6:20 am - vineri aprilie 19, 2019

Liberalismul şi metamorfozele lui

13102 Viewed Alexandr Dugin 118 responds
neo_liberalism

În 1932, naţional-bolşevicul german Ernst Niekisch, ale căror idei erau foarte apropiate atât de cele ale naţional-bolşevicilor ruşi (Ustrealov), cât şi de cele ale eurasianiştilor, a scris cartea cu elocventul titlu „Hitler, un destin nefast pentru Germania” («Hitler — ein deutsches Verhängnis»). Cartea a trecut aproape neobservată, dar peste câţiva ani l-a adus direct în lagărul de concentrare. El s-a dovedit să aibă perfectă dreptate – Hitler într-adevăr a devenit o figură fatală pentru Germania. Fatală, adică deloc accidentală, întemeiată, înrădăcinată în mersul lucrurilor, conjugată cu logica sorţii, dar care întruchipează partea ei întunecată.

În această carte, ca şi în alte lucrări ale lui, Niekisch repeta: „În societatea umană nu există fatalitate, proprie naturii – fatalitatea schimbării anotimpurilor, a cataclismelor naturale. Demnitatea omului constă în faptul că el oricând poate să spună „nu”. Oricând se poate răscula. Oricând se poate ridica la luptă chiar şi împotriva a ceea ce pare a fi implacabil, absolut, invincibil. Şi chiar dacă pierde, el dă exemplu altora. Şi în locul lui vin alţii. Şi la fel spun „nu”. De aceea, cele mai fatale fenomene pot fi învinse prin forţa spiritului”.

Niekisch a luptat cu nazismul şi naziştii, prezicând mai devreme şi mai exact decât alţii în ce se va întoarce pentru Germania şi pentru omenire guvernarea lor sângeroasă. El n-a capitulat, el a sfidat „crunta fatalitate”, n-a lăsat mâinile în jos. Şi ce e deosebit de important: el a opus rezistenţă, împreună cu o mână de adepţi, unei forţe care părea invincibilă. Un grup de adepţi ai lui Niekisch, unul dintre ei fiind naţional-bolşevicul Harro Schulze-Boysen, a devenit nucleul „Capelei Roşii”. El însuşi, aproape orbit, a fost eliberat în 1945 din lagărul de concentrare de către trupele sovietice.

El n-a văzut la modul fizic victoria pentru care şi-a dat viaţa, dar a rămas până la capătul zilelor sale convins că e nevoie să i te opui cruntei fatalităţi ai istoriei umane, chiar dacă aceasta izvorăşte din cele mai adânci resorturi ale ei.

Astăzi se poate spune acelaşi lucru despre liberalism ca ideologie ce a învins în Occident şi care îşi răspândeşte influenţa – prin multiple mijloace vechi şi noi – asupra întregii lumi, cu sprijinul superputerii NR1 – SUA. Şi din nou se pare că această forţă este implacabilă, deloc accidentală, urmează legităţi fatale fundamentale şi a o contesta e inutil. Însă iarăşi, ca şi în cazul lui Ernst Niekisch, apar oameni care sunt gata să rostească aceeaşi formulă, doar că de această dată cu referinţă nu doar la o singură ţară, ci la întreaga umanitate: „Liberalismul este crunta fatalitate a civilizaţiei umane”. Lupta cu el, rezistenţa în faţa lui, respingerea dogmelor lui otrăvite reprezintă imperativul moral al tuturor oamenilor oneşti ai planetei. Trebuie să repetăm cu orice preţ acest adevăr chiar şi atunci când aşa ceva pare inutil, nepotrivit, străin de corectitudinea politică, iar uneori chiar şi periculos.

Liberalismul ca rezumat al civilizaţiei occidentale şi definiţia lui

Pentru a înţelege în mod adecvat esenţa liberalismului, e nevoie să se înţeleagă că nu este accidental, că apariţia lui în istoria ideologiilor politice şi economice se bazează pe procesele fundamentale, care se desfăşoară în întreaga civilizaţie occidentală. Liberalismul nu este pur şi simplu o parte a acestei civilizaţii, ci expresia ei cea mai pură şi rafinată, rezultatul ei. Această observaţie de principiu ne cere o definire mult mai riguroasă a liberalismului.

Liberalismul este o filozofie politică, economică şi o ideologie ce încarnează principalele linii de forţă ale erei Noi, ale epocii Modernităţii:

tratarea individului uman ca măsură a tuturor lucrurilor;

credinţa în caracterul sacru al proprietăţii private;

afirmarea egalităţii şanselor ca lege morală a societăţii;

credinţa în baza „contractuală” a tuturor instituţiilor social-politice, inclusiv a statului;

suprimarea oricăror autorităţi statale, religioase sau de pătură socială, care pretind a deţine „un adevăr comun” obligatoriu pentru toţi;

separarea puterilor şi crearea de sisteme de control social asupra oricăror instanţe ale puterii;

crearea „societăţii civile” fără pături sociale, naţiuni şi religii în locul statelor tradiţionale;

supremaţia relaţiilor de piaţă asupra tuturor celorlalte forme ale politicii (teza „economia este însuşi destinul”);

încrederea în faptul că din punct de vedere istoric, parcursul ţărilor şi al popoarelor occidentale reprezintă eşantionul universal al progresului şi dezvoltării pentru întreaga lume, care urmează a fi luat în mod imperativ ca etalon şi model.

Anume aceste principii stau la baza liberalismului istoric, dezvoltat de către filozofii John Locke, John Stuart Mill, Emmanuel Kant, iar mai târziu de către Jeremy Bentham, Benjamin Constant şi până la şcoala neoliberală din sec. ХXcu Friedrich Hayek şi Charles Popper. Adam Smith, discipolul lui Locke, pornind de la bazele ideilor învăţătorului său aplicate analizei activităţii economice, a pus bazele economiei politice, care a devenit „Biblia” politică şi economică a epocii Modernităţii.

Libertatea în raport cu (faţă de)

Toate principiile filozofiei liberalismului, ca şi termenul însuşi, se bazează pe teza libertăţii – „liberty”. În acelaşi timp, filozofii liberali (în particular, John Stuart Mill) subliniază că libertatea pe care o apără este o noţiune strict negativă. Mai mult, ei fac distincţie între libertatea faţă de (ceva) şi libertatea pentru (ceva), propunând să se utilizeze pentru ele două cuvinte englezeşti – „liberty” şi „freedom”. „Liberty” presupune libertatea faţă de ceva, de aici şi provine termenul „liberalism”. Anume pentru o astfel de libertate se şi bat liberalii, tocmai asupra ei şi insistă. În ceea ce priveşte „libertatea pentru”, adică a sensului şi a scopului libertăţii, aici liberalii păstrează tăcerea, considerând că fiecare individ poate să-şi găsească singur modul de utilizare a libertăţii sau, în genere, să nu-i caute nici o utilizare. Aceasta e o chestiune de alegere personală, care nu se discută şi nu reprezintă o valoare politică sau ideologică.

Şi dimpotrivă, „libertatea faţă de” este descrisă detaliat şi poartă un caracter dogmatic. Liberalii propun libertatea faţă de:

stat şi faţă de controlul lui asupra economiei, politicii, societăţii civile;

bisericii cu dogmele ei;

sistemele păturilor sociale;

orice formă de administrare în comun a economiei;

orice tentativă a vreunei instanţe de stat sau obşteştide redistribuire a rezultatelor muncii materiale sau nemateriale (potrivit formulei filozofului liberal Philippe Nemo, discipolul lui de Hayek: «Justiţia socială este profund amorală»);

apartenenţa etnică;

orice formă de identitate colectivă.

S-ar putea crede că avem de a face cu o anume versiune a anarhismului, dar nu este tocmai aşa. Anarhiştii, în orice caz cei ca Proudhon, consideră drept alternativă statului munca liberă în comunitate, însoţită de totala colectivizare a produselor ei, pledând categoric contra proprietăţii private, în timp ce liberalii, dimpotrivă, văd piaţa şi în sacra proprietate privată ca şi chezăşie a realizării modelului lor social-economic optim. În plus, considerând la modul teoretic precum că statul va trebui, mai devreme sau mai târziu, să dispară, cedând locul pieţei libere globale şi societăţii civile mondiale, din raţiuni pragmatice liberalii susţin statul dacă acesta e burghezo-democratic, contribuie la dezvoltarea pieţei, îi garantează societăţii civile securitatea şi apărarea de vecinii agresivi, prevenind, în acelaşi timp, „un război al tuturor împotriva tuturora” (T. Hobbes).

În rest, liberalii ajung destul de departe, negând practic toate instituţiile social-politice tradiţionale, până la familie şi apartenenţă sexuală. În cazuri extreme, liberalii se pronunţă nu doar pentru libertatea avorturilor, dar şi pentru libertatea apartenenţei sexuale (susţinând drepturile homosexualilor, a transsexualilor etc.). Familia, ca şi oricare formă a legăturilor sociale, sunt considerate de către ei fenomene pur contractuale, care, la fel ca şi alte „întreprinderi”, sunt condiţionate de înţelegeri de ordin juridic.

În general, însă, liberalismul insistă nu doar asupra „libertăţii faţă de” Tradiţie, sacralitate (dacă este vorba despre formele anterioare ale societăţii tradiţionale), dar şi „faţă de” socializare şi redistribuire, asupra cărora insistă cei de stânga – ideologiile politice socialiste şi comuniste (dacă e să vorbim despre forme politice contemporane cu liberalismul sau chiar pretendente să îl înlocuiască).

Liberalismul şi naţiunea

Liberalismul a luat naştere în Europa şi America în epoca revoluţiilor burgheze şi s-a consolidat pe măsură ce au slăbit treptat instituţiile politice, sociale şi religioase occidentale din perioadele imperial-feudale anterioare – monarhia, biserica, păturile sociale. În etapele iniţiale, liberalismul se conjuga cu ideea creării naţiunilor moderne atunci când prin „naţiune” se înţelegeau formaţiunile politice omogene apărute pe baze contractuale, care se opuneau formelor mai vechi imperiale şi feudale. „Naţiunea” era înţeleasă ca totalitate a cetăţenilor unei ţări, în care se încarnează contactul indivizilor care îl populează, uniţi prin teritoriul de reşedinţă comun şi printr-un nivel comun de dezvoltare a economiei. Nu aveau nicio importanţă nici factorul etnic, nici religios, nici cel de apartenenţă la un grup social. Un astfel de stat-naţiune nu are niciun scop istoric comun, nicio misiune anume. El reprezenta un soi de „corporaţie” sau întreprindere, care se creează în baza înţelegerii mutuale a participanţilor ei şi la modul teoretic poate fi dizolvat în aceeaşi bază.

Naţiunile europene împingeau pe margine religia, etniile şi grupurile sociale, considerându-le vestigii ale „veacurilor întunecate”. În asta constă elementul distinctiv al naţionalismului liberal în raport cu alte versiuni ale acestuia – aici nu se recunoaşte nicio valoare a comunităţii etnoreligioase sau istorice, punându-se accentul doar pe profitul şi avantajele contractului colectiv al indivizilor, care au instituit statul din raţiuni pragmatice concrete.

Provocarea marxismului

Dacă la demontarea regimurilor feudal-monarhice şi clericale totul mergea destul de bine, Evul Mediu european în declin neputând să contrapună liberalilor vreo alternativă ideologică, atunci în străfundurile filozofiei Modernităţii a apărut o mişcare ce disputa în faţa liberalilor întâietatea în procesele modernizării şi ieşea cu o critică conceptuală viguroasă a liberalismului nu de pe poziţiile trecutului (din dreapta), ci de pe poziţiile viitorului (din stânga). Acestea au fost ideile socialiste şi comuniste care au căpătat expresia cea mai sistemică în marxism.

Marx a examinat cu atenţie economia politică a lui Adam Smith şi a şcolii liberale în ansamblu, dar a tras din aceste idei o concluzie extrem de originală. El a recunoscut justeţea lor parţială – faţă de modelele feudale ale societăţii tradiţionale -, dar a propus să se meargă mai departe şi, în numele viitorului umanităţii, să fie respinse o serie de postulate deosebit de importante pentru liberalism.

În liberalism, marxismul:

nega identificarea subiectului cu individul (considerând că subiectul are o natură de clasă, colectivă);

considera inechitabil sistemul de însuşire a valorii adăugate în procesul economiei de piaţă;

considera „libertatea” societăţii burgheze o formă voalată a dominaţiei de clasă, care ascunde sub straiele noi mecanismele exploatării, alienării şi opresiunii;

chema la revoluţia proletară şi la anularea pieţei şi a proprietăţii private;

îşi propunea drept scop socializarea bunurilor („exproprierea exproprierii” );

afirma în calitate de sens al libertăţii sociale a viitorului comunist munca creativă (ca realizare a libertăţii umane „pentru”);

critica „naţionalismul burghez” ca pe o formă a opresiunii colective asupra păturilor celor mai sărace ale ţărilor respective şi ca pe un instrument al agresiunii interetnice de dragul intereselor egoiste ale burghezie naţionale.

Astfel, marxismul a devenit pentru două sute de ani principalul rival şi duşman al liberalismului, atacându-l în mod sistemic, consecvent din punct de vedere ideologic, uneori obţinând succese considerabile (în special în sec. XX, odată cu apariţia sistemului socialist mondial). La un moment dat părea că anume forţele de stânga (marxiştii şi socialiştii) vor câştiga pariul pentru moştenirea Modernităţii şi pentru „ortodoxia” Noii ere, mulţi liberali începând să creadă că socialismul reprezintă viitorul inevitabil, care va corecta în mod substanţial sistemul politic liberal, iar în perspectivă, posibil, o va anula definitiv. De aici îşi iau începutul tendinţele „socialismului liberal”, care, recunoscând anumite teze „morale” ale marxismului, râvnea să-i tempereze potenţialul revoluţionar şi să concilieze cele două ideologii de bază ale Noii ere pe seama renunţării la cele mai dure şi brutale afirmaţii. Revizioniştii dinspre marxism, în particular social-democraţii de stânga, se mişcau în aceeaşi direcţie dinspre tabăra adversă.

Chestiunea cu privire la atitudinea faţă de socialişti şi faţă de stânga a atins acuitatea maximă printre liberali în anii 1920-1930, atunci când comuniştii şi-au arătat seriozitatea intenţiilor lor istorice şi posibilitatea de a acapara şi a menţine puterea. În această perioadă apare şcoala neoliberală (Ludwig von Mises, Hayek, iar ceva mai târziu Popper şi Aron), care a formulat o teză ideologică extrem de importantă: liberalismul nu reprezintă un stadiu de trecere de la feudalism la marxism şi socialism, ci e o ideologie totalmente împlinită, care deţine monopolul exclusiv asupra moştenirii Luminilor şi a Noii ere; marxismul în sine nu reprezintă în niciun caz dezvoltarea gândirii occidentale, ci o revenire regresivă acoperită de „lozinci moderniste” la epoca feudală a revoltelor escatologice şi a cultelor hiliastice. Neoliberalii demonstrau această teză atât prin critica sistemică a conservatorului german Hegel, cât şi prin trimiterile la experienţa sovietică totalitară şi apelau la revenirea la rădăcini, la Locke şi Smith, rămânând ferm pe propriile poziţii şi criticând social-liberalii pentru cedările şi compromisurile lor.

Neoliberalismul ca teorie a fost formulat cu mai multă claritate în Europa (Austria, Germania, Anglia), dar şi-a căpătat încarnarea de proporţii în SUA, unde liberalismul domina în politică, ideologie şi practica economică. Şi cu toate că în epoca lui Roosevelt tendinţele social-liberale erau puternice (epoca New Deal, influenţa lui Kenyes etc.), prioritatea indiscutabilă o deţinea şcoala liberală. În dimensiunea sa teoretică, această orientare a căpătat cea mai mare dezvoltare la Şcoala de la Chicago (Milton Friedman, Frank Knight, Henry Simons, J. Stigler etc.).

După cel de-al Doilea Război Mondial a început etapa hotărâtoare a luptei pentru moştenirea Luminilor: liberalii sprijiniţi de SUA au intrat în lupta decisivă cu marxismul, întruchipat de URSS şi aliaţii săi. Europa a ocupat o poziţie intermediară în lupta ideologiilor; aici predominau dispoziţiile social-liberale şi social-democrate.

 

Victoria decisivă a liberalilor în anii 1990

Falimentul URSS şi înfrângerea noastră în „războiul rece” au însemnat din punct de vedere ideologic distribuirea definitivă a rolurilor în lupta pentru destinul moştenirii Luminilor, în războiul pentru modelul viitorului. Anume în virtutea faptului că URSS a pierdut şi s-a destrămat, a devenit clar că dreptatea istorică a fost de partea liberalilor şi, în mod special, a neoliberalilor, care le refuzau comuniştilor şi socialiştilor pretenţia lor asupra „viitorului” ca „zi de mâine progresistă”. Societatea sovietică şi alte regimuri socialiste s-au dovedit a fi nişte versiuni mascate ale unor structuri arhaice, care au reinterpretat în propria manieră marxismul înţeles „mistic” şi „religios”.

 

Acest moment crucial al istoriei politice a umanităţii a pus pentru prima dată punctele pe „i” în principala chestiune a Modernităţii: care dintre cele două ideologii principale ale sec. XX moşteneşte trecutul (spiritul Luminilor) şi va primi în mod automat viitorul (dreptul de a domina cu mijloace ideologice ziua de mâine). Chestiunea cu privire la scopul procesului istoric a fost, în fond, hotărâtă.

