10:07 am - joi martie 21, 2019

Romania ca proiect

10391 Viewed Laurent James 41 responds
john1

Întâlnirea între Papa Francisc şi Patriarhul Chiril la 12 februarie, anul curent, a constituit un eveniment istoric major.

Până în prezent, Vaticanul a avut întâlniri doar cu factorii politici din Rusia, asta din cauza blocajului făcut de fostul Patriarh Alexei al II-lea (care a refuzat ca Papa Ioan-Paul al II-lea să viziteze Rusia, contrar voinţei lui Putin însuşi).

Or, toate evenimentele istorice sunt semnele vizibile a ceea ce se derulează în invizibil. Istoria este amprenta lucrării Sfântului Duh.

Şi dacă bisericile catolică şi ortodoxă, cei  doi plămâni ai Europei, cum spunea Papa Ioan-Paul al II-lea, manifestă la ora actuală semnele exterioare ale unei uniuni regăsite, ale unei întoarceri acasă, este pentru că vremurile s-au împlinit şi pentru că altfel nici nu putea fi.

Ultima oară când o astfel de reuniune era pe punctul să se producă a fost la 6 iulie 1439, cu ocazia Sinodului de la Florenţa.

Anul 1439 ţine de perioada critică de devastare definitivă şi fără întoarcere a Europei de către Modernitate. Este vorba despre începutul ireversibil al occidentalizării Europei.

Decretul Sinodului de la Florenţa de unire între greci şi latini, confirmat la Sfânta Sofia în ziua de 12 decembrie 1452 (cu cinci luni înainte de căderea Constantinopolului), demonstra ambiţia de a se ajunge la « definirea unor adevăruri teologice şi norme doctrinare care să servească drept călăuză pentru spiritele care nădăjduiau să pună capăt schismei » (vezi Joseph Gill, Le Concile de Florence, Ed. Desclée & Cie, 1964).

El a fost la un pas de răsturnare a istoriei prin proclamarea acordului între latini şi greci asupra unor elemente cruciale, cum ar fi: purcederea Duhului Sfânt; principiul Euharistiei, cele patru țeluri ale omului; primatul Papei; Filioque. În ceea ce priveşte ultimul punct (« Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl prin Fiul »), să nu uităm că iniţial acesta a fost introdus la al III-lea Sinod de la Toledo în 589 de către vizigoţi, fiind proclamat ulterior în Galia francilor, în pofida poziţiei Bisericii latine. Cel care l-a introdus la Sinodul de la Aachen din 809 a fost Charlemagne (prin intermediul lui Teodulf), acesta fiind respins de către papa Leon al III-lea.

În ceea ce priveşte acest punct, ca de altfel şi altele, arta rămâne una dintre posibilităţile cele mai înalte de găsire a celui de-al treilea termen imperial. Eu văd în icoana Sfintei Treimi a lui Rubliov, executată cu ceva mai mult de zece ani înainte de Sinodul de la Florenţa, cea mai grandioasă tentativă de reunificare a bisericilor ortodoxă şi catolică în maniera lui de a reprezenta relaţia între Tatăl (în centru, sub stejarul Mamvri), Fiul (la dreapta, la poalele munţilor surplombaţi) şi Sfântul Duh (la stânga, în cortul lui Avraam, reprezentat printr-o biserică). Conturul celor trei Persoane formează o cupă, centrată pe o cupă prezentă vizual pe masă. Fiul Se priveşte în ea, prevăzându-Şi misiunea dureroasă. Tatăl se înclină spre Duhul Sfânt, privindu-L: Spiritus ex Patre procedit, corpul Lui fiind întors spre Fiul : Duhul Sfânt purcede din Tatăl prin Fiul. Tatăl trece prin Fiul pentru a se dărui Sfântului Duh. « Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi… Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; » (Ioan, XX, 21-22). Tatăl şi Fiul îşi îndreaptă ambii privirile Lor în direcţia Sfântului Duh: Spiritus ex Patre Filioque procedit. O minunată sinteză armonioasă între monopartism şi filioquism, ce se întemeiază în mod firesc pe comuniunea consubstanţială între Tatăl şi Fiul.

Sinodul de Florenţa a fost urmat de numeroase încercări de refacere a unităţii, care deseori veneau din partea împăraţilor Bizanţului (voi reveni asupra acestui termen), care cereau ajutor militar papilor, de cele mai multe ori împotriva otomanilor. În 1043, Patriarhul Cerularie s-a simţit ameninţat de alianţa politică creată între Împărat şi Papă. El a fost excomunicat de către cardinalul Humbert, legatul Papei Leon. Ioan al V-lea Paleologul de asemenea îi ceruse ajutor Papei în 1365 (contrar poziţiei Sfântului Grigorie Palama). Astfel de exemple sunt numeroase.

Aş dori să menţionez aici gândirea lui Jean Romanidès, preot şi teolog născut la Pireu în 1927, doctor la Universitatea din Atena şi profesor la Facultatea de Teologie din Salonic, începând cu 1968. O culegere de texte ale acestuia, intitulată Théologie Empirique și tradusă în franceză, a fost publicată de către Alain Santacreu (un prieten al lui Jean Parvulesco, căruia i-ar fi făcut plăcere să fie astăzi printre noi) în colecţia « Contrelittérature », pe care o conduce în cadrul editurii « L’Harmattan ». L-aş cita aici pe Jean-Claude Larchet, care formulează astfel principalele teme ale gândirii lui Romanidès: « Cele trei trepte ale vieţii spirituale (purificarea, iluminarea, glorificarea sau divinizarea); creştinismul ca terapeutică; opoziţia dintre teologia francă – impusă în Occident de către Charlemagne – și teologia romană (adică a Imperiului Roman, numit în mod impropriu de către istorici « bizantin » şi a continuării sale de după căderea Constantinopolului, numită în mod impropriu « Bizanţ de după Bizanţ »); diferenţa radicală dintre doctrina romano-catolică despre păcatul originar (formulată de Augustin) şi concepţia ortodoxă asupra păcatului strămoşesc; Filioque-ul ca produs al teologiei francilor; schisma din 1054, nu ca rezultat al unei îndepărtări progresive dintre Occident şi Orient (potrivit unei opinii devenite curente), ci ca produs al politicii francilor impuse papilor; opoziţia dintre teologia ortodoxă a energiilor divine necreate şi doctrina harului creat etc. Aş adăuga aici şi isihasmul văzut ca temelie a credinţei ortodoxe, necontenita rugăciune a inimii, care călăuzeşte şi susţine viaţa credinciosului.

