unul singur,marioneta guvernului din umbra, ca in timpurile lui ceausescu ,care mi sa parut mult mai cinstit ,recunoscand din start starea de fapt ,nelaudandu-se niciodata cu…..”DEMOCRATIA” !! Situatia asta penibila e la fel peste tot !! In olanda sa iscat un scandal din senin ,fara motiv cu turcii ,ca sa se absoarba de partidul la putere mare parte din alegatorii nationalisti si sa se surclaseze si prin aceasta metoda in afara de fraudare la greu la urne,reprezentantii nationalistilor !! Apoi sa spus ca Putin ia cerut lui Erdogan sa provoace scandalul : ) : ) : ) Si erdogan a spus adevarul ,ca europa e nazista !! Si Europa a intrat de ceva timp ,din nou ,in era nazista !! Cauta impreuna cu ricanii ,in turbare….RAZBOIUL !! Urca pi prereti ,fac spume la gura ,trepideaza ,fac pi ei ,urla ca shacalii !! 

 22. SaakasBilly
  # martie 25, 2017 at 7:43 am

  Statistici înfricoșătoare: Rata avorturilor din România este de două ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Sistemul de sănătate este pe ultimul loc în Europa : Dar romanii merg la cershit ,curvarit si furat in occident si fac rand sa se angajeze in se’curitate !! Cica ei sunt „patrioti” ,iubesc ….romania : ) : ) : )  Pai cine sa fie „patriot” daca nu ei,militzia se’curitatea si procuratura ??? Procuratura care haituiesc si aresteaza nu numai patroni,ci si parlamentar,i pen’ca legiuiesc ,adeca fac ce scrie in fisha postului,sau ministrii din guvern ,pentru ca guverneaza ” noaptea ….ca hotzii” !! Pai decat sa fi cu perdantzii si sa ajungi si tu prin pushcarii ,atunci mai bine se’curist cu vile , mashini de lux si curve cat incape !! Ca altfel trebe sa fi peshte pe afara si daca nu decartezi din neatentie unde si cat trebe ,ai incurcato !!! : http://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Statistici-infricosatoare-Rata-avorturilor-din-Romania-este-de-doua-ori-mai-mare-decat-in-Uniunea-Europeana.-Sistemul-de-sanatate-este-pe-ultimul-loc-in-Europa-142062

 23. SaakasBilly
  # martie 25, 2017 at 8:17 am

  România, țara cu cele mai mari inegalități între bogați și săraci din UE : Pai daca dupa datele oficiale sta treaba asa ,in realitate dezastrul e de cel putin trei ori mai mare !! Pen’ca stie tot rumanul ca datele alea sunt mintzite porceste !!Nici macar pe vremea dictatorului ceshculete nu erau adevarate ,dar acum nerushinarea mincinoshilor a crescut cat muntele !! Hotzii se intrec in hotzii si chiar ii si depashesc pe bancherii evrei sau pe industriashii ricani !! Avem deja o pleiada de se’curisti miliardari ,de stat ….binenteles ,ca vestitul CAPITALISM ,acea „ECONOMIE DE PIATZA” a lui iliescu ,nu a prins cheag in mioritza !! :http://anonimus.ro/2017/02/romania-tara-cu-cele-mai-mari-inegalitati-intre-bogati-si-saraci-din-ue/