La mijlocul sec. XX, filozoful francez hegelian de origine rusă Alexandre Kojève considera că „sfârşitul istoriei” în versiunea hegeliană se va manifesta prin revoluţia comunistă mondială. La fel considerau şi tradiţionaliştii (R. Guenon, J. Evola), care negau Luminile, apărau Tradiţia şi preziceau „sfârşitul lumii” prin intermediul victoriei „celei de-a patra caste” (shudra – proletarii). Însă în 1991, odată cu falimentul URSS, a devenit clar că „sfârşitul istoriei” va avea nu forma marxistă, ci liberală, fapt despre care s-a şi grăbit să înştiinţeze lumea filozoful american Francis Fukuyama, proclamând „sfârşitul istoriei” ca pe o victorie planetară a pieţei, a liberalismului, a SUA şi a democraţiei burgheze. Dintr-un posibil proiect de alternativă al viitorului, marxismul s-a transformat într-un episod insignifiant al istoriei politice şi ideologice.

Din acest moment începe nu pur şi simplu avântul liberalismului, în formele lui cele mai fundamentaliste, ortodoxe, anglo-saxone şi antisociale, dar şi iese în evidenţă un fapt fundamental al istoriei ideologice a umanităţii: anume liberalismul constituie destinul. Prin urmare, tezele lui, principiile şi dogmele lui filozofice, politice, sociale şi economice trebuie privite ca ceva universal şi absolut, fără alternativă.

În pragul „secolului american”

Rezultatele istoriei politice a sec. XX au demonstrat că liberalismul a câştigat bătălia pentru modernitate, învingându-şi toţi adversarii – şi din dreapta, şi din stânga. Îndelungatul ciclu al Epocii moderne s-a încheiat cu triumful ideologiei liberale, care de acum încolo a primit monopolul asupra controlului şi conducerii dezvoltării istorice. Liberalismul a rămas fără un duşman simetric, un subiect de proporţii cu o conştiinţă de sine adecvată, cu o ideologie convingătoare şi coerentă, cu resurse de forţă şi materiale consistente, cu o bază tehnologică, economică şi militară comparabilă. Tot ce încă se mai opunea ideologiei liberale nu reprezenta decât o totalitate haotică a unor simpli paraziţi, a unor erori, pe scurt, de „bruiaje”, care se opuneau din inerţie făuritorilor „noii ordini liberale”. Nu era vorba de concurenţa dintre nişte subiecţi civilizaţionali şi geopolitici de alternativă, ci de o rezistenţă reactivă şi pasivă a unui mediu neorganizat; la fel, structura solurilor, pârăiaşele, găurile carsturilor sau regiunea mlăştinoasă îi împiedică pe constructorii de drumuri: este vorba nu despre trasarea unui alt itinerar asupra căruia ar insista o întreprindere concurentă, ci de rezistenţa materialului.

În această situaţie, SUA, în poziţia de citadelă a liberalismului mondial, au căpătat o nouă calitate. De acum încolo, SUA au devenit nu pur şi simplu una dintre cele două supraputeri, ci singura forţă planetară care s-a rupt de concurenţi. Criticul francez al SUA, Hubert Védrine, a propus ca de acum încolo SUA să nu mai fie numită supraputere, ci hiperputere (hyperpower), subliniind singularitatea şi superioritatea ei asimetrică. Din punct de vedere ideologic, victoria liberalismului şi ascensiunea SUA nu reprezintă o coincidenţă accidentală – aşa arată cele două părţi ale aceluiaşi fenomen. SUA au ieşit învingătoare în „războiul rece” nu pentru că au acumulat un potenţial mai mare şi s-au distins în competiţia tehnologică, ci pentru că s-au bazat pe ideologia liberală, care şi-a demonstrat şi consistenţa sa tehnică, şi dreptul său istoric în războiul ideologic, care a făcut bilanţul Timpurilor noi. Şi la fel cum liberalismul şi-a descoperit dimensiunea fatală, Statele Unite au primit confirmarea vădită a propriului mesianism, care, sub forma ideologiei Manifest Destiny, estesimbolul credinţei elitei americane încă din sec. XIX.

Neoconservatorii americani conştientizează cu cea mai mare claritate această stare de lucruri. După cum s-a exprimat principalul lor ideolog, William Kristol, „secolul XX a fost secolul Americii, secolul XXI va deveni secolul american”. Să reflectăm asupra acestei afirmaţii: care e diferenţa dintre „secolul Americii” şi „secolul american”? „Secolul Americii” înseamnă că în acea perioadă, ideologia liberală lupta cu concurenţii (tradiţionalismul rezidual, fascismul, socialismul şi comunismul) şi i-a înfrânt totalmente. America, fiind una dintre puterile mondiale, s-a transformat în singura putere. Iar acum, în spiritul neoconservatorilor, SUA urmează să afirme modelul american – „American way of life” – în calitate de model mondial obligatoriu.

În faţa ochilor noştri, SUA încetează să mai fie un stat naţional şi devin sinonimul guvernului mondial. Întreaga planetă trebuie să se transforme de acum încolo într-o „Americă mondială”, într-un „stat mondial” (World State). Anume acesta este „secolul american”, proiectul globalizării modelului american la scară mondială. Nu este vorba doar de colonizare sau de o nouă formă a imperialismului, este un program de implementare totală a unui singur sistem ideologic, copiat după modelul ideologiei liberale americane. America pretinde de acum încolo la difuzarea universală a unui cod unitar, dar penetrează în viaţa popoarelor şi a statelor pe mii de căi diverse, ca o reţea globală, prin intermediul tehnologiei, economiei de piaţă, modelului politic al democraţiei liberale, sistemelor informaţionale, clişeelor culturii de masă, stabilirii controlului strategic direct al americanilor şi a sateliţilor lor asupra procesului geopolitic.

Secolul american e conceput ca o retopire a modelului mondial existent în unul nou, structurat în conformitate strictă cu standardele americane. Acest proces este numit convenţional „democratizare” şi e orientat asupra câtorva enclave geopolitice, în primul rând asupra celor problematice din punctul de vedere al liberalismului. Aşa au apărut proiectele „Marelui Orient Apropiat”, „Marii Asii Centrale” etc. Sensul acestora constă în dezrădăcinarea modelelor naţionale inerţiale – politice, economice, sociale, religioase şi culturale – şi înlocuirea lor cu sistemul operaţional al liberalismului american. Şi nu contează dacă este vorba despre adversarii SUA sau despre adepţii lor: urmează a fi supuşi reformatării şi prietenii, şi duşmanii, şi cei care vor să rămână neutri. În asta constă sensul „secolului american”: liberalismul, învingându-şi duşmanii formali, trece la implementarea sa profundă. Acum nu mai e destul să fii de partea SUA în conflictele locale (cum s-au manifestat multe ţări cu ideologii departe de cea liberală – precum Pakistan, Arabia Saudită şi Turcia). De aici încolo, liberalismul trebuie să pătrundă în adâncurile tuturor societăţilor şi ţărilor fără excepţie, iar orice rezistenţă va fi, în accepţia neoconservatorilor, înfrântă – aşa s-a întâmplat în cazul Irakului, Serbiei sau Afganistanului.

Criticii unei astfel de abordări din interiorul SUA, ca, de exemplu, conservatorul clasic Patrick Buchanan, afirmă: „America a cucerit întreaga lume, dar s-a pierdut pe sine însăşi”. De altfel, asta nu-i opreşte pe neoconservatori, deoarece ei percep SUA nu doar ca pe un stat naţional, ci şi ca pe o avangardă a ideologiei liberale. Şi nu e de deloc întâmplător faptul că neoconservatorii americani provin, oricât ar părea de paradoxal, din troţkism. La fel cum troţkiştii insistau asupra revoluţiei comuniste mondiale, criticând vehement stalinismul şi ideea construcţiei socialismului într-o singură ţară, neoconservatorii de azi cheamă la o revoluţie liberală mondială, respingând în mod categoric apelurile „izolaţioniştilor” să se limiteze la frontierele SUA şi a aliaţilor lor istorici. Anume neoconservatorii dau tonul politicii americane actuale, înţelegând cel mai bine sensul ideologic al destinelor învăţăturilor politice în zorii sec. XXI. Cercurile neoconservatoare din SUA conştientizează cu cea mai mare profunzime sensul schimbărilor care se produc la scară mondială. Pentru ei, „ideologia” rămâne a fi obiectul unei maxime atenţii, chiar dacă aceasta se transformă într-o “ideologie blândă” (“soft ideology”) sau “ putere blândă” (”soft power”).

Liberalismul şi Postmodernitatea

Trecând de la opoziţia formală faţă de ideologiile de alternativă la o nouă fază de autodifuzare la scară mondială, ideologia liberală îşi schimbă statutul. În epoca Modernităţii, liberalismul a coexistat cu non-liberalismul, prin urmare, făcea obiectul unei alegeri. Ca şi în cazul tehnologiilor informaţionale moderne, când la modul teoretic îţi poţi alege un calculator cu sistem operaţional Microsoft, Mac OS sau Linux. Învingându-şi adversarii, liberalismul a obţinut monopolul asupra gândirii ideologice, el a devenit singura ideologie, care nu admite alături pe nimeni altcineva. Am putea spune că el a trecut de la nivelul unui program la al unui sistem operaţional, devenind ceva înţeles de la sine. Să observăm, atunci când mergem la magazin şi alegem un calculator, de obicei, nici nu mai precizăm: „Daţi-mi un calculator cu softul firmei”. Noi zicem, pur şi simplu: „Daţi-mi un calculator”. Şi atunci el ne este vândut în mod tacit cu sistemul operaţional al firmei Microsoft. Cu liberalismul lucrurile stau la fel: el penetrează în noi de la sine, ca ceva general acceptat, ceva ce ar fi ridicol şi stupid a contesta.

Conţinutul liberalismului se schimbă, trecând de la nivelul unui anume tip de exprimare la nivelul limbii. Liberalismul devine nu liberalism propriu-zis, dar ceva subînţeles, un acord tacit, un consens. Asta corespunde trecerii de la epoca Modernităţii la cea a Postmodernităţii. În Postmodernitate, liberalismul, păstrându-şi şi chiar sporindu-şi influenţa, apare tot mai rar în calitate de filozofie politică conştientizată şi acceptată în mod liber, el devine inconştient, de la sine înţeles, instinctiv. Un astfel de liberalism, care pretinde să se transforme într-o “matriţă” a zilei de azi, de care majoritatea nu este conştientă, treptat capătă trăsături groteşti. Figurile groteşti ale culturii postmoderne se nasc din principiile clasice ale liberalismului, devenit subconştient (“subconştientul rezervelor mondiale”, prin analogie cu dolarul, “rezerva valutară mondială”). Este vorba deja de un soi de postliberalism, dar care îl conduce spre concluziile lui extreme.

Astfel apare panorama grotescului postliberal:

·       drept măsură a lucrurilor se prezintă nu individul, ci postindividul, “dividuum”-ul, o combinare jucăuşă şi ironică accidentală a unor părţi ale omului (a organelor lui, a clonelor lui, a simulacrelor lui – până la cyborg-uri şi mutanţi);

·       proprietatea privată este divinizată, se „transcedentalizează” şi se transformă din ceva ce posedă omul în ceva ce îl posedăpe om însuşi;

·       egalitatea şanselor se transformă în egalitatea contemplării şanselor (societatea spectacolului – Guy Debord);

·       credinţa în caracterul contractual al tuturor instituţiilor sociale şi politice evoluează în egalarea realului şi a virtualului, lumea devenind o machetă tehnică;

·       dispar cu desăvârşire toate formele autorităţii extraindividuale, orice individ fiind liber să creadă despre lume orice ce îi trece prin minte (criza raţionalităţii generalizatoare);

·       principiul separării puterilor se transformă îi ideea unor referendumuri electronice permanente (parlamentul electronic), în cadrul cărora orice utilizator al internetului votează cu ocazia oricărei hotărâri, fapta care conduce spre multiplicarea puterii până la numărul fiecărui cetăţean (fiecare îşi este sie însuşi ramură a puterii);

·       „societatea civilă” substituie integral statul şi se transformă într-un melting pot (cazan de topire) mondial cosmopolit;

·       de la teza „economia este însăşi soarta” se trece la teza „codul numeric este însăşi soarta”, deoarece şi munca, şi banii, şi producţia, şi consumul – totul devine virtual.

Unii liberali şi neoconservatori s-au speriat ei înşişi de perspectiva ce s-a deschis în urma victoriei liberalismului – în momentul trecerii la postliberalism şi Postmodernitate. Astfel, Fukuyama, autorul tezei despre „sfârşitul istoriei” în versiunea liberală, în ultimele decenii cheamă Occidentul şi SUA să „dea înapoi” şi să se reţină la faza precedentă a liberalismului „demodat”, clasic – cu piaţa, cu statul-naţiune şi cu raţionalitatea ştiinţifică obişnuită, pentru a evita alunecarea în abisul postliberal. Dar tocmai aici el se contrazice pe sine însuşi: logica trecerii de la liberalismul obişnuit spre liberalismul Postmodernităţii nu reprezintă ceva arbitrar sau voluntarist, ea e înscrisă în însăşi structura ideologiei liberale, întrucât eliberarea treptată a omului de tot ce nu e el însuşi (de toate idealurile şi valorile extraindividuale şi supraindividuale) nu poate să nu conducă mai devreme sau mai târziu spre eliberarea omului de el însuşi. Iar cea mai teribilă criză a individului începe nu atunci când el luptă cu ideologiile de alternativă, care neagă omul ca valoare supremă, ci atunci când el ajunge să obţină o victorie decisivă şi ireversibilă.

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
5/5 - 3
You need login to vote.
jean-parvulesco-7f-498x337

Politologia paralelă a lui Jean Parvulesco

ceausescu

Geopolitica naţional-comunismului român

Related posts
118 Responses to “Liberalismul şi metamorfozele lui”
 1. .ro
  # februarie 7, 2017 at 8:17 am

  Dugin trece in revista istoria ideologiilor asa cum o intelege el. Critica liberalismul si neoliberalismul,ba chiar stie el ce forme va lua neoliberalismul in viitor!!! Nu ar fi mai bine sa se ocupe putin de Rusia? Care sunt argumentele superioritatii dictaturii din Rusia? Care e plusvaloarea dictaturii rusesti in lumea contemporana? Care e viitorul omenirii coplesita de dictaturi rusesti? „1984” ar fi neconvingator. Un nou roman,”2030″,scris de Dugin ar reda fidel convulsiile unei natii cu „milioane” de neuroni cum afirma kaghebeii.

 2. SaakasBilly
  # februarie 7, 2017 at 9:52 am

  Din pacate in afara de jigniri si un comportament de copil cretin ,dom’ porck mistretz .ro ,cel cu miliarde de miliarde de catralioane de neuroni ,nu stie altceva !! Grobianul care face propaganda imperiului satanic criminal si colonial rican atata stie !! Pe langa Dughin e un minuscul viermush de cacat ,dar se pare ca e capabil sa scoata sunete,sa le articuleze chiar !! Sa critice ??  Da!!  Asistam de mult timp la o involutzie a capitalismului !! Si acum e pe punctul de a da coltzul !! E muribund in spasmele terminale ale mortzii !! Dar cum obama ,a facut rau rusiei si in ultima lui secunda de mandat,cu o rautate greu de imaginat de la „OMUL PACII” cel cu PREMIUL NOBEL luat pe pula ,pe MOKA ,pe minciuni si dezinformari de criminali inraiti,si acest individ incropit din matterii fecale e la fel !!

  • .ro
   # februarie 7, 2017 at 11:10 am

   Il cheama Dugin,kaghebei,are destul mintea stalcita,ii mai stalciti si voi numele?

 3. Kamil
  # februarie 7, 2017 at 10:45 am

  Oricat de prorus as fi, nu sunt de acord cu urmatoarele:1.Nazismul nu este o greseala, Hitler nu este o greseala, pentru ca vointa poporului (a majoritatii) exprimata prin vot nu este o greseala.Spre deosebire de bolsevicii care au ajuns la putere numai prin forta (fiind intotdeauna minoritari).2.Ca o ironie, Stalin a omorat mai multi rusi decat  Hitler.3. Pentru mine, democratia ideala, este cea in care statul respecta vointa poporului, in care deciziile importante sunt discutate cu poporul,lideri care apara cu ferocitate interesul tarii  si unde votul este sacru (nu ca in Romania o tara de mana a 14,unde votul este calcat in picioare).