Personal sunt interesat în mod special de viziunea sa asupra « franco-latinizării ortodoxiei », care ar putea căpăta accente semnificative în cadrul reuniunii noastre. Permiteţi-mi să vă prezint un fragment dintr-un text al lui Jean Romanidès ce vizează această temă:

« Monahismul a constituit cel mai important obstacol în calea franco-latinizării ortodoxiei. Prin urmare, oare acesta nu era apărătorul tradiţiei biblice, al profeţilor şi al apostolilor, însăşi inima tradiţiei patristice? Francii cunoşteau puterea monahismului, deoarece atunci când aceştia au cucerit Galia romană, în secolul V, monahismul ortodox atinsese punctul său culminant. De asemenea, ei au încetat să caute episcopi printre călugări, transformându-i pe episcopi în conducători responsabili de poporul cucerit. În sfârşit, carolingienii franci vânau episcopii romani. Aceştia s-au instalat ei înșiși în poziţiile de episcopi şi stareţi, cooperând cu concetăţenii lor franci şi transformându-se într-o poliţie asupritoare a poporului pe care aceştia îl menţineau într-o obedienţă servilă prin instituirea unei religii a fricii. Fără îndoială că tocmai de aceea atâţia clerici franci au fost masacraţi de către galo-romani în timpul Revoluţiei.»

Această viziune ar putea părea excesivă, dar ea este singura care intră în rezonanţă cu cea a lui Grasset d’Orcet, care considera că istoria Franţei a fost modelată de către două curente, două « rase » antagoniste şi complementare: frigienii (ţărani, închinători la zeii Soarelui, templierii, iezuiţii) şi delphienii (aristocraţii, castelanii). În cadrul discursului meu, ţinut la Rennes-le-Château în ianuarie 2014, am propus să li se atribuie o altă semnificaţie celor două curente din istoria Franţei, adică de a vedea o existenţă de natură intrinsec franceză, tacită sau explozivă de-a lungul epocilor, între cosmogoniile celtice şi merovingiene[1].

Susţineam în acest sens următoarele: « Revoluţia franceză a constituit în egală măsură culmea vizibilă a confruntării dintre Parohie şi Palat, deoarece potrivit lui Grasset d’Orcet, care reia teza lui Nicolas de Bonneville (1788), « Louis al XVI-lea a fost condamnat la moarte de către un colegiu de iezuiţi în februarie 1785. El a fost acuzat de faptul că a renegat legea neamului închinător la Belenus[2] ». Această lege nu era altceva decât Pactul Sfântului Remi între popor şi elite, care îşi are originea într-un pact drudic ce vizează apărarea ţăranilor de ravagiile războiului, devenit caduc deoarece ultimii s-au dedat speculaţiei asupra seminţei pe parcursul Renaşterii. »

Să revenim acum la conceptul de « franco-latinizare a Ortodoxiei ». Îl găsesc pasionant, deoarece el suprapune peste cele două curente din istoria Franţei pe cel al creştinismului originar (cel de dinaintea creării Statelor Pontificale) şi cel al catolicismului modelat de către dinastia carolingiană. Adică creştinismul originar fiind celtic, ţărănesc, colegial (de structură ortodoxă, am putea spune) şi catolicismul de obedienţă castelană (structură verticală).

Nu susţin că aş adera în totalitate la această viziune a lui Jean Romanidès, deoarece în calitatea mea de catolic sunt de părerea că epopeea carolingiană a fost necesară din punct de vedere istoric, ea contribuind la consolidarea Europei în faţa diverselor pericole care o ameninţau grav.

Totuşi, această viziune prezintă un interes special, deoarece ea asigură o platformă comună catolicilor şi ortodocşilor. Romanidès scrie: « Biserica Romei nu s-a separat niciodată de Ortodoxie, ci dimpotrivă, ea a fost distrusă, cucerită prin forţă de către franci şi de către italienii non-romani şi a dispărut. » Asta l-a determinat pe părintele Fontrier să susţină că, devenind ortodocşi, francezii nu fac altceva decât altceva decât să revină la credinţa strămoşilor lor, ce se întemeiază în întregime pe tradiţia sfinţilor din Provenţa.

În concluzie, l-aş cita pe monseniorul Philarète: « Imperiul Roman a fost bilingv; şi a-i opune (aşa cum se face uneori) pe Părinţii latini Părinţilor greci înseamnă a proiecta asupra trecutului o situaţie care n-a apărut decât după cucerirea francă şi care a văzut confruntarea dintre un creştinism franc, zis latin, şi un creştinism ortodox, zis grec. Romanidès vorbea despre Părinţii helenofoni şi latinofoni ai romanităţii […]. Conceptul de romanitate ne permite să situăm în contextul lor adevărat disputele şi luptele despre care vorbim. Acest cadru este cel al unităţii fundamentale a civilizaţiile romaice ».

Romanidès ţinea foarte mult la proiectul restaurării politice a Imperiului Roman, căruia să i se confere numele de Romanie, proiect în întregime compatibil cu eurasianismul.

Să revenim la discuţiile dintre împăraţii « bizantini » (sau mai curând « romani ») şi papi. Grecii ortodocşi aveau temerea că Uniunea ar presupune în realitate desfiinţarea grecilor (revenirea la biserica latină).

Roma le cerea grecilor supunere spirituală, pentru a le acorda în schimb ajutor politic şi militar.

