7:38 pm - miercuri august 16, 2017

Partidul Forța Națională a adoptat doctrina național-distributistă

8988 Viewed admin 29 responds
forta nationala

Întruniți la Vălenii de Munte, reprezentanții partidului Forța Națională au adoptat național-distributismul ca doctrina celei de „a treia forţe“ – Forţa Naţională –, care se opune atât „capitalismului gangsteresc“ autohton şi globalismului corporatist de sorginte neoliberală, pe de-o parte, cât şi „economiei asistenţial-dirijiste“ a statului-dădacă antinaţional şi a suprastatului multiculturalist european, pe de altă parte.

Naţionalismul

1. Doctrina naţional-distributistă are două componente aflate într-o unitate indisolubilă. Termenul „naţional“ indică naţionalismul. Acest naționalism este conceput ca un naționalism modern, epurat de extremisme, principal diferit de naționalismele secolului XIX. Naționalismul modern nu înseamnă opoziția unor comunități etno-culturale între ele, ci opoziția comunităților față de globalism. Considerăm că naţiunea este o vatră de comunităţi organice – familie, parohie, sat, cartier, comunităţi voluntare gen bresle, cooperative – comunități care păstrează și dezvoltă dinamic valorile tradiționale și specifice, fiind, însă, deschise în mod natural elementelor pozitive ale modernității.
Națiunea şi statul naţional democratic sunt fundamentul unei societăţi drepte, stabile şi prospere. Ceea ce (neo)marxiştii şi neoliberalii/neoconservatorii, stânga şi dreapta au în comun este dispreţul şi chiar ura faţă de naţionalism, etichetat, după caz, drept „extremism“, „paseism“, „xenofobie“, „antisemitism“ etc.
În această definiție a naționalismului, minoritățile istorice, etnice și religioase, își găsesc un loc firesc, în calitate de comunități organice care au contribuit și contribuie activ la dezvoltarea națiunii. Desigur, apărăm cu fermitate neamul românesc şi statul naţional român, dar apărăm și drepturile minorităților istorice, pe care le considerăm o parte integrantă a națiunii.
Din acest punct de vedere, distingem între minoritățile istorice (etnice, religioase, culturale), miorități care sunt consemnate ca atare, cu o viață socială și comunitară activă, integrată în spațiul național, de cel puțin 200 de ani, și minoritățile artificial create în ultimii ani prin imigrație sau segregare.
2. Concepem naționalismul modern ca fiind bazat pe câteva principii generale:
a) Principiul civic. Dorim un naționalism în primul rând civic, nu etnic sau religios, bazat pe adeziunea și loialitatea tuturor cetățenilor națiunii. Națiunea, ca o mare comunitate, se construiește zi de zi, prin activitatea majorității, dar și a minorităților.
b) Principiul legal și moral. În cadrul națiunii, legile și normele morale trebuie să fie în acord cu marile valori general umane.
c) Principiul distributist al economiei. Re-suveranizarea cetățenilor, astfel încât aceștia să poată fi în majoritate stăpânii propriilor lor mijloace de producție. În acest fel, și marile firme vor fi obligate să acorde salariaților condiții mai bune de muncă.
d) Principiul dinamic și fertil al culturii naționale. Naționalismul modern se bazează pe o cultură națională vie și vibrantă prin condiții care să stimuleze creația științifică și artistică, dezvoltarea valorilor specifice ale națiunii și a sentimentului de adeziune la aceste valori.
3. Forţa Naţională își propune să schimbe radical termenii în care au loc dezbaterile din România şi Europa privitoare la rolul şi natura naţionalismului în lumea de astăzi. În ultimele decenii, „moderaţia“ şi „responsabilitatea“ impusă prin instituţii publice şi private de către o elită antinaţională au împins România, paradoxal, într-un deşert al extremismului globalist: economic, cultural şi politic. Acest lucru a fost posibil printr-un sofism lansat în Occident încă din perioada Războiului Rece, sofism promovat și susținut mediatic cu o insistență extremă: redefinirea „normalității”. Redefinirea „normalității” de către propaganda occidentală s-a bazat pe forța de atracție a societății de