 4. .ro
  # februarie 7, 2017 at 2:52 pm

  Nea Dugine,spune ceva si despre tarile care intra sub influenta ruseasca,exemplu Siria.The Guardian scrie ca peste 13 000 de opozanti ai regimului de la Damasc au fost spanzurati intr-una din cele mai sinistre inchisori din Siria,Saydnaya. Putin n-a omorat asa de multi,ca rusii avand „milioane de neuroni” (spun kaghebeii),s-au muiat imediat si au plecat capul.                                                                                                         

 5. M_D_L
  # februarie 8, 2017 at 5:17 am

  Problema a plecat de la facerea banilor. In vechea Europa domneau mosierii, carora le veneau banii de la lucratorii de pe plantatie (specializati in manuirea sapaligii). Atat stapanii mosiilor, cat si supusii lor, nu foloseau creierul decat in proportie de 5% si li s-a cam atrofiat. S-a intamplat ca unii, care se trag de undeva de mai la nord de Turcia (khazaretii), sa se invete sa practice bisnita la scara industriala (aproape tot poporul). Din start au avut profit mult mai mare decat producatorii de marfuri. Curgeau banii pe ei, dar nu aveau voie sa cumpere pamant (era al mosierilor bastinasi), aveau restrictii la pescuitul din lacuri si parauri (erau tot ale mosierilor). Insa avand bani cu galeata, bisnitarii si-au educat copiii (ai mosierilor o adeau prin bordeluri si carciumi). Calatorind prin tarile vecine, cu carutele cu mafuri, bisnitarii au fost nevoiti a invete limbi straine. Si-au largit orizontul, au vazut prostia (limitele) altor popoare si le-a dat prin cap sa organizeze societati secrete (masoneria) care sa puna de demolarea regimurilor feudale si a monarhiilor. Treptat s-a ajuns la partidele politice, controlate de aia cu banii (de bisnitari) si la povestea cu liberalismul si democratia. Cine este de vina ca s-a ajuns aici, nu tembelii care au avut toate parghiile puterii si le-au pierdut treptat pentru ca nu le-a mers mintea ? Comunismul a fost o etapa din acest proces, globalizarea este comunism reformat. Asa ca ce balmajeste Dugin ?    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Jews_in_Jerusalem_1895.jpg

  • M_D_L
   # martie 4, 2017 at 7:12 am

   Voi vedeti ca astia din poza au toti o carte in maini ? La noi analfabetismul in regimul burghezo-mosieresc era de peste 80% din populatie. In Rusia era la fel in mediul rural, pe vremea tarului. Este cazul sa ne miram de ce merg treburile rau la noi, cu atatia analfabeti (functional – capete patrate) ? 

 6. vasile dumitru
  # februarie 8, 2017 at 12:12 pm

  In globalism vor dispare,intre altele responsabilitatea si iubirea aproapelui.Viaa nu va mai merita sa fie traita.decat daca devii martir in lupta pt.distrugerea ac.sistem monstruos.

 7. amatorul
  # februarie 11, 2017 at 5:37 pm

  O, mare rerzerva. Propietatea privata este „sfanta” daca este A  LOR, nu a noastra. La modul cel mai concret, romanii neinregimentati nu au mari valori materiale (mobile sau imobile). Ce li s-a luat cu comunismul a fost consfiintit cu neoliberalismul. Prin intermediul sagetilor si oamenilor din servicii s-a petrecut transferul de proprietate catre liberalii EXTERNI.Cu comision catre cei interni, dar mai mult cei din servicii decat cei [doar] din politica.Inca o rezerva. Natia, religia  cultura nu se amestca la toate grupurile,nu nu.Unii si le mentin bine mersi.mia degraba aici e un model tip Kalergi. NOI ne amestecam/entropizam in saracie, elita neoliberala, dimpotriva

  • M_D_L
   # martie 4, 2017 at 7:36 am

   Parerea mea este ca proprietatea privata asupra a ce a creat Dumnezeu (pamantul, apele, mineralele din sol, Marea Neagra si Dunarea, etc) este o aberatie. Nineni nu a existat pe vremea Big-Bang-ului, sa emita pretentii de proprietate asupra muntilor, pamantului, apelor si aerului. Toate astea trebuie sa apartina comunitatii, statului, natiunii. Proprietatea privata sa se limiteze strict la ce produc oamenii in timpul vietii lor, prin munca, si la drepturile intelectuale (creatia tehnico-stiintifica si artistica). Dar si drepturile asupra creatiei intelectuale (inventiile, operele de arta, muzica, etc) sa fie limitate in timp (sa zicem pe 25 de ani), pentru ca nimeni nu inventeaza ceva traind izolat, ci beneficiind de stiinta si cultura create de predecesori, de societate. Omul este o fiinta sociala, o particica dintr-un sistem biologic. Nici urmasii nu ne apartin si sunt ai intregii omeniri, ai speciei. Copiii ne mostenesc genetic in proportie de 50%, nepotii in proportie de 25%, stranepotii in proportie de 1/8. Mai departe nici nu are rost sa ne facem probleme in privinta asta.

 8. SaakasBilly
  # februarie 12, 2017 at 6:35 am

  De obicei nu citesc aiureli !!Din start plec de la premisa ca e vorba de un sait romanesc ,din romania ,scris de romani ,si ce e cel mai urat lucru ,e un fel de surogat,un fals,care se semene cu vechiul sait rusesc care a fost inchis !! OK !! Pana acum toate articolele care au aparut aici ridicau mingea la fileu unor comentatori binenteles „independenti” ,oameni simpli ,care intr-un stil rusofob inconfundabil lucrau la denigrarea rusiei prin minciuna si dezinformare grosiera !! Ei ,asa zishii „TROLI” sunt de fapt piesa principala in stradaniile de dezinformare si manipulare ale imperiului malefic ,mincinos si criminal ,secondat de fostele tzari coloniale si imperiale europene !! Asa ca de data asta am citit cu rabdare intreg articolul incercand sa inteleg unde bate !! Ca o fi scris de Dugin ,sau Dughin ,cum imi place mie sa-l pronunt ,lucru pentru care am fost rapid depunctat,deci ca o fi scris de Dughin sau Putin in persoana ,prea putina relevantza mai are ,deoarece in isteria asta mincinoasa ,nu prea mai cred in nimic !! Pe un sait rusesc fals care e de fapt romanesc ,finantzat de sorosh sau de nicushor care am auzit ca e milionar de fapt ,te poti astepta si la articole false ,puse pe seama unor oameni care nici macar nu au habar de ele !! Pentru ca articolul nu numai ca ridica mingi la fileu ,pentru trolii care sunt de fapt aceiasi redactori care editeaza zierutzul asta electronic ,ci articolele incetutz pervers ,devin rusofobe ,dar puse pe seama unor personaje cunoscute…rusesti  !! Aici in articolul de fatza ,impresia pregnanta care am avut-o e de ridicare in slavi a liberalismului !! Francis Fukuyama e american ,el doar vrea sa atraga atentia ca marele imperiu ar putea intra intr-o faza in care au intrat toate imperiile ,cea de decadere si apoi de prabushire !! El incearca sa puna toate astea pe baze filozofice ,altii sunt sigur ca le-au pus pe baze financiare,chiar matematice !! Cu toate acestea marele imperiu malefic si criminal rican ,va da coltzu’ ca orice imperiu din istoria omenirii ,pentru ca e o chestiune biologica !! Totul se naste,se dezvolta ,si moare !! Datorita originilor asiatice acest Fukuyama ar trebui sa fie cuprins de rushine ,nu sa vina cu smecherii se salvare e celei mai mari orori din istoria omenirii care a executat asupra poporului sau singurele doua holocauste atomice din toata istoria omenirii !! Ok !! revenind la articol ,de altfel foarte bine documentat ,trebuie sa spun ca se ocoleste foarte meseriash adevarul !! Acela simplu si evident !! In primul rand ,capitalismul  se trage din prima forma de organizare umana SCLAVAGISMUL ,el fiind la origine si acum un sistem sclavagist bazat pe exploatarea omului de catre om !! Toate sistemele sociale care au existat cu mici exceptii au apartinut sistemului occidental de asa zise „valori” si provin din forma primordiala de societate care era SCLAVAGISMUL !!! 

 9. SaakasBilly
  # februarie 12, 2017 at 7:21 am

  De fapt ,nimic de-a lungul timpului nu sa schimbat in realitate ,in afara de o perpetua perfectionare a SCLAVAGISMULUI !! Pana a ajuns in forma de astazi a capitalismului ,putem sa-i zicem si LIBERALISM !! Sunt convins ca covarsitoarea masa a oamenilor habar nu au de nivelul uluitor de dezvoltare si de control asupra lor pe care il are acest sistem de EXPLOATARE A OMULUI DE CATRE OM !! Eu zic ca putem linistiti sa spunem ca EXPLOATAREA a atins ….perfectiunea !! OK !!   Asa zisele LIBERTATI sunt de fapt vicii ,dintre care educarea EGOISMULUI INDIVIDUALIST e de departe cea mai insemnata !! Deci, erau fatza in fatza doua sisteme .cel capitalist care facea apologia viciilor si cel Marxist sau socialist,comunist care dorea sa lupte impotriva viciilor si sa educe virtutile , sa perfectioneze omul ,exact ca si religia ,insa nu benevol si nu cu dumnezeu ,ci obligatoriu si cu legi emise de un stat !! Era clar ca nu era o ideologie de durata pe langa capitalism !! Omului din firea lui ii place sa-si exploateze semenul ,ii place sa-l siluiasca ,sa-l chinuie sau chiar sa-l ucida si pentru asta cauta mereu motive,credibile sau mincinoase….nu conteaza !! Asta e in natura umana !! Majoritatii oamenilor nu le place sa traiasca in pace si intelegere cu ceilalti ,le place sa traiasca in nedreptate,in minciuna ,din moment ce-i avantajeaza ,asa ca atat religia cat si marxismul erau artificiale in raport cu natura umana !! SCLAVAGISMUL a aparut ca ceva natural ,ca un sistem animalic intalnit peste tot si in ecosistemele cele mai primitive !! Cel tare il supune pe cel slab ,cel slab devine aservit intereselor lui ,cel tare poate sa-l ucida oricand pe cel slab daca asta vreau mushchii lui !! Ajunge doar sa privim in jurul nostru si vom observa peste tot acest arhetip functional !! Omul nu e o fiinta inteligenta si nici avansata,nici spiritual,nici moral si nici macar tehnic !! Deci ,ceea ce a vrut marxismul e sau era ,o forma net superioara de sociatate dar la care fiinta umana nu era suficient de evoluata ,pe nici un plan !! Sa dovedit intr-un final ca cei slabi nu au putut fi totusi tratati ca egali de cei puternici ,si intr-o societate declarata din start promotoarea egalitatii intre indivizi s-au format rapid caste exclusiviste !! Ceea ce multi ignora sau ascund ca informatie ,e ca Marxismul nu a fost altceva decat un experiment al capitalismului ,pe care tot capitalismul l-a prabushit !! Asa ca informatia ca ar fi existat doua sisteme concurente e falsa !! Daca sistemul comunist putea fi controlat de conducerea subterana a lumii ,si azi era un sistem viabil ,pentru ca si-a demonstrat….rentabilitatea din punctul de vedere a eficientei exploatarii omului de catre om !!

 10. SaakasBilly
  # februarie 12, 2017 at 7:39 am

  Ma uit azi la asa zisele state „COMUNISTE” si am stat si m-am mirat mereu de ele !! Sunt ca animalele crescute in curtea gospodarului !! Isi asteapta soarta ,se opun sacrificarii ,dar nu-l ataca pe stapan !! E exact  ca in ferma animalelor !! Colaboreaza cu „STAPANUL” ,e dorinta lor suprema sa COLABOREZE sa nu fie sacrificate ,sa fie de folos !! M-am intrebat mereu de rolul rusiei ,foooooarte bizar !! Rusia nu vrea sa cada imperiul malefic si criminal rican ,se opune sa fie SACRIFICATA,si in directia asta vrea sa fie UTILA …STAPANULUI !! Rusia daca ar fi vrut putea termina cu ricania !! Ricanii sunt acum intr-o pasa foarte proasta ,cand erau rushii in afganistan ,REBELII ,adeca asa zishii MERCENARI RICANI ,au primit arme moderne cu care au produs pierderi grele armatei sovietice ,incat acestia au fost obligati sa se retraga !! Sa vazut apoi ca s-au retras ca sa vina de fapt trupele ricane in locul lor !! OK !! De zece ani puteau sa livreze si ei armament talibanilor ,nici macar nu trebuiau sa treaca granitza ,o puteau face din tzara vecina ,dar nu au facut-o !! Nu au atacat STAPANUL !! Ba chiar au oferit baze militare ricanilor !! Ei si acum in isteria asta de dezinformare si minciuna sconcsoasa sunt acuzati ca ii sustin si inarmeaza pe talibani ,dar de zece ani nu fac nimic in directia asta !! Comportamentul asta se vede clar la toti protagonistii ,pana si la Coreea de Nord sau Iran !! Nu e o relatie de combatanti de pe principii egale !! Imperiul rican loveste in toate directiile si cu toate mijloacele ,in timp ce restul inghit fara sa raspunda ,sperand la o …..COLABORARE !! Noaptea Mintii !!

 11. SaakasBilly
  # februarie 12, 2017 at 8:16 am

  SUPERIORITATEA LIBERALISMULUI  : Pai ia sa vedem cu ce e „superior” liberalismul ?? Marxismul nu e o ideologie axata doar pe ofensiva ,asta e o minciuna !! Nici macar Trotzkhismul nu poate fi asemuit cu tactica imperiului malefic rican de a acapara intreaga planeta sub valul parshiv ,mascat de exploatare globala a intregii omeniri !! Capitalismul in ultimul secol sa bazat tot mai mult pe minciuna,pe dezinformare si manipulare !! Noi acum in momentul de fatza traim intr-o lume paralela rupti de adevar si de realitate ,si aceasta „LUME” e in permanenta schimbare, functie de interesele celor ce ne intoxica cu aceasta minciuna !! Se schimba nu doar prezentul ,ci se schimba trecutul si se schimba si viitorul !! Minciuna a intrat in stadiu de delir scrizofrenic ,timpul nu mai tzine cu marele imperiu muribund !! Trump de exemplu nu a ajuns intamplator la casa  alba,e sustinut de unul din cele doua partide identice ,e miliardar ,e dintre ei !! Alegerile se pot fura ,am vazut asta si nu numai odata !! Nici dodon la boloveni ,si nici PSD-ul la noi ,nu au venit la suprafatza intamplator !!  Dodon trebuie sa obtina pe mai departe ajutoare moka de la rusi ,ricanii nu mai pot sa-i ajute,nemtzii nu mai vreau ,apoi dodon trebe sa readuca transnistria la moldova ca sa poata fi acaparati si raptul teritorial sa se legalizeze, pen’ca deocamdata doar tzarile baltice sunt intr-o situatie legala si pentru prima data dupa razboi trupele germane sunt din nou la granitzele rusiei !! PSD-ul daca nu castiga alegerile nu se putea face aceste manevre de manipulare a prostiei si lashitatii umane in care sute de mii de indivizi au fost mobilizati ,nu pentru un salariu mai decent ,pen’ca toti de acolo au salarii de invidiat ,nu pentru libertati umane mai largi ,pentru libertati de orice fel ci noaptea mintzii ,pentru conditzii mai aspre de incarcerare a semenilor lor ,intr-o tzara care e intr-un vadit abuz permanent al justitiei ,cu condamnari pe motive fictive,inventate  !! Deci marea demonstratie de fortza ,in care printr-o lovitura de stat clasica a procuraturii si a se’curitatii ,plus structuri paralele din interiorul sau exteriorul romaniei ,dupa un arhetip aplicat in mai multe locuri, inclusiv la washington ,deci sursa comuna ,vedem mashinatiunea cu aceiashi tehnica ca in lovitura de stat din decembrie 89′ si masura evolutiva in care metodele au fost mult perfectionate !! Deci ,voala !! Aici este SUPERIORITATEA liberalismului ,modul subterean de a actiona,parshiv ,pe ascuns,mascat ,intr-un teren mlashtinos ,acoperit mereu de minciuni,dezinformari si manipulari !! Fara a se respecta nici macar regulile elementare de nici un fel !! DE CE E CAPITALISMUL PUTERNIC SI…..”SUPERIOR” ??? PENTRU CA EL E SCLAVAGISMUL PRIMORDIAL,MEREU REESHAPAT DE-A LUNGUL TIMPULUI ,PANA LA FORMA LUI MODERNA DE AZI !! A DETINUT MEREU TOATE INFORMATIILE IN TIMP CE RESTUL LUMII ERA MEREU DEZINFORMATA SI MINTITA ,SI A DETINUT MEREU TOATE MIJLOACELE MATERIALE SI UMANE PENTRU A-SI MENTINE….SUPREMATIA !! NU A FOST NICIODATA INGRADITA DE LEGI SAU PRINCIPII SI MEREU A ACTIONAT SUBTERAN PE ASCUNS !! SINGURA FORMA SOCIALA REALA CARE DOMINA OMENIREA DE MII DE ANI !!

