7:00 am - vineri aprilie 19, 2019

Politologia paralelă a lui Jean Parvulesco

11499 Viewed Alexandr Dugin 77 responds
jean-parvulesco-7f-498x337

Cartea cunoscutului scriitor francez Jean Parvulesco „Vladimir Putin şi Imperiul Eurasiatic” nu se încadrează în genurile literare obişnuite. Ca, de altfel, şi însuşi Parvulesco, cel care a fost şi rămâne l’auteur inclassable autor pe care este imposibil să-l atribuim unei categorii strict determinate. Este vorba și despre o publicistică geopolitică, și conspirologie, și istorie alternativă, și literatură documentară, și cugetări religioase. Într-un cuvânt, Parvulesco este un gen în sine.

În unul dintre romanele sale, el caracterizează eroul principal în felul următor: „un peu la serie noir, un peu meditation transcendentale”, adică „semi-gangster – semi-mistic”. Această formulă poate servi drept autoportret pentru însuşi autorul; el însumează concomitent anumite trăsături ale spionului, ale metafizicianului şi artistului. Iar unde se încheie o ipostază şi începe cealaltă, este absolut incert.

Jean Parvulesco este un filosof-tradiţionalist, care l-a cunoscut personal pe unul dintre fondatorii acestui curent, „baronul negru” Julius Evola. Parvulesco a fost în relaţii strânse atât cu Raymond Abellio, cât şi cu Dominique de Roux. În aceste cercuri avangardist-tradiționaliste Parvulesco este o autoritate indiscutabilă.

În acelaşi timp, viaţa lui s-a derulat într-un contact strâns cu politica, cu intrigile serviciilor secrete europene, cu operaţiuni speciale şi misiuni periculoase.

Şi în sfârşit, în mediul artistic el este cunoscut ca scriitor, poet şi secretar literar al lui Ezra Pound.

Tradiţionalismul presupune profunzime şi seriozitate metafizică. Lumea serviciilor secrete ţine de discreţie şi competenţă în situaţii delicate, de cele mai multe ori ascunse de ochii unui observator simplu. Iar arta oferă un spaţiu deschis pentru fantezie şi ficţiune. Punând laolaltă toate acestea şi condimentându-le cu un stil uimitor, irepetabil, căpătăm un cocktail puternic – la limita unui cocktail Molotov – numele căruia este Jean Parvulesco.

Putin şi dublura lui

Această carte a lui Parvulesco este prima care apare în limba rusă, ea fiind dedicată preşedintelui Putin. Dar atenţie! Care anume Putin? Ce are în comun Preşedintele în exerciţiu al Rusiei, care se autodefineşte în mod public doar drept un „manager în fruntea unui stat aflat în perioada de tranziţie”, şi figura profetică a deşteptării marelui continent, purtătorul unei misiuni apocaliptice unice, descrise în această carte?

Răspunsul este simplu: există nu doar un singur Putin, ci doi. Cel puţin doi, însă e foarte posibil să fie mai mulţi… Pe lângă personalitatea istorică, care lasă prea puţin loc pentru o exegeză metafizică, mai există şi dublura metafizică a acesteia. Acesta e un alt Putin, sosia lui metafizică, apărută pe muchia subţire dintre „serie noir” şi „meditation transcendantale”. Acest Putin-2 a apărut din ziare, din vedenii, din studiile scrupuloase ale profeţiilor apocaliptice, dintr-o istoriosofie imperială extravagantă, din interpretarea îndrăzneaţă a proceselor geopolitice şi nu în ultimul rând din intuiţia de creaţie. Iar acest Putin-2 este ziditorul Marelui Imperiu Eurasiatic al sfârşitului, prevestitorul geopolitic al „Parusiei”, apărătorul tainicului Katehon, care este prezentat în lucrare ca un dat transparent, ca un absolut ontologic, ca o evidenţă vizionară.

Întreaga istorie politică este pentru Parvulesco o expunere a luptei dintre existenţă şi non-existenţă. Existenţa e reprezentată de tradiţie, imperiu, religie, ierarhie, sacralitate. Împotriva acestor forţe ale existenţei luptă forţele non-existenţei – entropia, desacralizarea, care sunt întruchipate în democraţia liberală, ideologia „drepturilor omului” şi purtătorii corectitudinii politice. Existenţa este simbolizată de către Uscat, iar non-existenţa – de către Mare. Existenţa este încarnată în Eurasia, Rusia, blocul continental Paris-Berlin-Moscova-Delhi-Tokyo, în timp ce inexistenţa este întruchipată de Oceanul Atlantic, Marea Britanie şi SUA, NATO. Anume între aceste două poluri se întinde întreaga pânză a istoriei.

De altfel, această viziune nu e o invenţie a lui Jean Parvulesco, ci expunerea clasică a geopoliticii, în formula stabilită de către părinţii-fondatori ai acestei discipline: Halford Mackinder, Karl Haushoffer, Nicholas John Spykman. Parvulesco doar conferă acestor motive geopolitice un suflu nou, îmbinându-le cu informaţii de presă, cu descifrarea luptei secrete a serviciilor speciale în adâncurile sistemului sovietic (KGB contra GRU), cu interpretarea unor întrevederi şi convenţii diplomatice.

La Parvulesco totul se leagă, haosul unor fapte răzleţe căpătând o logică internă. Această logică poate părea stranie, însă dacă e să o pătrunzi, ea te captivează şi te face să o urmezi, pe parcurs limpezându-se toate detaliile. Este vorba despre logica profetismului geopolitic, a neo-vizionarismului, condimentat cu o bună doză de postmodernism literar. Dar este vorba de un postmodernism aparte, postmodernism „de dreapta”. Urmând maniera generală a postmodernismului, Jean Parvulesco respinge canoanele narativului Iluminismului. În postmodernismul de alternativă al lui Parvulesco se îmbină în mod ciudat actualul şi arhaicul, raţionalul şi iraţionalul. Iar figura unui Putin imaginar, care corespunde cu metaviziunea lui Parvulesco despre „cea de-a treia figură imperială”, la care visau Ernst Junger şi Ernst Niekisch, devine unul dintre punctele nodale ale acestui tip de postmodernism eurasianist.

În opera lui Parvulesco Putin apare ca un arhetip sacral. Este un arhetip al conducătorului unei mase continentale gigantice, căreia îi este hărăzită renaşterea şi eliberarea în momentul încordării maxime a istoriei mondiale.

Potrivit lui Parvulesco, Vladimir Putin este anume acel „om al sorţii”, „cel care era aşteptat”.

„Dar ce legătură au toate acestea cu realitatea?” – s-ar putea întreba un cititor superficial. Am putea răspunde la această întrebare cu un citat din Novalis: „Poeţii lumii antice ne-au comunicat în poveştile şi miturile lor despre această lume mai mult decât cei mai scrupuloşi cronicari.”. Parvulesco descrie realitatea ca pe un mit. Mitul lui pulsează cu o energie adevărată, din el ţâşneşte un sânge autentic, el provoacă asociaţii profunde. A te opune acestei atracţii este inutil. Este mai înţelept să cedezi în faţa lui, să te scufunzi în stihia plină de farmec a postmodernismului tradiţionalist, să-l laşi să pătrundă în fiinţa ta.

Astfel, realitatea va începe să cedeze. Veţi observa în jur o mulţime de confirmări ale cuvintelor lui Parvulesco despre „omul sorţii”. Şi chiar dacă este vorba despre o linie de subiect a istoriei paralele, la un moment dat dumneavoastră înşivă veţi putea alege unde să trăiţi. Să rămâneţi într-o Rusie obişnuită ce şi-a pierdut raţiunea de a fi, banală, devastată de corupţie, debusolată, cu un Putin „obişnuit” sau să alunecaţi spre Rusia-Eurasia de alternativă, cea a marelui continent, Rusia-imperiu, condusă de un lider solar care sfidează forţele nonexistenţei, ce se târăsc spre Uscat din apele Oceanului Atlantic.

Ni s-ar putea reproşa: Parvulesco prezintă o iluzie efemeră drept realitate. Dar v-aş ruga să-mi spuneţi, ce este pentru dumneavoastră „realitatea”? Modernitatea, cu tot cu criteriile ei pozitiviste de apreciere a realităţii, dispare în mod vertiginos. Dacă pe vremuri maşina cu aburi sau aparatul cosmic reprezentau niște argumente ontologice supreme, astăzi ciudata lume a ecranelor virtuale dizolvă cu insistenţă această evidenţă, deplasând treptat atenţia spre nişte manifestări bizare şi extravagante. Lumea îşi pierde centrul, devenind excentrică. Într-o astfel de virtualitate câmpurile metafizice ale vizionarismului tradiţionalist-apocaliptic dobândeşte dreptul la viaţă.

Oricum ar fi, Putin-2, Putin al lui Jean Parvulesco, este mult mai atractiv şi ademenitor decât Putin-1. Şi oare există el în general, acest Putin-1? Oare nu se întreabă până în prezent analiştii de toată mână: „Who is Mister Putin?”, şi tot nu reuşesc să găsească vreun răspuns. Anume aici începe partea cea mai interesantă: Putin-1 pur şi simplu nu există. El nici n-a existat. Nici nu va exista. Avem de-a face cu o mască, în spatele căreia se ascunde ceva necunoscut. Şi chiar dacă oamenii care îl văd pe preşedinte, vorbesc cu el, interacţionează cu el, depind de el, lucrează împreună cu el ar afirma că Putin există, acest argument poate fi parat cu uşurinţă: nu voi, dragi prieteni, sunteţi cei care aveţi căderea să judecaţi despre caracterul unor generalizări ontologice. Că persoana şi preşedintele pe numele Vladimir Vladimirovici Putin există nu se îndoieşte nimeni. Îndoiala ţine doar de faptul cine este el cu adevărat. Care este esenţa lui interioară? Ce are el în minte? Iată despre astea nimeni n-ar putea să vorbească cu certitudine. Poate că nici el însuşi. Uneori e foarte greu să pătrunzi în sufletul celuilalt, dar nici propria inimă nu e mai lesne de înţeles…

Aşadar, Putin-1 nu există. Prin urmare, rămâne doar Putin-2. Acel personaj mitologic, creaţia secretă a unor strategii ascunse ale serviciilor speciale continentale, care pregătesc în taină marea revanşă, realizarea misiunii geopoliticii imperiale, lucrând metodic în umbră, deschizând o altă cale sfârşitului istoriei mondiale.

Hegel vorbea despre „vicleania raţiunii universale”. Oamenii cred că fac ceva clar şi raţional, ceva de dimensiuni mici. Şi nici nu-şi dau seama că, de fapt, îndeplinesc în mod docil şi disciplinat o părticică a unui plan grandios trasat de către Providenţă. Sau, aşa cum ar spune Rene Guenon, „voinţa umană se întinde între Providenţă şi Destin”. Providenţa îl atrage în sus, spre înălţimile marelui Plan. Destinul îl trage în jos, căutând să-l dizolve în banalităţi şi detalii.

Planul raţiunii universale a prevăzut alegerea în calitate de preşedinte al Rusiei a unui mic funcţionar din Sankt Petersburg, Vladimir Putin. Acest plan s-a realizat tocmai în momentul când Rusia trebuia să aleagă între existenţă şi nonexistenţă, atucni când deasupra ţării plana pericolul de a fi înghițită de apele atlantice, când a fost emis verdictul dispariţiei. Pentru un tradiţionalist nu există accidente. De obicei numim accident acele întâmplări, sensul şi cauzele cărora ne sunt necunoscute, logica cărora ne scapă.

Jean Parvulesco se află în relaţii amicale cu raţiunea universală. Ceea ce pentru alţii reprezintă viclenia, pentru el e o sticlă transparentă, prin care acesta contemplă, ca printr-un cristal magic, evenimente îndepărtate şi apropiate. Atât pe cele care s-au întâmplat „în vremuri demult apuse”, cât și şi pe cele care în genere nu s-a întâmplat.

Legitimitatea vizionară

Desigur, cartea stranie pe care o ţineţi în mână vorbeşte de la sine. Ar fi bine să o citiţi, să vă creaţi propria impresie despre ea.

Îl cunosc personal pe Jean Parvulesco. Şi am avut nenumărate ocazii să mă conving de faptul că chiar şi cele mai stranii şi mai absurde la prima vedere fantezii, intuiţii şi presupuneri se îndeplineau de fiecare dată cu precizia unui metronom.