consum și pe ridicarea principiului plăcerii individului la rangul de valoare absolută a societății. Individului, rupt de legăturile naturale cu familia și comunitatea, i s-a oferit iluzia unei libertăți abstracte și a unui liber arbitru absolut. Efectul acestei propagande a fost devastator într-o Românie supusă ani în șir privațiunilor și gândirii unice de tip comunist. „Normalitatea” a devenit, pentru cei mai mulţi români, dreptul de a face orice, oriunde și oricum! „Normalitatea” a devenit ruperea legăturilor cu familia și comunitatea de origine, lepădarea de atributul „rușinos” de român, plecarea definitivă din țară, răstălmăcirea învățăturilor Bisericii, murdărirea și uitarea valorilor culturii naționale. Singura normă rămasă a fost: care pe care! Dintr-un neam unit, am devenit o populaţie dezbinată care şi-a pierdut rostul. O populație la care trăsăturile identitare pozitive și solidaritatea rațională se erodează dramatic în fiecare zi.
Forța Națională se ridică împotriva acestei degradări. Prin gândirea noastră politică şi economică, dar mai ales prin faptele noastre, vom demonstra că naţionalismul este adevărata normalitate, departe de şi opusă normalităţii anormalului, stării de dezechilibru, de cancer social şi economic din România contemporană.
4. Naţionalismul Forţei Naţionale respinge în mod hotărât naţionalismele invazive, agresive și extremiste, care contestă drepturile altor națiuni sau comunități istorice, forme de imperialism şi dezbinare între naţiuni şi comunităţi etnice.
5. Noi promovăm un naţionalism creştin – creştin în sensul în care conştiinţa noastră creştină este chemată să acţioneze atât în încercările vieţii zilnice, cât şi în chestiunile cele mai tehnice. Respingem fariseismul, habotnicia şi orice utilizare a Bisericii în promovarea unei agende politicianiste. Considerăm că politica, economia, dezvoltarea sunt sferele comune în care credincioşii şi necredincioşii se întâlnesc. Aceste domenii trebuie să fie desăvârşite prin „sobornicitatea“ tuturor cetăţenilor României. Vom canaliza energiile ţării spre un bine comun care este şi din această lume, şi de dincolo de ea.
6. Pentru noi, ca naţionalişti creştini, dragostea şi prietenia nu sunt vorbe goale, ci un adevărat „sacrament al fraternităţii“. Noi nu cunoaştem resentimentul şi ura faţă de alte popoare. Nu vom oferi românilor năpăstuiţi pietrele promisiunilor deşarte, ci hrana curată a fraternităţii adevărate.
7. Suveranitatea României trebuie respectată de orice ţară sau popor din lumea asta, aşa cum şi noi, românii, avem datoria morală să facem la fel. Susţinem o cooperare internaţională din ce în ce mai largă şi în care buna vecinătate trebuie cultivată şi întărită, ca semn de respect şi civilizaţie. Respingem încercările acelor state care încearcă să ne predice constant ceea ce este bine şi ceea ce este rău folosindu-se de forţa lor militară şi economică. Respingem, de asemeni, încercările unor state şi entităţi transnaţionale de a exporta ideologii, de a călca în picioare diferenţele culturale şi naţionale şi de a institui un model global de gândire şi un control global al resurselor.

8. Nu ne amestecăm în afacerile interne ale altor ţări, dar susţinem identitatea culturală a românilor de pretutindeni şi dreptul la autodeterminare a comunităţilor româneşti aflate pe teritorii care au aparţinut de drept României şi care sunt în prezent cuprinse în cadrul unor state artificiale.

Distributismul
9. Termenul „distributist” indică faptul că doctrina naţional-distributistă se revendică de la filozofia şi practica economică a distributismului. Distributismul vizează diseminarea cât mai largă a proprietăţii productive (pământ, unelte, echipamente), pentru ca lucrătorul să nu mai fie un sclav salariat (proletar), ci un proprietar-producător, adică o persoană demnă şi liberă, a cărei bunăstare depinde de ea însăşi şi de cooperarea cu semenii săi (micul întreprinzător, membrul unei cooperative sau al altei forme de asociere), manifestându-se creator şi astfel împlinindu-se.