 12. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 6:55 am

  Si inca o deosebire crunta intre sistemul capitalist si restul statelor care-l refuza !! Comparand rusia cu marele imperiu’ malefic ,cotropitor si criminal ,vedem ca imperiul satanic isi aroga denumirea de „CEA MAI MARE DEMOCRATIE MONDIALA ” dar tot eshafodajul e doar o mare minciuna ,o mare manipulare !! In statele hulite ,sau pulite ,ca sa fi prashadinte ,sau esti miliardar ca sa suporti costurile exorbitante ale campaniei ,sau esti sustinut de un partid,deci marioneta a unuia dintre cele doua partide identice ,sustinute si ele la randul lor de grupari de loby ,o denumire moderna ,a vechilor detinatori ai lumii…la propriu ,a bogatashilor ,a celor putrezi de bogati care conduc de fapt lumea !! Trump nu e singur ,izolat ,oamenii l-au ales crezand ca e antisistem ,sa scos si minciuna cu Putin,ca cica el l-ar fi pus prashadinte,printre alte sute sau mii de minciuni emise non stop !! Oamenii l-au votat datorita promisiunilor rupte de vointza cercului celor putzini si foarte bogati ,dar el de fapt e parte componenta a lor !! Marea masa a poporenilor nu vreau razboi ,si alegerile,toate ,sunt insotite de mari campanii mincinoase de dezinformare !! Oamenii nu aleg in cunostintza de situatia reala ,ei aleg de fiecare data impotriva sistemului care le uzurpa dreptul de a alege democratic ,dar intr-un final fac o alegere dintre doi candidati propushi si sustinuti de …..SISTEM !! Din punctul asta de vedere la rusi e de o suta de ori mai multa DEMOCRATIE !! Acolo toata societatea impreuna cu organele statului ,se pun de acord cu un lider puternic care are functia reala de lider ,nu marioneta unei conduceri subterane ,deci rusii merg pe adevar ,merg la suprafatza ,nu pe poteci ascunse si pesteri ,si ,consider eu ,acesta e un mare handicap in fatza unui imperiu’ al minciunii,al lui SATAN,primul si poate ultimul de felul acesta din istoria OMENIRII !! Forta distructiva a ajuns atat de parshiva si de vulpava incat esti ca si distrus in momentul in care ai fost localizat !! Unul ca Putin poate fi lezne assasinat de pilda .dupa modelul liderilor republicilor  separatiste din ukropia !! Ei daca nu s-ar fi etalat pe fatza ,in fatza opiniei publice,in fatza reporterilor straini ,ai tzarilor occidentale naziste ,traiau sigurat si astazi !! Unitatzile speciale CIA nu ii assasinau asa de usor daca erau mai precauti ,si aici se vede si lipsa lor de profesionalism, dar si metodele imperiului satanic ,criminal si terorist mondial….ricania !!  Structura Statala de succes a marelui imperiu satanist ,cel LIBERAL si cel mult laudat ,e o structura ascunsa de pulime ,ei se straduie sa hraneasca prostimea ca pe o turma de porci ,ca sa o linisteasca ,scopul nu e pulimea ci dominatia mondiala ,pe cand rusia si celelalte state au o structura statala vulnerabila,la vedere ,si tot ce fac ,fac pentru popor ,pentru prostime !! Prostime care se poate lasa cumparata,se poate lasa manipulata ,se poate lasa dezinformata si se poate usor intoarce impotriva binefacatorului ei efectiv din prostie sau lashitate !! Conditia e doar ca acel BINEFACATOR sa poata fi LOCALIZAT usor !!

 13. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 7:42 am

  Avem chiar in zilele astea un exemplu foarte elogvent chiar pe vestitele noastre plaiuri mioritice ,direct din barlogul mioritzei ,care ucide ciobanul ,propriul cioban ,dupa care acuza de crima ciobanul din stana vecina !! Un exemplu neaosh miticesc din celebrul bantunistan balcanic !! Aici ,foarte recent ,au avut loc alegeri asa zis DEMONCRATICE ,sa furat la greu ,intradevar ,dar probabil nu sa putut surmonta diferentza mare si PSD-ul a iesit invingator !! PSD-ul si inainte de alegeri avea majoritate lejera in parlament ,insa guvernul lor dupa cum bine stim a fost obligat sa demisioneze dupa o lovitura clasica de stat cu sconcsoase elaborate de prin cine stie ce birouri CIA !! Cica pen’ca a ars o spelunca satanica !! De vina….PRIMUL MINISTRU ??? Asa ca avand majoritate ,ei de fapt nu au guvernat ,ci opozitia care intamplator face front comun cu PROCURATURA ,SE’CURITATEA, CSM-ul ,CURTEA CONSTITUTIONALA si cam toate structurile reale de putere ,adeca tot ce e nevoie pentru o DICTATURA fara batai de cap ,plus un PRASHADINTE cica ” ALES” in conditzii de manipulare si furt foarte bizare si suspecte ,aparent o marioneta in primul rand a unei capetenii SE’CURISTE de pe la noi din REPUBLICA BANANIERA , tzinut in imersiune ,apoi din statele occidentale a carei colonii suntem !! Deci PSD-ul avea majoritatea parlamentara si a fost dat jos de la guvernare printr-o ampla mishcare de manipulare nedemocratica ,si dictatorial a fost inlaturat de la putere!! Nu stiu la ce sa asteptat PSD-ul cand dupa alegerile care le-a castigat lejer a ajuns din nou sa aibe majoritate in parlament  ??? Nimeni de la ei nu vorbeste de DICTATURA din miticesti ,din bantunistan ,din REPUBLICA BANANIERA !! Probabil ei spera ca daca nu vorbesc de fenomen ,el nici nu exista ?? EFECTIV AU APARUT LEGI CARE FAVORIZEAZA INCARCERAREA OPOZANTILOR POLITICI PENTRU NIMIC,PE PULA,PE MOKA ,DOAR CA SA SE INLATURE DEFINITIV  PSD-ul ,SI TOTI PNL-istii ADEVARATI ,INCLUSIV TARICEANU’ ,LEGI ANTICONSTITUTIONALE ,DECLARATE ANTICONSTUTUTZIONALE,CARE CONFORM CONSTITUTIEI TREBUIE ANULATE !! PSD-ul DOAR A VRUT SA ARMONIZEZE LEGISLATIA CU RECOMANDARILE CURTII ,SI SA O FACA COMPATIBILA CU LEGILE EUROPENE ,PENTRU CA IN FORMA ASTA SUNT LEGI DISCRETIONARE CARE SUSTIN DICTATURA PROCURATURII CARE E MANA IN MANA SI CU SE’CURITATEA SI CU RESTUL APARATULUI DE REPRESIUNE CARE BUBUIE MAI DIHAI CA PE VREMEA COMISAULUI BOLSHEVIC ….ANA PAUKER !!  Ok !! Surpriza mare a fost cand s-au amestecat serviciile secrete straine care mana in mana cu ale noastre au scos oamenii in strada !! Pentru ce ?? Pentru a sustine legi ANTIDEMOCRATICE , ANTICONSTITUTZIONALE…….DICTATORIALE ??? PENTRU A NU SLABI CUMVA DICTATURA ,careia ii spun mult mai uman „LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI” !! Ca sa iasa peste o suta de mii de oameni in fatza guvernului ,care in fond niciodata nu au fost mai multi de 60000 ,pentru ce ?? PENTRU CONTINUAREA DICTATURII ???  De fapt si in decembrie 89′ sa murit in prostie printr-o manipulare cumplita pentru ce ?? Pentru continuitatea SE’CURITATII ,pentru justificarea unei LOVITURI DE STAT  SCARBOASE !! Pentru declararea ei mincinoasa …REVOLUTIE ???  Asta e LIBERALISMUL !!  DEMONCRATIE in loc de DEMOCRATIE ,PRACTICA DUBLEI MASURI ,MUTAREA IN MOD DICTATORIAL A CENTRULUI DE PUTERE IN ALTA PARTE ,LA ORGANELE DE REPRESIUNE COMANDATE DIN EXTERIORUL ROMANIEI !! INTR-O REPUBLICA PARLAMENTARA ,UNDE PARLAMENTUL AR TREBUI SA FIE FORTA CONDUCATOARE PRIMORDIALA,SECONDAT DE UN GUVERN NUMIT DE EL ,ASISTAM LA O UMILIRE ,LA O HARTZUIRE SI INCARCERARE A PARLAMENTARILOR,DIN MOTIVE FICTIVE , INVENTATE  ,SI LUAREA LOR IN BASHCALIE DE UN PRESHADINTE CU ROL STERS, REPREZENTAT IN CONSTITUTIE !!  DAR CIREASHA DE PE TORT E SUSTINEREA IN COR A OCCIDENTULUI VIZAVII DE DICTATURA DIN ROMANICA !! SI NU DE IERI ,DE AZI !! DE FAPT SI LA EI E LA FEL DICTATURA CA LA NOI ,POATE NU IN ASA MARE STIL DE TZOPARLAN ,POATE CEVA MAI VOALAT !! SUNT PRIVILEGIATI ,PENTRU CA JECMANESC RESURSELE INTREGII LUMI, DAR ” DEMOCRATIA” A MURIT DE MULT !!

 14. .ro
  # februarie 13, 2017 at 9:31 am

  DEMOCRATIA A MURIT,TRAIASCA DICTATURA,VIITORUL LUMINOS AL OMENIRII!!!

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 9:44 am

   CAPITALISMUL A SUCOMBAT,VINE RUSIA CU CEVA,DAR NU STIE CU CE! (Stim dar e secret,tovarasi!)

   • .ro
    # februarie 13, 2017 at 9:46 am

    Cand ii lipseste miliardul de neuroni,mintea kaghebistului naste monstri!

    • SaakasBilly
     # februarie 13, 2017 at 2:32 pm

     Mata care a fost regulata moarta de beata in boscheti de caini comunitari chiar a nascut un…” MONSTRU” cu numele de dom’ pork mistretz .ro  ,e adevarat ca ai fost „CONCEPUT”  gresit ,in anus ,si spermatozoidul comunitarului sa impreunat cu un limbric ,dar te-ai divizat „NORMAL” asa se explica si toate nick-urile fara numar sub care apari pisti tat in toate ziarele de dezinformare de caca din bantunistanu’ mioritic …inclusiv aici  : ) : ) : ) : )

 15. M_D_L
  # februarie 13, 2017 at 10:08 am

  Toate ideologiile importante, aparute in ultimele doua secole, au fost gandite de intelectuali khazari. Cine are aurul face regulile. Aici trebuie sa se umble.

  • SaakasBilly
   # februarie 13, 2017 at 2:17 pm

   Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Domnu’ M_D_L (Mirica  de la Livezeni) noi stim ca esti antisemit si shovin cat incape !! Da’ si cu aia ne-am obisnuit ca trebe’ sa macani din timp in timp ca sa-i ridici la fileu cretinului coprofag shaf,de pe forumul asta !! Tembelul si gogomanul de serviciu : ) : ) : )

   • M_D_L
    # februarie 15, 2017 at 4:04 am

    Bai plutonierule, de ideologii si de teorie s-au ocupat aia care nu au dat cu sapa (barosul) zilnic, care au avut ce sa manance si nu au fost stresati de grija traiului zilnic. Adica aia care au facut banul usor, in general din bisnita si camatareala. Intamplator khazarii s-au ocupat preponderent cu treburi din astea in ultimele secole, dupa ce adevaratii evrei au fost casapiti de catolicii din Spania si au ramas foarte putini. In viitor s-ar putea ca majoritari in bransa asta sa fie chinezii, ca tare le place si lor bisnita. Repede ma catalogasi ca antisemit, kakatule !

 16. .ro
  # februarie 13, 2017 at 12:10 pm

  Si nazismul mai vechi si cel actual care il inconjoara pe Putin din toate partile(inclusiv in somn),tot khazarii l-au gandit?

  • M_D_L
   # februarie 15, 2017 at 4:10 am

   Peste 75% din oligarhii din Rusia sunt khazari. Asa se zice pe net si cred ca este adevarat. Cu astia lucreaza Putin. Khazarii s-au impartit pe gasti, unii conduc SUA, altii sunt prin Europa de Vest, altii controleaza Rusia. Au interese comune, dar de multe ori sunt la cutite, pentru avere si putere cat mai mari. Dugin ce-o fi, ca emite tot felul de teorii dubioase ?

 17. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 2:26 pm

  Delirezi amice ,delirezi !! Asa zisul creier,o scursura de cacat ,tzi se prelinge deja pa’ nas !! NAZISMUL e apanajul exclusiv al OCCIDENTULUI  !! Cand zici NAZISM ZICI OCCIDENT ,zici STATE COLONIALISTE,unde sclavagismul si exploatarea omului de catre om e la ea acasa !! Mai zici MINCIUNA SFRUNTATA,mai zici DUBLE MASURI ,mai zici GENOCID SI POGROM PERMANENT  ,mai zici exploatare si RAPT TERITORIAL PE BANDA RULANTA ,mai zici si SATANISM  !! Adeca tot despre ce am vorbit in amanunt !! Daca il poti face NAZIST pa’ Putin ,apai poti sa o faci si pa’ mata care te-a fatat total neinspirata !! EA CHIAR MERITA  : ) : ) : )

 18. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 2:49 pm

  DEMOCRATIA SI STATUL DE DREPT IN BATAIA DE JOC A FORTELOR OCULTE : Daca la ricani e asa ,la noi se sare calul de trei ori !! La ce ne putem astepta ??? Sa scoata guvernul in strada si sa fie violati de SATANISTI ???  : „Cotidianul El Nacional din Republica Dominicană a prezentat scuze după ce l-a confundat pe actorul american Alec Baldwin, care îl satirizează frecvent pe preşedintele Donald Trump la televiziunea americană, cu Trump însuşi, relatează luni agenţia DPA, conform agerpre  http://www.stiripesurse.ro/un-mare-cotidian-national-isi-cere-scuze-dupa-o-gafa-de-proportii-l-au-confundat-pe-trump_1179372.html

 19. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 2:51 pm

  AR TREBUI SA PUNA PE INSTITUTIA PREZIDENTIALA  UN AFISH  : LOC DE FACUT  PISHU’ ….NU ??

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 4:25 pm

   Pe presedintia Rusiei,da plus vreo cateva vidanje din alea cu cacat ce va explodeaza pe strazi.

 20. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 2:56 pm

  LA NOI AU APARUT DEJA PLANCARTE CU „HOTI” CU „PENALI” CU ….”PUSHCARIASHI „!! TREBUIE DOAR INDICATOARE CU ” LOC DE DAT SCATOALCE ” CA DEJA AU FOST UMILITI DITAMAI PARLAMENTARII IN TOATE MODURILE !! DE LA DURMITU’ IN PARLAMENT ,PANA LA INJURATU’ PERMANENT PE SCARI SI HOLURI ,NU A MAI RAMAS NEAPLICAT DECAT VIOLUL SI BATAIA !! E DE FAPT ” DEMOCRATIA ” FASCISTA SI NAZISTA,ARHICUNOSCUTA ,SUB HAINE NOI….PROGRESISTE !!

 21. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 3:12 pm

  Igor Dodon, lângă un drapel NEOBIȘNUIT al Republicii Moldova la Teheran :  „drapelul neobisnuit ” e cel obisnuit ,minus o mica cruciulitza rosie in pliscul pasaroiului !! Enigma deslushita fiind simpla de altfel ,orice stat islamic e impotriva semnului crutiatzilor ,asa ca drapelul desfashurat de ei ,indiferent de ce tzara ar fi vorba ,nu are acest mic ingredient…toxic  !! De ce au sarit toti in sus ca arshi si au pus vina pe Dodon ramane adevaratul mister a domnului SOROS si a sletei lui SATANICE  !!! Dar la urma urmei ,e vorba de DEZINFORMARE SI MANIPULARE …NU ??? :  http://www.stiripesurse.ro/igor-dodon–langa-un-drapel-neobi–nuit-al-republicii-moldova-la-teheran–foto_1179218.html

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 3:42 pm

   Deci pentru kaghebei crucea este un „mic impediment toxic”. Pai nu sunteti voi,rusnaci fara un miliard de neuroni aparatori ai crestinismului? Sau sunteti crestini de fatada, sa adormiti rusnacii turmentati de bautura.

 22. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 3:34 pm

  NICUSHOR ATACA LA BAIONETA AMBASADA MOSCOVEI DUPA CE PREDEANU A LAMURIT CA VINA SITUATIEI CONFUZE DIN BANTUNISTANU’ MIORITIC E LEGATA DE INVAZIA „OMULETILOR VERZI” LA COTUL DUNARII DESPRE CARE SE’CURISTUL BASAU A AVUT DIN NOU O VIZIUNE !! DACA CINEVA A AVUT INDOIELI ,ASA CUM PUTIN IN PERSOANA „L-A PUS PE TRUMP PRASHADINTE” IN SUA  SI PA’ DODON IN MOLDOVA ,ASA „A PUS SI GUVERNUL PSD” IN  REPUBLICA BANANIERA MIORITICA !! INCET PLANUL „MONSTRUOS” AL LUI PUTIN SE DEVOALEAZA !! PROCURATURA SI SE’CURITATEA „DEMOCRATICA” ISI TRIMIT REPREZENTANTI IN EUROPA SA LINISTEASCA SPIRITELE !! CODRUTZA CURVESHII  E INTR-UN TURNEU DIPLOMATIC SI VA AVEA CONTACTE POLITICE CU REPREZENTANTII UNIUNII EUROPENE !! PROCURORUL GENERAL DE ASEMENEA !! APOI VOR FACE LEGI ,VOR LEGIFERA ,SI VOR GUVERNA !! SUTELE DE MII DE ” PROTESTATARI ” VOR RASUFLA USHURATI  CA TOTUL A REINTRAT IN „NORMAL” SI „PLANURILE INTUNECATE” ALE RUSIEI AU FOST DEMANTELATE !! AUZI „FRATE” !! „PENALII” ASTIA DE PARLAMENTARI AU VRUT SA FACA LEGI ,SI „HOTII” ASTIA DE GUVERNANTI AU FACUT „FAPTA PENALA” PRIN CARE AU VRUT SA LE APLICE !! SA CONDUCA TZARA….”PUSHCARIASHII DRACULUI” !! IAR RUSHII AU VRUT „DICTATURA” ASTA…CA LA EI !! : http://www.stiripesurse.ro/usr-protest-dur-fa-a-de-pozitiile-ambasadorului-rusiei-afirma-ii-neavenite_1179238.html

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 3:45 pm

   Ambasadorul vostru mancator de cacat sa si-l manance in liniste in ambasada,nu in public ca impute atmosfera.