Astăzi, însă, trebuie să se înţeleagă că raporturile dintre Est şi Vest s-au inversat totalmente. Prima Romă este cea care îşi va găsi reînnoire spirituală în cea de-a treia Romă, în schimbul unui ajutor politic.

Căci Franţa şi Occidentul sunt într-adevăr sub dominaţia radicală a puterilor Întunericului, şi este de la sine înţeles că nu se pot elibera niciodată prin ele însele.

Fiind manipulaţi de puterile atlantiste, balticii, polonezii şi ucrainenii şi-au asumat riscul de a scufunda din nou Europa în foc şi sânge, de a reinstala haosul pe continentul eurasiatic, și asta spre deosebire de Moldova şi Bulgaria.

În definitiv, în loc să fie o punte între Europa şi Asia şi să aibă doar prieteni la frontierele lor, aceste ţări au devenit un perete, o barieră inutilă, pomenind-se în jurul lor doar cu duşmani în stare să-i aneantizeze.

În ceea ce mă priveşte, sunt şi rămân catolic, apostolic şi roman, fidel faţă de capul nostru de familie. Sunt convins că Papa face totul pentru a pregăti marea reintegrare nupţială şi imperială a celor două biserici în a Treia, care în realitate nu este altceva decât prima Biserică, cea de dinainte de 752 şi de crearea Statelor Pontificale. Misiunele lui principale sunt: lupta totală contra Băncii Vaticanului, reîntoarcerea colegialităţii în Biserică, afirmaţia, potrivit căreia el este « episcopul Romei » (în conformitate cu profeţiile Sfântului Malachia şi a lui Ioan al XXIII-lea),… sunt de față pentru a mărturisi.

De altfel, aceste legături cu secolul al VIII-lea sunt tulburătoare: ultimul papă extra-european în istorie înaintea lui François a fost Grigorie al III-lea sirianul, « prietenul săracilor şi al nevoiaşilor », decedat în 741; primul miracol euharistic al hostiei sângerânde s-a produs în 750 în Lanciano (oraşul centurionului Longinus), iar ultimul a avut loc în 1996 la Buenos Aires, în văzul monseniorului Bergoglio!..

Această întâlnire între Papa şi Patriarh, profetizată acum douăzeci de ani de către Jean Parvulesco în cartea ”Un retour en Colchide”, va fecunda un nou ciclu istoric sub stindardul alb al Fecioarei Maria, Cea care a împlinit destinul terestru prevăzut de Dumnezeu pentru omenire şi care constituie platforma comună cea mai puternică între catolicism şi ortodoxie.

Vom lupta şi de acum încolo, din toate puterile noastre, pentru « Schimbarea la Faţă hristologică imperială ».

Traducere şi note de subsol –

 Iurie şi Oana Simona Roşca

Textul intervenției lui Laurent James (Franța), unul dintre participanții la reuniunea de comemorare a filosofului, geopoliticianului și scriitorului francez de origine română Jean Parvulesco, care s-a desfășurat la Câmpulung Muscel (România) la 12 noiembrie, cu ocazia celor șase ani de la trecerea la Domnul a ilustrului gânditor tradiționalist. Laurent James, născut la Lyon (Franța) în 1970, este scriitor, ezoterist și militant pentru refacerea unității spațiului eurasiatic din perspectiva Tradiției ancestrale.

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
dugin

Războiul ideologic: Rusia Și Occidentul

moschee-bucuresti

Patriarhia Română nu se opune ridicării moscheii în Bucureşti

Related posts
41 Responses to “Romania ca proiect”
 1. # decembrie 24, 2016 at 1:48 am

  Mmm , ma depaseste.Unele minime notiuni mai am dar artcl este cu 10 clase deasupra ( mea ).Nu ma hazardez la un comentariu.Oricum idei interesante: 1) Franta in intuneric;2) tarile baltice & Polonia declansatoare de conflic (WW3 ?)3)Moldova & Bulgarie filoruse pt aplanarea conflictului ?In opinia mea (umila)  sanse 0,0001% sa apara o apropiere REALA intre ortodoxie & catolicism din (mai multe) motive care exista de vreo 500 de ani si (care) se agraveaza continuu.Apreciez ca intalnirea celor doi a fost o chestie mai mult de imagine ( forma fara continut ).Presupun ca scopul principal a fost sa dea un exemplu de (re)conciliere intre EST & VEST. Reciproc se poate trage concluzia ca : avem nevoie de o (re)conciliere , pt ameliorarea / atenuarea dezastrului unui viitor ( implacabil ?) conflict, pe a carei traiectorie s au inscris CONSTIENT ambele parti  ?!