10. Opus atât capitalismului de tip laissez-faire, care concentrează proprietatea în câteva mâini (corporaţii, oligarhi), cât şi socialismului, în care proprietatea este concentrată în mâinile unui singur proprietar (statul), distributismul este o adevărată a treia cale: o societate de mici proprietari funcţională, rezistând cu succes atât tiraniei pieţei aşa-zis „libere“, cât şi tiraniei statului.

11. Distributismul favorizează democraţia economică (şi nu numai pe cea politică, precum sistemele liberale), solidaritatea (modelul cooperatist de afaceri, producţia în parteneriat etc.), subsidiaritatea (rezolvarea problemelor locale la nivel local), proprietatea productivă răspândită, breslele, micul producător.

Care sunt avantajele modelului distributist?

12. Distributismul este singurul sistem economic care promovează răspândirea largă a proprietăţii productive. O economie necontrolată de câteva firme mari, ci bazată pe un număr mare de proprietari privaţi prezintă numeroase avantaje:
1) asigură independenţa materială a cetăţenilor;
2) rezolvă problemele provocate de separarea capitalului (proprietăţii) de muncă şi a managementului de cunoaşterea procesului de producţie;
3) este încurajat şi consolidat sentimentul de comuniune. Lucrătorii nu mai sunt rotiţe într-un mecanism economic inuman, ci deţin controlul asupra propriului destin, pentru că sunt stăpâni pe propriile capacităţi productive: pământul, utilajele şi cunoştinţele sau aptitudinile. Scopul real al economiei nu este acela de a genera mormane de bani, ci de a crea o bunăstarea reală a familiilor şi comunităţilor.

13. Doar distributismul se preocupă cu adevărat de îmbunătăţirea soartei celor mai nevoiaşi dintre cetăţeni. Spre deosebire de socialişti, care susţin proprietatea de stat asupra mijloacelor de producţie şi redistribuirea arbitrară a veniturilor de către statul-dădacă, distributismul caută să recapitalizeze pe nevoiaşi prin distribuirea cât mai largă în societate a proprietăţii productive. Distributismul evită astfel cele două rele îngemănate: plutocraţia şi birocraţia (centralizarea mijloacelor de producţie de către stat, ca în socialism, şi de către câteva companii sau familii, ca în capitalismul de tip laissez-faire).

14. Adoptând distributismul, Forţa Naţională evită greşelile multor partide naţionaliste care, în dorinţa de a întări statul naţional, mizează pe centralizarea excesivă a mijloacelor de producţie de către stat şi/sau mari companii naţionale. Nu este de ajuns să resuveranizezi statul naţional – a făcut-o şi Ceauşescu –, trebuie concomitent să resuveranizezi în mod concret cetăţeanul de rând, să-i oferi posibilitatea de a-şi câştiga autonomia materială. Doar un stat naţional-distributist este un stat suveran. Statele cu cetăţeni-sclavi, fie ei şi „sclavi fericiţi“ care trudesc pe plantaţiile marilor corporaţii, sunt „state servile“, aşa cum le numesc distributiştii.

15. Distributismul este singurul sistem economic care asigură o piaţă cu adevăratliberă. Socialismul distruge piaţa liberă, iar capitalismul o îngrădeşte întrucât fuziunile şi consolidările micşorează numărul firmelor pentru a le spori puterea monopolistă de a impune preţul. Mai mult, majoritatea marilor firme capitaliste funcţionează cu subvenţii şi protecţie de la stat. Doar distributismul restaurează piaţa liberă: proprietatea larg răspândită asigură existenţa unui număr suficient de mare de firme încât nici una, sau nici o combinaţie de firme să nu aibă puterea de a impune preţul pe piaţă.