Şi totuşi este vorba, bineînţeles, de literatură. Aici este loc pentru convenţionalisme şi metafore, dar e o literatură aparte, iniţiatică, ea îşi creeză propriul canon şi propria legitimitate. E naiv să o abordezi în baza unor criterii exterioare. E mult mai bine să intraţi în lumile lui Jean Parvulesco. Ascultaţii-i cu atenţie intuiţiile. Lăsaţi-vă pe mâna lui. Veţi vedea mai târziu ce se va întâmpla. Nu veţi regreta.

Însă, ceva anume ar putea să împiedice contactul minunat cu legitimitatea postmodernităţii tradiţionaliste. Parvulesco scrie despre Rusia şi despre evenimentele actuale din ţara noastră cu o privire din afară. El este un român francofon, catolic, un extravagant escatolog eurasianist din Europa. De fapt, pentru Parvulesco, Putin şi Rusia sunt la fel de departe ca şi Martie sau Venus. El îşi acumulează cunoştinţele despre civilizaţia noastră în baza unor fapte răzleţite. Asta îl face pe orice cititor rus să-şi creeze o impresie falsă precum că el, cititorul, ştie mult mai multe fapte şi detalii, iar reconstituirile unui locuitor detaşat al Franţei sunt pretențioase şi absurde.

Dar asta e o iluzie. Oare noi înşine ne înţelegem suficient? Oare istoria noastră şi ceea ce i se întâmplă Rusiei astăzi ne sunt perfect evidente? Oare dispunem noi înşine de nişte versiuni logice impecabile şi necontradictorii asupra propriei noastre identităţi? Desigur că nu. Dacă putem pipăi ceva, asta câtuşi de puţin nu înseamnă că putem să şi înţelegem ce anume pipăim. Iar deseori pentru a înţelege cu adevărat ceva anume, tocmai că trebuie să încetăm a pipăi obiectul cercetării noastre.

Distanţa care îl separă pe Parvulesco de Rusia şi de personajul principal al acestei cărţi, preşedintele Putin, nu constituie un dezavantaj, ci dimpotrivă, un avantaj. Ea îi permite să cuprindă cu o privire specială proporţiile acelui fenomen, pe care Jean Parvulesco s-a apucat să-l trateze şi să-l descrie. Tocmai de aceea cititorii acestei cărți se vor împărţi în „oi” şi „capre”. Unii vor fi în stare să depăşească sentimentul absurdului şi să se includă în legitimitatea vizionară, paralelă şi neevidentă a lui Parvulesco, iar alţii nu vor reuşi. Această încercare este pentru gustul dumneavoastră, dragi prieteni.

Profetismul eurasianist

Este uimitor faptul că Jean Parvulesco a ajuns la teoria sa eurasianistă în mod absolut independent, fiind separat de linia filosofică eurasianistă rusă, care îşi are începuturile în Trubeţkoi, Saviţkyi, Alekseev, Gumiliov. Parvulesco a aflat pentru prima dată despre aceşti autori şi această şcoală de la mine, acum vreo 15 ani, dar şi până atunci el se considera „eurasianist” şi scria texte „eurasianiste”. Această rezonanţă în intuiţii și previziuni, în accentuarea celor mai acute şi pronunţate teme în câmpul infinit al tradiţionalismului m-a copleşit atât pe mine, cât şi pe el încă în momentul primei noastre întâlniri – de parcă te-ai întâlni cu oglinda. Viziunile noastre eurasianiste nu sunt identice, deoarece pornesc de la experienţe diferite, de la surse şi metode diferite, dar ele sunt foarte apropiate.

Iar ceea ce contează cel mai mult sunt coincidenţele în anticipările noastre. Ne uneşte viitorul şi tratarea acestuia. Noi vedem acest viitor ca pe o venire inevitabilă, fatală a Imperiului Eurasianist al sfârşitului, ca pe realizarea unui imperiu continental, ca pe un bastion în faţa fiarei din beznă, ca pe o nouă arcă. Tratăm oarecum diferit caracterul religios  al acestui imperiu (Parvulesco  –  de pe poziţii catolice, noi – de pe poziţii ortodoxe), dar în ambele cazuri este vorba despre o perspectivă escatologică creştină. Suntem ambii de părerea că Rusiei îi revine să joace în acest proces un rol central – spiritual, material, politic şi mistic.

Detaliile pot fi corectate. Esenţa rămâne neschimbată şi unică. Precum unică este Biserica. Precum unic este Imperiul.

Trăsătura unui text cu adevărat profetic constă în faptul că anumite aspecte formale ar putea să decadă, dar grăuntele de bază rămâne. Nu exclud că misiunea lui Vladimir Putin, descrisă de Jean Parvulesco, îi va reveni şi altcuiva. De remarcat că autorul are de a face cu nişte arhetipuri, nu cu indivizii. Însă edificarea Imperiului Eurasiatic al marelui continent nu poate fi zădărnicită. La acest proiect va trebui să participăm cu toţii. Benevol sau forţat.

(Postfaţă la cartea „Putin şi Imperiul Eurasiatic”, Sankt Petersburg, „Amfora”, 2006. Se publică în legătură cu traducerea acestei lucrări din originalul francez în română, lucrarea urmând să apară în România în câteva luni.)

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
romani cernauti

Românii din Ucraina, scrisoare pentru Poroşenko

neo_liberalism

Liberalismul şi metamorfozele lui

Related posts
77 Responses to “Politologia paralelă a lui Jean Parvulesco”
 1. vasile dumitru
  # ianuarie 28, 2017 at 11:49 am

  Parvulescu si a scris cartile[cartea] in romana?au aparut traduse in romana?cum pot fi procurate/?Dupe cate stiu eu el este originar din Oltenia.sar pe aici nu se prea stie despre dumnealui.

 2. .ro
  # ianuarie 28, 2017 at 1:49 pm

  Obsesia rusilor de a avea imperiu si de a stapani popoare; Imperiul tarist s-a prabusit din interior,Imperiul comunist a facut implozie iar imperiul putinist va face fasss…Interesanta dedublarea lui Putin in Putin 1 si Putin 2:deci individul e bipolar? Putin 1 e cel care a cucerit puterea interna prin explozii multiple de apartamente,prin executarea ziaristilor si a oponentilor politici. Putin 2 e cel ce ocupa teritorii straine creeaza conflicte inghetate si ameninta popoare.Exista si un Putin 3,nementionat in carte,ce are cosmaruri cu nazisti ce il inconjoara din toate partile.Si uite asa Putin a ajuns inaintea Rusiei la multipolarism.La oameni bi si multipolarismul se trateaza,la imperii singura solutie e prabusirea,dar unele imperii se prabusesc in cenusa,altele in picioare.Care-i liantul ce leaga Imperiul euro-asiatic? Ideologia lui Dugin? Jean Parvulesco mai este numit si „ultimul mare fascist”.Pai parca voi aveati repulsie de FASCISTI,de NAZISTI,sau cacatul dat cu parfum e bun pentru voi ca desert?

 3. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 5:54 am

  Da !! In continuare Dugin,toata stima si tot respectul ,inteleg idea lui si a tuturor care sustin ideea euroasiatica,insa eu pe mai departe nu reusesc sa vad latura practica a acestei filozofii !! Mai precis nu latura practica ,care o are negresit ,deoarece trebuie sa recunosc ca Dugin are un realism shocant in tot ce spune ,si sunt convins ca dincolo de idealisme ,toti care sustin aceste idei se bazeaza pe ceva solid si practic ,dar raportandu-ne la prezent exista un imperiu’ malefic care sta tolanit ca un sconcs puturos taman pe jumatate din euroasianismul lor ,si vrea si cealalta jumatate cu insistentza ,daca nu poate sa o aibe macar sa o distruga,chit ca va distruge si statele colonii din europa !! Ba ii place sa si shantajeze cu asta !! Ca sa nu distruga statele europene ,imperiul rican ii shantajeaza pa’ rusi sa cedeze din teritoriile lor ,cica din „sfera lor de interes” adeca din teritoriul lor natzional ,cu cetateni rusi carora in cazu’ ukropiei,si nu numai , li se interzice demoncratic ,in stil nazisto- rican,sa mai fie rusi !! Eu ii indemn pe rusi ,in frunte cu Dugin ,sa mediteze la asta !! In loc de „pod de flori” sa faca arme mai multe si mai eficiente ,care sa poata lovi hidra satanica acolo in barlogul ei !! Cu shmecherii gen prietenie gorbaciovista cu satanicii au tras tzeapa totdeauna !! E nevoie de un razboi ,lucrurile tot acolo vor ajunge !! Un razboi nimicitor nu va putea fi evitat ,ricanii s-au hotarat ca sa reseteze totul !! Imperiul e in pragul prabushirii ,Trump a venit sa mai incerce o ultima shmecherie  de redresare !! Traim intr-o lume a minciunii ,se minte absolut despre tot ,sa creat un fel de lume paralela a minciunii, care a impins-o in fundal pe cea reala ,careia i-a luat locul !! Toata imaginea despre situatia financiara ,cea care doare la urma urmei ,e doar o minciuna sfruntata !!Numai ca masele de oameni nu se pot hranii cu minciuni !! Ei pot fi mintiti sa-si cedeze agoniseala in schimbul minciunilor ,dar nu pot fi hraniti cu iluzii si cu dezinformari !! Trump e ultimul profet al banului nemuncit ,nu sa mai apelat la marionete manuite de papushari ,de cei ca Trump ,de cei putini, care conduc turma mondiala ,ci a trecut la manshe unul dintre ei ,ceea ce denota ca situatia e foarte ,foarte, grava !!

 4. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 6:27 am

  Ideea e simpla !! Plecand de la radacina ereditara a wichingilor care au ajuns un imperiu ,anglo-saxon ,apoi anglo-saxono-cazar ,apoi ca bulgarele de zapada ,cu coloniile lor americana ,australiana si canadiana ,plus toata oceania si din jecmanire in jecmanire ,din genocid in genocid,din holocaust in holocaust ,au ajuns in persoana coloniei lor preferate ,ricania ,sa domine cea mai mare parte a planetei ,cum nici un alt imperiu din istoria omenirii nu a reusit !! Cine sa gandit ca raufacatorii care fugeau de legile imperiului britanic cu fomishtii si sarantocii din toata europa vor executa asupra bastinasilor un holocaust adevarat,cumplit ,prin care ii vor extermina pana la ultimul ,cum au exterminat bizonii ,si vor continua cu alte si alte holocausturi,genocide si diverse crime ,secondate de jafuri si furtishaguri, dominand in final mare parte a planetei ,fara ca samburele real al raului, imperiul anglo-saxon, sau etnia sconcsoasa, sa fie acuzati in vre-un fel !! Nu cred ca ideea cautarii in continuare a unei colaborari cu criminalii si mincinosii planetari e productiva !! Ei nu vreau colaborare de nici o culoare,ei vreau doar exterminare pe banda !! Ok !! E logic,e normal ,ca sa existe un singur continent euro-asiatic ,el a fost despartit in europa si asia artificial !! Imperiul anglo-saxon raul primordial e o insula izolata de europa,in mod normar nu apartin geografic de europa ,ca si Turcii ,ca si Israel ,iar rusia dintotdeauna a apartinut europei din care si in momentul de fatza e impinsa afara de anglosaxoni si colonia lor rapace si satanica….ricania !! Sunt lucruri cat se poate de firesti ,si cele zise de urmasul boierilor romani frantzuziti reflecta realitatea !! Din cauza scandalului ce poate fi iscat ,se merge pe latura filozofica ,dar totul e pragmatic,totul e o alternativa reala !! Lumea arata cu totul altfel daca europa era completa ,cu o rusie asezata la locul ei firesc si cu un imperiu anglo-saxon care sa nu invadeze europa ,fie si prin intermediul fostei colonii, actual imperiu de aceiasi esentza cu cel anglo-saxon ,de fapt acelashi imperiu anglo-saxon reinventat !! Acesta reprezinta raul primordial pornit de la neste cete de wichingi barbari si sadici ,insa acum omenirea e in pragul extictiei ,nu al prieteniei si armoniei intre popoare !! Conducatorii rusi trebuie sa coboare cu picioarele pe pamant ,pentru ca daca rusia se va narui sub un nou gorbaciov ,tradata si vanduta ca si ussr ,ceva mult mai rau si mai cumplit ne paste decat disparitia speciei umane !! Ca ultima reduta in fata nazismului barbar ,sadic si satanic rican ,prabushirea rusiei poate insemna o forma de sclavie generalizata pe tot globul pamantesc ,cu situatii de neimaginat ,care ar putea  dura mult pana va trece prin toate stadiile ,dezumanizare,animalizare, si in final extictie !! Deci ce e mai de preferat din doua rele aduse de creaturile lui satan pe capul omenirii ???