 24. SaakasBilly
  # martie 25, 2017 at 9:51 am

  Ce nu inteleg eu ,nu pot intelege si basta,de ce a trebuit distrus tot ce sa construit de generatii ????? Nu sa putut intra in mUE ,si in NATZIO numai daca ne reducem la sarantoci si cershetori ,fara industrie,fara agricultura,fara armata,fara industrie de armament proprie !! Sa schimbat carutza …inteleg !! Se zice ca asta a vrut poporul ,dar totusi nu l-a intrebat nimeni ,ci doar au presupus ,acum nu-l mai intreaba nimeni ca sigur nu mai vrea ca sa ramana batranii in tzara ca sa moara fara asistentza medicala, si tinerii sa mearga slugi la straini !! Industra e zero,ce mai este, trage  sa moara !! Agricultura scoasa la mezat,vanduta la straini ,industria energetica la fel !!Padurile taiate si exportate ca nu mai avem nevoie ,nici macar turism nu mai stim sa facem !! E foarte atractiv acest viitor in care din proprietarii acestei tzari devenim slugile celor care au luato cu japca ….MOKA !! Ma uit la ceilalti papagali vanduti si ei nemtzocilor si ricanilor, de tradatorii lor cu mult scrupule ,aka moldovenii,ukropii,gruzinii lui stalin ,leto-litu-estonienii ,imperiul liliputan ,de ce nu-i iau in furci pa’ tradatori,pe vanzatorii de tzara si prefera si ei sa fie sclavi in propria lor tzara ,sa plece in bejenie ,servitori in occident ,sa lucreze acolo ca sa fie aia si mai bogati si tzarishoara lor scoasa la mezat sa ajunga ca si Sicilia ,in veci fara nicio sansa de revenire,supta de elite,de oameni activi capabili ,un teritoriu pierdut in saracie ,unde pasc caprele !! Cum poti renuntza ca tzara la toate legaturile economice traditionale ,functionale, care-ti asigurau dezvoltarea in schimbul unor promisiuni ?? Cum iti poti demola toate intreprinderile ,fabricile si uzinele, si poporul sa taca ,sa vada un lucru bun in asta ??? Cum se poate infrange rushinos un intreg popor ,definitiv ,mai rau decat o poate face cel mai crunt si scarbos razboi …..fara un foc de arma ??? Ce popor de nimic suntem ?? Sau poate suntem doar o populatie de indivizi marunti si egoisti care nu sunt capabili de a vedea un interes colectiv !! Am lasat treaba asta pe seama unor indivizi grobieni,unei mafii formate din se’curisti ,care ne-au vandut cu tot cu locul de sub noi ,ca pe animale ,iar ei ciobanesc deasupra noastra pentru noii stapani !! Si se pare ca si altii sunt nerabdatori  sa-shi aduca turmele la noii stapani imperiali !! Mi-e rushine ca sunt din mioritza !! Cu dulaii ,”cainii cei mai barbati ” care s-au inhaitat cu lupii care prada stana !! Noi ce sa facem ?? Sa ne cautam locul de mormant ?? Ca si ciobanul mioritic ?? In timp ce dulaii nostrii petrec cu lupii intr-o opulentza deshantzata si ne sfasie cu aceiasi sete din timpul dictaturii ceaushiste   ??

  • M_D_L
   # martie 27, 2017 at 4:06 pm

   Europa de Est a ajuns sa fie regulata de Lupii Occidentali din cauza tradarii inimaginabile, de la varful statului (Gorbaciov si camarila) din URSS. Lucrurile trebuie sa fie clarificate (date pe fata) la rusi, ca nu vom mai avea incredere in vecii vecilor in alianta cu rusii.

   • SaakasBilly
    # martie 27, 2017 at 7:10 pm

    In momentul asa zisei ” tradari” a rusilor ,ei saracii au fost tradati de toata asa zisa „europa de est” si dintre toti cel mai magar a fost cesculete, care alaturi de miloshevici a vrut sa faca un nou bloc militar al tzarilor „NEALINIATE” !! Nu trebuie contorsionata si distorsionata istoria ,sa nu uitam ca imperialistii l-au plimbat cu trasura elisabetei anglo-saxone si ricanii l-au carat in masini de lux organizand mitinguri cum ii placea lui !! Asta in plina asa zisa era….”sovietica” !! Pactul acela nu prea mai era pact decat in masura in care aveau pretentia la lucruri de-a moka de la rusi !! Oare era mazilit dictatorul senil daca interveneau rusii ca in cazul lui Ianukovici ?? Oare era mazilit intro crima oribila perversa Sadam Husein daca interveneau rusii ca acum in siria ?? Oare colonelul Gadafi era violat si ucis de criminalii si mercenarii imperiali daca interveneau rusii ??  De ce nu au intervenit totusi ?? Pentru ca indivizii erau curve destrabalate ,pentru ca i-au lucrat pe de la spate !! Te dai cu ricanii si ei te determina sa rupi relatiile cu toata lumea ,cu toti care ti-ar putea oferii ajutor la o adica ,si apoi ti-o trag vartos pana iti dai duhul !! Tu urlii ca un apucat dar  nu mai impresionezi pa’ nimeni !! Exact cum a patzit gadafi !! Sau cum a patit ceshculete !! Credea ca e buricul pamantului ,pana i-au intrat jidanii si ricanii in cocina si l-au sacrificat ca pe un porc ,servindu-se de propria lui se’curitate ,facuta de mana lui !! Erau copiii lui ,cum a si zis codoiul !! Frankenstein  a fost belit de propria creatzie ,si monstrul a ramas shaf peste poporeni ,sa schimbat doar stapanul !!Nu inteleg ce vina au rushii ?? Bine !! Ei sunt de vina pentru toate !! Asta e propaganda tampa ricana !! Normal ca sunt de vina ,in primul rand ca sunt prea moi,prea ingaduitori,prea rabdatori !! Trebuia de mult sa imparta neste pumni in mecla ,nu stiu ce asteapta ???

    • M_D_L
     # martie 28, 2017 at 1:43 am

     Hrusciov voia sa transforme Romania intr-o colonie agricola, o anexa a imperiului URSS. Adica industrie nexam, inapoiere si supunere fata de rusi. Asta era inacceptabil. Comunistii romani de atunci au fost patrioti si au dezvoltat tara, cu riscul de a fi beliti de KGB. Democratii telecomandati de la Washington au distrus toata infrastructura industriala creata anterior. Si au transformat Romania in tinta principala pentru termonuclearele rusilor, de cand cu baza de la Deveselu. Tarile din Europa de Est nu trebuie sa se lase folosite de americani sau de rusi si sa urmeze o cale proprie.