16. Nici un alt sistem economic nu pune un accent atât de mare pe subsidiaritate precum distributismul. Subsidiaritatea stipulează că puterea de decizie rămâne cât mai aproape de oamenii pe care-i afectează în mod direct. Nici o entitate mai mare sau superioară în rang, fie ea socială, economică sau politică nu trebuie să-şi aroge funcţii care pot fi îndeplinite eficient de o unitate mai mică sau inferioară în rang. Prin urmare, orice activitate de producţie (distributismul considerând producţia ca fiind cea mai importantă parte a economiei) trebuie să se păstreze la nivelul cel mai restrâns posibil, pentru a nu separa capitalul de forţa de muncă şi pentru a împiedica birocratizarea.

17. Doar distributismul propune solidaritatea ca principiu al vieţii economice şi susţine o economie bazată pe altruism, nu pe egoism, o economie al cărui scop nu este profitul propriu, obţinut în detrimentul celorlalţi, ci binele comun.

18. Distributismul este unicul model economic al cărui ideal este instaurarea statului micilor proprietari. Aceasta se exprimă prin accentul pus pe mica afacere de familie, promovarea valorilor şi tradiţiilor locale şi favorizarea producţiei la scară mică, de bună calitate, în faţa producţiei de masă tip „Made in China“. O societate de mici producători va promova idealul distributist al reunirii capitalului, proprietăţii şi producţiei, singurul mijloc eficient pentru a lichida alienarea omului la locul de muncă. Distributismul nu promovează regresul tehnologic şi un stil de viaţă din epoca preindustrială, ci lanţuri locale de aprovizionare. De exemplu, producţia de hrană şi îmbrăcăminte va fi apanajul producătorilor locali, iar importul acestor bunuri de peste mări şi ţări va fi drastic redus.

19. Distributismul este singurul sistem economic care propune un sistem modern de bresle şi cooperative. Breslele sunt asociaţii de profesionişti dintr-un anumit domeniu care îşi asumă responsabilitatea pentru formarea profesională a membrilor şi pentru calitatea şi preţul produselor pe care le furnizează (de exemplu breslele medicilor, ale avocaţilor etc.). Cooperativele sunt o formă de democraţie economică în care lucrătorii-proprietari au putinţa de a exercita controlul asupra activităţii întreprinderii. Breslele şi cooperativele sunt, astăzi, cele mai avansate moduri de a gândi munca umană ca o ocazie de autorealizare a persoanei şi nu numai ca factor de producere a bunurilor.

20. Distributismul este singurul sistem economic care se pronunţă în favoarea desfiinţării actualului sistem cămătăresc al băncilor private. Banii nu au calitatea intrinsecă a unei mărfi, sunt o marfă fictivă; ei reprezintă puterea unei comunităţi. Prin urmare, ei vor reprezenta fie puterea democratică a unei comunităţi, fie puterea oligarhică a câtorva membri ai comunităţii. Distributismul promovează băncile populare, uniunile de credit, moneda locală ca alternative la sistemul cămătăresc al băncilor private.

21. Distributismul, cu strategiile sale de diseminare a proprietăţii productive, nu este un produs ideologic de import, precum modelele economice promovate de partidele politice din România. Distributismul are rădăcini în gândirea economică a lui Ion Mihalache, Virgil Madgearu, Spiru Haret şi în amplul sistem cooperatist din România anilor 1900-1947.

Departamentul de Analiză și Doctrină
al partidului Forța Națională
Vălenii de Munte

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in
centru

VIDEO: Crimea schimbă lumea! Lansare – eveniment la Centrul Rus de Cultură şi Ştiinţă de la Bucureşti

lidia-vadim-tudor

Fiica cea mai mare a lui Corneliu Vadim Tudor a intrat in Partidul Romania Mare. Vrea sa readuca partidul in Parlamentul Romaniei

Related posts
29 Responses to “Partidul Forța Națională a adoptat doctrina național-distributistă”
 1. ...escu
  # august 9, 2016 at 10:16 am

  Daca a ales sa-si faca reclama pe Russiatoday,Forta Nationala va fi votata doar de Ambasada Rusiei.