 5. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 6:43 am

  Ca sa-si revina lumea din trendul asta urat ,satanic ,ar trebui urgent renuntat la minciuna !! Ar trebui sa se spuna numai si numai adevarul pentru a se putea face o imagine complecta a dezastrului in care ne aflam !! Si din moment ce omul e readus in lumea reala ,se vor putea lua si masuri eficiente !! Chiar si imperiul malefic se poate configura in ceva uman ,conflictele se vor putea usor evita prin masuri si legi cinstite si drepte in care tzarile si cetatenii sa fie tratati in mod egal !! Nici legile internationale si nici justitia sa nu fie partinitoare !! Si sa nu se ia decizii pe baza de motive mintite si inventate ,cu rea credinta !! Marele imperiu malefic ,mincinos si criminal submineaza in  prezent toate legile internationale care sunt bazele civilizatiei umane ,de parca intentionat se vrea prabushirea acestei ordini mondiale !! De parca s-ar dorii cu intentie haosul generalizat !! Cu alegerea unui mascarici drept mascota imperiala ,nu se rezolva nimic ,pentru ca de fiecare data ,cu fiecare mascota ,genocidele s-au inmultit la numar ,minciuna a devenit si mai grosiera ,si jaful si furtishagurile imperiale au devenit si mai nerushinate !! Daca nu se pune frau minciunii,dezinformarii si a necinstei ,pe mai departe satan si oamenii lui vor fi in grafic !!!

 6. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 7:08 am

  Am vazut stilul de a domina si subjuga a imperiului satanic ,mincinos si criminal rican !! Nu trebuie decat sa privesti america latina !! Presedinti alesi democratic de popor au fost shantajati si daca nu au cedat ,au fost meseriash inlaturati prin oamenii din sistem ,vanduti ricanilor,sau chiar prin lovituri de stat mai mascate sau chiar pe fatza !! Trece si europa prin stadiul asta ,trec si tzari arabe sau africane ,trec si cele asiatice !! Insa peste tot ,dupa implantarea marionetelor tradatoare la putere ,era nevoie de fonduri pentru imaginea tradatorilor de neam si tzara ,ca sa nu fie tulburari populare care in trecut s-au soldat cu foarte multe victime civile !! In trecut de fapt ca si in prezent !! Deci era nevoie de o asistenta financiara !! De ceva timp observam ca se paseaza cu fortza   aceste  poveri pe statele colonii cu potential financiar ,in europa germania,in asia arabia saudita ,dar in america latina imperiul malefic rican e singurul cu o economie infloritoare bazata pe importul gratuit de sclavi care se numeste mai academic …emigratie !! Deci imperiul nu mai poate duce povara financiara a acestor posesiuni ,si dupa ce a rasturnat regimuri democratice liber alese punandu-si acolitzii scolitzi la washington ,imperiul mincinos si criminal e pe punctul de a-i lasa balta ,cum se foiesc si nemtzii in europa si cum caraie si sauditii de un timp ,acolo in zona lor !! Au inceput cu mexicanii ,unde li sa bagat prin frauda un prashadinte scolit de CIA ,si care a fost umilit in presa de TRUMP ,dar va urma si Brazilia sau Argentina ca Venezuela e sub asediu de mai mult timp !!

 7. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 7:13 am

  Trump deci e specialistul care trebuie sa astupe toate gaurile din galeata imperiala !! Sa renunte sa mai duca in spate satelitzii parazitari ,intr-un cuvant imensul imperiu’ satanic ,mincinos si criminal, rican ,face ceea ce au facut si rusii sub gorbaciov ,numai ca rusii nici acum nu au reushit in totalitate ,si probabil nici ricanii nu vor reusii fara cedare de teritorii !! Vin vremuri grele ,de stramtorare ,de carpire a ciorapilor ….pisti ei !!

 8. M_D_L
  # ianuarie 29, 2017 at 11:11 am

  Ma mir ca lui Putin ii place sa se lase gadilat de un filozof (era sa zic filolog) la Dugin, care bate tare apa in piua.  Acum toata lumea, politologi, securei, lingaii de la partide, umbla cu „geopolitica” in gura. Suna bine si se poate folosi ca justificare pentru slugarea fata de puterile coloniale si pentru tradarea conationalilor.

 9. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 7:35 pm

  „fata de puterile coloniale si pentru tradarea conationalilor.”–-esti foarte ambigu’ ,o iei pe cotite !!De fapt tu lovesti doar in rusi ca de obicei !! Pai daca pentru asta esti platit !!! Nu ?? Mai dai si in unguri ,dar asta e un alt film ,dar deh,ce sa faci daca ti-a placut rolul ?? E un fel de „boala profesionala ” !! Poate ca se’curist ai fost un provocator pe la Targu-Mures, cu pogromul ala asupra ungurilor si tzi-a placut !! Eu zic ca ti-au placut si pogroamele asupra tziganilor ,sti tu ,atunci cand i-ati ars de vii in casele lor !!Visezi la vremurile alea ….asa-i ??? Dar se prea poate ca sunteti adunati ca si capushele in dombas !! Cred ca nazistii ukropi apreciaza profesionistii !! Ideea e sa moara cat mai multi civili ,acolo e o purificare etnica ,si nu cred ca in europa exista mai mari specialisti ca si se’curistii nostrii !! Precis exista si scoli pentru instruit cadrele lor naziste !! Avem cei mai buni …..pedagongi : ) : ) : ) : )

  • M_D_L
   # ianuarie 29, 2017 at 8:14 pm

   Bai damblagiule, ce treaba au tiganii, nazistii si Ucraina cu ce am comentat eu ? M-am referit la gunoaiele care au distrus infrastructura Romaniei (industria in primul rand) si care au transformat Romania in rampa de lansare de rachete contra Rusiei, sa fim bombardati nuclear de rusi, in caz de conflict NATO-Rusia, si sa nu ramana nici molecula din noi si din copiii nostri. Tu privesti la Realitatea TV, cel mai soroshist post de televiziune, sa vezi ce discuta nenorocitii invitati la emisiuni ? Sunt cu geopolitica in gura. Nu mai suport termenul asta, il asociez cu colonialismul si cu tradarea. Ma doare in kur si de Rusia si de SUA, eu vreau sa nu sufere fiul meu si toti urmasii mei. Kakatule, gandeste inainte de a comenta pe forumuri !

 10. SaakasBilly
  # ianuarie 29, 2017 at 8:05 pm

  Apropo de situatia din BANTUNISTANU’ MIORITIC ,e savuroasa !! Au fost alegeri ,”TEHNOCRATII” au furat la greu dar nu au putut fura suficient si PSD-ul a castigat alegerile ,numai ca intr-o  REPUBLICA PARLAMENTARA  in care parlamentul ar trebui sa fie cel mai inalt for al „DEMOCRATIEI” ,parlamentul e un fel de apendice rushinos ,plin de ” PENALI” ,nerespectandu-se cea mai elementara lege a „DEMOCRATIEI” ca atata timp cat cineva nu e condamnat oficial ,functioneaza premiza NEVINOVATIEI !! Deci e un cetatean cu acelasi drepturi ca oricare altul ,si cei care urla la ei PENALII si PUSCARIASHII sunt pasibili de pedeapsa conform legilor despre defaimare si diferite prejudicii aduse in mod voit de institutzii  de fortza aservite fortzelor soroshiste !! PARLAMENTUL for legislativ ,cat si GUVERNUL  intitutia menita sa guverneze o tzara in REPUBLICA PARLAMENTARA sunt discreditate si impiedicate sa-si desfashoare activitatile specifice, de ….NOAPTEA MINTII ,de PRESHEDENTIE care intr-o REPUBLICA PARLAMENTARA are un rol figurativ ,insignifiant ,un fel de MEDIATOR,si IMPACIUITOR intre fortele politice !! Dar incalcand porceste SEPARATIA PUTERILOR IN STAT dictatorul mare mahar mafiot al SE’CURITATZII ,BASAU ,PRIN MARIONETA LUI DOCILA KLAUS IONATAN ,SERVICIILE SECRETE SI PROCURATURA CARE RASPUND LA ORDINELE BASAULUI , VIOLEAZA BESTIAL ACEA „DEMOCRATIE” MINCINOASA,INEXISTENTA, CARE REGLEAZA JOCUL POLITIC CU CONDAMNARI PENALE MOKA,AIURISTICE ,INTR-UN STIL BOLSHEVIC,KAGHEBIST ,NEMAINTALNIT NICI MACAR PE VREMEA ANEI PAUKER !! SI CA SA FIE IMAGINEA COMPLECTA A LUMII SUBTERANE ,PARSHIVE,SOROSHISTE, CARE TRAGE NESTIGHERITA SI ACUM SFORILE PESTE TOT , EUROPA APLAUDA FRENETICA PRIN BABA MERKALOAIE ,SI PRIN HOLENDARI CACANARI  ACEASTA FAUTARE A UNEI „DEMOCRATII „ORICUM BOLNAVE SI ORIBILE !! REPUBLICA BANANIERA ,MI-E JENA CA FAC PARTE DINTRE CEI CARE MAI FREACA MENTA PE-ACILEA !! SINUCIDETI-VA FRAIERILOR !!

 11. .ro
  # ianuarie 29, 2017 at 8:53 pm

  Noi deocamdata mergem la proteste.Inceputul e modest dar continuarea va fi fantastica.Voua,rusnacilor,va doresc somn usor si depasirea productiei de vodca!! De cate secole e dictatura in Rusia? Noi avem democratie si nu suntem multumiti,vrem sa o perfectionam.E adevarat ca si voi va chinuiti sa perfectionati dictatura,deci avem ceva in comun.

 12. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 6:21 am

  Pai daca minti si dezinformezi ,asta e !! Doar esti platit pentru asta ,de sorosh si de sleata lui subversiva,sconcsoasa !! Probabil crezi ca ma supar ca ma faci rus ?? Altul ma face ungur ,m-am suparat cumva ?? De ce sa ma supar ?? Ca ziceti ca nu sunt din Tziganie ?? Din bantunistanu’ mioritic tziganesc ?? Urmeaza ca vre-un ciumburush sa ma faca neamtz sau britanic …de-abia astept !! Lucrurile astea le consider un compliment !! Auzi frate ….”rus” ?? Eu cred ca toti romanashii de pe afara ar dorii sa aibe acte rusesti !! Cu acte unguresti sunt tratati omeneste si pot pleca si in america ….fara viza !! Daca zici ca esti roman automat ei zic ca esti tzigan ,si nu o zic ca sa jignesc ,o zic ca asta e realitatea !! Pe deasupra majoritatea dacilor sunt si putzin cam….bronzati !!  Asa ca jigniti-ma in continuare ca nu sunt tzigan !! Chiar imi pica ghine !!

 13. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 6:35 am

  De „demonstratii” ce sa zic !! Cica se’curistu’ cu cacat la gura ,ma jigneste ?? Pai cu ce ma jigneste sconcsule plin de cacat ?? Din partea mea sectiunea bolshevica la putere si cumparata de sorosh ,poate sa-i bage pa’ toti la beci din gruparea cealalta provenita din activisti de partid !! Daca se casapesc  bolshevicii brontozauri ,tot mai rariti de doamna cu coasa,secondatzi de copiii si nepotzii lor ,e o veste buna pentru mine ,a fost totdeauna !! Se sparge monolitu’ ,ala care nu a avut nici o zgarietura de mai mult de jumatate de secol !! Au ajuns sa si moara in pushcarii ,e ghine ,chit ca in continuare mor doar aia pushi sa gestioneze sub acoperire averea se’curitatii ca oameni de afaceri…..”particulari” !! Vad ca va agitati cu joc de glezne ca si calusharii ,dar vine el Trumpu’ si va stange coaiele la usa ,doar putzintica rabdare !!Se calaresc si se iau la bashcalie doar fraierii din sistem ,dar vine el timpu’ cand si marii excroci al sistemului ticaloshit  se’curisto-mafiot vor fi pliati si luati la mataranga de imperialii ricani !! Sorosh pierde teren ,si o sa o luatzi pi coaja impreuna cu el !! Doar putzintica …rabdare !! In pushcarii doar fraieri nevinovati ,nici un personaj sconcsos ,nici un cerb carpatin ,nici un pork mistretz ,dar lucrurile se vor schimba !! Va veni si….ignatul ,cu guitzat intr-un delir !!