 2. SaakasBilly
  # decembrie 24, 2016 at 3:51 pm

  Imperiul roman era un mare rau,un cancer ,o excrescentza maligna ,dar a dat peste ceva si mai malign ,care in ziua de azi a crescut si a cuprins tot globul !! Ei prin intinderea dominatiei lor ,prin foamea neostoita de teritorii au inglobat sub sceptrul puterii lor si pe israelitzi ,un mic popor ambuscat ,ciudat ,care traia intr-o lume incadrata de ocultism ,de ceva a carui putere de distrugere romanii nu aveau habar !! I-au distrus ,i-au imprastiat  in cele patru zari ,lasand palestina golita de ei ,dar au facut cu asta raul suprem ,samantza cancerului a fost sadita chiar si la roma capitala imperiului ,peste tot,pen’ca fara crestinism ,imperiul nu se spargea in doua ca mai apoi sa se prabusheasca din motive strict interne !! Doua mii de ani,de crime,genocide si pogroame diverse ,se datoreaza crestinismului ,si celalalt vlastar canceros crescut ceva mai tarziu ,din aceiasi tulpina toxica iudaica ,mahomedanismul !! TOT CE A CRESCUT DIN IUDAISM SA DOVEDIT TOXIC PENTRU OMENIRE !! TOT CE A DAT ACEST MIC POPOR A FOST TOXIC !! Un Dumnezeu iubitor care vrea binele omenirii in cantitati cosmice ,dar acest asa zis „bine” in final a creat razboaie permanente,pogroame si crime oribile !! Butonul religios ,cel care functioneaza totdeauna ,care poate scoate tot ce e mai oribil din om,fiara ancestrala ,asta e religia !! Catolicii sunt o putere politica ,din cele mai vechi timpuri au fost catalizatorul care putea aduna o multime de neamuri in numele celor mai aberante crime impotriva …”celorlalti” ,indiferent daca erau musulmani ,sau „altii” ….necrestini !! Cele mai oribile crime, omenirea ,le datoreaza lor ,si ei incita la crima si genocid si acum ,ei incita pana si la disparitzia crestinatatii ,a principiilor crestine ,pentru a fi inlocuite de ceva mai comod stapanilor satanici !! Ortodoxismul se vrea mai aproape de origini ,mai aproape de Dumnezeu ,dar biserica noastra ortodoxa ,rupta de celelalte ,e o sectiune a se’curitatii inca de cand ea a fost creata,e shovina si incita la ura interetnica,ajuta la asimilarea minoritatilor etnice !! M-ash mira ca biserica ortodoxa rusa sa nu fie aservita statului ,cum a fost odinioara aservita familiei imperiale tzariste !! Nici una dintre bisericile crestine nu-si mai indeplinesc rolul de far calauzitor in epoca asta de decadere uluitoare, atat morala cat si spirituala !! Explicatzii savante ,miscari de a salva lumea ,toti sunt patrunsi adanc de spiritul pacii ,cand si cel mai prost amarastean simte mirosul inecacios tot mai persistent al prafului de pushca !!Mi se pare foarte elogventa zicala : ” DRUMUL SPRE IAD ,E PAVAT DOAR CU…… INTENTII BUNE ” !! E o caracteristica comico-tragica a omenirii !! Totul porneste cu intentii angelice,totul e invelit frumos in bunatatea Dumnezeiasca ,dar in final se deruleaza ca in iad ,sub auspiciul lui MAMONA ,ba o mica macelarie umana ,ba un mic pogrom ,ba un genocid extins ,ba o hotzie sconcsoasa ,ba minciuni porcesti care nu se mai termina si costa vieti inocente de ordinul milioanelor de suflete !! RAUL E IN NOI !! Iadul nu e in alta parte !! IADUL SUNTEM NOI !!

  • M_D_L
   # decembrie 25, 2016 at 5:47 am

   Matale te referi la un grup de sectanti habotnici, un fel de ISIS care actioneaza in domeniul economic (a acaparat bisnita mondiala, inclusiv cu marfa suprema – banul – camatareala). Sa vezi cum va fi cand chinezoii (cata frunza si iarba) se vor apuca puternic de treburi din astea, ca tare le place si lor sa bisnitareasca.

   • SaakasBilly
    # decembrie 25, 2016 at 12:57 pm

    Dar aia mai si muncesc cu mic cu mare ,dar despre perciunati ai auzit bancul ?? Cica sa descoperit medicamentul impotriva cancerului !! E facut din sudoare  de ….perciunati !! Sau : Orbii care ating  un fierar perciunat ,le revine ….vederea !!

  • amatorul
   # decembrie 26, 2016 at 4:52 am

   ffff interesant si buna piesa de puzzle. Multi conspirationisti sustin ca religia crestina ar fi fost creata de evreii antici ( Titus Flavius, evreu cu nume roman) pt a potoli doctrina dorinta de lupta si de reactie a adversarilor. Si vanduta impartilor romani ce doreau sclavi supusi. Altii, mai avansati in speculatii, spun ca multe simboluri crestine sunt de fapt oculte ,  magice sau pagane mascate. Printre care si mitra papala (pestele), simbolul pestelui care rotit cu 90 grade devine simbol matriarhal perfect, ogiva catolica, ce reprezinta partea de sus aaceleiasi origini biologice a lumii, in pozitia…misionara ,  carja episcopala si cea papala, care sunt caducelul luii Hermes  (kundalini si chackrele de la asiatici sau sau arborele sefiroturilor la kabalisti). Dar cea mai ciudata simbolizare este conul de pin, prezent in ornamentele Vaticanului; pinul fiind asociat cu glanda pineala -hipofiza- al treilea ochi, cel care activat permite accesul la paranormal.///Se pare ca ev.reii antici si ulterior cavalerii de sf Ioan, ajunsi pe meleaguri biblice , si, ulterior masonii au avut acces la cunostiinte oculte   ajunse, nu stim cum si cand, in Babilon si Eg ipt…Acum ca sa fac legatura cu cele spouse de tine, asemenea cunostiinte puternice si oculte  coroborate cu un caracter AGRESIV , conflictual sl un comportament  discriminant au dus la multe din tragediile vietii in aceasta bucata de lume.

  • amatorul
   # decembrie 26, 2016 at 4:55 am

   „iadul sunt ceilalti”. ” Cu usile inchise” JP Sartre, cam socialist  de felul lui

 3. eu
  # decembrie 24, 2016 at 7:07 pm

  Craciun fericit,daca mai exista fericire in Romania.SB ai avut dreptate,suntem intr-o dictatura mai jegoasa ca acum 27 de ani,macar atunci era o dictatura nationalista,acum avem dictatura strainilor.Sa fii fericit in aceste conditii inseamna sa fii sarac cu duhul,dar in ultimul stadiu…

  • M_D_L
   # decembrie 24, 2016 at 8:12 pm

   Se zice Craciun misto !

  • SaakasBilly
   # decembrie 25, 2016 at 1:01 pm

   CRACIUN FERICIT PENTRU TOATA LUMEA !! EU IN ZIUA ASTA SUNT ATAT DE FERICIT INCAT IMI VINE SA -MII STRIG BUCURIA INTREGII LUMI !! VA IUBESC OAMENI BUNI !! PE TOTI !!

 4. SaakasBilly
  # decembrie 25, 2016 at 1:06 pm

  DA !! EXISTA FERICIRE SI IN ROMANIA !! EXISTA PESTE TOT !! PENTRU CA FERICIREA E IN INTERIOR ,INTR-UN ALT SPATIU ,INTR-UN ALT MELEAG !! LUMEA E EXTRAORDINARA ,OMUL E MINUNAT ,SI FIECARE OM E O BIJUTERIE UNICAT !!