  • SaakasBilly
   # august 9, 2016 at 10:14 pm

   Toate ziarele din romanica sunt pline ochi cu noua manifestare legionara !! Se incearca o noua forma de a introduce in eshichierul politic un partid extremist de dreapta !! Si e normal ,din moment ce sa restaurat monarhia ,trebe tot tacamul reintrodus ,asa cum a fost !! O da !! rusii au fost binenteles mari sustinatori ai coroanei hohentzolnerilor si a mishcarii …legionare ,ca de aia vine  charles la inmormantare ,ca sunt neamuri parca si putin nu vine ca nu sunt ….”neamuri” ,dar stai linistit , a transmis ca e….”mare fan” : ) : ) : )

 2. M_D_L
  # august 9, 2016 at 2:19 pm

  Securitatea e cu noi ! Nu mai crede nimeni in partide. Totul e controlat de servicii. Dirijorul e CIA.

 3. ...escu
  # august 9, 2016 at 3:50 pm

  Mai puternic este GRU.Eu nu cunosc nici un ofiter CIA,in schimb cunosc o gramada de ofiteri GRU.Toti ofiterii de securitate pe care ii cunosc personal s-au dat cu rusii la revolutie si asa au ramas.Am sa-i numesc odata.Am sa va dau doar un alt exemplu,sa vedeti cum actioneaza rusii in Romania,pe fata si fara frica.Doctorul chirurg Anatol Moldovanu,ofiter KGB din Republica Moldova(fosta sovietica),trimis in Romania in misiune in anii 90,si-a luat cetatenia romana,a activat vreo 5 ani in Bucuresti,din 1997 e stabilit in Rosiorii de Vede,de unde conduce o vasta retea GRU.Daca ma supar va spun si omul lui de legatura si cum primeste rapoartele si cum da ordinele si cum sunt organizati.Ce face SRI-ul? Intrebati-i!

  • SaakasBilly
   # august 9, 2016 at 10:07 pm

   I-ti dai seama ce tampit esti ?? Ai vazut tu cum arata un chirurg in romanica ?? Astia sunt epuizati la ce lipsa de chirurgi e in tzara !! Le mai ramane timp de….”spionat” ?? Cand ei dorm pe apucate ?? Ce vreau tampitzii ca tine ?? Sa fie bagatzi in pushcarii ca sa moara si mai multi nenorocitzi ?? Si in definitiv ce sa „spioneze” in romanica ?? Cum mor pacientii in spitale de lipsa de medici si lipsa de dotari ?? Esti nebun frate,ti-o zic pa’ bune !!

 4. ...escu
  # august 9, 2016 at 3:56 pm

  CIA are niste ofiteri prin Bucuresti (ii numeri pe degete),rusii au zeci de mii de agenti bine plasati,inclusiv in serviciile secrete romanesti, ghinionul lor este ca sunt urati de populatie ca altfel nu eram in UE si NATO,eram in CSI

  • M_D_L
   # august 9, 2016 at 5:36 pm

   Sefii cei mari, din servicii si partlde, sunt dati de partea americanilor. Asta se vede cu ochiul liber. Ca simplu cetatean, eu vad ca politica Romaniei este pro-SUA. Adica eventualii ofiteri GRU sunt doar spectatori (isi noteaza in carnetel cate tancuri au mai adus americanii).

   • SaakasBilly
    # august 9, 2016 at 9:59 pm

    Bingooooo !! Doar ca la notat „tancuri” nu trebe agenti !! Aia si-ar pierde timpul lor pretzios intr-o hardughie  eshuata de un marinar bishnitzar ,care ne-a vandut legal ,cu catzel si purcel !! Bine !! daca vorbesc numai de alibaba nu inseana ca sleata de hotzi,aia  din mafia se’curista sa evoporat !! De pelagra si cancerul asta doar bunul Dumnezeu ne mai scapa ,mai ales ca au dat mana acum cu hotzii si criminalii ….planetari !!