 14. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 7:19 am

  De altfel nu cred ca mai exista precedent in lumea asta ,ca o tzara sa fie amendata anual de un for international pentru supraaglomerarea si mizeria din pushcarii ,si ca un organ abilitat legal sa incerce sa dreaga situatia ,si organili de fortza dictatoriale ,procuratura ,mass media jidaneasca si serviciile de presa sa scoata prostimea in strada pentru ce ?? Pentru o ordonantza de eliberare a celor cu pedepse foarte mici din inchisorile suprapopulate pentru care statul e amendat in fiecare an !! Nu cred ca mai exista in lumea asta precedent la prostia miticilor din bantunistanu’ mioritic si marshavia organelor dictatoriale !!

 15. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 7:32 am

  Intru pe o publicatie din bolovenia,aici alta boroboatza !! Chiar,sincer, tampenie mai mare nu am pomenit !! Astia cand relateaza in stiri despre preshedinte o fac cu capul respectivului …decupat !! Si il numesc YYYY sau ZZZ !! Efectiv e noaptea mintii ,soroshistii au intrat in trepidatie ,au inebunit !! Pai mai gugustiucilor ambuscati ,e institutzia reprezentativa a tzarii ,ati intrat in isterie ?? Scoateti spume pa’ gura ?? Nu cred ca a fost vre-un presedinte ales de popor tratat in felul acesta pe planeta asta !! Voi ati decupat capul poporului si l-ati numit YYY si ZZZ ,pen’ca dodon a fost ales de ei !! II reprezinta pe ei ……boilor !!

 16. .ro
  # ianuarie 30, 2017 at 9:30 am

  Pai bine mai kaghebei tampitei,daca nu sunteti rusnaci,de ce va basicati? Asa de prost instruiti sunteti de va demascati ca gugustiucii? Stati linistiti ca in puscarii vor intra toti agentii vostri in frunte cu Dragnea.Va doare sufletul de un idiot antiroman ca Dodon? A fost ales de popor? Rusnacii vostri au facut diferenta altfel iesea Maia Sandu.Plus indoctrinarea de 200 de ani a provinciei romanesti.Ca voi pe unde treceti lasati rani adanci.Nu degeaba va urasc romanii.

 17. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 8:07 pm

  Pai mai animal coprofag si cretin ce esti !!! Aici e vorba de aritmetica simpla ,dar la cat de bou esti nu ai cum sa o pricepi !! „Democratia” se bazeaza pe alegeri ,care ar trebui sa fie libere si nefurate !! Acum la noi au avut loc recent alegeri ,organmizate de „TEHNOCRATII” se’curitatii adushi direct de la Brucseles !! Pai daca cineva putea fura alegerile ,nu puteau fi decat TEHNOCRATII si BINOMUL ,adeca malformatia ,DICTATURA SE’CURISTO-MAFIOTA !! Dar dupa cate sti dom’ mistretz .ro ,sau dom’ CERB CARPATIN.ro ,alegerile au fost castigate lejer de DRAGNEA si PSD ,cu toate ca toata sheata lu’ SOROSH a dat falci la furatu’ alegerilor !! Pai ce facem boule cu tzatze ?? Daca DRAGNEA si PSD sunt rusi ,cei pisti 60% care i-au ales tot rusi sunt ?? Voi a-ti vandut tzara ricanilor si sugeti cariciu’ nemtilor  ,industria care nu a fost de ici de colo e pe chituci,agricultura si tot restul la fel ,deci voi vreti sa-i bagati pe toti romanii si pe cei patrioti in pushcarii ?? Pe motiv ca sunt cu rushii ?? Sunteti tampitzi ?? Ati capiat ……TEMBELILOR AMBUSCATI ?

 18. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 8:12 pm

  In bolovenia pi care ati infiltrat-o pana in maduva cu se’curisti la fel !! Ati mintit de zeci de ani ca majoritari sunt asa zisii „romani” cu toate ca moldovenii au existat de cand lumea ca moldoveni ,cu o mie de ani inainte de a-i veni ideia lu’ napolon al treilea sa adune ciurucurile balcanice si sa-i numeasca „romani” ,pai daca Dodon e ” pro rus ” majoritatea care l-a ales ce e ?? Si daca majoritatea vreau cu rusii si doar sub 1% vreau sa se uneasca cu bantunistanu’ romarlan ,inseamna ca ati mintit mereu ca porcii ??

 19. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 8:21 pm

  INTR-O DEMOCRATIE TREABA PRESEDINTELUI E SA VEGHEZE LA BUNASTAREA PROPRIULUI LUI POPOR ,LA STATALITATE SI LA INDEPENDENTA !! NU CONTEAZA ETNIA ,ACOLO TOTI ,INCLUSIV RUSII ,EVREII SAU TURCII  TREBUIE SA FIE LA EI ACASA ,NU CA IN UKROPIA ,STAT NAZIST ,UNDE RUSII NU AU DREPTURI ELEMENTARE SI SE FACE O EPURARE ETNICA PE FATZA ,IAR STATELE NAZISTE EUROPENE SI RICANE SUSTIN FATZISH CRIMELE ASTEA IMPOTRIVA UMANITATII !! TU NU VISA LA PEDEPSIREA CELOR CA DRAGNEA SAU DODON,ROATA SA INTORS ,MORCOVU” E LA CURU’ VOSTRU A CELOR CARE ATATZA LA CONFRUNTARE ,POGROM SI GENOCID !! O SA FI GASIT SI IN GAURA DE SHARPE ,SI DUPA CE TI SE VA COLECTA VENINUL ,TI SE VOR RUPE COLTZII DE VIPERA TURBATA !! SI VEI FI INJECTAT CU ….MARMELADA…BINENTELES : ) : ) : ) : )

 20. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 8:28 pm

  Deci cum ziceam e simplu : Castigi alegerile ,si patru ani guvernezi ,atata timp ti se acorda ca sa-ti fructifici planurile !! Dupa patru ani daca cetatenii care te-au ales sunt nemultumiti ,nu te mai aleg ,sau invers !! E complect rupt de orice principiu democratic  idea ca demonstrand in strada cu un grup zgomotos de presiune se poate schimba deciziile celor ce au fost alesi ca sa guverneze,sau cum a mai facut binomul si haitele soroshiste,inversarea rezultatelor alegerilor prin fel de fel de inscenari cum a fost „COLECTIVUL” si cum i-au dat foc si acum CLUBULUI BAMBOO !!

 21. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 8:33 pm

  Eu sper totusi din tot sufletul ca se’curistii care au manevrat multime si care au copt asemenea scenarii antidemocratice de lovitura de stat ,vor infunda pushcaria si se va termina cu POLITIA POLITICA ,cu LULUTZA,noua ANA PAUKER  !! E NEVOIE SA CADA VALUL MINCIUNII SI AL MANIPULARII !! JUSTITIA TREBUIE SA REVINA LA ROLUL EI ,SI SERVICIILE SA-SI VADA DE TREBURILE LOR SI SA NU FIE DE REPRESIUNE SI TIRANIE ASUPRA PROPRIULUI POPOR ,ASA CUM AU FOST CREATE DE CEAUSESCU SI ASA CUM AU FUNCTIONAT SI CUM STIU SINGURUL MOD DE A FUNCTIONA !!

 22. .ro
  # ianuarie 30, 2017 at 8:48 pm

  Bai kaghebisti putinisti tampiti,au spus in campania electorala ca vor da ordonante sa poata fura in liniste si sa fie gratiati? De asta a iesit lumea in strada si stiti si voi asta chiar daca aveti mintea de curca kaghebista Si nu mai faceti pe idiotii ca sunteti deja,in puscarii vor intra agentii rusi cu grade mari ce si-au tradat tara in cunostinta de cauza.Cand Romania e membra NATO,TRADATORII DE NEAM SI TARA SUNT AGENTII RUSI stiti si voi cu mintea putina de kaghebisti,cand faceti pe prostii,faceti-o mai cu talent.

  • SaakasBilly
   # ianuarie 30, 2017 at 10:11 pm

   ” LUMEA IN STRADA” A IESIT DE PROSTI,DE MANIPULATI,EXACT CA LA ASA ZISA „REVOLUTIE” CAND AU FOST MACELARITI A MOKA,DOAR CA INSCENAREA SA PARA REALA !!  SE’CURISTULE BOU,SI MINCINOS ,IN ‘DEMOCRATIE” MAJORITATEA INVESTESTE CU INCREDERE ,REPREZENTANTI ,CEI CARE CASTIGA ALEGERILE !! ACESTIA TIMP CE PATRU ANI GUVERNEAZA,ASA SUNT LEGILE DEMOCRATIEI  DE LA INCEPUTURI !!! NU POATE O CEATA CARE FACE VOCALIZE IN STRADA SA PREIA PUTEREA SI NICI SA DIKTEZE ALESHILOR POPORULUI INDIFERENT CE NU LI SE PARE IN REGULA !! SI NICI SA-I SHANTAJEZE CU PROCURORII SAU CU SE’CURITATEA ,SAU MAI RAU SA-I AMENINTE CA POLITIE POLITICA SI SA-I INCARCEREZE  PE PULA,PE AIURELI, INVENTATE DE EI !! ASTA SE INTAMPLA IN BANTUNISTANU’ SE’CURISTILOR CEAUSISTI ,DAR ASTA E CACAT NU „DEMOCRATIE” !!!

 23. .ro
  # ianuarie 30, 2017 at 8:51 pm

  Vreti exemple de agenti rusi cu grade mari? Va dau: Iliescu,Ponta,Dragnea,Tariceanu etc. etc.

  • .ro
   # ianuarie 30, 2017 at 8:52 pm

   Cred ca vor scapa prin Ordonante de Urgenta? Se inseala amarnic,pentru tradare pedeapsa e mult mai mare.

   • .ro
    # ianuarie 30, 2017 at 8:55 pm

    Stiti ce sunt aceste miscari de strada? Inceputul luptei de eliberare de corupti,de tradatori de neam,de vanduti pe ruble.

    • .ro
     # ianuarie 30, 2017 at 8:57 pm

     Ma acuzati pe mine ca sunt securist? Pai securistii au fost primii care au trecut de partea rusilor la revolutie,cu atat tradarea lor e mai grava.

     • .ro
      # ianuarie 30, 2017 at 8:58 pm

      Eu sunt doar cosmarul vostru,kaghebei!!

     • .ro
      # ianuarie 30, 2017 at 9:30 pm

      Fortele armate ale presedintelui Bashar al Assag si armata rusa au incalcat armistitiul din Siria de mai mult de 350 de ori,dupa intrarea sa in vigoare,pe 30 decembrie 2016,anunta agentia de stiri turca Anadolu.

     • .ro
      # ianuarie 30, 2017 at 9:42 pm

      Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia din Donbas,la o conferinta comuna cu  presedintele Ucrainei,petro Porosenko,de la Berlin. „Pe parcursul ultimelor ore am aflat ca incetarea focului nu este respectata,din nou mor soldati. Trebuie sa spun ca situatia de pe linia de demarcatie ne da motive de ingrijorare”. Ar trebui ca Occidentul sa constientizeze cat de jigodie e regimul Putin.

  • SaakasBilly
   # ianuarie 30, 2017 at 10:17 pm

   HA !!! HA !!! HA !! HA !! TOATA OPOZITIA IMPOTRIVA DICTATORULUI TATAR SE’CURIST BASAU ,A FOST LICHIDATA SAU BAGATA IN PUSHCARII !! DOAR ILIESCU ,PONTA,DRAGNEA SI TARICEANU’ AU MAI RAMAS ??SUNT CURIOS CAT II VA MAI LAUDA OCCIDENTUL NAZIST PE CRIMINALUL ASTA TATAR LINGAUL DE GAOAZA AL LUI SOROSH !! EL E IN SPATELE NENOROCIRII ROMANILOR !!