   • SaakasBilly
    # februarie 13, 2017 at 8:35 pm

    CRED CA CEI CA TINE MANCA CACAT !! AMBASADORUL A AVUT O REMARCA DE MULT BUN SIMTZ IN LIMITA DIPLOMATIEI !! A RASPUN NICUSHOR ?? ALA DIN SCHITELE LUI CARAGIALE ??? CARE TOCMAI URINEAZA PE GUVERNUL SI PARLAMENTUL ROMANIEI CU DOAMNA SHEFA DNA ,CU PROCURORUL SHAF ,SI CU SE’CURISTU SHAF BASAU ,SI DA, ERA SA-L UIT PE KLAUS WERNER IONATAN !! O TZARA DE PANORAME !! O REPUBLICA BANANIERA CONDUSA DE PROCURATURA !!

 23. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 3:42 pm

  CINE E SINGURUL IN BANTUNISTANU’ MIORITIC ,IN VESTITA REPUBLICA BANANIERA,CARE II TRAGE PE TOTI DE URECHI SI LE DA SCATOALCE LA PROCURORI ?? CINE II POATE TRAGE UN SHUT IN CUR PRASHADINTELUI KLAUS WERNER IONATAN ?? SI KLAUS WERNER SA RADA CA DE O GLUMA SAVUROASA ?? PAI CINE ALTUL DECAT SE’CURISTUL SHAF BASAU ??  CA IN ORICE REPUBLICA BANANIERA DICTATORUL SI FAMIGLIA LUI SUNT SINGURII DE NEATINS ,SINGURII RESPECTATI ,SI SINGURII CARE-SI PERMIT TOTUL !! : http://www.stiripesurse.ro/traian-basescu-face-mat-procurorii-intr-un-dosar-anchetatorii-cer-ajutorul-ani_1179452.html

 24. .ro
  # februarie 13, 2017 at 4:12 pm

  Senatul american blocheaza orice tentativa de apropiere de Rusia a lui Trump. In Senatul american exista o majoritate calificata cu care se poate trece si peste un eventual veto prezidential pe doua legi:   1) Proiect de lege care vizeaza dreptul Congresului de a superviza orice initiativa de ridicare a sanctiunilor la adresa Rusiei lui Putin.Legea prevede ca,in conditiile unei asemenea initiative,Casa Alba sa transmita Congresului,cu 120 de zile inaintea aplicarii initiativei,documentele care sa probeze aplicarea de catre Rusia a prevederilor Acordului de la Minsk.  2) Lege care impune un set complet si coerent de noi sanctiuni Rusiei vizand implicarea ilegitima in alegeri.(EVZ) Kaghebei,ati deschis degeaba sampania ca a iesit Trump presedinte–treceti din nou pe vodca!!!

 25. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 5:11 pm

  PAI CINE A DESCHIS SHAMPANIA NARODULE ?? NU TOT VOI TRUPA DE MINCINOSI ATI SPUS CA PUTIN L-A PUS PRASHADINTE PE TRUMP ??  PAI TRUMP NU E SUSTINUT DE REPUBLICANI ??? UNUL DIN CELE DOUA PARTIDE IDENTICE ?? PAI REPUBLICANII DACA NU-L VOIAU PA’ TRUMP NU PUTEAU SA-L PICE ?? CE SENS ARE SA-L BLOCHEZE DACA EI L-AU PUS ?? CATA TAMPENIE POATE FI IN CAPUL VOSTRU !!! VA INCURCATI IN PROPRIILE VOASTRE MINCIUNI SI MANIPULARI !! DOAME CATA PROSTIE SI CATA RAUTATE !!

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 7:11 pm

   Bai „milioane de neuroni”,nu topaiati voi ca dracii ca a iesit Trump presedinte? Uite ca v-au vazut republicanii topaielile si iau masuri.

   • .ro
    # februarie 13, 2017 at 7:34 pm

    Michael Flynn,consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump este in plin scandal,fiind acuzat ca a discutat cu ambasadorul Serghei Kislyak despre ridicarea sanctiunilor economice impuse Rusiei inainte de a fi investit,lucru interzis de lege,conform BBC News.Repet,kaghebei,treceti inapoi la vodca,sampania o vom bea noi cat de curand!!!

   • SaakasBilly
    # februarie 13, 2017 at 8:09 pm

    „Bai „milioane de neuroni”,nu topaiati voi ca dracii ca a iesit Trump presedinte? Uite ca v-au vazut republicanii topaielile si iau masuri” –TAMPITULE ,ASTEA SUNT INVENTII,SCORNELI !! CHIAR UN MILIARDAR  RICAN TREBUIA SA FIE DE PARTEA RUSILOR ??? ESTI TAMPIT ?? SI IN DEFINITIV E O MARIONETA !! TU ESTI ASA DE CRETIN SI DE REDUS MINTAL SA CREZI CA UN SINGUR OM CONDUCE MARELE IMPERIU MALEFIC ,CRIMINAL SI MINCINOS …RICAN ??

 26. .ro
  # februarie 13, 2017 at 8:23 pm

  Pai ati uitat,idiotilor cum numarati zilele pana vine Trump presedinte si ce vom pati noi? S-a schimbat ordinul pe unitate? Ati fost instruiti sa nu va mai laudati cu Trump ca isi ridica America in cap?

  • SaakasBilly
   # februarie 13, 2017 at 8:27 pm

   E EXTRAORDINAR CAT DE TAMPIT ESTI !! ODATA SPUI CA TRUMP E CU RUSII,ODATA SPUI CA E IMPOTRIVA LOR!! PAI DACA E CU RUSII ,SUNT SI REPUBLICANII CU RUSII ,CA AIA L-AU PROMOVAT SI AU MAJORITATEA IN PARLAMENT !! DACA NU SUNT REPUBLICANII CU RUSII ,NICI TRUMPU’ NU E CU RUSII ….LOGICA ELEMENTARA !! DECI TOTUL A FOST MINCIUNA SFUNTATA !!

   • .ro
    # februarie 13, 2017 at 8:38 pm

    La cati neuroni aveti,ce dracu sa pricepeti!

    • SaakasBilly
     # februarie 13, 2017 at 9:08 pm

     Eu nu speram la pupaturi cu rusii ,ci la o alta abordare care sa salveze america si occidentul !! Prabusirea marelui colos nu avantajeaza pe nimeni !! Si nici Putin nu cred ca spera la partizanat rican  de partea lor ,ci la o abordare mai realista a situatiei precare in care se afla omenirea !! Renuntarea la minciuna si dezinformare ar fi pus lumea in fatza adevarului !! Doar daca sti unde te afli poti sti cum ajungi inapoi !! Omenirea e pe buza prapastiei si nici macar nu vrea sa se opreasca !!  Minciuna e a lui Satan ,ricania e a lui Satan !! Trump incearca imposibilul si Dumnezeu sa-i dea putere sa aduca america inapoi la principiile morale care au consacrat-o !! Asa sa ne ajute Dumnezeu !!

  • .ro
   # februarie 13, 2017 at 8:32 pm

   Echipa candidatului la functia de presedinte al Frantei,Emmanuel Macron,este ingrijorata de faptul ca seful lor a devenit obiect al stirilor false si dezinformarii care au ca sursa Federatia Rusa,scrie Le Parisien.”Stirile false apar in mass-media centrala a Rusiei,Russia Today si Sputnik,care apartin statului rus,apoi stirile sunt repetate si citate afectand astfel viata democratica a Frantei” Astia(rusnacii) manjesc cu balele lor secole de cuceriri democratice!!

   • SaakasBilly
    # februarie 13, 2017 at 8:41 pm

    TREABA E MULT MAI SIMPLA ,CU TOATE MINCIUNILE ASTEA FRANTUJII CA SI NEMTZII VREAU SA INTERZICA PUBLICATIILE RUSESTI TOCMAI PENTRU CA SPUN ADEVARUL !! ADECA VREAU SA INSTITUIE CENZURA DAR SE CODESC ?? DE CE SE CODESC ?? EU ZIC CA E FIRESC SA URMEZE CALEA LUI HITLER !! STATUL NAZIST UKRAN DEJA A INSTAURAT CENZURA ,SI EA VA FI INSTAURATA IN TOATA LUMEA ,ASA ZIS ….”DEMOCRATICA” !! ASTA E PREZIS SI IN APOCALIPSA ,NUMAI CA SE PUNE BATISTA PE TZAMBAL !! NU AR FI DE MIRARE SA CENZUREZE SI BIBLIA,DACA NU AU FACUT-O CUMVA !! II DERANJEAZA CUMPLIT LIBERTATEA DE EXPRIMARE  : ) : ) : ) : ) : )

 27. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 8:24 pm

  SINCER NU STIU CE SENS ARE GARGARA ASTA CU SANCTIUNILE ??? RUSII ISI PERMIT CA ACESTE SANCTIUNI SA NU FIE SIMETRICE,EI NICI MACAR NU AU EXPULZAT PUZDERIA AIA DE DIPLOMATI PE CARE NEGROTEIU I-A TRIMIS ACASA CA SA FACA REVELIONUL IN AVION !! CHESTIE CE NU MAI E DIPLOMATIE CI EFECTIV DOAR SAPTE ANI DE ACASA ,ADECA COPILARIE DE MAHALA !! GOLANIE !! RUSII NU STAU IN SCHIMBURILE COMERCIALE CU RICANII,AU CHINA LANGA EI !! NU DE RUSI IMI FAC GRIJI SCONCSULE,CI DE NOI CEI DIN EUROPA !! ASTA VA FI ANUL IN CARE TOT ESHAFODAJUL SE VA PRABUSHII !! TOATA TAMPENIA CU CONSOLIDAREA DICTATURII SI LA NOI IN MITICESTI IN MIORITZA ,TOT IN DIRECTIA ASTA DUCE !! PE RUSI II DOARE IN COT !! EI NICI NU PIERD NICI NU CASTIGA !! DE PE URMA SCHIMBURILOR COMERCIALE CASTIGA SAU PIERD AMBELE PARTI ,ASA CA  SANCTIUNI IN STANGA ,SANCTIUNI IN DREAPTA, E DOAR FRECTIE LA PICIORUL DE LEMN !! SE STIE SI SA SI RECUNOSCUT DE EXPERTI CA NU AU NICI UN EFECT ,IAR FAPTUL CA RUSII AR INSISTA SA FIE RIDICATE SUNT DOAR MINCIUNI SFRUNTATE DIN MULTIMEA MINCIUNILOR VEHICULATE IN TURBARE DE OCCIDENT !! RUSIA NU E LICTENSTEIN  SI NICI IMPERIUL LILIPUTAN LITU-LETO-ESTO  CA SA FIE DARAMATA ASA DE USOR !! IAR MINCIUNILE ASTEA PERMANENTE ,INTR-O ISTERIE SATANICA NEMAIVAZUTA PREVESTESC CEVA FOARTE RAU !! IMPERIUL RAULUI RICAN E FOARTE BOLNAV ,E MURIBUND,DELIREAZA !!

 28. .ro
  # februarie 13, 2017 at 8:36 pm

  Sanctiunile nu au afectat cu nimic America,dar P.I.B.-ul RUSIEI S-A PRABUSIT LA JUMATATE. E adevarat ca intr-o dictatura nu inseamna nimic.Populatia adusa la stadiul de viermi oricum nu zice nimic.

 29. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 8:47 pm

  Da !! Intradevar !! Dar oare in tot fluviul asta de minciuni permanente putem noi sti adevarul ??? Mai ales cat de afectata e….america ??? Trump vrea sa aduca masuri disperate ,parlamentul dominat de republicani il sustine ,pentru ca ei l-au propulsat ,toata echipa lui e formata din republicani,dar ei nu si-l asuma pentru ca vin masuri foarte nepopulare !! De ce ?? Pentru ca situatia e disperata si e nevoie de masuri nepopulare care la o adeca vor crea mishcari populare pe care sistemul monolitic nu vrea sa si le asume !! In caz de eshec va raspunde un singur om ,care e deja miliardar !! Il va durea in cur !!

 30. SaakasBilly
  # februarie 13, 2017 at 8:55 pm

  Nu vezi ca in ultimii ani permanent rusia era acuzata de toate relele ?? Toti au asteptat cu ochii pe ei ca rusia sa se destrame ,ca rusii sa moara de foame ,au bagat permanent zazanie intre tzarile din jurul lor ,au investit bani multi in scandal ,si ce vedem ?? In toata hora asta cu unitatea tzarilor europene ,imperiul anglo-saxon a iesit din uniunea europeana !! Dupa sustinerea lui Trump e clar ca de mult timp e premeditat acest pas,si se vorbeste deschis de destramarea intregii europe !! Pai eu zic ca tot cu ochii pe rusi ,sa nu o ia brusc la vale si ricanii !! Sa vedem ca se contracta ,asa timid la inceput,apoi poate se destrama asa cum doresc ei asta  rusilor !! Sunt probleme uriashe la ricani ,sunt probleme mari la europeni !! Vor veni schimbari mari !! Inteleg ca se doreste sa stam mereu cu ochii pe rusii, dar e boring deja, toata cretineala asta de copil handicapat !!

 31. SaakasBilly
  # februarie 14, 2017 at 6:39 am

  Si de ce au ieshit britanicii din uniunea europeana ?? Am vazut deja ca timid incep sa dea vina si pentru asta pe……rusi : ) : ) : ) : ) E deja caraghioasa toata isteria asta mincinoasa !! A aparut tampenia cu hacherii rusi ,mai precis cei ai lui ” Putin” care au fraudat alegerile din ricania ca sa iasa „omul lor”…Crump !! Bine !! Pentru un om normal la cap si cu o minima inteligentza nu mai trebuie sa-i explici ca e imposibil asa ceva ,cum de fapt e imposibil sa otravesti pe cineva cu …”poloniu ” !! In primul rand cineva care e normal la cap ,nu se intalneste in nu stiu ce bar din londra cu agentii tzarii pe care a tradat-o !! E chestie de logica si bun simtz !! Adeca singur ,nepazit si nemonitorizat !! Sunt sigur ca rusii aia ar fi fost supravegheati la sange chiar daca nu se intalneau cu nimeni !! Ok !! Vreau sa spun ca minciunile si dezinformarile nu mai tzin cont de o minima decentza ,de un minim bun simtz ,si de o minima logica ,necesare de altfel ca sa poata fi cat de cat …..credibile !! Vreau sa spun ca dupa minciuna sfruntata cu alegerea lui Trump nu de catre poporeanul rican care a ales impotriva sistemului sconcsos subteran si golanesc rican ,ci de catre Vladimir Putin in persoana cu hackerii lui personali ,era firesc sa urmeze un fluviu de minciuni pe aceiashi tema ,poate din lipsa de imaginatie !! Deci Putin fura alegerile in draci ,in Germania babei Merkaloaia si in frantza Holendarului ,ca sa nu mai zic de restul catzelusilor agresivi ,litu-leto-esto sau in marea si demoncratica republica nazista ukropia !! In general peste tot unde nu sa putut fura suficient de mult si au ieshit in alegeri reprezentantii poporenilor simplii ,cei neinregimentati politic de partea „corectitudinii politice” a neoliberalismului” sau a marelui imperiu satanic si criminal rican ,automat acestia au fost pusi de rusi ,sunt sustinuti de rusi ,si fac politica rusiei !! Minciuna, ,dezinformarea si manipularea au un anumit arhetip care e la fel peste tot !! La noi de pilda e clar pentru toata lumea ca PSD-istii sunt bolshevici ,si au castigat alegerile cu ajutorul lui Putin !! Cum ziceam ,Basau Se’curistu’ a intrat din nou in transa si a detectat neste pitici roz la „COTURILE DUNARII” !! au avut rusii un mic comentariu la evenimentele recente ,conform uzantelor diplomatice, WOAUUUU toata lumea „buna” a se’curitatii a sarit in sus ,inclusiv cei de la CIA !! Au ajuns la concluzia ca rusii sunt cauza tuturor relelor din bantunistanu mioritic !! Nu mai departe de „LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI” aceasta mutare a puterii in stat in mainile PROCURATURII SI A SE’CURITATII  ,o chestie care nu are nimic de a face cu democratia si e o DICTATURA cu acte in regula , sa uzurpi atributziile legale si constitutzionale ale PARLAMENTULUI si GUVERNULUI prin miscari de strada neautorizate ,prin implicarea procurorilor si a Se’curistilor in politica ,a PRESEDINTELUI chiar care se amesteca in actul de guvernare, si in cel de legiuitor al parlamentului cand rolul lui ar trebui sa fie doar de reprezentare si arbitru intre partidele parlamentare e …..DICTATURA FATZISHA   !! Dar asta e DICTATUL de la berlin ,de la baba Merkeloaia,de la CIA ,si in cor toate coloniile vad in asta un exemplu de DEMONCRATIE !! 