 5. SaakasBilly
  # decembrie 25, 2016 at 1:13 pm

  DOMNULE „eu” TREBUIE SA FI FERICIT !! E DATORIA TA CEA MAI MARE !! TREBUIE SA TE IUBESTE PE TINE ,SA-I IUBESTE PE OAMENI ,SA LE ZAMBESTI ,SA TE APROPII DE EI , IN LUME NU TRAIESC DOAR EXCROCI !! SI TREBUIE SA FI FERICIT „IN ACESTE CONDITII” TREBUIE SA FI „SARAC CU DUHUL” CHIAR IN „ULTIMUL STADIU” ,PENTRU CA LUMEA E FASCINANTA ,PENTRU CA OAMENII SUNT EXTRAORDINARI ,SI PENTRU CA DUMNEZEU EXISTA SI NE IUBESTE…..PE TOTI ….FARA EXCEPTIE !!

 6. Nikolai
  # decembrie 25, 2016 at 3:42 pm

  p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }Oameni buni, acestarticol e plin de balarii, adevar amestecat cu minciuna. Unuicautator sincer al adevarului ii recomand sa citeasca cartea lui IvanOstrumov  „Din istoria marii apostazii: Sinodul de laFerarra – Florenta” inca o carte extraordinara e cea aparintelui Vladimir Guette (fostul abate francez Rene-Francois Guetteconvertit la ortodoxie in Biserica Rusa si care a fost un renumitistoric si teolog al Crestinismului) , cartea se numeste „Papalitateaeretica”. Catolicismul nu e altceva decit paginismul in hainecrestine, un fel de Gica-contra al crestinismului, catolicismul nu ebiserica ci o organizatie politico-religioasa anticrestina.Catolicismul e principala sursa a ateismului si chiar mai rau decitateismul. Catolici plictisiti de propria lor falsitate si de falsatreime careia se inchina au abandonat catolicismul si s-au “convertit“ la ateism. Cititi-l pe Dostoievski si o sa va convingeti:”Idiotul”, „Demonii”, „Fratii Karamazov”si capitolul extraordinar de bun din “Jurnal de scriitor” vol. Iintitulat “Puterea moarta si fortele ce vor veni”. Putem spune cacuvintul rus e sinonimul cuvintului ortodox, nu exista rusineortodocsi, cei care nu sint ortodocsi nu sint rusi. Ma surprinsfaptul ca in articol se face referire la parintele Ambrozie Frontriersi la IPS Philarette Mote mitropolitul Frantei care e parintele meuduhovnicesc. Adevarat ca sint niste oameni extraordinari, cititicartea „Noul catehism catolic contra credintei SfintilorParinti” si o sa va convingeti ce fel de ortodocsi sint, dinpacate nu se specifica in articol ca cei doi fac parte din Fratiaortodoxa Sf. Grigorie Palamas din Paris care nu are absolut nimicde-a face cu ortodoxia mondiala cazuta in apostazia ecumenismului desorginte masonica. Cu alte cuvinte, cei doi, fac parte din aripatraditionalista „stilista” cum sint batjocoriti de catrecei din ortodoxia mondiala. Din ceea ce rezulta din cartea in limbaspaniola „El silentio” papa actual se face vinovat de crimeimpotriva umanitatii fiind direct implicat in masacrarea sitorturarea a zeci de mii de argentinieni in lovitura de stat pusa lacale din umbra de catre serviciile secrete americane. Astea nu sintbaliverne ci exista poze si martori oculari care inca nu au murit ciau vazut cu ochii lor implicarea papei, pe atunci cardinal, in acesteinfioratoare crime. Mai multe detalii se gasesc pe internet inarticolele intitulate „Revolutie la Vatican” de peCatacombele ortodoxiei. Ma intristeaza fapul ca pe acest sait (Russia today) seposteaza asemenea articole de propaganda uniata. In prezent Rusia esingura care mai da ceva sperante celor care nu sint de acord cupolitica, propaganda si ideologia globalizarii sub domnia mahometuluijidovesc (numit asa de catre Nicolae Paulesu) adica a antihristuluinoii ordini mondiale intemeiata pe cei trei stilpi: o politicaglobala, o economie globala si o religie globala de tip new ageplasmuita in laboratoarele secrete ale masoneriei si instaurata cuajutorul ecumenismului, al prostiei, ignorantei si spiritului deturma al maselor hedoniste manipulate de catre masmedia aservitafratelui cel mare si sistemul de educatie liberal. Treziti-va oamenibuni, daca credeti ceea ce scrie in asemenea articole nu veti maiavea mult si va veti inchina si “sfintului” cardinal Stepinaccomandantul ustasilor croati ce a masacrat 800.000 (aproape unmilion) de ortodocsi sirbi de la cel cu tita-n gura pin` la cel cubarba sura. Imperiul roman de rasarit a cazut sub jugul otoman tocmaidin cauza compromisului in credinta, ei au fost constienti de faptulca atita timp cit vor pastra credinta Parintilor vor exista si caimperiu ceea ce din pacate nu a fost asa ci si-au pus nadejdea inpapa in loc sa-si puna nadejdea in Dumnezeu. Cit despre Europa, ceeste Europa la care privesc cu jind unii naivi din tarile “inapoiate”din rasarit ? Sfintul Nicolae Velimirovici ne da raspunsul in “Ceeste Europa?”. Cautati pe net “Sfintul Nicolae Velimirovici ceeste Europa?” Doamne ajuta!

 7. # decembrie 25, 2016 at 10:48 pm

  Ac articol este „copiat ” de pe estica.eu; acolo gasiti articole f interesante cine are timp sa citeasca …

 8. # decembrie 25, 2016 at 10:53 pm

  ” Fericiti cei saraci cu duhul „…este prima din cele 10 fericiri si se refera la oamenii modesti, smeriti,si foarte putin egoisti comparativ cu ceilalti oameni dar si la cei care se simt „mici”raportat la maretia lui Dumnezeu.