   • SaakasBilly
    # ianuarie 30, 2017 at 10:33 pm

    VAD CA RUSHII INCALCA „ARMISTITIUL” ATAT IN SIRIA CAT SI LA UKROPI ,DAR GUNOIULE ,FARA EI NU A FOST ARMISTITIU !! CAND SEPARATISTII II CASAPEAU PE CRIMINALII NAZISTI HAHOLI ,RUSII AU FOST DE VINA !! SA OPRIT MACELUL DE CEVA VREME ,CHIT CA CRIMINALII NENOROCITI UKROPI ATZATATI DE NAZISTII EUROPENI PROVOACA MEREU !! RUSII AU FOST RUGATI SA INTERVINA PE LANGA SEPARATISTI ,DE O VREME BUNA NU AU FOST LUPTE ,NUMAI PROVOCARI DE PARTEA UKRANA !! ACU’ PORCOSCENKO ZICE CA RUSHII NU S-AU TZINUT DE CUVANT CA NICI NU A FOST ….ARMISTITIU !! IN SIRIA LA FEL !! ERAU SIRIENII CRIMINALI DE RAZBOI CA TRAGEAU SI EI CU ARME DE FOC ADEVARATE IMPOTRIVA TERORISTILOR, CARE LE-AU INVADAT TZARA !! RUSII AU CONTRIBUIT CA SA FIE ARMISTITIU ,ACUM TOT EI SUNT CONDAMNATI CA-L INCALCA ?? DE CINE ?? DE TURCI ?? PAI AIA CE CAUTA ACOLO ?? AU INVADAT TZARA VECINA ?  DICTATORUL ERDOGAN ?? NU ASA II SPUN RICANII ?? ALA CARE-SI CASAPESTE PROPRIUL POPOR ??? CARUIA II FUGE ARMATA ?? IN GEMANIA?? CER AZIL POLITIC DE LA MERKALOAIA ?? ESTI TAMPIT ?? ESTI CRETIN ?? TURCII SUNT ETALONUL TAU ??

 24. SaakasBilly
  # ianuarie 30, 2017 at 10:43 pm

  ANGELA MERKEL TOT SE INGRIJOREAZA DE DONBAS IN TIMP CE EUROPA SE DESTRAMA !! DE NESTE ANI SE AGITA CU UNITATEA EUROPEI ,IN TIMP CE IMPERIUL BRITANIC I-A PARASIT SI SA ALIAT CU RICANIA LUI TRUMP !! ACUM ZILELE ASTEA AFIRMA CA TIMPITA CA O SA FACA INTELEGERI COMERCIALE CU…CHINA !! PAI AIA NU E TZARA COMUNISTA ?? DACA FACE AFACERI CU AIA ,NU VA FACE SI CU PUTIN CARE E IN RELATII EXCEPTIONALE CU EI ?? BABA E PE FARASH ,CREDE CA NIMENI NU VA VOTA IMPOTRIVA EI DACA-I VA ACUZA DE COLABORARE CU RUSHII !! POPORUL NU O MAI VREA PE TAMPITA ASTA ,CUM NU L-A MAI VRUT PE PSHIHOPATUL DE CULOARE !! ALA AVEA PROBLEME PSIHICE  CUM ARE SI BABA ,GRAVE PROBLEME DE COMPORTAMENT !! ARUNCATI-O IN HAZNAUA ISTORIEI CA PUTE DE TROZNESTE !!

 25. .ro
  # ianuarie 31, 2017 at 8:32 am

  Dupa mintea voastra de kaghebisti curentati,lumea sa fie condusa de bipolarul botoxat.Atunci chiar ar cobori iadul pe pamant.

 26. SaakasBilly
  # ianuarie 31, 2017 at 3:50 pm

  Dezinformezi ca de obicei !! Niciodata nu a fost vorba de bipolaritate ,ci de multipolaritate !! Putin niciodata nu a sustinut ca doreste sa „conduca lumea” !! Rusii in general ,nu s-au erijat niciodata in „poporul ales” in singurii care sunt de rasa umana ,in timp ce altii sunt semianimale !! Niciodata nu au enuntat principii cum ca ar fi „arieni ” adeca un fel de zei ,cum a sustinut poporul german sub hicler ,si nici „neamul extraordinar ” cum au sustinut ricanii sub obama,adeca tot un fel de zei mai…”speciali”  !! Rusii totdeauna au fost de o modestie debordanta ,si de fiecare data si-au aparat propriul teritoriu !! Nu cred ca e ceva aberant, sa sustii drepturile tuturor tzarilor si a popoarelor,cum fac ei  !! Pana si la investirea lui Trump, in ricania ,se vorbea de un mare imperiu care stapaneste lumea,si de intronarea unui stapan al lumii  !! Oricat de mari „democrati” se dau ricanii in continuare ,ceea ce nu mai sunt de mult, indiferent dupa ce criteriu ,nu omit sa puncteze de fiecare data ca sunt cea mai mare putere de pe glob,singura mare putere !! Nu cred ca acesta era visul omenirii !! Un imperiu’ enorm care sa stapaneasca lumea si circulatia banului ,cu o putere militara mai mare decat au toate celelalte tzari luate impreuna ,inclusiv rusia si china ,cu un buget al inarmarii mai mare decat au luate la un loc toate celelalte tzari ale lumii ,cu baze militare imprastiate pe tot globul ,cu trupe in mai mult de jumatate din statele lumii si cu fortze care impresoara statele inca libere,cu fel de fel de embargouri,blocade navale si sanctiuni, care incalca toata legislatia mondiala !! Daca asa arata „visul omenirii”  viitorul e unul sumbru si tragic !!

 27. SaakasBilly
  # ianuarie 31, 2017 at 4:14 pm

  Observ ca pe forumul asta activeaza doar un ciumburush ambuscat platit sa denigreze rusia !! E ok !!Asta caruia ii zic dom’ pork mistretz.ro,are o multime de nick-uri incat sunt tentat sa cred ca el si cu mine suntem singurii care mai postam pe saitul asta ,care publica neste articole ciudate,nefiresti !! Mai jos bine ingropat sub vrafturi de postari ca sa nu-l observ cum jigneste ….gunoiul ,apare sub nick-ul lui ….mai „moderat”   „M_D_L” ,unde dupa ce ma injura vartos, vrea sa convinga ca nu are o prestatie de rusofob !! Sub nick-ul asta m-a atacat de nenumarate ori ,fara motiv,de dragul artei ,insa niciodata pe domnul acesta „pork mistretz.ro” care e o fire deliranta ,un pshihopat a carui boala psihica se dedubleaza  ca in celebrul film al lui Hickok !! Noroc ca nu bantuie cu un cutzitoc de juma de metru ca personajul principal ,ci doar cu mecla lui otravita si blestemata cu care minte intruna ca porcu’  !!Bine !! Nu bantuie el cu cutzitocul ,dar se lauda ca s-ar ocupa cu  asa ceva ,si chiar amenintza cu pogromul, in stilul dulce si simpatic al criminalilor nazisti……descreierati !! Inteleg ca e o arta !! Inteleg ca se incearca iritarea unora care nu prea tolereaza acest fel de cacat al asa zisei „civilizatii umane” ,dar joaca asta cu aceasta „cutie a pandorei” nu e putin periculoasa ?? Trebuie sa reinviem manifestarile naziste si sa fabricam artificial nazisti ?? E nevoie neaparata de asa ceva ?? Si nu e vorba doar de indivizi ,clar pshihopati ca acesta mizerie umana ,ci de asa zise „tzari” !! Omenirea ,cu intreaga ei elita de ciudati ,pare bolnava pshihic !!In deriva ,fara minti lucide ….normale!!

 28. .ro
  # ianuarie 31, 2017 at 4:26 pm

  Kaghebei,cititi articolul pe care il comentam;ideologul vostru sef afirma ca Putin se compune din Putin 1 si Putin 2.Deci individul e bipolar.Tulburarea bipolara e o boala psihica.Ideea fixa ca peste tot sunt nazisti pe care o imprima diplomatiei si propagandei este una din simptomele acestei boli.Dar stati linistiti ca se trateaza si in loc de nazisti va constata ca de fapt e inconjurat de kaghebei idioti.Multi dar idioti!

 29. SaakasBilly
  # februarie 1, 2017 at 6:48 am

  CE MARE DREPTATE A AVUT PRAMATIA SI GOLANUL FORUMULUI ,NU-I ASA DOM’ „PORK MISTRETZ .RO „?? ZICEAI CA E DEABIA INCEPUTUL LOVITURII DE STAT SOROSHISTE CAND AU INCEPUT ASA ZISELE ” DEMONSTRATII”  !!  PAI DACA DOM’ PORK MISTRETZ.ro NU STIE,CIN’ SA STIE ?? CA DOAR E DIN FAMIGLIA LOR !! NU ?? VEDEM SI LA WASHINGTON TARAGANAREA PRELUARII PUTERII DE CATRE TRUMP !! OSAMA BIN OBAMA VORBEA DE O TRANZITIE PASHNICA SI „DEMOCRATICA” ,DAR UNDE E ,CA NU SE VEDE ?? LA NOI AU FOST ALEGERI IN URMA CU O LUNA ,NICI NU SI-AU INTRAT BINE IN ATRIBUTZII ,CA SI AICI SOROSHISTII S-AU OPUS DIN GREU ,CA CICA VREAU ALEGERI ANTICIPATE ?? NU AU DE GAND SA-I LASE PA ASTIA SA GUVERNEZE ,SCOT OAMENII IN STRADA PLATINDU-I SI MINTINDU-I  SI ZIC CA AIA SUNT POPORUL ,DUPA CE AU FOST ALEGERI GENERALE ,ATAT LOCALE CAT SI PARLAMENTARE PE CARE PE AMANDOUA LE-AU PIERDUT CU BRIO !! POPORUL NU-I MAI VREA PA’ SOROSHISTI,NICAIERI IN LUME ,DA’ EI FRAUDEAZA DEMOCRATIA DEZINFORMAND,ADECA MINTIND,SI FACAND MANEVRE CU SE’CURITATEA SI PROCURATURA !! PAI ” DICTATURA” LUI CESHCULETE ,A FOST TOTUSI „FLOARE LA URECHE” PE LANGA  POLITIA POLITICA SI INCARCERARILE LUI LULUTZA, NOUA ANA PAUKER A ROMANIEI !! O CONDUCERE DICTATORIALA DIN UMBRA ,RASPANDIND TEROARE SI FRAUDAND VOINTA POPULARA !! DACA DE LA NIVELUL CELEI MAI INALTE TREPTE A PUTERII IN STAT,PARLAMENTUL ,NU POT STOPA DICTATURA SE’CURITATII SI A PROCURATURII ,ATUNCI CEI DE LA GUVERNARE MERITA SA ZACA IN PUSHCARII !! SA APLICE LEGEA FARA SHOVAIRE SI SA TERMINE CU SOROSHISTII ASA CUM FACE TRUMP !! SA AIBE CURAJUL LUI ,SA NU FIE NESTE LASI !! SI ACOLO AU FOST „DEMONSTRATII MASIVE” SI ACOLO AU FOST RECENT ALEGERI !! SOROSHISTII NU CEDEAZA PUTEREA  SI SE AGATZA CU ULTIMELE PUTERI DE EA !! E PRIMA DATA CAND PE PLAN MONDIAL ,AU PIERDUT ALEGERILE PENTRU CA NU AU REUSHIT SA LE FRAUDEZE ,ASA CUM L-AU INSTALAT PE NEAMTZUL KLAUS IONATAN CU FACHEBUCII SI CU CAPSHUNARII ,CERSHETORII SI PROXENETII PLECATI PE-AFARA !! E PRIMA OARA CAND VAD CURAJ SI DETERMINARE LA PSD-isti  CARE NU MAI STAU CA OILE LA TAIERE CI IAU POZITIE IN FATZA DICTATURII SI A TERORII !! DEMOCRATIA SE CASTIGA PRIN LUPTA,NIMENI NU TZI-O DA MOKA !! DE AIA A-TI FOST ALESI  DE POPOR CA SA GUVERNATI ,NU SA FI-TI MOMAI !! OAMENII VA TOT ALEG ,SI VOI CEDATI PRIN SHANTAJ SI POLITIE POLITICA SAU  AMENINTATI DE PROCURATURA CA ORGAN REPRESIV, CEDATI  PUTEREA ORGANELOR DICTATORIALE !! STATI PE PICIARELE VOASTRE ,FI-TI BARBATI SI REDATI LIBERTATEA POPORULUI ROMAN !! SUNTEM O COLONIE PRAPADITA ,DAR MACAR SA NU TRAIM IN MINCIUNA !! MACAR SCOATETI LA SUPRAFATZA FATZA HADOASA A DICTATURII CEAUSHISTE CARE E INTACTA SI MULT MAI PUTERNICA CA PE VREMEA ODIOSULUI !! NE CONTROLEAZA DE LA BRUXELS CU PROCUROAREA CEAUSHISTA  MACOVEI ?? SOROSH E MAI RAU CA SHI HITLER !!!