 32. SaakasBilly
  # februarie 14, 2017 at 7:16 am

  Deci de ce au ieshit britanicii din uniunea europeana ??? Pen’ca ei sunt parte componenta impreuna cu coloniile lor istorice a marelui imperiu malefic si criminal rican !! Ei sunt miezul imperiului ,probabil adapostesc si acea conducere secreta ,parshiva si subterana care conduce lumea !! Si de la inceputul Uniunii Europene sa vrut sa se dea un rol central din punct de vedere economic Germaniei ,pentru a duce in spinare state paguba cum e romanica ,ukropia sau bulgaria ,pentru a scuti imperiul  britanic ,pana si pe cel francez de costuri !! Insa Germania lui Merkel a pretins mai mult ,a alcatuit un nucleu de conducere cu frantza excluzand marea britanie !! Sa ajuns pana acolo incat sa vorbit de forte militare separate de NATO, ale Uniunii Europene !! Fiind aceiashi entitate cu imperiul rican ,anglo-saxonii au decis sa separe apele ,speriate de o Uniune Europeana care economic concureaza SUA !! Un nou stat mare si puternic economic,  Statele Unite Europene ,in directia in care au luat-o nemtzii ,nu a suras deloc conglomeratului anglo-saxono-rican !! Chiar si acum baba Merkeloaia a amenintzat administratia americana cu un parteneriat solid cu China !! Deci imperiul Britanic nu a vrut de la inceput sa participe la costurile constructiei Europene si nici la asimilarea milioanelor de emigranti care sunt menitzi sa schimbe configuratia etnica a statelor respective ,dar a vrut sa-si pastreze rolul conducator de imperiu colonialist asupra coloniilor castigate in ultimul razboi mondial !! Dupa iesirea lor din constructia europeana urmeaza demolarea acestei constructii ,si nu de rusi : ) : ) : ) Deja se vorbeste de asta,se fac aluzii la acest proces !! Statele Unite sunt avantajate de o europa slaba din toate punctele de vedere ,in directia asta toate crizele care le vedem acum sunt create artificial pentru a mentine europa slabita !! Minciunile si dezinformarile cu „AMESTECUL RUSILOR IN ALEGERI ” atat in statele pulite ale americii cat si in tzara babei merkeloaia sau la frantzuji au aparut datorita pierderii de credibilitate a sistemului !! La ricani sa stiut ca Trump va castiga la o diferenta covarsitoare de baba Hitlery ,preferata sistemului ,dar toata mass media controlata de ei a mintit cum ca Hitlery conduce in sondaje ,si deja de atunci au bagat-o pe aia cu amestecul hackerilor lui Putin ,se stia ca baba va piede la scor ,dar sa mintit !! Ei au furat la greu ,dar nu au reusit sa surmonteze diferenta !! In austria furtul a reushit,daca nu din prima,au balmajit-o au amanat-o si in final l-au triblat pe cel ales de poporul austriac !! E tzara unde CIA  si MOSSAD-ul au cea mai mare prezenta din toata Europa !! Dar stie si baba Merkeloaia ca s-ar putea ca sa nu poata fura suficient alegerile si ca e foarte posibil sa piarda ,iar chestia cu rusii e foarte buna ca dupa modelul american va bloca noua conducere cu fel de fel de sconcsoase pana ce nedemocratic anuland rezultatul alegerilor vor prelua tot ei puterea !! De fapt asa e peste tot ,inclusiv la noi in bantunistanu’ mioritic !! Nici macar aparentele mincinoase a unei DEMOCRATII …nu se respecta !!

 33. .ro
  # februarie 14, 2017 at 8:22 am

  Si aparentele democrației se respecta la voi,in Rusia.Nu mai bine stati voi in stepele Asiei si nu va mai plimbati hoitul de imperiu muribund prin Europa? Sa veniti când va vom chema noi.

 34. SaakasBilly
  # februarie 14, 2017 at 9:14 am

  Pai vezi dom’ pork mistret.ro ,daca nu sunt politically correct” dupa preceptele neoliberare ,sunt rus …nu ?? Tocmai de asta am vorbit dar matale nu esti atent ,sau nu vrei sa fi !! E caraghios ca pe un sait romarlan de dezinformare si manipulare ,din bantunistanu’ mioritic ,scris de mitici ,apar eu un cetatean oarecare  ,tot un mitic din mioritza ,sa-mi spun parerea ,si pen’ca nu vorbesc mincinoase de-ale voastre ma faceti rus ?? E aceiasi stea galbena pusa pe pieptul evreilor ,dupa care a urmat deportarea lor in lagare !! Sunt convins ca va urma cenzura totala si incarcerarea opozantilor ,deoarece mascat ea deja a si inceput !! De pilda in republica bananiera din mioritza !!Chiar in zille asta asistam la triumful procuraturii si a se’curitatii asupra guvernului si a parlamentului !! Asa se va prabushii europa ,sub propriile ei actiuni delirante si dictatoriale !!

 35. SaakasBilly
  # februarie 14, 2017 at 9:22 am

  „Nu mai bine stati voi in stepele Asiei si nu va mai plimbati hoitul de imperiu muribund prin Europa?” daca nu ai fi un cretin tampit ,ai fi observat deja ca ricanii sunt cei care „isi plimba hoitul de imperiu muribund prin Europa” si nu rusii !! Daca nu ai fi un mincinos cacacios ai recunoaste ca „in europa” nu exista un singur soldat rus,in schimb ricanii sunt sute de mii in mai toate statele europene !! Deci pishatule ,du-te si canta la alta masa !! Minte pe alti oligofreni ca tine ,excitate ,masturbeazate  : ) : ) : ) : )

 36. .ro
  # februarie 14, 2017 at 10:09 am

  Bai dobitocilor de kaghebisti resapati,site-ul este al vostru,mincinoși idiotizati.Citiți LEGEA nr.84 din 1998 privind marcile care pedepseste cu inchisoare „utilizarea fara consimtamantul titularului de catre terti a unui semn identic sau asemănător cu o marca”.Era destul ca handicapatul vostru de ambasador sa se adreseze instanței,dar idiotul nici măcar nu a protestat.Asa „milioane de neuroni” cum aveti voi rusnacii,doar la propaganda mincinoasă va mai duce capul.Noroc ca nu va citeste nimeni in Romania,doar eu îmi înving sila.

 37. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 6:58 am

  HA ! HA ! HA ! HA ! Cu legea ta care pedepseste „marcile ” belesti cariciu !! Occidentu’ a facut deja ce numai nebunii legati si cu limba scoasa sunt in stare sa faca si nu pedepseste nimeni nimic !! Esti tampit ?? Ambasadoru’ sa se planga de ce ?? Asta numai daca tusheste sare toata lumea pa’ el jignita de moarte !! Minciuna curge intr-o isterie si un delir,provocarea la fel ….. nu vezi ?? Ce sa mai zica nenorocitu’ ala ?? Li se inventeaza procese ,li se pretind sume exorbitante de miliarde multe de euroi ,pe nimic,pe moka ,sunt acuzati pe chestii mincinoase !! Si tu imi vi cu MAREA „DEMOCRATIE” ??? Poti sa te pishi pa’ ea !! Cat de citit ,stai linistit ca publicatiile lor sunt foarte citite pen’ca lumea e insetata de adevar, in minciuna asta occidentala generalizata !! Nu apuci o stire reala ,din lumea reala !! Tu de ce crezi ca urca pi pereti satanicii sa le interzica ?? Bine !! Vorbesc de „PUBLICATIILE LOR ” nu de SUROGATUL ASTA MINCINOS MIORITIC ,facut ca sa-i denigrati PORCILOR ,cum e si PAGINA DE RUSIA.RO  !! SA VA FIE RUSINE ca va dati clasa iarashi de ultimii CACANARI de pe lume !!

 38. .ro
  # februarie 15, 2017 at 8:34 am

  Cascadorii rasului; Pervii Kanal,postul de televiziune public din Rusia a difuzat un reportaj care a facut deliciul internautilor si al comentatorilor independenti,care au ironizat postul si propaganda rusa chiar pe propriul site. Televiziunea rusa anunta ritos ca in Europa a inceput o criza alimentara de proportii!!! Astia au intrat in delirul minciunilor!!

  • .ro
   # februarie 15, 2017 at 8:39 am

   Michael Flynn,consilierul de securitate al lui Trump a demisionat.Era bănuit ca poate fi santajat de Rusia. Ivane,probleme ma?!?!

   • .ro
    # februarie 15, 2017 at 8:46 am

    Donald Trump i-a cerut Rusiei sa returneze Ucrainei teritoriul Peninsulei Crimeea,anexat de Rusia in 2014.Aceasta informație a fost făcută publică presei marți de catre purtătorul de cuvant al Casei Albe.Ivane,probleme ma?!?

 39. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 8:49 am

  STIRE MARE PE TOATE PAGINILE ZIARELOR DE CACA CARE DEZINFORMEAZA IN NUMELE IMPERIULUI MINCIUNII ,SATANIC SI CRIMINAL RICAN ” FRATELE VITREG DICTATORULUI NORD COREAN A FOST UCIS ,PE UN AEROPORT DIN MALAEZIA DE DOUA FEMEI AGENTE SECRETE NORD COREENE ,CU ACE …OTRAVITE !!  -intram in respectiva stire si citim ceea ce ne sare in ochi din prima : „a nunţat marţi agenţia de ştiri Yonhap şi mai multe instituţii media din Coreea de Sud, citând surse neidentificate”–deci ??  „sursele ” nu sunt mincinoase sau de neancredere ,ci sunt de-a dreptul ” neidentificate” deci o simpla intoxicare de presa !! Deja lucrurile sunt ca si lamurite !! Sa continuam totusi : „Postul de televiziune Chosun a indicat că fratele vitreg al lui Kim Jong-un ar fi fost otrăvit în timp ce se afla la aeroportul din Kuala Lumpur, de către două femei despre care se crede că lucează pentru autorităţile de la Phenian.” -e vorba de un post de televiziune sud corean care e sub incidentza uriashului aparat de dezinformare si manipulare prin mincinoase ale ricanilor ,dar apare formularea ” de către două femei despre care se crede că lucează pentru autorităţile de la Phenian.” adeca doar se crede ,nu se zice cine crede ci doar ca cineva ar crede asa ceva !! Cineva nu se stie cine !! „Se crede asta” undeva ,de catre cineva ,care ar vrea sa creada si altii asta ,fara nici o acoperire in realitate !! Ok ! sa trecem totusi mai departe „Poliţia din Malaysia a declarat pentru Reuters că un bărbat de naţionalitate nord-coreeană a decedat pe drumul spre spital. Poliţia a precizat că identitatea victimei nu a fost încă verificată” -deci ce a declarat sigur politia e ca asa zisul frate a presedintelui nord corean avea cetatenie nord coreana ,pen’ca nu exista „nationalitate” decat coreana ,care e o singura natie despartita de raptul teritorial al imperiului malefic ,criminal si jecmanitor rican !! Dar el nu putea sa aibe cetatenie nord coreana ca se zice foarte clar ca de foarte mult timp nu mai traieste in corea de nord si nici cetatenia tzarii respective nu o mai are „Kim Jong Nam şi-a petrecut o mare parte din viaţă în afara ţării şi s-a exprimat în mod public împotriva succesiuni dinastice în Coreea de Nord !!” Si ca sa nu iasa mincinosi ,din start subliniaza ca „identitatea victimei nu a fost încă verificată” in consecinta nu se stie nimic !!http://www.mediafax.ro/externe/fratele-vitreg-al-liderului-de-la-phenian-kim-jong-un-asasinat-in-malaysia-presa-sud-coreeana-16160391

 40. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 8:57 am

  PROBLEMA MA CULITZA MA ?? IN TIMP CE LINGI GAOAZA RICANILOR ??  „Guvern din umbră”, agitatori, proteste. Sună cunoscut? New York Post dezvăluie: Obama comandă o armată de 30.000 de activiști anti-Trump gata să saboteze fiecare pas al noii administrații ” CRED CA TOTUSI TRUMPALAUL ARE PROBLEME INFINIT MAI MARI DECAT FLINTA SI CRIMEEA  : ) : ) : )   http://www.activenews.ro/externe/%E2%80%9EGuvern-din-umbra-agitatori-proteste.-Suna-cunoscut-New-York-Post-dezvaluie-Obama-comanda-o-armata-de-30.000-de-activisti-anti-Trump-gata-sa-saboteze-fiecare-pas-al-noii-administratii-140977

 41. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:05 am

  Ha ! Ha ! Ha ! CULITZA IN CURAND O SA FI INUTIL,PUS PA TUSHA ,APAR PAPUSHE PORNO IN LOCU’ TAU  !!   http://www.activenews.ro/externe/Nebunie-totala-In-SUA-a-aparut-prima-%E2%80%9Epapusa-TRANSGENDER-140995

 42. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:11 am

  MARELE JUSTIAR ANTICORUPTIE KLAUS WERNER IONATAN,CEL CARE SE PISHA PE REZULTATUL ALEGERILOR SI PE VOINTA POPULARA !! : „Acuzații grave la adresa președintelui: TUN imobiliar de 15 miliarde de euro! Un jurnalist dezvăluie „scamatoria prin care Iohannis a amputat o parte din averea statului român”http://www.activenews.ro/stiri-politic/Acuzatii-grave-la-adresa-presedintelui-TUN-imobiliar-de-15-miliarde-de-euro-Un-jurnalist-dezvaluie-scamatoria-prin-care-Iohannis-a-amputat-o-parte-din-averea-statului-roman-140981

 43. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:25 am

  O ANALIZA INTERESANTA DIN THE TIMES : Furia românilor ar trebui să se concentreze la miezul problemei, la politicienii care au folosit anticorupția pentru a-și elimina dușmanii și la legăturile maligne dintre sistemul judiciar, SRI și DNA : „În momentul său de vârf, Securitatea a avut 15.000 de ofițeri activi și o rețea de aproximativ 500.000 de informatori. Securitatea a ascultat telefoanele, a bătut și șantajat suspecți, a arestat oameni care au făcut glume politice, a patrulat secții de ginecologie pentru a verifica dacă vreun medic a realizat vreun avort, a răspândit zvonuri și apoi i-a arestat pe cei care le-au preluat. Pentru a fi paranoic în România trebuie sa fi trecut prin toate acestea”, se spune în articol.Jurnalistul amintește că „succesorul oficial al Securității este SRI, Serviciul Român de Informații –CARE ADAUG EU E DE TREI ORI MAI MARE SI EFICIENTA CU AJUTOR CONSISTENT RICAN,CA SE’CURITATEA !! DICTATURA E LA LOCUL EI NEATINSA ,SI MULT MAI CONSOLIDATA !!  SI TOT CU SUPRAVEGHEREA POPOREANULUI SE OCUPA ,CA INAINTE !!

 44. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:28 am

  PROBLEME DIN ALEA TRANSATLANTICE MA’ CULITZA ?? „Trump a tăiat fondurile federale pentru ONG-urile pro avort. Europa anunță: Vom plăti noi! Șase țări europene vor să strângă 600 de milioane de dolari pentru a le finanța” –http://www.activenews.ro/externe/Trump-a-taiat-fondurile-federale-pentru-ONG-urile-pro-avort.-Europa-anunta-Vom-plati-noi-Sase-tari-europene-vor-sa-stranga-600-de-milioane-de-dolari-pentru-a-le-finanta-141004

 45. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:38 am

  Jurnaliștii italieni văd „Umbra lui Soros peste România”. Rolul jucat de Klaus Iohannis și Sandra Pralong în ceea ce ar putea fi o nouă „primăvară”. Nu arabă, ci românească! –„Mii de cetățeni în stradă, un protest care s-a născut împotriva unei ordonanțe guvernamentale și care, o dată retasă ordonanța, nu a reușit să calmeze lumea ieșită în stradă în cele mai mari orașe ale țării. Mai mult, au început să fie cerute demisii. Un scenariu pe care l-am putut observa de mai multe ori în ultimii ani, în special începând cu anul 2000, în statele estice ale Europei. Scenariu care acum estr pus în scenă și în România”, scriu cei de la occhidellaguerra.it.–http://www.activenews.ro/externe/Jurnalistii-italieni-vad-%E2%80%9EUmbra-lui-Soros-peste-Romania-.-Rolul-jucat-de-Klaus-Iohannis-si-Sandra-Pralong-in-ceea-ce-ar-putea-fi-o-noua-%E2%80%9Eprimavara-.-Nu-araba-ci-romaneasca-140900

 46. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:56 am

  „Agenți nord-coreeni, bănuiți că L-AR FI asasinat pe fratele vitreg al dictatorului Kim Jong-un” –NOI INDICII : „Cauza oficială a morții este necunoscută”….”dar SE PARE că victima a fost otravită de agenți nord-coreeni”……”Conform poliției, un BARBAT NEIDENTIFICAT a decedat”…..”a fost otrăvit la aeroport de două femei, despre care SE CREDE că sunt agenți nord-coreeni.Cele două femei NU AU PUTUT FI RETINUTE și sunt acum IN LIBERTATE, precizează SURSE ale guvernului sud-coreean…….”el a declarat că nu este deloc interesat să participe la conducerea țării”–(DE CE SA-L OMOARE ATUNCI FRATE-SU ….IMAGINAR ???? )  –In realitate ,daca fiul conducatorului etern are copii ilegitimi imprastiati prin lume ,e clar degradat ca „UN CURVALAU” ,deci propaganda mincinoasa ricana ia manjit cu cacat toata familia !! Ce nu stim ,si nu ni se spune e daca acest asa zis „FRATE VITREG” e recunoscut de asa zisa familie sau nu ??? Si daca nu e recunoscut ,nici nu putea purta numele de familie KIM !! In fond poate fi doar un ciumburush  folosit de propaganda sconcsoasa ricana in scop de denigrare !! Dupa minciuni cacacioase cu mancatu’ shobolanilor si a radacinilor ,asta deja e floare la ureche !! Am auzit-o si pe aia ca KIM si-a omorat nevoasta,ca l-au omorat pe el si la inlocuit sorusa !! Pai nici nu stiu ce a mai ramas NEMINTIT ???

 47. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 9:59 am

  O societate foarte deschisă! Cine sunt politicienii plătiți de Soros pentru a duce războiul împotriva lui Trump  : http://www.activenews.ro/externe/O-societate-foarte-deschisa-Cine-sunt-politicienii-platiti-de-Soros-pentru-a-duce-razboiul-impotriva-lui-Trump-140933

 48. .ro
  # februarie 15, 2017 at 10:41 am

  Clovnul Rogozin,vicepremierul guvernului rus si-a anulat vizita secreta in Iran din cauza incalcarii caracterului confidential al calatoriei scrie „Kommersant”.De fapt vizita a fost anulata pentru ca Iranul s-a hotarat sa cumpere 80 de avioane Boeing si 100 de aparate Airbus si nu sicrie zburatoare rusesti Suhoi Superjet 100.Ivane,probleme ma?!?