 9. amatorul
  # decembrie 26, 2016 at 4:32 am

  Pt prima data , n-am avut rabdare sa parcurg articolul. N-am mai inatlnit   atata propaganda bisericeasca pura (occidentala si ecumenica) pe un site politic , asumat partizan, reprezentand pdv al unei anume culturi si al unui anume popor, neoccidental.Sunt alergic la povestile religioase prezentate ca fiind adevaruri. Le consider o INSULTA la adresa unei inteligente dela MEDIE in sus.Nu pot interpreta povestile de mai sus decat prin prisma ca Rusia, fiind in reuperare de pozitie si influenta , se orienteza si catre spatiul religios.Este treaba ei, asta e treaba oricarei mari puteri economice, militare, religioase. Sa isi administreze cat mai eficient felia de influenta, cautand sa si-o mareasca , fie competitiv-conflictual (traditional si istoric)  fie prin aliante , concesii, negocieri, precum punctual, in cazul tratat de articol.Ca sa vin on topic, asta ma convinge inca o data ca religia crestina, in totalitatea ei,  este o imensa facatura si un MIJLOC de subjugare a neinformatilor.

 10. Nikolai
  # decembrie 26, 2016 at 8:39 am

  Ciudat faptul ca mi-ati cenzurat comentariul, daca vi s-a parut extremist si instigator la ura puteati veni cu contraargumente sau imi puteati cel putin replica pe mail , in cazul asta  insemna ca si Dostoievski a fost extremist si instigator la ura, el de ce nu e cenzurat? Eu nu am venit cu nimic personal aici ci doar cu niste carti care sint scrise in majoritatea lor de catre rusi. Daca va deranjeaza adevarul imi cer scuze. Si mai ciudat faptul ca cei care comenteaza pe acest sait in limbaj de mahala si pornografic nu sint cenzurati, nici cei care isi manifesta deschis ura fata de Rusia si tot ce inseamna rusesc. Eu nu am venit cu nimic antirusesc, din contra sint prorus eu.

 11. # decembrie 26, 2016 at 8:45 am

  Dl Amator sunteti intr o grava si profunda er & or + oare.Nu intru intr o polemica pe ac subiect, timpul va va convinge de greseala dvs.Am dorit doar sa va atrag atentia, dezinteresat.

  • M_D_L
   # ianuarie 15, 2017 at 7:59 am

   Crestinismul este o mare smecherie inventata de evrei (aia adevarati, nu de khazari). Ei se ocupau cu bisnita, inclusiv internationala (la vremea aia), calatoreau prin tari cu populatie ostila, cu fel de fel de credinte mistice. Unui evreu smecher i-a venit ideea sa inventeze o religie unica (un fel de globalizare la nivelul misticismului), care sa fie neagresiva si pe care sa o raspandeasca in toata lumea. Si cu ocazia asta a bagat soparla ca evreii sunt „popor ales”, ca sa fie lasati in pace de crestini si sa poata sa umble cu carutele cu marfuri pe unde voiau ei, fara sa fie atacati de bastinasi. 

 12. eu
  # decembrie 27, 2016 at 11:24 am

  Daca tot au inceput discutii pe teme religioase,va invit sa cititi cartea Programul Terra de Toni Victor Moldovan.Prima jumatate este greoaie,multe elemente de genetica,dar expuse logic.Daca nu aveti timp,pe internet este un rezumat,unde ideea de baza se expune pe scurt.La inceput pare o chestie banala,de care netul e plin,dar cititi cu atentie mai ales ultima parte.

  • M_D_L
   # ianuarie 15, 2017 at 8:14 am

   Programul-Terra-Tony-Victor-Moldovan.pdf       https://www.uploady.com/#!/download/j7QJyJ4CZ7     Nu cred ca voi avea rabdare sa citesc asa ceva. Daca este vorba de „intraterestri” si de minuni din astea, precis este o alta masonereala.

 13. 737
  # decembrie 28, 2016 at 3:27 pm

  Canadian Journalist on lies about Syria | December 9th 2016    https://www.youtube.com/watch?v=TjHniRRgOao

 14. 737
  # decembrie 28, 2016 at 3:30 pm

  EXCLUSIVE: Aleppo’s War Battlefield Russian Report – Heroes of al-Kindi hospital   https://www.youtube.com/watch?v=pf8Fx7Ognrk

 15. 737
  # decembrie 28, 2016 at 4:13 pm

  Report from Aleppo | December 10th 2016 | Conversation with warm and fuzzy jihadists    https://www.youtube.com/watch?v=zqRtiY7btxs

 16. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:25 am

  Watch US Journalist Demolish Mainstream Narrative on Syrian ‘Moderate Rebels’           Read more: https://sputniknews.com/middleeast/201612281049083365-ben-swann-syria-rebels-report/

 17. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:26 am

  US-Made Weapons Found in Eastern Aleppo After Militants Flee    Read more: https://sputniknews.com/middleeast/201612291049088970-usa-weapons-found-syria-aleppo/

 18. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:27 am

  UN Human Rights Office Studying Reports of Mass Graves in Syria’s East Aleppo      Read more: https://sputniknews.com/middleeast/201612281049068777-un-aleppo-graves/

 19. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:28 am

  Syrian Army Presses On With Offensive in Western Damascus (VIDEO)    Read more: https://sputniknews.com/middleeast/201612271049041252-damascus-military-offensive/

 20. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:30 am

  [Syria] T4, hot mark | Тифор, горячий рубеж.    https://www.youtube.com/watch?v=GFAcGzYIgRc

 21. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:32 am

  SAA   https://www.youtube.com/watch?v=OLTUMVXjGR8

 22. 737
  # decembrie 29, 2016 at 7:16 am

  18+: Борьба с огнем. Фильм Anna News / Fighting with fire. Anna News film    Published on Dec 5, 2016      https://www.youtube.com/watch?v=ci85LkmrNy0