  • SaakasBilly
   # august 9, 2016 at 10:01 pm

   Boahahahaha !! Hai ca fac pa’ mine !! „rusii au zeci de mii de agenti” ??? Pai daca tu ii socotesti pa’ toti „agenti” aia care nu ling coaiele ricanilor ,pot fi si….milioane …tembelule !!

 5. ...escu
  # august 9, 2016 at 6:04 pm

  Ponta,a fost premier si era sa ajunga presedinte e cu GRU.Tariceanu,care tot rupe PNL,la fel Dau doar doua exemple.Astia,ca sa ajunga unde au fost si sunt,cati agenti rusi au in spate?

  • SaakasBilly
   # august 9, 2016 at 9:52 pm

   Asta e un clisheu care deja….macane ,asa ca boring frate !! Pana si de trumfy ala a lor au zis ca e agent gru a lu’ putin !! Si a zis-o un ciumec fost shaf CIA !! Cred ca orice om serios cu toate doagele la cap considera asta o scapare,o minciunica sconcsoasa ,ca un fel de partz cerebral !! Omu’ a facut gaze !! Nu la matze ci la creer !! Se mai intampla !! Insa tu in persoana esti un…parz !! Obosesti mereu audientza cu beshinatziunile astea ale agentilor lor pensionati de boala cu creerul pushcat !!

 6. ad-mirabilis
  # august 9, 2016 at 7:11 pm

  Ma asteptam ca postanacii de garda sa se aplece mai mult asupra acestui articol si chiar sa-si spuna parerea referitor la doctrina national- distributista si nicidecum despre rusi si serviciile secrete Marea problema in Romania este aceea ca multe disfunctii trebuie rezolvate acum cu mijloacele  democratiei exceptionalist -democrat- iluminate care in seria evolutiei istorice in tarile occidentale au fost rezolvate cu mijloacele autocratiei.Dezvoltarea Romaniei nu poate avea loc fara inlaturarea a tot cea ce pune in primejdie  educatia,cultura ,unitatea si munca.In cea ce priveste nationalismul este bine ca cel ce si-l prinde in piept numai ca o atitudine sentimentala fara sa-i dea sentimentului sau si un cuprins intelectual pentru a putea fi formulat drept un principiu social politic este un simplu politicianist mancator de….voturi.

  • SaakasBilly
   # august 10, 2016 at 8:36 pm

   Subscriu in totalitate !!

  • M_D_L
   # august 11, 2016 at 11:24 am

   Nu avem partide adevarate, care sa promoveze interesele nationale, pentru ca nu avem o burghezie locala, cu mari unitati de productie. Nu avem oameni bogati si nesupusi americanilor, care aparandu-si interesele (economice) proprii, sa apere si interesele nationale (independenta, resursele, etc).Avem doar niste imbogatiti, escroci sau slugi de-ale americanilor. Insa astia ard banii pe luxuri inutile si nu investesc in productia de bunuri materiale. PNL nu a aplicat deloc ce zicea in lozinca „Prin noi insine!”. Toti, de la „partide”, sunt niste actorasi care interpreteaza un rol. Sunt slugi !

 7. Kamil
  # august 10, 2016 at 5:35 am

  A zis-o Mihai Eminescu in secolul XIX si a zis-o bine ”Ba romanilor, nu va mai inchinati la occidentul asta ca la niste zeitati, pentru ca ei ne vad pe noi oameni de mana a doua, mana a treia” si a avut dreptate.