  • .ro
   # februarie 15, 2017 at 10:46 am

   Oficialii afgani acuza Rusia ca livreaza pe ascuns arme miscarii teroriste Taliban.Ivane,esti scarba ma?!?

 49. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 11:59 am

  Ma Culitza ma ‘,tot prostu’ stie ca ricanii datoreaza sume exorbitante Iranului care sunt de zeci de ori mai mari ca tezaurul nostru cu care va cacati pa’ voi de o suta de ani schelaind la rusi !! Pai cum ai vrea sa mai recupereze din bani daca ricanii au zis ca ei nu au bani ci mai degraba lipsa de bani ,ca si acum pun permanent sanctiuni cu toate ca e o intelegere internationala prin care cica s-au ridicat….SANCTIUNILE !! Crezi tu Culitza ca e dragoste intre Iranieni si ricani ?? Asta crezi tu ma Culitza ??  Daca o sa poata sa cumpere de la  ricani orice ,de valoare cat mai  mare ,se inteleg ,ce sa faca, e vorba de foarte multi bani pe care nu-i mai vad ,ca ricanii sunt foarte rau platnici  !! Si cum ricanii nu mai produc decat arme la greu ,avioane si tehnica spatiala  ,ce sa cumpere ca sa-si recupereze datoria imensa ??? Arme nu le dau ricanii ,cica e embargo’ pa’ arme,tehnica spatiala e can stravezie si la ei ,asa ca iau avioane, de o sa mearga si la buda cu avionul ,ca sa-si mai recupereze din datorie ….boule !!

 50. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 12:07 pm

  OFICIALII AFGANI ACUZA ?? PAI CE SA FACA SI CIUMBURUSHII AIA ?? SUNT MARIONETELE RICANILOR ,PUSI DE RICANI !! MINT CE ZIC SA MINTA RICANII ,CA SI MARIONETELE RICANE DE LA NOI …NU ??? PAI TU DE CE MINTI CULITZA ??? PEN’CA ASA VREA RICANU’ SA MINTI …NU ??  DACA AR LIVRA ARME RUSII PA’ BUNE TALIBANILOR ,AR FUGI CU CACATU’ LA CUR TOATE MARIONETELE ASTEA MINCINOASE ,SI RICANII SI-AR STRANGE CATRAFUSELE SI AR TULIO !!

 51. .ro
  # februarie 15, 2017 at 1:02 pm

  Si 100 de Airbus de ce iau kaghebei,sunt datori si europenii? Rau v-a tampit propaganda.Pai si voi dobitocilor cumparati Boeing si Airbus ca in sicriele voastre nu se urca pasagerii.Ivane,esti idiot ma?!?!

 52. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 1:49 pm

  „Si 100 de Airbus de ce iau kaghebei,sunt datori si europenii?” –PAI IEUROPA  MAI CULITZA PROSTOVANULE NU E TOT COLONIE RICANA ?? SE INTELEG SCONCSOSHII INTE EI !!MAI CU AVIOANE RUSESTI AR TREBUI SA ZBOARE PRIN LUME IRANIENII CA SA FIE SICANATI SI FITILITZI PERMANENT !! NU VEZI CE SE INTAMPLA IN LUME ??IN EUROPA O SA ZBOARE CU EUROBUZ ,IN RICANIA CU RICANOBUZ  SI O SA FIE CAT DE CAT BINE !! LUMEA A TURBAT …NU VEZI ??

 53. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 2:04 pm

  ASTA STI CUM E CU IRANUL ,CUM E CU TOATE MINCIUNILE CU CARE SUNTETI INTR-O DIAREE PERMANENTA CA V-ATI STRICAT NU LA MATZE CI LA CREER !! SI DE PSD SE ZICE CA SE SPARGE ,CA SE DESPART, CA DIVORTZEAZA ,DEJA URCA PERETZII MINCINOSHII CA LIGHIOANELE INTUNERICULUI DIN FILMUL CU DRACULA !! ASA MINTITI SI CU ASA ZISA „COLABORARE RUPTA” DINTRE IRAN SI RUSIA ,DAR PANA SI TU STI CA SUNT MINCIUNI SFUNTATE !! IRANUL NU ARE DE ALES,CUM NU ARE NICI PSD-ul DE ALES !! CA VREAU RICANII O RUPTURA INTRE IRAN SI RUSIA ,CUM VREAU SA SE SPARGA SI PSD-ul ,ASTA DA ,CRED ,DAR FARA TOATE MINCIUNILE DESCREERATE CA ASA SI E IN REALITATE !!

 54. .ro
  # februarie 15, 2017 at 2:11 pm

  Donald Trump: „Crimeea a fost luata de Rusia in timpul Administratiei Obama.A fost Obama prea bland cu Rusia?” Ivane,ai belit-o!!!!! 

  • .ro
   # februarie 15, 2017 at 2:12 pm

   Ivane,trebuie sa dai inapoi ce ai furat,adica Crimeea,a mai spus Trump.

   • .ro
    # februarie 15, 2017 at 2:39 pm

    Numarul cazurilor de violenta domestica s-a dublat in Rusia dupa decriminalizarea bataii in familie. Ivane,fa-i altceva femeii,nu o lua la bataie.

    • .ro
     # februarie 15, 2017 at 2:40 pm

     In Rusia lui Ivan urmeaza violul la liber pentru cresterea natalitatii.

 55. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 4:49 pm

  Boahahahahaha !!!  Mai culitza ,mai ,esti ca un vagin  de oaie care jigneste numai cu prezenta !! Probabil esti un putzoi scarbos plin de coshuri si eruptzii cutanate !! Tu doar jignesti si minti ca un porc ,grobian, si cu un nivel redus de inteligenta !! Bun !! Asta sti cum e ,ca si cu SCANDALUL din bantunistanu’ mioritic !! Nemtii si sleata iuropeana ne amendeaza pentru legile dictatoriale si pentru politzia politica care e aceiasi se’curitate de fapt !! O fac de rushine….normal !! Da’ cand vin astia rezultati din alegeri libere la conducere si vreau sa schimbe legile neconstitutzionale si dictatoriale care au bagat in pushcarii o intreaga clasa plolitica care nu era „corecta politic” tot nemtzocii si frantujii sar cu curu’ in sus sa apere dictatura !! Mintind si dezinformand ….binenteles !! Prezentand lucrurile mincinos ca sa prabusheasca guvernul legitim ales acuma recent !! Pai si cu legea ruseasca e la fel Culitza ,tu habar nu ai ce contine legea respectiva in realitate ,tu minti si dezinformezi ca asta sti !! Tu minti si manipulezi ca pentru asta te platesc ricanii !! Exact cum e si in cazul legilor dictatoriale din Mioritza !! E adevarat ca si daca ai citi legi tot nu te-ai putea edifica sub nici o culoare !! La cat de cretin si primitiv esti progresul ar fi tot zero !! Zero ….Barat  : ) : ) : ) : )  

 56. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 4:54 pm

  Cu numarul cazurilor de violentza ,las-o mai moale,aici e mai greu ,nu poti sti din bantunistanu’ mioritic astfel de date !! Si la noi cum e „VIOLENTA DOMESTICA ” ?? Ca datele astea da’ chiar le putem detine !! Stam bine ?? Stam bine ??

 57. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 4:59 pm

  „Ivane,trebuie sa dai inapoi ce ai furat,adica Crimeea,a mai spus Trump.” –-eu in persoana nu mai pot da inapoi nici romanica ,ca a-ti dat-o voi se’curistii inapoi nemtzilor !! Buneii vostrii au dat-o inapoi lui HITLER ,voi a-ti dat- inapoi Merkeloaiei  care si-a pus prashadinte neamtz ,pe KLAUS WERNER IONATAN ,si a pus shaf la se’curisti tot un neamtz ,pe  EDUARD HELWIG

 58. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 5:02 pm

  Scuze Trebuia sa scriu cu HELL numele neamtzului se’curist ,eu am scris un fel de HEIL  : ) : ) : )

 59. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 5:09 pm

  OK !! Cat despre CRIMEEA rusii au tot dat-o inapoi ,ba tatarilor,ba turcilor ,ba trupelor napoleonene ,ba nazistilor nemti ,care rand pe rand dupa ce i-au macelarit putzin au renuntat politicos la CRIMEEA LOR !! Asa au facut si cu KIEVUL ,ultima oara au dat-o inapoi trupelor HITLERISTE ,care se pare din cauza a oarece inconveniente au renuntat amiabil la KIEVUL lor si la UKRAINA LOR !! Acum UKRAINA e data  inapoi TRUPELOR NAZISTO-SATANISTE RICANE ,vreau si CRIMEEA „inapoi „…normal : ) : ) : ) : )

 60. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 5:20 pm

  In legatura cu amenintzarea foarte „VIOLENTA” a lui Trump …cine e Trump ?? Nu cumva mascariciul ala de care-si bat joc toate institutziile dictatoriale de fortza din marele imperiu satanic si criminal rican ??? Ala de care nu asculta nimeni ?? Ala luat in bashcalie ca un putzoi de toate curvele din „CETATEA CURVEI” ?? Ala pe care un statuletz la persiflat inlocuindu-i poza cu a saltimbancului care-si bate joc de el ?? Ala care nici acum nu si-a format un guvern ,cum nici PSD-ul nu a reusit inca sa conduca ,ales deja a doua oara ??? Pe cine sperie Trump asta ?? Da legi si ordine pe care nu le asculta nimeni ?? Pai nu a-ti spus voi Culitza „tata ” ca pe asta l-au ales rusii prashadinte nu poporenii ricani ??

 61. .ro
  # februarie 15, 2017 at 5:46 pm

  Pana mai ieri il stergeati la cur pe Trump cu limbile, Putin chiar si-o ascutise sa intre mai adanc.Cand Obama v-a expulzat 25 de kaghebisti Putin isi aseza limba mai bine in curul lui Trump si declara mieros sa nu il zgarie ca el nu face la fel sa nu il supere.Acum vedeti ca s-ar putea sa-l regretati pe Obama si incepeti sa scuipati unde lingeati.Rusnacu’ tot scarba ramane.Ati inceput sa va vopsiti limbile in galben sa va apropiati de curul chinezilor prin surprindere.Succes dar fiti atenti ca chinezii sunt putin deranjati la stomac!

 62. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 6:25 pm

  PAI MAI CULITZA „TATA” MAI ,PUTIN SI RUSIA NU AU NEVOIE SA „LINGA CURUL ” NIMANUI !! DACA-TI MAI ADUCI TU BINE AMINTE DE LA LECTIILE DE GEOGRAFIE, RUSIA E MAI MARE CA AMERICA SI EUROPA LUATE LA UN LOC !! SI E MAI MARE SI DECAT CHINA !! DECI DE CE MAI POT EI AVEA NEVOIE ??? CE POT SA LE DEA RICANII CE EI NU AU ??? CURVARIE ?? SCANDAL ?? INSTABILITATE ?? NISCAIVA …PRIMAVERI ??? POATE LA RUSI CURVELE NU SE PISHA PE PRASHADINTELE TZARII !! POATE LUI PUTIN II LIPSESTE !! SI ASTA SE PREA POATE !! EI IN CAZU’ ASTA AU NEVOIE DE LECTII DE LA SATANISTII RICANI !! SI TREABA CU SEXU’ NECLAR,AMBIGU’ NEDEFINIT ,CINE SUNT MAI MARI PROFESORI CA RICANII !! POATE SI RUSII SUNT FOARTE INTERESATI !! DA !! IN CAZUL ASTA DIN NOU AU MARE NEVOIE DE RICANI ,DAR IN REST IN AFARA DE CALMAREA NEBUNILOR ASTIA CARE VREAU SA DEA FOC LUMII ,NU VAD VRE-UN INTERES DIN PARTEA RUSILOR !! : ) : ) : ) : ) : ) 

 63. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 6:31 pm

  CUM ISI DAU CU TESLA-N COAIE NAZISTII UKROPI ??? E METODA BREVETATA IN TOALA LUMEA NEOLIBERALA  A ” CORECTILOR POLITICI ” – http://www.stiripesurse.ro/ucraina-a-declarat-stare-de-urgen-a-ara-e-intr-o-situa-ie-grava_1179979.html

 64. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 6:36 pm

  SUA AVERTIZEAZĂ NATO că își vor diminua implicarea în cadrul alianței : Probleme in rai cumva ,culitza „tata” ???–http://www.stiripesurse.ro/sua-avertizeaza-nato-ca-i-i-vor-diminua-implicarea-in-cadrul-alian-ei_1179949.html

 65. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:05 pm

  JEG PORKENBERG E ….”OPTIMIST” !! CRED CA TOTDEAUNA A FOST OPTIMIST !! ASTA E POSTUL RESPECTIV ,PENTRU ASTA E PLATIT !! DAR VIN VREMURI GRELE DOM’ JEG PORKENGERG : ) : ) : ) : ) http://www.stiripesurse.ro/jens-stoltenberg-optimist-in-privin-a-unita-ii-transatlantice_1179921.html

 66. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:08 pm

  OK !! TOTUSI SEAMANA IZBITOR CU KERMIT DIN PAPUSHILE MUPPET!!  CRED CA SI ROLUL DISTRACTIV E ACELASI : ) :: ) : ) : )

 67. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:13 pm

  De frica ruşilor, Hollande cere consolidarea securităţii cibernetice pentru alegerile prezidenţiale : CU SECURITATE SAU FARA SECURITATE ,EL SE DUCE PE COPCA  SI VINE LE PEN !! ALTI BANI,ALTA DISTRACTIE ,TOT SISTEMUL NU VA FACE ALCEVA DECAT SA-I BLOCHEZE DECIZIILE CA IN RICANIA LUI TRUMP !! ASTA DACA NU VOR FURA MAI CU TALENT ALEGERILE : ) : ) : ) : ) –http://www.stiripesurse.ro/de-frica-rusilor-hollande-cere-consolidarea-securitatii-cibernetice-pentru-alegerile-prezidentiale_1179897.html

 68. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:22 pm

  „Coincidență? Protestatarii anti – Trump din SUA folosesc același #rezist ca și protestatarii anti – PSD de la București. Mesaje împotriva președintelui SUA în Piața Victoriei” – nu !! Nu e coincidenta ,se etaleaza pana si steaguri americane !! A fost vazut si Sorosh in piatza victoriei ,e acolo ,se simte,se vede !! E si CIA cu PRIMAVERILE EI ,ASTA O SA FIE PRIMAVARA MIORITICA  ; http://www.activenews.ro/stiri-social/Coincidenta-Protestatarii-anti-Trump-din-SUA-folosesc-acelasi-rezist-ca-si-protestatarii-anti-PSD-de-la-Bucuresti.-Mesaje-impotriva-presedintelui-SUA-in-Piata-Victoriei-141033

 69. .ro
  # februarie 15, 2017 at 7:23 pm

  Ce le-a mai ramas kaghebeilor ca motiv de lauda;ca au teritoriul cel mai mare.Cum zice o vorba romaneasca:inalt ca bradu’ si prost ca gardu’.Aveti kaghebei teritoriul cel mai mare,pacat insa ca e populat de rusnaci.Aveti cel mai mic PIB din lume pe km patrat.Nu cumva aveti nevoie si de tehnologie? Dar de investitii? Nu cumva sunteti dependenti de Europa la vanzarea de gaze? Nu intindeti coarda ca daca mai stranuta Occidentul odata va faceti mici,mici…

  • .ro
   # februarie 15, 2017 at 7:28 pm

   Ce cer americanii 2% din PIB ptr. aparare e parfum,kaghebei,Romania a reusit,aveti impresia ca Germania nu poate? Problema e la voi,cata saracie mai poate suporta rusnacul de rand ptr. ambitiile imperialiste ale lui Putin?

   • SaakasBilly
    # februarie 15, 2017 at 7:41 pm

    Da !! Romanica a reusit sa devina colonie cu ajutorul vostru a se’curistilor ,de-a moka !! Si Nemtzii destepti au reusit ca nici dupa saptezeci de ani sa nu scape de ocupatia ricana din ultimul razboi mondial !! Performante „mari ” !! Rusii „saracii” e vai de mama lor ca sunt huiduiti  de satanicii ricani ca sunt LIBERI ?? Sau ce ??

 70. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:32 pm

  Foreign Policy: Americanii au folosit proiectile cu URANIU sărăcit în Siria–asta e vax albina crema puca ,Sadam Husein a folosit ARMA ATOMICA (aia imaginara din sticlutza) si asad  clorul ,cea mai puternica arma clorifica  !!  De fapt si in serbia au folosit tot aceiasi uraniu saracit ,singurii care au facut singurul HOLOCAUST ATOMIC de pe planeta ,si singurii care folosesc astfel de arme : http://www.activenews.ro/externe/Foreign-Policy-Americanii-au-folosit-proiectile-cu-URANIU-saracit-in-Siria-141041

 71. SaakasBilly
  # februarie 15, 2017 at 7:45 pm

  Nu cumva aveti nevoie si de tehnologie? Dar de investitii? Nu cumva sunteti dependenti de Europa la vanzarea de gaze? Nu intindeti coarda ca daca mai stranuta Occidentul odata va faceti mici,mici…–Visele sunt vise Culitza !! Cum si dorintele sunt doar dorintze !! Sustinute doar de minciuni si dezinformari sconcsoase ,ele nu devin realitate ,ci doar simple …sconcsoase ..si atat !!