 25. SaakasBilly
  # martie 27, 2017 at 4:03 pm

  Ministrul Justiției se întâlnește azi cu ambasadorul SUA, apoi pleacă la Bruxelles. Abia miercuri va anunța rezultatul evaluării șefei DNA și a procurorului genera  :http://www.activenews.ro/stiri-justitie/Ministrul-Justitiei-se-intalneste-azi-cu-ambasadorul-SUA-apoi-pleaca-la-Bruxelles.-Abia-miercuri-va-anunta-rezultatul-evaluarii-sefei-DNA-si-a-procurorului-general-142210

 26. SaakasBilly
  # martie 27, 2017 at 4:16 pm

  Deci „frate” ma minunez mereu de talentul de a fi curva romarlana !! Deci asta intai merge la shafi sa vada ce zic aia !! Lulutza sa pishat pe constitutzie ,birlicu’ alalant shaf de justitie sa baleghat pe ea ,dar merge la shafii din strainezia ca e curva romaneasca si a dibuit ca demoncratia asta au pregatito ei pentru poporenii din mioritza !! El are cica concluzia „EVALUARII” birlicilor ,dar vrea sa vada cu ochii lui si sa auda cu urechiushele lui ce zic shafii ,maharii aia mari ,dupa aia spune „CONCLUZIILE” care intamplator,sunt sigur de asta ,vor coincide cu ce vreau aia !! Si dragnea a zis deja „CONCLUZIILE” ambasadoru’ rican a lu’ obama le-a zis ,si pun pariu ca si „CONCLUZIILE ” ciumburushului moldovean tot acolo vor converge !! Pierdere de timp !! Stradanie exagerata de a mima „democratia” !! Timp pierdut inutil !! Bani multi mancati degeaba de marionete !! In fond mare scofala ,ii inchide ,le da drumu’ la scurt timp ,ii lasa cu toti banii furati ,pa tusha !! Ca sa vina altii de-ai lor cu foame de bani !! Toti sa’curvistii au neamuri ….nu,…nu numai dracknea ??

 27. SaakasBilly
  # martie 27, 2017 at 4:30 pm

  La rusi le lipseste curvaria asta frate !! Vin ricanii cu prietenie si colegialitate ,cum ii numeste Putin ?? Parteneri ?? Ha! Ha! Ha! Ha !  Auzi „frate” vin pashnic „PARTENERII” sa le-o faca de un mic „MAIDAN” sau o mica „PRIMAVARA” si ei ca tzoparlanii neciopliti …se supara !! Au incercat sa-i puna morcovu’ lui LucashenKo dar sa foit si ala ,nu a stat cuminte,linistit cand „PRETENII SI COLABORATORII” au vrut sa-l reguleze ,asa ca a ajuns  iarashi in toata media ” DICTATOR” sau „ULTIMUL DICTATOR DIN EUROPA”  ca si  ERDOGAN ,care a scuturat sclavia ricana ,a curatzat toata tzara de infiltrarile masive ale serviciilor secrete ricane in toate structurile statului ,si acum si asta e dictator ???Acum ERDOGAN le zice FASCISTI SI NAZISTI (si are dreptate) si el a ajuns sub focul masinii de mintit ca rushii ,cica bulgarii nu-i lasa sa intre ca o sa fure alegerile ,pe care in schimb ,intre timp le-au furat globalistii masiv in favoarea fortzelor imperiale colonialiste,ricane si a marionetelor lor europene ,exact cum am zis eu !! Alegerile prezidentiale le-au pierdut ,pen’ca au dezamagit la greu populatia ,dar peste cateva luni le-au castigat detashat ,fara sa se intample nimic intre timp ??? Unde e logica ?? Sau nu mai e nevoie de logica ??

 28. SaakasBilly
  # martie 27, 2017 at 4:32 pm

  Mesajul transmis de ambasadorul SUA, Hans Klemm, după întâlnirea cu ministrul Justiției, Tudorel Toader :http://www.activenews.ro/stiri-justitie/Mesajul-transmis-de-ambasadorul-SUA-Hans-Klemm-dupa-intalnirea-cu-ministrul-Justitiei-Tudorel-Toader-142231

 29. SaakasBilly
  # martie 27, 2017 at 4:37 pm

  Asta a spus foarte mult „NIMIC” din care am inteles „NIMIC” !! Se poate traduce insa in ceva de genu’ „ramane cum am stabilit ”  sau „sunt marioneta marionetei obama bin osama ” ala care e sluga bancherilor care pastoresc peste poporenii tampiti da’ multi ai lumii !! Fraierii,lashii….stiti voi !!

 30. mihai
  # aprilie 28, 2017 at 1:34 pm

  vezi ca oile noastre va scufunda navele de „spionaj” :))))

Leave a Reply to SaakasBilly

XSLT Plugin by Leo Jiang