 8. SaakasBilly
  # august 10, 2016 at 9:09 am

  eminovici sau emin ,deci rus sau turc  dupa unii ,se tragea din familie de  mosieri !! Pe atunci ca si acum ,rumanii erau simpli tzarani sau simpli muncitori si nu se inchinau la straini ci se ploconeau in fatza lor pentru ca erau shafii lor directi ,altfel ramaneau fara o paine si mureau de foame !!cei ca eminovici faceau scolile la paris sau viena !! el de exemplu putea face inaltele studii la focsani ,nu la viena sau budapesta,era alegerea lui,astfel nu „se inchina” la straini si dadea un exemplu personal !! Dar fiind el insusi „strain” el chiar nu a facut asa ceva ,ca era intre ai lui !! Din pacate rumanii si acum pleaca la munci umilitoare printre straini ,unii la prostitutzie si unii chiar la cershit !! Romania a fost creata de imperiile straine in interesul lor ,controlata mereu de ei ,prin cei de etnie straina neamului romanesc ,asezati cu grija la toate palierele puterii !! Romanii raman talpa tzarii cum au fost mereu ,plini de lipsuri si nevoi .si slugile strainilor din tzara sau din strainatate !!

  • ...escu
   # august 11, 2016 at 9:20 am

   Rus sau turc esti tu.Eminescu se trage din Ardeal,pe la 1757 numele Iminovici.nume romanesti erau foarte raspandite.Familia lui a fost trimisa de Imperiu dupa 1784 in Bucovina,dupa anexare.Sa-l lasam mai bine pe Eminescu sa spuna: „Singura inventie pe seama mea,neadevarata,dar avand o umbra de probabilitate e ca as fi armean de origine.Dar chiar aceasta supozitie e gratuita;se bazeaza pe faptul ca sunt originar din Botosani,Colonia Armeana e din secolul al treisprezecelea.   Asa ca rusi imputiti,lasati geniul sa-si traiasca nemurirea!

 9. SaakasBilly
  # august 10, 2016 at 9:17 am

  Asta nu ii scade deloc geniul !! A fost roman pentru ca el asta sa considerat ,dar nu stiu cat de mult bine a facut tzarii in general cu comentariile lui politice vadit shovine ,pe alocuri cu apucaturi fasciste si profund antisemite !! Opera lui artistica de la inceput a fost foarte clar delimitata de activitatea lui politica de prin ziarele vremii !!Eu cred ca patapievivi avea dreptate ,moshtenirea lui politica e un balast si astazi pentru neamul nostru !!

 10. vasile dumitru
  # august 10, 2016 at 11:15 am

  ma bucur ca a aparut un nou partid politic cu traditii in interbelic.ce pot sa spun.sa traiasca si sa inflorasca.eu votez pentru     PFN.

  • SaakasBilly
   # august 10, 2016 at 8:34 pm

   Si eu ma bucur pentru bucuria ta : ) : ) : ) Romani sa fie si patrioti adevarati ca de asa ceva ducem lipsa !!

  • M_D_L
   # august 11, 2016 at 11:30 am

   Va bucurati degeaba, sunteti naiv. Partidele noi sunt create de servicii, pentru a pacali votantii cand nu mai merge cu partidele vechi. Caracteristica de baza a acestor „partide” e ca nu vin cu planuri concrete in sectorul economic si in alte sectoare de baza (invatamantul – de care depinde calificarea fortei de munca). In programul lor au doar lozinci, nimic concret. Patetism la maxim, bla-bla-uri.

 11. ...escu
  # august 10, 2016 at 12:29 pm

  Saakaka,te aia grija de Anatol Moldovanu ca nu are timp sa spioneze ca e chirurg.Afla ca a facut specializare in chirurgie la Chisinau,a mai facut-o odata la Bucuresti ca nu i-a fost recunoscuta,ar trebui sa aiba si ceva experienta ptr. ca are 58 de ani si cu toate acestea este cel mai slab chirurg pe care l-a avut spitalul din Rosiorii de vede (ii mor pacientii ca mustele).Tocmai ptr. ca se ocupa mai mult de coordonarea retelei GRU .Unii pacienti care ii mor pot fi si adversari…ups!