 30. SaakasBilly
  # februarie 1, 2017 at 7:06 am

  NIMENI NU SA ATINS DE PUZDERIA DE ONG-uri FINANTATE DE SOROSH ,SI ACUM SE VEDE DE CE SUNT IN STARE !! ACUM POATE SI GUVERNANTII NOSTRII INTELEG DE CE LE-AU INTERZIS ASA DE MULTE STATE ,PRINTRE CARE SI UNGURII !! LA EI SOROSH NU POATE SCOATE IN STRADA O SUTA DE MII DE OAMENI PEN’CA NIMENI NU E PROST SA IASA CA FRAIERU’ MOKA IN FRIGU’ ASTA !! DACA SE GATUIESTE CIRCULATIA BANILOR LUI SOROSH SI LA NOI ,SE VA REVENII LA DEMONSTRATII DE CATEVA ZECI DE CIUMETI !! ASOCIATIILE SUBVERSIVE SOROSHISTE BAGA MILIOANE DE DOLARI IN RASTURNAREA GUVERNELOR ,SI ASTA A SPUS-O RASPICAT NULAND ,REPREZENTANTUL GUVERNULUI RICAN SOROSHIST !! DACA AVEM PANA SI PARTID PARLAMENTAR SOROSHIST ,DE MAIDAN NICI NU MAI E NEVOIE,PEN’CA SOROSH CONTROLEAZA SI ORGANELE DE REPRESIUNE FOSTE CEAUSHISTE ,PROCURATURA SI SE’CURITATEA !!!

 31. .ro
  # februarie 1, 2017 at 9:13 am

  Kaghebisti,vedeti-va voi de cacatul vostru de dictatura si lasati-ne pe noi ca ne rezolvam singuri problemele.Sunteti bucurosi ca ati reusit sa va instalati in Romania parlamentul si guvernul vostru,dar e cantecul vostru de lebada.De la romani vi se va trage,baieti!! Aici,in Romania vi se va rupe frontul dominatiei pe care vreti sa o instalati in Europa!! Ar fi bine sa incepeti sa va faceti bagajele.Nu uitati sa va luati si proastele obiceiuri:marlania,incultura,dispretul fata de om si umanitate.Sunteti reziduuri mongoloide ce se varsa asupra Europei ca o ultima invazie a mizeriei umane.

 32. SaakasBilly
  # februarie 1, 2017 at 7:09 pm

  SUNT SINGUR PE FORUM !! CRED CA ASTA IMI PLACE CEL MAI MULT !! UN SAIT CU O MIZERIE ASA ZIS „UMANA” , MATERIE FECALA.RO ,IN CARE SE PARE CA AM CALCAT DIN NEATENTIE !! EL E „DECORUL ” FORUMULUI !! NU L-AM OBSERVAT !! EL SE TRANSFORMA CA UN CAMELEON ,IN O MULTITUDINE DE NICK-URI ,TOATE RUSOFOBE !! MIMEAZA TRAFICUL!! CEL  MAI IMPORTANT LUCRU E CA POT SA-MI EXPRIM PAREREA !! CU TOATE CA NU CRED CA CINEVA IN AFARA DE PSHIHOPATUL CRETIN SE MAI RATACESTE PE-ACILEA : ) : ) : ) : ) IAR ASTA E UN ANIMAL GROBIAN SETAT DOAR PE RUSI ,NU STIE ALTCEVA,REPETA LA NESFARSIT ACELEASI MINCIUNI SOROSHISTE,ACELEASHI DEZINFORMARI,ACELEASI MANIPULARI !! UN SHOBOLAN  DIN ACELA SCARBOS ,CA NICUSHOR : ) : ) : )

 33. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:21 am

  BOAHAHAHAHA !!! :MARELE DEMONCRAT SE’CURVISTU’ BASAU NUMESTE DICTATURA PROCURATURII „CENZURA” : PROCURATURA „ANCHETEAZA” MINISTRII IN VEDEREA CONDAMNARII PENALE , NOAPTEA MINTII ,FIINDCA EXERCITA ACTUL DE CUVERNARE CU CARE AU FOST MANDATATI DE POPOR !! PROCURORII SE’CURISTI I-SI ARESTEAZA „SHEFII” IN CEL MAI NEAOSH STIL BOLSHEVICO-MAFIOT !! BASAU VEDE IN ASTA O MICA ……”CENZURA” HA !! HA !! HA !! –„Băsescu atacă dur Parchetele şi spune că acestea nu trebuie să se implice în politică. „Procuratura nu trebuie să cenzureze ce face Guvernul. Ajungem într-o nebunie în ţara asta dacă un ministru sau un Guvern nu dau un aviz de la un funcţionar. Parchetele nu sunt responsabile de politica penală. Singurul responsabil este guvernul. Trebuie să facem un singur lucru. Să fim cinstiţi fiecare cu mandatul dat de Constituţie.”, a mai spus Băsescu în direct pe B1TV.”–RUSHINICA LA DICTACHIORU’  BASAU ,HANDRALAII DIN ORGANELE DE REPRESIUNE CARE APLICA DICTATURA IAR AU SARIT ….CALU ??  : http://www.stiripesurse.ro/traian-basescu-se-implica-procuratura-nu-poate-cenzura_1177570.html

 34. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:31 am

  „COPII SI PROSTII SPUN ADEVARUL ” ––BASAU SE’CURVISTU’ A DAT IN MINTEA COPIILOR ,E IMPOTRIVA PROPRIEI DICTATURI SCARBOASE !! : „Ce e acum, e profund anormal. Greşeşte Klaus Iohannis pentru că nu ţine cont de Constituţie. Eu cred că preşedintele nu mai trebuie să se poziţioneze de poziţia unei tabere. Suntem în faţa unei bătălii fundamentale între două puteri ale statului. Este inacceptabil ca pe viitor puterea politică să fie condusă de justiţie.”, a tunat Băsescu în direct pe B1TV.–-DECI A RECUNOSCUT CA BANTUNISTANU’ MIORITIC E CONDUS DE PROCURATURA CEAUSHISTA,A UITAT SA ADAUGE SI SE’CURITATEA CEAUSHISTA,DAR FIIND SE’CURIST ,E DE INTZELES ACEASTA OMISIUNE !!

 35. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:43 am

  DUPA CE KLAUS IONATAN RUMANUL NECORUPT „SHASE CASE” ,L-A VIZITAT CU BADIGUARZII LUI HANDRALAI PE BOSHOROGUL CHIOR CIORBEA , ASTA SI-A SCHIMBAT PAREREA SI SEZIZEAZA CURTEA CONSTITUTIONALA !! PAI CE SA FACA,E SINGUR ,LA CEAS DE SEARA POATE SA SE TREZEACA FRARA DINTI SI CU OCHELARII SPARTI !! CA SA NU MAI SPUN CA AMICUL LUI SINDICALIST MITREA DEABIA A IESIT DIN PUSHCARIE ,CA SA MOARA ACASA !! FARA PENSIE SI UITAT DE LUME !!  EXEMPLU TIPIC DE ” SEPARARE A PUTERILOR IN STAT” DUPA CE A FACUT ORARUL CELOR DE LA CSM SI A DAT DISPOZITII PROCURORULUI GENERAL , ERA DE ASTEPTAT SA-L STRANGA PUTZIN DE COAIE SI PE CIORBEA !! IN REPUBLICA BANANIERA, CU O CONSTITUTIE DE REPUBLICA PARLAMENTARA ,PRASHADINTILII E SHAFUL,ADECA MASCULUL ALFA….NU ,DOM’ KLAUS ,SHASE CASE ???? :http://www.stiripesurse.ro/surse-victor-ciorbea-s-a-decis-sesizeaza-ccr-a-a-cum-i-a-cerut-klaus-iohannis_1177605.html

 36. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:54 am

  DUPA CE MINISTRII GUVERNULUI S-AU ALES CU DOSARE PENALE ,URMEAZA SI ZECI DE ZIARISTI AI POSTURILOR DE TELEVIZIUNE CARE NU SUNT PRO PROCURATURA SI PRO DICTATURA ,CA IN TURCIA LUI ERDOGAN !! EU NU INTZELEG DOAMNA MERKELOAIE ,DE CE E REA ACEIASI DICTATURA IN TURCIA SI DE CE E LAUDATA IN BANTUNISTANU’ MIORITIC ??? E CLAR CA MODELUL TURCESC SE VA PUNE IN MANOPERA  SI IN MITICESTI,SPER TOTUSI CA NU SE VOR ARESTA ZECI DE MII DE OAMENI CA AU VOTAT CUM NU TREBE’  :http://www.stiripesurse.ro/victor-ciutacu-audiat-in-dosarul-fugii-lui-sebastian-ghi-a_1177635.html

 37. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:59 am

  SI INCA NICI UN OFICIAL NU AMINTESTE DE DICTATURA !! TAMPITILOR !! DACA NU O RECUNOASTETI PE FATZA NU INSEAMNA CA NU EXISTA !! VOI VA PLANGETI PAPUSHARILOR DE LA BRUXELES CARE  SUNT ADEVARATII SATRAPI AI POPORULUI ROMAN ??? CHIAR LOR VA PLANGETI, CARE S-AU STERS LA CUR CU VOTUL MAJORITAR AL ROMANILOR, LA DESTITUIREA DICTATORULUI BASAU ??? PAI SI ACUM SE STERG LA CUR CU VOTUL MAJORITAR AL ROMANILOR PENTRU ACEST GUVERN ….NU CREDETI ?? MAI UMILIT DE ATAT NU POATE FI UN POPOR !!!

 38. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 7:22 am

  E FOARTE POSIBIL CA CEI CARE AU VOTAT CU PSD-ul SI NU „CORECT POLITIC” SA FIE ACUZATI DE ” LOVITURA DE STAT” SI SA LI SE FACA DOSARE PENALE !!

 39. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 7:24 am

  SE’CURISTUL CTP A PROPUS DEJA SCOATEREA IN AFARA LEGII A PSD-ului !!! O REZOLVARE „ELEGANTA” ….zic eu !! HA !! HA !! HA !!

 40. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 7:34 am

  PROVOCATORI DIN ORGANELE DE REPRESIUNE ,SUB ACOPERIRE ,BATUTI DE SUBALTERNI…..DIN GRESEALA !!! HAIU’ LUMII IN ROMANICA SE’CURISTO-MAFIOTA : IMAGINI INCREDIBILE la protest: Jandarmii și-au BĂTUT un superior îmbrăcat în civil – VIDEO –:http://www.stiripesurse.ro/imagini-incredibile-la-protest–jandarmii-si-au-batut-un-superior-imbracat-in-civil–video_1177624.html

 41. .ro
  # februarie 3, 2017 at 8:45 am

  Ambasadoarea lui Trump la ONU a declarat ca sanctiunile contra Moscovei vor ramane in vigoare „pana cand Rusia va reda controlul peninsulei Crimeea Ucrainei”-EVZ.Adica permanent.

 42. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 5:57 pm

  SUNT ZECI ,DACA NU SUTE DE MII DE ANGAJATI IN SUPRADIMENSIONATA,ENORMA ,MASHINARIE DE MINCIUNA ,DEZINFORMARE SI MANIPULARE ,A IMPERIULUI MALEFIC ,CRIMINAL SI MINCINOS RICAN,CARE ACTIONEAZA IN TOATA LUMEA !! DEJA SE POATE SPUNE LINISTIT CA ORIUNDE SUNT TULBURARI SAU CONFLICTE E DOAR DATORITA AMESTECULUI LOR !! SA SUSTII ACUM CA TRUMP NU E CU RUSHII ,DUPA CE RUSII AU PRIMIT SI SANCTIUNI PENTRU CA TRUMP AR FI OMUL LOR ,E O CONTRADICTIE PENIBILA !! IN MIEZUL IERNII ,DIPLOMATI IMPREUNA CU FAMILIILE LOR AU FOST UMILITI FIIND DATI EFECTIV AFARA DIN TZARA, CARE SI ACUM SE AROGA „MAREA DEMOCRATIE” ,PETRECANDU-SI TRECEREA DINTRE ANI INTR-UN AVION SPECIAL TRIMISI DE RUSI,CA SA NU FIE ARESTATI ,DEOARECE DIN CAUZA VREMII FOARTE PROASTE NU CIRCULAU AVIOANELE DE LINIE !! UN ACT PENIBIL ,RUSHINOS ,PENTRU CE ??? PENTRU INTERVENTIA RUSILOR IN ALEGEREA LUI TRUMP ??? MAI EXACT ,CUVANT CU CUVANT AU ZIS CA PRIN SCHEME DE HAKING PUTIN IN PERSOANA SI-AR FI PUS OMUL…PE TRUMPALAU ?? ACUM HOPA MITICA,….NU LA PUS PUTIN PE TRUMPALAU …..PRASHADINTE ?? PAI PUTIN IN PERSOANA A NEGAT CA S-AR FI AMESTECAT RUSHII IN ALEGEREA TRUMPALAULUI,PENTRU SIMPLUL MOTIV CA ACUZATIA ERA O AIUREALA,O MINCIUNA SI O DEZINFORMARE ,FARA NICI O LOGICA ,CARE SE ADRESA GENULUI DE CRETINI CUM E SI ACEST DOM’ PORK MISTRETZ.RO !! PUTIN ZICEA CA TRUMPALAUL E AMERLOC ,ALES DE AMERLOCI ,CARE NU ARE CUM SA FIE CU …..RUSHII !! CACATZILOR ,MINTITI PANA VA CACATI PE VOI……..PISHULE !!!