 23. 737
  # decembrie 29, 2016 at 9:57 am

  Who Are Actually The White Helmets? Humanitarian NGO or Al-Qaeda „Rescue and Assist” Unit?      https://www.youtube.com/watch?v=w00hr5aez3M

 24. 737
  # decembrie 29, 2016 at 10:13 am

  Struggling for peace? ‘White Helmets’ Nobel Prize nomination sparks controversy    https://www.youtube.com/watch?v=k_bObdZhqyE

 25. 737
  # decembrie 29, 2016 at 12:49 pm

  Bine,fie.. hai ca zic iar o poveste.Una asa.. mai usoara,ca de sarbatori. ;) Da’ nu stau la dezbateri si o spun intr-o varianta el fugitivo foarti scurta (da ma,vorbesc ro. cum am eu chef!). Si occidentalii ar face bine prima data sa reabiliteze imaginea lui Spartacus,mult mai mut decit vreo 2-3 filme (inginerii sociale) jucate destul de prost si pline de minciuni. Pai da! Daca tot le place ba nemtalailor,dar mai ales  americacanilor (nu,nu renunt la corecta forma a cuvintului,  respectiv Americaca, americacan, americacanca, americacanesc s.a.!) sa se compare ‘mindrosati foarte cu imperiul roman, pai atunci sa-i puna lui Spartacus statuie cam peste tot si sa-l delcare sfint si sacru! Da! Spartacus, entitate de prim rang al umanitatii din toate timpurile! Spartacus, moment sublim si gratios (aha!) pe treapta evolutiva a speciei noastre! Exemplu incontestabil de demnitate si maretie reala! Spirit etern viu si luptator pentru o cauza suprema (James Dean,ia si tu o pauza.. ) ! Da nene, si sa spuna dinsii ce de porc a fost imperiul roman (chiar a fost!) , in timp ce Spartacus a fost ceva cu adevarat deosebit.. si oricum,mult mai aproape de Isus decit toti papii adunati la un loc.Deci,povestea: Anul curent,in preajma schimbarii la fata,pentru prima data am vizitat direct occidentul,respectiv Germania. A fost o vizita scurta,de citeva zile si sincer sa fiu daca se pune problema de turism.. as fi preferat sa merg exact in directia opusa. Da’ mno.. asa-i cu chestiile astea,mai ales cind altii vor altceva. Dupa mai multe demersuri la care eu o tineam una si buna cu „nain!”,”nup!,”e,e!”,”nu mai!” intr-o buna zi intreb „Bun.. si daca as zice da.. atunci incotro?”. S-a intimplat sa fie Nuremberg.. ;) Orasul cu procesul, condamnarea unora (da,da,da.. cunosc semnificatiile,istoria -mai mute versiuni- ). Si zic „ghini.. no hai!” ;) Si-am mers! Stai ase frate, ca n-ajungem la Germanica cu povestea aiasta,ci ne oprim la granita dintre Ungaria si Austria. Ca deh, pentru prima data-n viata, untermensch-enu’, auslander-u’ din mini punea chicioru’ pi pamintul vest-european, modest turistic vorbind,da’ cu o mindrie-n sinea-mi de estic greu de inteles pentru o droaie de concetateni de ai mei; de parca as mai pune pret pe ce cred ei despre lumea care-i inconjoara.. ;) Si iata si momentul cu pricina! Mno stai ase ca tre. sa explic ca orice s-a intimplat eu unu’ personal n-am facut nici un gest care s-ar putea interpreta ca fiind ostil,agresiv. De asemenea, pentru prosti, pentru foarte prostalai, precum si pentru „elitisti” di toate felurile, dar si pentru aia cu „ochiul si timpanul”, ma vad silit din nou sa precizez ca nu fac parte din nici o organizatie, grup, de nici un fel; n-am avut in intentie si nu am in intentie sa apartin de nici un fel de grup/ organizatie religioasa, politica.. bla bla bla.. In fine, ma obosesc eplicatiunile aiestea,deci s-a marcat si.. trecem mai departe! ;) Cica-n vama urca la noi in autocar doi vamesi austrieci. Faini baieti si mindrii foarte! ;) Atletici si cu inaltime de 1,90 +. Ceea ce s-a intimplat, s-a intimplat doar in imediata mea apropiere. Colegii astia doi isi impart rindurile intre ei si trec la verificari. Acte de identitate si contact vizual cu fiecare-n parte. Da’ s-a intimplat ca eu aveam chef de glume (ciudate,in stilul meu). Oricum, orice am facut eu,vazut sau nevazut.. Nu m-am ridicat de pe scaun,nu mi-am schimbat pozitia semnificativ,n-am facut nici un gest brusc, de respingere sau de apropiere si am tacut tot timpul. Nici macar privirea mea n-a fost una ostila. Asa ca.. daca cineva s-ar fi plins de ceva in vreun fel.. Sa scoata ce in evidenta? Di supremiche,incompetentiche, Papaguchen Spirit?!? ;)  Zic ase.. baietii astia doi se miscau ghini, in echipa, purtindu-si in permanenta de grija unul altuia. As zice ca s-au miscat chiar bine, profesionist. Primul care s-a apropiat raspundea de rindul opus mie. Cind a fost foarte aproape,intr-un interval foarte scurt de timp si-a schimbat comportamentul in mod radical. Fac aici o pauza si revin poate cu finalul.