  • SaakasBilly
   # august 10, 2016 at 8:30 pm

   Si din nou ,doar tu sti de acest aspect !! Noi romanii suntem asasinati de chirurgi si e sat fara caini ,ne omoara rushii in spitale frate !! Nu stiu dar ziarele noastre sunt pline ca se moare de infectii de la mizeriile din spitale,ca se fura din concentratzia dezinfectantzilor ,afacere in care sunt  bagati la greu si greII din SRI !! Acum a aparut stirea ca codlea ar fi fost …destituit !!Dar ce e realitate suta la suta e ca pleaca cadrele medicale buluc in occident ,la o viatza mai buna !! Normal ca pe cei mai in varsta,cei mai multi pensionatzi sau in pragul pensionarii,cei care nu pleaca, trebe sa-i bagam in pushcarii ca genocidul sa fie mai eficient ….nu ?? E o stare de avarie si trebuie urgent luate masuri de redresare nu de distrugere a asistentei medicale !! Nu se construiesc spitale ci se desfintzeaza ,in schimb se construiesc din bani publici catedrale megalitice care sa se intreaca in opulentza cu casa poporului construita de dictatorul comunist ceausescu !! Se reinstaureaza monarhia si sistemul rentelor din banii statului iar nenorocitzii mor pe capete !! Se distruge invatzamantul !! De pe bancile scolilor iasa copiii analfabeti !! In tzara e o situatie crunta !! Cineva care trage sforile acolo sus vrea ca romania sa nu aibe viitor !! Daca anator al tau face ceva impotriva intereselor tzarii sa-l aresteze si sa-l execute pentru tradare,dar sa aduca alti doi medici buni in locul lui ,din bangladesh sau de unde se gasesc dornici sa practice medicina si sa salveze vietzi ,dar acum doar se distruge si nu exista intentzia de a se remedia nimic !! Asta e realitatea !!

 12. ...escu
  # august 11, 2016 at 9:26 am

  Opreste-te din diareea verbala si retine ideea;Romania e plina de tradatori si pe acest lucru se bazeaza rusii cand spera sa intram din nou in raza lor de influenta.Mai bine spune clar;tu vrei sa devenim gubernie ruseasca,sau doar sa fim terorizati de ei cum se intampla prin Moldova,Armenia,Georgia,etc.

 13. antonescu
  # august 11, 2016 at 7:39 pm

  ba cel mai mare hot e rebega javrelor. e logic sa fie aliatul vostru japite de rusi spurcati. voi nu sunteti buni decat cu un glont in ceafa

  • cititor
   # august 13, 2016 at 7:04 am

   Si dumneata si …escu si alti -escu traiti cu impresia ca sufixul escu este sinonim cu roman. Este o impresie gresita, specifica partii de sud a Regatului, la care va tradati astfel apartenenta. Limbajul neigienic este inca o trasatura specifica acelei zone. () Nu va mai erijati ca exponenti ai poporului roman, pentru ca nu sunteti. Din contra, il faceti de rusine postand mesaje penibile, in care invectiva sta pe post de argument. Nu convingeti pe nimeni astfel. Ca roman care traiesc intr-o zona in care sunt multi Pop si foarte putini Popescu, mesajele voastre imi par straine, scrise parca de niste tigani. 

   • antonescu
    # august 14, 2016 at 8:24 pm

    Sugi pula rus imputit … rasa inferioara ce sunteti! Va folositi de basarbeni corditi cu rusi imputiti sa scrieti articole!!!!!!!!!!!!!!1 Nu aveti nici o sansa in Romania… ura impotriva natiei ruse e viscerala si dateaza de vreo 2 secole de cand ati rupt Basrabia de tara javre spurcate luav-as neamul in pula de naparci ordinare. Nu exista rus bun nici macar un copil sau femeie. Nu meritati sa existati pe acest pamant… numai nenorociri aduceti.Voi trebuie sa fiti starpiti de mici. Sa fiti castrati nenorocitilor sa nu mai aduceti nenorocire in lume.

 14. suceveanu
  # august 15, 2016 at 5:33 pm

  O optiune demna de luat in calcul.

Trackbacks/Pingbacks
 1. Partidul Forța Națională a adoptat doctrina național-distributistă | www.giurgiuonline.com - august 9, 2016

  […] Sursa: news.russiatoday.ro Articol sursa: Partidul Forța Națională a adoptat doctrina național-distributistă […]

Leave a Reply

XSLT Plugin by Leo Jiang