 43. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:24 pm

  SI  CU DIPLOMATII EXPULZATI ,TRUMPOCUL A ANULAT ORDINELE IDIOATE ALE CRETINULUI OSAMA BEN OBAMA !! ERA O IDEE PREA CRETINA ,DE OM CACANAR !! NUMAI CA SUNT CU BATISTA PE TZAMBAL !! NEBUNII LOR SUNT INCA IN STRADA !! NICI LA EI INCA NU S-AU INCHEIAT ALEGERILE ,SA TRECUT LA RUNDA A DOUA ,CA LA NOI,CA DE FAPT E ACELASI PLAN ,FACUT DE ACEIASHI OAMENI SUBTERANI,SUBVERSIVI SI FOARTE SECRETI !! SI E CLAR CA „ALEGERILE ” VOR CONTINUA PANA CE NU IASA AIA”CORECTI POLITIC” CA ASTA E DEMONCRATIA DE STIL RICAN !! SUNT ALEGERI”LIBERE” CU CONDITIA SA IASA CINE TREBE’

 44. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 6:47 pm

  DE MOLDOVENII DI PISTI PRUT AM O SIMPATIE CARE EFECTIV MA ARDE LA SUFLET !! DOM’LE LA EI MAJORITATEA SUNT CU DODON ,DECI NU-I MAI SCOT IN STRADA CA PRINTRE DODONISTI SUNT SI MULTI HULIGANI ,NU CA LA NOI,PSD-istii SUNT PATURA DE FRAIERI ,LASATI MEREU CU BUZELE UMFLATE ,CA SI CIORBEA ,DECAT SA IASA CU DINTZII NUMARATI IN PALMA SI CU OCHELARII SPARTI IN DRUM DE SEARA ,MAI GHINE DA INTR-AI LUI,CA ORICUM E SINGUR ,BATRAN SI PE DEASUPRA NICI NU MAI VEDE GHINE !! IAR RUMANU’  E ALA CARE-SHI MAZILESTE SI SHAFUL DACA SA PUS CU UNU’ MAI TARE SI MAI RAU !! ASA CA MOLDIVENII I-AU RETRAS ABSOLUT TOATE ATRIBUTZIILE PRASHADINTELUI ,PANA SI ALA DE A APROBA NUMIREA MINISTRILOR !! ZIARELE IN LOC DE NUMELE LUI PUBLICA „zzzzzzz” sau „yyyyyy” SI IN LOC DE POZA LUI PUN O DECUPARE NEAGRA !! DECI NU MAI EXISTA PRASHADINTE ,CA DICTATURA LU’ PLAHOTNIUC NCI NU ARE NEVOIE DE ASA CEVA !! CASTIGA CINE NU TREBE O POZITIE IN STAT ?? OK !! ATUNCI I SE ANULEAZA TOATE ATRIBUTZIILE !! DAR PASHNIC,EXACT ASTA I-MI PLACE LA EI !! PAI SI LA NOI !! NU SE PUTEAU SCOATE PESEDISTII IMPREUNA CU POPULATIA CARE I-A VOTAT IN AFARA LEGII ??? DECI SA NU MAI FIE VOTANTI DECAT CARE VOTEAZA „politically correct”,RESTUL SA NU MAI AIBE DOM’LE DREPT DE VOT !! CATA NEOBRAZARE !! UITE !! EU NU SUNT „politically correct”SI DE MULT NU MA MAI PREZINT LA VOT !! NU FAC ASEMENEA NEPLACERI TOVARASHILOR SAU CAMARAZILOR……MANIFESTANTI !!SI NICI SERVICIILOR SECRETE RICANE SI NICI BINOMULUI SAU TRINOMULUI LULUTZA -KLAUS,SAU LULUTZA -NEMTII CARE NE CONDUC,SAU SVABII CARE NE CONDUC !! DECI I-MI ANULEZ NESTE DREPTURI CA SA NU FIE ….ANULATE DE SERVICII SI DE PROCURATURA!! ECONOMISESC NESTE BANI LA BUGETUL ORGANELOR DE REPRESIUNE !! SUNT UN ROMAN MODEL !! ASTA AM FACUT SI PE VREMEA DICTATURII CEAUSHISTE !! TOTI AM VOTAT„politically correct”IN LIMBA „SCORNICEASCA „!! ERA UNUL DIN FAMILIE INSARCINAT SA VOTEZE PENTRU TOATA FAMILIA !! ERA LINISTE SI PACE !! NIMENI NU A VOTAT„politically incorrect” CA NICI NU SE PUTEA :) : ) : )

 45. .ro
  # februarie 3, 2017 at 7:03 pm

  Belarus se pregateste sa se retraga din Comunitatea Economica Eurasiatica,Organizatia Tratatului de Securitate si,eventual,din statul unional Rusia-Belarus,scrie agentia rusa de stiri REGNUM citand surse de la Kremlin. Ivane,probleme ma?!?!

  • SaakasBilly
   # februarie 3, 2017 at 10:34 pm

   „BELARUSUL ” A PRINS INVIDIE PE CRESTEREA AMETITOARE A NIVELULUI DE VIATZA AL UKROPILOR !! BINE !! NICI SURPLUSUL DE ADRENALINA A NAZISTILOR ,NU LE-AR STRICA !! PUTZIN DACA SE MACELARESC INTRE EI MAI IASA SI DIN AMORTEALA DICTATURII PLICTISITOARE A CIUMBURUSHULUI CARE E ALINTAT DE OCCIDENT „ULTIMUL DICTATOR DIN EUROPA” !!LE TREBE’ DOAR UN NULAND CA SA LE FACA UN MIC ….”MAIDAN” : ) : ) : ) SPER CA DE DATA ASTA RUSII SA NU SE MAI DERANJEZE CU SALVAREA”DICTATORULUI” !!!

 46. SaakasBilly
  # februarie 3, 2017 at 7:05 pm

  AMERICANII IN SCHIMB SUNT CU „LIBERTATEA” NU CU DICTATURA !! PAI NU E GHINE ?? ALEGI CE VREI SA FACI DIN VIATZA TA !! AI IN FATZA ALEGEREA ,POTI SA O PALPEZI SA O MOZOLESTI PUTZIN ,CHIAR CURVESTE DACA VREI !! DECI VREI SA TRAIESTI BINE SI SA N-AI PROBLEME ?? OK !! ATUNCI CIUMBURUSHULE ALEGI CU CINE TREBE’ SI DEMONSTREZI CU CINE TREBE ‘ DACA NU A IESHIT DIN START CINE TREBE’ !! VREI SA AI PROBLEME SI SA O DUCI RAU ?? UNUL CA TRUMP POATE ZICE CA EL DEJA O DUCE BINE !! FALS !! SI EL O SA O DUCA RAU ,CA DEJA TOATE AFACERILE TUTUROR TRUMPILOR SUNT IN CADERE LIBERA !! SUNT MULTI LA RICANI CARE O DUC BINE SI AIA AU VOTAT„politically incorrect”,MAMA LOR DE BANDITI !! EI !! SE VA FACE O ROCADA INTRE EI SI CEI CARE VOTEAZA„politically correct”ASTEA SUNT LEGILE NESCRISE ALE DEMONCRATIEI RICANE !! SI AICI LA NOI ,PENTRU CA SI LA NOI E MARE DEMONCRATIE ,LI SE CONFISCA BANII SI SE ASCUND PUTZIN DUPA ZABREZE ,NU MULT ,DOAR PANA CAND   …..COOPEREAZA : ) : ) : )

 47. M_D_L
  # februarie 4, 2017 at 7:00 am

  SaakasBilly sufera de diaree verbala cronica. Ii recomand sa consume zilnic cuisoare, sa scape de necazul asta.  http://www.frunza-verde.ro/cuisoare

  • SaakasBilly
   # februarie 4, 2017 at 11:40 am

   SIMPATIC !! UN SE’CURIST …SIMPATIC !!AS VREA SA-TI CUNOSC FIICA !! SI NEVOASTA !! VOI ASTIA SUNTETI DE OBICEI……IPOTENTI  : ) : ) : )

   • .ro
    # februarie 4, 2017 at 1:47 pm

    Se spune IMPOTENT,analfabetule si e valabil la voi,rusii,din cauza consumului mare de alcool.

    • SaakasBilly
     # februarie 5, 2017 at 1:17 pm

     Vezi ,asta cu gramatica va da de gol pe toti se’curistii !! Asta inseamna ca nu ai argumente !! Ca esti inferior !! Asta nu e un sait de gramatica ,e un sait unde se schimba idei !! Numai ca tu nu ai idei ,nu ai argumente !! Tu doar dezinformezi si jignesti cum o face NICUSHOR !! Poate chiar esti ……NICUSHOR !! Si e foarte interesant ,afara in strada soroshistii cer demiterea guvernului ,adeca o lovitura de stat !! Tu in schimb lauzi demoncratia ricanesca de la noi ,si ridici discutia despre ciumburushul ala rus !! „Frate” esti setat pa’ rusi …e clar !! ONG-urile sorosiste au facut un sait mincinos sa se creada ca e rusesc ,unde se baga cacareze rusofobe !!

     • .ro
      # februarie 5, 2017 at 4:00 pm

      Pai cand esti incult,ce idei sa discuti tu,bai rusnac analfabet.Du-te mai intai si repeta scoala generala!

   • M_D_L
    # februarie 4, 2017 at 4:09 pm

    Nu sunt securist si nici nu am resentimente fata de rusi. Ma enerveaza situatia actuala, in care Romania este bagata la inaintare in conflictul dintre americani si rusi, Ma tem de confruntare termonucleara in urma careia sa murim toti romanii, pentru ca vesticii sa aiba sanse mai mari de supravietuire (mai putine lovituri nucleare incasate de la rusi).Nu consider ca rusii (gulerele albe, nu poporul) sunt mielusei care ne vor binele. Nici fata de popoarele din Vest nu am resentimente. Bogatanimea, parazitii care traiesc bine fara sa munceasca pun de razboaie, de masonerii, de manipulari, de lovituri de stat, de tot felul de mizerii.

    • SaakasBilly
     # februarie 5, 2017 at 1:09 pm

     Deocamdata e in plina desfashurare un razboi al minciunii,al dezinformarii si al manipularii !! Si cu acest razboi ,unde imperiul malefic si criminal,colonialist rican are implicata o armata cu sute de mii de functionari care construiesc realitati virtuale,se darama guverne ,exact ceea ce se intampla chiar acum in bantunistanu’ mioritic ,se cuceresc tzari,teritorii ,se ruineaza economii ,se poarta razboiaie prin interpusi,fara pierderi umane ,se fac genocide cumplite ,si se distrug destinele a zeci de popoare,si a milioane de oameni  !! Sute de mii de functionari cinstiti si onesti ,care sunt foarte miscati si implicati in lupta pentru protectia mediului si protectia animalelor in timpul liber !! Acesta e al treilea razboi mondial pe care majoritatea nici macar nu-l sesizeaza pen’ca enorma mashinarie globala de dezinformare are grija de asta prin manevrarea unei lumi virtuale care se schimba functie de necesitatile lor !! E multa naivitate sa astepti cu gura cascata un razboi termonuclear pe care de fapt nu il vrea nimeni ,nu e in avantajul nimanui !! Ca se atzatza acest rezboi e pentru ca cei ce manevreaza marea turma de oameni care pe zi ce trece devina tot mai tampa si mai primitiva in gandire ,vor teroare ,vor frica ,pentru a-si justifica actiunile criminale ,si masurile foarte avansate de sclavie tehnologica pe care le aplica tot mai accentuat !! Riscul real e sclavia „perfecta” ,si generalizata ,asupra intregii specii umane !! Deocamdata pare SF ,deocamdata pare o chestie frichii ,dar surpriza cu adevarat mare va fi atunci cand vom descoperii ca ricania malefica a avut un aliat surpriza ,in legatura cu care atentia ne-a fost deturnata mereu ,banuilile au fost aduse in sfera lucrurilor caraghioase,totul a fost minimalizat ,exteriorizat ,anulat ca fiind ceva credibil !! Insa atunci se preconizeaza ca va fi …..PREA TARZIU CA SA MAI CONTEZE !!