 26. 737
  # decembrie 29, 2016 at 1:46 pm

  Miscarile lui au devenit tot mai bruste,mai agitate.Miscari si atitudini de om tot mai panicat,alarmat. Si-a dus mina la pistolul atasat la curea de vreo 35-40 de ori in succesiuni rapide de cite 3-4-5 miscari obsesive. Punea mina pe pistol de parca se afla in preajma unui pericol iminent.. Doar ca nu avea idee defel despre ce era vorba. Alert,alarmat.. da’ incotro?? ;) Primele reactii au fost ca si cum ar fi vrut sa reactioneze la ceva periculos. Ultimele vreo 15-20 de miscari au fost fantasticamente-delicioase.. ;) Se misca de parca vroia sa se asigure iar si iar ca mai are inca pistolul la el. Asa.. de parca cineva i l-ar fi luat sau intentiona s-o faca. :) Nu,nu l-a atins nimeni cu nimic. Chistolu’ chistoleriului era tot acolo.. Incet,incet, s-a departat cu o privire foarte confuza, inca panicat,nelinistit si neintelegind mare lucru din ceea ce se intimpla. Pentru ase ceva nu „l-a pregatitara”. Partea a doua: colegul lui a observat intreaga scena si a devenit foarte prudent. Asta nu s-a speriat si parea destul de in garda ca sa zicem asa. A tras aer in pept si cu miscari lente, cautind sa nu scape nimic din vedere, s-a apropiat incet.. Spre deosebire de colegul lui – care nu a indraznit sa ma priveasca ochi in ochi, ci doar de citeva ori pe furis,fugitiv si doar privindu-ma inspre picioare si-o singura data, aproape temerar, cam pina pe la piept – al doilea m-a studiat tot timpul din cap pina-n picioare,foarte atent,incercind sa surprinda orice detaliu cit de mic si incercind sa inteleaga.. Nu prea avea ce. Stateam foarte firesc,pasnic,la locul meu. N-a trebuit nici macar sa-si bata capul cu explicatii.. M-am miscat si eu foarte lent si doar cit era necesar pentru a-i arata un spirit calm, civic ( ! ;)  ) ,cooperant.. Si-mi zic „Vrei sa-mi vezi privirea,hmm?!? Sa te uiti in ochii mei? Sa „vezi” ghini.. Fie asa! Ia hai sa vezi privire de estic mindru cum n-ai mai vazut! ;) Poate „te tine” .. „. Si ne privim indelung ochi in ochi.. „Hai ca n-a fost chiar ase de greu.. sint si eu om ca si tine” par sa-i zic. ;) Am stat ase amindoi pina ce dinsul a incuviintat ca totul este sau pare a fi in regula. ” Fireste! Si eu apreciez di diciuplinen.. ” ;) In sfirsit se intoarce vamesul nostru spre a merge mai departe.. si fute-un („merge si asa”, ca doar sint ro.! ) cap de chepengul metalic din imediata apropiere!! Bang! Aha.. a sunat tare! Si metalul,da’ si capul dumnealui. N-a cazut jos printu’ (pai da,ca era chiar baiat fain!) ,era destul de tare.. da’ s-a clatinat bine de la soc si s-a sprijinit cu spatele de un fotoliu.Nu, cunostiintele de limba germana nu sint necesare pentru a intelege ceea ce a avut de spus. Zice tipu’ nostru un „Auuhh.. ” gemut si merge mai departe. La faza cu primul vames o cucoana zice la un moment dat „Mai!ce naiba?!? ce se intimpla??”. La faza cu al doilea vames se pun citeva femei pe chicotit infundat.. Bombane una ceva despre „lung ca bradu’ „. Afirmatie nu tocmai dreapta. Baiatul nostru n-avea fata de prost in nici un caz. Doar ca a avut parte de ceva rar si ciudat.. Greu de inteles,de explicat. O persona cautind sa se lamureasca ma intreaba ceva,da’ eu tac ‘pre mai departe. Mormint! Cind si-au terminat treba (nu mai aveau mult), vamesii trec iar pe linga mine,de asta data in graba,cu privirile-n jos si rosi-n obrajori ca niste adolescenti intimidati. Dupa ce trece si ultimul, ma misc incet cu capul si ma uit ochi in ochi la persona care ma intrebase ceva si parind ca zimbesc oarecum, imi pun un deget pe buze in semn de „shhh!” . ;)  Si ca tot e sfirsit de an.. La multi ani!

 27. 737
  # decembrie 29, 2016 at 6:46 pm

  Russian Tourists Discover Exciting Holiday Destinations in Their Own Backyard   Read more: https://sputniknews.com/russia/201612291049117106-russia-holiday-tourism-up/   Pai da,am stiut de la bun inceput ca-s un fraier cu toata excursia mea-n Germanica.. Si m-a si costat mai mult! Macar ca n-a fost ideea mea..

 28. 737
  # decembrie 30, 2016 at 7:24 am

  NATO Ramps Up Ukraine War After Defeat in Syria    Read more: https://sputniknews.com/columnists/201612211048840378-nato-ramps-up-ukraine-war/   S-apoi functia asta papala.. n-o agreez defel.

 29. eu
  # decembrie 30, 2016 at 6:56 pm

  Securistii prosti care injurau aici au primit misiunea de a-l cauta pe Ghita prin boschetii patriei,asa se explica linistea de aici.Daca nu-l gasiti repede,asta aduce dovezi cu care si ultimul bou realizeaza in ce tara traieste,asa ca fuga mars dupa Ghita.LA MULTI ANI TUTUROR CE AU EXPUS CHESTII INTERESANTE SI LOGICE !!

 30. .ro
  # decembrie 31, 2016 at 6:09 pm

  Kaghebei,luati-va si voi liber de sarbatori.Va invoiesc eu cateva zile.Prindeti puteri ca o sa aveti un an greu!

 31. eu
  # ianuarie 2, 2017 at 8:24 pm

  bou.ro zici de liber de sarbatori,dar tu esti singurul de aici in ultima zi din 2016….esti stupid.Daca nu-l gasiti pe Ghita voi veti avea un an greu,securistilor!

 32. .ro
  # ianuarie 3, 2017 at 11:40 am

  Marchizul de Custine in secolul XIX despre rusi:”sclavul cazut in genunchi viseaza la dominarea lumii”. Tot in genunchi sunt si astazi.

 33. eu
  # ianuarie 3, 2017 at 1:11 pm

  Da,lumea este plina de baze rusesti…Apropo de marchizoiul asta,ai lui nu au luat-o pe cocoasa de la rusii care voiau sa domine lumea?

Leave a Reply

XSLT Plugin by Leo Jiang