  • .ro
   # februarie 15, 2017 at 8:25 pm

   Kaghebei,ati devenit si papagali? Ati fost tot timpul „papagali” dar acum si repetati ca ei.La „milioane de neuroni” cati aveti…

   • .ro
    # februarie 15, 2017 at 8:27 pm

    Site-ul activ news este al vostru,spuneti minciuni in el si apoi il citati?

 72. SaakasBilly
  # februarie 16, 2017 at 8:24 am

  De repetat ,repet, boule, ca de prost ce esti iti raspunzi la propria postare !! Asa ca eu nu pot sa-ti raspund ca inchizi posibilitatea asta din prostie !! Deci trebe’ sa-ti citez mucii care-i lasi pe aici ,ca un animal de grota  !! BIG FUTT  : ) : ) : ) : )

 73. SaakasBilly
  # februarie 16, 2017 at 8:31 am

  Cat despre activ news,daca si astia-s rusi ,atunci eu sunt Robin Hood si mata e Lady Gaga imbracata in resturi menajere !! Ti-am spus ca nu e comunicare intre neuronu’ tau si restu’ ?? Sti de ce ?? Pen’ca restu’ nu exista !!   Ha !! Ha !! Ha !!

 74. .ro
  # februarie 16, 2017 at 9:45 am

  Ce e mai tampit ca un kaghebist? Kaghebistul sef,adica Putin.Daca nu v-ati promova propaganda imputita,poate lumea nu ar sti cat de idioti sunteti.Labartati-va prostia pe propriul site-buda,va las singuri un timp sa va mancati propriul cacat in liniste.CAHHHHH…….

 75. SaakasBilly
  # februarie 16, 2017 at 10:21 am

  OK !! TU CU PROPAGANDA TA ” PARFUMATA” DU-TE  IN PALATUL TAU DE CRISTAL SI MANCA CAVIAR !! BON APETIT  : ) : ) : ) : ) DHASHTAPTULE !!  SA NU-TI UITI PE AICI MIROSUL PERSISTENT DE ….SCONCS !!

 76. SaakasBilly
  # februarie 18, 2017 at 2:43 pm

  POLONEJII NEAM DARZ ,CU SIRA SCHINARII ,NU LINGAI SI VANZATORI DE TZARA CA SI MITICII DAMBOVITENI !! COLONIE CONDUSA DE PROCURORI SI SE’CURISTI !!! : „Un ministru polonez îl pune la punct pe vicepreședintele CE: Vă rugăm să ne dați voie să ne respectăm propria Constituție, nu viziunea dumneavoastră despre Constituția noastră!”–http://www.activenews.ro/externe/Un-ministru-polonez-il-pune-la-punct-pe-vicepresedintele-CE-Va-rugam-sa-ne-dati-voie-sa-ne-respectam-propria-Constitutie-nu-viziunea-dumneavoastra-despre-Constitutia-noastra-141107

 77. SaakasBilly
  # februarie 18, 2017 at 2:48 pm

  GRINDEANU’ „AL NOSTRU” CU COADA INTRE PICIOARE,VAI DE MAMA LOR ,ANCHETATI DE SE’CURITATE SI PROCURATURA ,ADECA DE SUBALTERNII LOR ??? LE E FRICA PANA SI SA RECUNOASCA CA ASTA E …DICTATURA ??? NEAM DE OPINCA ,NEAM DE SLUGA !!! POPORENI OROPSITI DE VANZATORII DE TZARA LINGAI SI SLUGI LA STAPANI !!

  • M_D_L
   # februarie 19, 2017 at 8:49 am

   Nu vezi ca si in America, presedintele Trump este taiat cu septarul pe la spate de subalternii lui si ca desi a fost declarat castigator in alegeri, nu detine controlul tarii ? De ce ce te miri ca partidele din Romania joaca tontoroiul dupa cum canta serviciile, care sunt telecomandate de globalisti ? URSS-ul nu s-a dezmembrat tot ca urmare a manarelilor globalistilor ? S-a ajuns la aberatii din astea, ca cei care castiga alegerile sa nu detina puterea totala si sa fie arestati pe baza de dosare fabricate, pentru ca puterea economica (banutul) este la globalisti (bisnitarii mondiali). Problema poate fi rezolvata prin legislatie. Trebuie ca in toate tarile, in primul rand in cele puternice, toate activitatile speculative (bisnita, camatareala) si cele cu profit enorm (producea medicamentelor, tutunul, alcoolul) sa devina monopol de stat. Banii rezultati din astfel de activitati sa fie folositi in interesul cetatenilor (pentru drumuri, cai ferate, scoli si spitale, etc). Globalistii sa treaca la munca cinstita, conform calificarii fiecaruia. Libera initiativa sa se manifeste in domeniul productiv si al creatiei (artistice, stiintifice). Capitalismul sa fie imblanzit, astfel incat sa fie stimulati indivizii care au idei (talent, etc), dar fara sa fie calcati in picioare angajatii de rand. N-am vazut in cuvantarile lui Dugin astfel de idei. El latra la stele, vine cu teorii sfoiegite.

 78. SaakasBilly
  # februarie 20, 2017 at 8:01 pm

  Cu trump treaba e mult mai complicata ! Kenedy a fost asasinat in shirul  de crime in serie ,oribile,de catre serviciile secrete ricane  ,pentru ca deja de atunci exercitarea puterii era subterana ,ascunsa privirilor oamenilor de rand ,subversiva cum zicea chiar el !! Stia pentru ca a fost un om foarte inteligent ,ca se confrunta cu o fortza covarsitoare care nu era localizata doar in marele imperiu rican,ci era un pol de putere international care doar se folosea de resursele imperiului!! Sunt convins ca stie si Trump cu ce se confrunta ,insa el nu vrea sa imblanzeasca sistemul si nici sa potoleasca enorma mashinarie de razboi de neoprit in expansiunea ei de a domina lumea !! Trump e doar unul care a dibuit punctul slab al marelui mastodont si nu vrea decat sa consolideze aceste „picioare de lut” datorita carora orice imperiu’ din istororia lumii …sa prabushit !! Trump e un mare patriot si republicanii stiu asta ,doar ca nu vreau sa-si asume masurile nepopulare !! Imperiile se prabusesc atunci cand bunastarea celor privilegiati de soarta se subtiaza !! Asta urmeaza acum !! Economia ricana e declarata si acum prima din lume ,nivelul lor de trai e unul foarte mare,dar asta e doar pozitia oficiala ,care cum bine stim e mincinoasa !! Tot valul acesta de minciuna,aceasta dezinformare si manipulare isterica ,nu prevesteste nimic bun !! Deja de mult situatia de stagnare a fost depashita ,pretul tziteiului a fost artificial scazut la jumatate dar revigorarea economiilor mondiale energofage se lasa inca asteptata si rusia e inca in picioare,cu toate ca sa prevestit prabushirea ei  !! Se vede disperarea ,se vede nehotararea si masuri luate in pripa …la nervi !! Nu se mai tzine seama nici de cei sapte ani de-acasa ,si binenteles nici de comportamente civilizate ,de gesturi de bun simtz ,iar diplomatia a fost aruncata la coshul de gunoi !! Timpul trece si disperarea se accentueaza ,nimic nu e vizibil insa, in afara de  foarte multa nervozitate !! Ambasadorul rus din turcia a fost asasinat ,si nu de turci ,sau de nu stiu ce teroristi ,ci de CIA, tot cei cu lovitura de stat turceasca eshuata cu ajutorul rusilor !! Iar mai nou ambasadorul rus la ONU a fost mai mult ca sigur asasinat !! Posibil sau chiar foarte probabil ca rusii vor trage valul peste acest caz ca sa nu exacerbeze o situatie si asa  conflictuala !! Razboiul curge din plin ,sunt victorii si pierderi de ambele parti !! Iritarea maxima vine de acolo ca ricanii au fost obisnuiti pana acum doar sa castige si altii sa piarda !!Ca sa poata lovi orbeste ,mint,inventeaza fapte ,pentru ca situatia reala nu o pot expune!! Ii dezavantajeaza !!Cat despre Trump si PSD sunt sapati de aceiashi fortza subversiva,subterana ,cu aceiasi metode ,in acelasi stil ,ei sunt omniprezenti si omnipotenti intradevar ,dar pentru prima oara sunt contrati la nivel mondial !! Kenedy sa opus  ,dar a fost el singur cu fratele lui ,si cu foarte putini oameni de mare curaj care li s-au alaturat !! Acum insa opozitia fatza de ei o reprezinta o alta putere tot mondiala ,tot subversiva ,tot subterana,care li se opune cu succes si care pentru prima oara a reushit sa-i sperie !!Calculele de inlaturare a lui Trump erau foarte simple ,insa devine tot mai complicat de inlaturat ,si oponentii mondiali ai terorii satanice devin tot mai puternici si tot mai uniti !! E prima opozitie din istoria recenta care conteza in asa fel incat satanicii turbati lovesc in toate partile ca orbii fara sa poata identifica dushmanul ,care chiar daca acceptam ca rusia ar fi implicata ,ceea ce e foarte improbabil ,chiar si asa ,nu poate fi vorba doar de rusia ,ci de o fortza nascuta din maruntaiele malefice ale occidentului ,pentru ca mosteneste aceiashi perversiune diabolica si aceiasi doza de parshivitate !! Cat despre „problemele rezolvate prin legislatie” asta e o aberatie !! Fara manarie ,shmecherie,excrocherie,jaf,hotie ,genocid ,dubla masura ,parazitism pe spatele sarantocilor ,inginerii financiare pe care se dau premii nobel ,deci hotzii si jaf savante ,nu poate exista ……CAPITALISM !! Ce ai spus tu ,ar insemna tradus ,abolirea capitalismului,desfiintarea lui !! Exact asta a vrut si Hitler ,de aceea e declarat cel mai mare criminal din istoria omenirii !! Si sistemul subteran ,malefic si parshiv, trepideaza de ura si acum doar la rostirea numelui lui !!

  • M_D_L
   # februarie 22, 2017 at 11:05 am

   Mirosi a khazarete, bagi strambe. Intotdeauna cand cineva spune un adevar, sari tu cu comentarii interminabile si asociezi ce a spus respectivul cu Hitler, sa-i anulezi spusele, sa zica lumea ca-i nebun.

 79. SaakasBilly
  # februarie 28, 2017 at 8:30 am

  Fatza de „pagina de caca.ro ” care e sait geaman cu acesta ,il prefer totusi pe asta : ) : ) : ) E mult mai multa liniste ,nu te cenzureaza deloc,nu ca acolo , e doar unul cu injurii si cu dezinformari sconcsoare !! Bine !!E adevarat ca e cu personalitatea dedublata da’ cui ii pasa ?? „Kaghebei ” sau  „kkazarete ” sau „bozgorete” ,da’ „bozgorete” e din alt film,alta actiune ,asa ca shovinismul de genul asta nu prea e uzitat !! Acum merge rusofobia ,romanul trebuie reeducat cu ura asta fata de rushi ,si binenteles se leaga si de antisemitism ,pen’ca antisemitismul merge in combinatie cu orice altceva din domeniul urii !! Merge si Ungarofobia ,la nevoie se baga la greu si Bozgorismul ,ca shovinismul impotriva lor a fost mentinut mereu la cote ridicate !! E un fel de ingredient foarte necesar pentru pastrarea UNITATII NATIONALE !! Atacul e cea mai buna aparare ….zicea un mare strateg !! Mai ales ca aceasta „aparare” vine din cancelarii imperiale, occidentale ,nu neaparat din mioritza !! Cat despre subiectul Hitler ,eu nu prea imi dau cu parerea !! In primul rand pentru ca e interziz nu ?? In al doilea rand „frate” ,cu parere de rau trebuie sa recunosc ca am ajuns la concluzia ca nu cunoastem nimic in afara de minciunile cacacioase cu care am fost indopati de cei cu adevarat satanici si toxici pentru omenire !! Cine era Hitler ?? Ce a vrut el ?? Nu stim !! Nimeni nu stie !!Cum nu se stiu foarte multe lucruri esentiale !! Te-am comparat cu Hitler pentru ca si el a inceput sa creeze o noua ordine mondiala ,in care rolul „kazarilor” a cam fost anulat !!Si ei s-au mobilizat si din „verishori” cu anglo-saxonii dupa convingerile lui Hitler ,au ajuns rapid dushmani de moarte !! Noi vedem acum cum se si poate face acest lucru !! Vedem toata propaganda mincinoasa si manipulatoare a mediei mondiale aflata in proprietatea si sub controlul „Kazarimii” !! Sunt create efectiv saituri rusofobe ,ungarofobe ,si antisemite ,indiferent ca educa ura impotriva evreilor sau a arabilor !! Daca nu ar fi accentele antisemite ,poporenii poate ar banui de unde vine cacatul ,si nici ei nu s-ar putea victimiza asa cum lor le place !! Ei tot gunoiul il fac din pozitia de „victime ” de zeci de ani !! E o chestie inteligenta si eficienta ,ca si propaganda mincinoasa ,cu cat de putzini si inofensivi sunt !! Tu „fratele” meu din tribul pieilor roshii ,nu esti de acord cu esenta acestei ordini mondiale ,cum nu a fost nici hitler de acord si cum nu prea mai e de acord nici putin ,din punctul asta de vedere e o asemanare intre voi ,dar nu uita ,ordinea aceasta „mondiala” e ca un organism viu !! Ea se apara ,incearca sa-si distruga dushmanii de moarte ,pentru ca exploatatorii fiintei umane ,niciodata nu vor vrea sa lucreze cinstit ,sa munceasca efectiv ,si nici in saracie nu vor vrea sa traiasca !! Mai degraba vor distruge toata omenirea si se vor ascunde in crapaturile pamantului ca …PLOSHNITZELE !!

  • M_D_L
   # martie 1, 2017 at 10:14 am

   Kakatule, cine te plateste sa stai toata ziua pe acest forum si sa scrii kilometri de cretinisme cu care arunci cu mizerii in romani ? Bag mana in foc ca nu esti de la serviciile rusesti. Mai antisemiti ca ungurii nu sunt altii. Au trimis la Auschwitz sute de mii de khazari si uite ca khazarii tot pe ei ii respecta. De ce ii bagi in categoria persecutatilor si pe unguri ? Esti de la serviciile bozgoresti ?

 80. SaakasBilly
  # martie 2, 2017 at 8:40 pm

  BOAHAHAHAHA !!! TAMPITULE !!! ” TOATA ZIUA” ??? STAU TOATA ZIUA PE FORUM ??POSTEZ O DATA SAU DE DOUA ORI PE SAPTAMANA SI STAU „TOATA ZIUA” ?? ESTI NEBUN ?? NU VEZI CA SUNT DOAR EU CU TINE ,DOM’ PORK MISTRETZ .RO , CU UN PSHIHOPAT CA TINE CARE SE MULTIPLICA SUB TOATE NICK-urile ASTEA CACACIOASE IN CARE TE COMPORTI CA UN PORC DE COCINA FARA PIC DE MANIERE  ?? ESTI UN PARTZ ,O NULITATE CA „OM” !! SA REPETI CA UN PAPAGAL MINCIUNILE CACACIOASE RICANESTI E CEA MAI INGRATA MESERIE SI TU MAI INTREBI CINE „MA PLATESTE” ?? ZI ADEVARUL MINCINOSULE CACACIOS ,MERGI PE DRUMUL DREPT TARATURA !! NU TE COMPORTA CA UN SHARPE,CA O REPTILA,CA UN SCONCS IMPUTZIT !! CREATURA PARSHIVA PLASMUITA DE INTUNERIC ,DE „TATAL MINCIUNII ,DE UCIGASHUL DE OAMENI” ,FECALA DE SATANA BESHINOASA CE ESTI !!!

 81. SaakasBilly
  # martie 2, 2017 at 8:48 pm

  UNDE E „PREASFINTITUL ” SE’CURIST  AL …..”NOSTRU” SAU MAI BINE UN EXORCIST ADEVARAT,SA SCOATA DRACII DIN TINE,SA FACA O SLUJBA DE EXORCIZARE CA SA TE ARDA CU CRUCEA INROSHITA ?? DAR OARE CUM MAI POTI SCOATE DRACII DIN INSUSI DRACUL ?? LA ORIGINI TREBUIA SA FI „OM” DAR NU AI FOST NICIODATA DECAT O ARATARE BANTUITA DE CEL RAU !! RATACITULE,……NEBUNULE !!!

 82. George Nationalistul
  # martie 22, 2017 at 3:57 am

  E CLAR ca adresa asta nu e afiliata la Russia Astazi,altfel „redactorul” ar fi fost zburat demult.In loc sa prezinte PURUL ADEVAR CA SI RT,Se pare ca nu e decat o adresa de PROPAGANGA a americi si de propaganda PRO MARXISTA SI PRO „LIBERALA”HUOOOO,MIZERABILILOR.

 83. bardel
  # septembrie 1, 2017 at 7:29 pm

  bestile lacome si cretine numite capitalisti scapate de sub control  vor distruge planeta …https://www.youtube.com/watch?v=Ywe2o4pVdSU

Trackbacks/Pingbacks
 1. Liberalismul şi metamorfozele lui | www.giurgiuonline.com - februarie 6, 2017

  […] Sursa: news.russiatoday.ro Articol sursa: Liberalismul şi metamorfozele lui […]

Leave a Reply to .ro

XSLT Plugin by Leo Jiang