 48. .ro
  # februarie 4, 2017 at 9:20 am

  Pentru a nu-si iesi din mana,Putin mai otraveste un opozant politic.Mai are 2-3 si ii termina,apoi trece ca Stalin la prieteni. „Vladimir Kara-Murza s-a imbolnavit in tren,cand se intorcea din Tver,unde a participat la lansarea documentarului in memoria politicianului rus ucis si fostului vicepremier,Boris Nemtov”,-scrie The Daily Beast.  Joi dimineata,Kara-Murza a fost internat la terapie intensiva intr-un spital din Moscova,unde a fost conectat la aparate si indus in coma artificiala.Organele interne au cedat si nimeni nu stie de ce.

 49. SaakasBilly
  # februarie 4, 2017 at 11:28 am

  Da !! Intradevar e trist,e tragic !! Chiar mi-a scapat o lacrima !! Daca erau ca aici in bantunistanu’ mioritic SOROSH i-ar fi facut cu masina la scara ,si cu shofer !! Parlamentari ,”frate” ce mai !! Dormeau in parlament ca Nicushor ,se culcau pe scari ca sa nu poate trece Putin cu ai lui ,erau culoarele pline de golani din astia cu pancarte cu Putin pushcariash secondat de tot staful lui !! Si binenteles tot cacatul varsat de cacanarii varsatori de cacat !! Sorosh si nuland puneau mana pe niscaiva organe de represiune ruse ,procuratura,servicii ..ceva,si faceau dosare penale Putinistilor !! Da !! Kara-murzistii in conditii ca aici se transformau automat in soroshisti si rasturnau guverne !! Adunau golanii cu zecile de mii in pietze pe banii lu’ sorosh si injurau populatia majoritara ca nu au ales„politically correct” !!  Dar cu toate ONG-urile soroshiste date afara din rusia ,fara malai soroshist ,lumea isi vede linistita de treaba ,si Kara-murzistii au ramas tot Kara-Murzisti ,merg cu trenu’ nu cu limuzina,dorm in trenuri in miros de cacat de copil mic ,nu in incintele luxoase ale casei poporului facuta de dictatorul ceaushescu ,si manca sandwick-uri dubioase  cu oua stricate !! Omu’ ce sa zica ?? Deh !! „metale grele ” cica „si nimeni nu stie de ce”???Pai e „metale grele ” sau …..”nime’ nu stie de ce ” ??? Sau una sau alta ,ca iarashi te contrazici cu minciuna !!

 50. SaakasBilly
  # februarie 4, 2017 at 11:37 am

  DECI LA NOI PROCURATURA SI SE’CURITATEA RASTOARNA GUVERNE ALESE LEGAL DE MAJOTITATEA CETATENILOR ROMANI ,SI ASTA NU PRIMA OARA !! BAGA OPOZITIA IMPOTRIVA ORGANELOR DE REPRESIUNE CEAUSHISTE,BULUC IN PUSHCARII, PE PULA,PE SCORNELI,PE MIZERII,SE MOARE PE CAPETE IN CONDITII MIZERE,IN NISTE PUSHCARII DE EV MEDIU TIMPURIU !! SUNTEM COLONIA STATELOR OCCIDENTALE ,PROCURATURA CONDUCE DICTATORIAL IN BANTUNISTANU’ MIORITIC !! AVEM CHIAR ACUM IN DESFASHURARE O LOVITURA DE STAT CLASICA !! SI VI TU SE’CURISTU’ IMPUTZIT ,CU RUSUL ASTA CARE SA STRICAT LA STOMAC CU OUA STRICATE ?? SUNT CONVINS CA ARATA CA UN PORCK ,MANCA CA UN PORC ,SI IN CONDITII LIPSITE DE CEA MAI ELEMENTARA IGENA IN TRENURI BOU VAGON SUPRAAGLOMERATE CARE MIROASE A CACAT DE COPIL !! ASTA AR FI EVENIMENTUL CARE AR VREA SA TREACA IN CEATZA LOVITURA DE STAT DIN BANTUNISTANU MIORITIC ?? DIN REPUBLICA NOASTRA ….BANANIERA  ????

  • .ro
   # februarie 4, 2017 at 1:58 pm

   Pai asa se circula,kaghebei,la voi in Rusia,in vagoane „BOU VAGON SUPRAAGLOMERATE CARE MIROS A CACAT” Deci recunoasteti ca v-a adus la conditia de animale??? Noi stiam,dar e bine sa o auzim si din gura voastra. Totusi,DOBITOACE sunteti!!!

 51. SaakasBilly
  # februarie 5, 2017 at 12:49 pm

  Lasand la o parte bolboroselile cretinului  cu gandirea mediocra ,trebuie sa recunoastem ca al treilea razboi mondial e in plina desfashurare ,si a fost declanshat cu mult timp in urma ,la noi mai precis in decembrie 89′ !! E un nou tip de razboi ,un razboi informational ,al minciunii si al dezinformarii ,fara folosirea armelor traditionale !! In apocalipsa scrie foarte clar ” in vremurile de pe urma MINCIUNA va ucide mai eficient si mai masiv ca orice alta arma cunoscuta ” !! Rusia a reushit in ultimii ani sa anihileze foarte mult din efectul devastator al acestei noi arme subsersive cu care a atacat imperiul malefic criminal si colonialist rican !! Dupa ce parea ca nu sunt in stare sa se apere vreme de zeci de ani !!Si spre cinstea lor ,fac schimb si cu alte state ,mai ales cu china !! Cu asa zisul „OPOZANT” rus ,lucrurile sunt foarte clare ,ma refer la cei informati nu la propagandistii ricani ,care sunt si pe acest forum ,pentru ca saitul e un sait de propaganda al acestei fortze subversive subterane care apartine de razboiul „HIBRID” dus de imperiul satanic si criminal rican !! Deci ,nu cred ca cei care sunt la curent cu mersul lucrurilor in rusia mai ales ,se pot indoi ca unul ca acest ciumburus,sau ca navalnai de exemplu ,reprezinta altceva decat niste tradatori in solda imperiului colonial rican !! Ciudat e ca in ricania nu exista astfel de specimene !! Cu ani in urma m-am trezit in contact cu unul care a avut neste critici publice la dictatura mascata din ricania ,la conducerea subterana perversa a ei ,si intr-o buna zi a fost rapit dintr-un parc din New York trezindu-se deabia a doua dimineata incarcerat intr-un regim sever, intr-o pushcarie secreta din Israel !! Dupa doi ani a putut reveni inapoi dar nu mai exista nimeni din familia lui ,si nici acum nu stie daca traiesc sau nu ,sau unde ar putea fi !! Periodic ,fortzat i se aplica un asa zis tratament pshihiatric ,adeca cum obisnuiesc eu sa zic „INJECTAREA CU MARMELADA” ,efectul e ca nu prea mai poti conta pe judecata si impresia care o poti da tuturor e ca esti cam dus cu pluta !! Cunosc foarte bine aceste lucruri pentru ca le-am trait si eu ….foarte plenar !! Binenteles, am rupt rapid legatura cu individul ,cum toata viatza mea am evitat contactul cu pushcariashii !! E bine sa nu sti mai nimic in lumea asta !! Dar binenteles „DEMOCRATIA” e foarte frumoasa ,inclusiv cea din bantubistanu’ mioritic !! Naivii si cretinii sunt cei mai fericiti oameni ,fapt dovedit in timp !!

 52. .ro
  # februarie 5, 2017 at 1:02 pm

  Si nevasta-ta sta cracanata de admiratie; la scoala unde ai invatat sa faci taras pe coate si salturi inainte ai invatat sa dai capete in gura limbii romane? Ca altceva vad ca nu s-a lipit de mecla ta de rusnac limitat,

 53. SaakasBilly
  # februarie 5, 2017 at 1:21 pm

  BOAHAHAHAHAHA !!!! PAI LA „LIMBI” TOVARASHE SE’CURVIST NIME NU E MAI TARE CA TINE !! PAI DACA DOM’ PORC MISTRET.RO NU LE STIE DA LA LIMBI ,CIN’ SA  STIE ???

 54. SaakasBilly
  # februarie 5, 2017 at 1:25 pm

  IN CREERU’ TAU NOROC CA SALASHUIESTE UN SINGUR NEURON,SI ALA IN FAZA TERMINALA !! CA DACA AR FI MILIOANE CUN E NORMAL ,AR FI O CIRCULATIE LA FEL DE HAOTICA CA IN….INDIA !! TOTI AR AVEA CAPU’ SPART !!! : ) : ) : ) : )

  • .ro
   # februarie 5, 2017 at 1:58 pm

   Noi,europenii,avem intre 100 si 110 MILIARDE de neuroni.Voi,rusnacii,pentru ca sunteti mai tampiti,aveti milioane,spui tu si te cred pe cuvant.

 55. SaakasBilly
  # februarie 6, 2017 at 3:35 pm

  Vezi limbric scarbos ca pe tine „Noi,europenii” ,ca tu te numesti multime,ca regii care-si spun „majestatea sa”,prim-ministrul socialist al Valoniei,Paul Magnette,care e si fost director al Institutului de Studii Europene ale Universităţii Libere din Bruxelles,vrea dom’ MULTZIME,sa te scoata din mUE ,impreuna binenteles cu ceilanti saltimbanci grobieni ai demoncratiei ratate ,futate,violate ,cacate ,cum ar fi ungurii,bulgarii ,si leshii !! Deci observi ca nu sunt apreciate talentele miticilor din bantunistanu mioritic !! Balcanii e balcani !! Cloaca plina de cacat  a ….europei !! http://www.stiripesurse.ro/lovitura-fatala-se-cere-scoaterea-romaniei-din-uniunea-europeana_1178124.html

 56. SaakasBilly
  # februarie 6, 2017 at 3:46 pm

  RUSII AU MULTI BANI ,AU MAI CUMPARAT UN MILIONAR AMERICAN  : ) : ) : ) : ) Cineastul american Oliver Stone,care a regizat filme celebre ca „Platoon” și „Născut pe 4 iulie” a mai spus că este șocat de știrile false fake news care apar zilnic și în care rușii sunt acuzați de agravarea situației din estul Ucrainei. „SUA au nevoie de ură, au nevoie de un dușman și nu doar de unul. Cred că puterea americană se bazează pe dușmani pentru că ei sunt cei care aduc banii”, afirmă Oliver Stone. : http://www.activenews.ro/externe/Oliver-Stone-ii-cere-lui-Trump-sa-declasifice-documentele-despre-Ucraina-CIA-nu-este-straina-140769

 57. SaakasBilly
  # februarie 6, 2017 at 3:57 pm

  ULTIMA ORĂ: Se cere ANCHETAREA și interzicerea fundațiilor Soros pe teritoriul României. Scrisoare deschisă către Sorin Grindeanu :…. Dupa ce a pus Prashadintilii ,pe Klaus Werner Ionatan,dupa ce a avut „guvernul meu” si are in mana organele de represiune ,PROCURATURA  si SE’CURITATEA ,se mai poate da doar cu parerea, dar se fac dosare penale si pentru asta !! SOROSH VA REGULAT BOILOR ,SUNTETI PROPTITI IN MATARANGA LUI ,DE PROSTI CE SUNTETI !!  APELATI LA MIORITZA ,CA BACIUL RICAN V-A FACUT DE PETRECANIE !!  : http://www.activenews.ro/stiri-politic/ULTIMA-ORA-Se-cere-ANCHETAREA-si-interzicerea-fundatiilor-Soros-pe-teritoriul-Romaniei.-Scrisoare-deschisa-catre-Sorin-Grindeanu-140642

 58. .ro
  # februarie 6, 2017 at 7:19 pm

  Ce sa priceapa niste rusnaci cu „milioane de neuroni”.Apropo,si cei bolnavi de dementa au mai multi neuroni ca voi.Una-i ca se cere interzicerea unor ONG-uri si alta-i punerea in practica.Aici nu-i Rusia,kaghebei,ca ONG-urile ce nu-i plac lui Putin sa fie declarati „agenti straini” AGENTI STRAINI ii vom declara noi cat de curand pe agentii vostri din Romania.

Leave a Reply to .ro

XSLT Plugin by Leo Jiang