3:53 pm - marți martie 25, 4988

TTIP – un tratat controversat

10594 Viewed Cristi Pantelimon 191 responds
ttip

Tratatul prescurtat cu acronimul TTIP (Parteneriatul transatlantic de comerț și investiții – în engleză Transatlantic Trade and Investment Partnership) este subiectul unor dezbateri destul de importante la nivelul opiniei publice europene, dar ale căror ecouri se regăsesc prea puțin și în România. Aceste dezbateri pot fi încadrate din mai multe perspective dominante: unele sunt mai degrabă de ordin jurnalistic, altele, mai tehnice, propun puncte de vedere mai apropiate de raționalitatea de tip economic, altele sunt o combinație de calcul economic și viziune geopolitică. Trebuie spus că, fiind o problemă de dată recentă, actualele negocieri asupra TTIP nu au determinat, încă, o literatură bogată, cele mai multe puncte de vedere exprimate despre acesta fiind disponibile în mediul de presă. Cu excepția notabilă a unui intelectual de valoare recunoscută la nivel european, Alain de Benoist, puține sunt numele personalităților din mediul asimilabil academic care să se fi pronunțat în legătură cu acest subiect. Lucrul acesta este oarecum normal, având în vedere, pe de o parte, noutatea subiectului (negocierile sunt încă în desfășurare), iar pe de altă parte caracterul uneori prea tehnic al discuțiilor care se pot ivi pe marginea acestuia.

Abordarea noastră va ține cont de toate dificultățile enunțate în legătură cu tratatul în cauză și de aceea paginile care urmează nu pretind a fi un punct de vedere definitiv asupra subiectului, ci numai un început de explorare a lui. Intenționăm să creionăm un profil al acestui tratat, așa cum reiese din luările de poziție care ni se par cele mai semnificative, fiind, desigur, conștienți și avertizând cititorul în legătură cu limitele firești ale propriei noastre documentări, precum și cu constrângerile ce țin de spațiul fizic alocat materialui de față.

TTIP în România

Dacă TTIP s-ar fi referit exclusiv la relația dintre România și SUA, lucrurile ar fi fost relativ simple, deoarece puținele luări de poziție de la noi față de acest tratat au un ton destul de optimist. Analiza pe care d-na Andreea Paul Vass o face TTIP este exemplară din acest punct de vedere. Subiectul este tratat în cheia ”pasivității” românești, pentru a sublinia definitiv oportunitățile pe care acest tratat le deschide economiei noastre.

La rândul său, Centrul Român de Politici Europene a produs o dezbatere pe tema aceluiași tratat și a două documente în care se analizează impactul acestuia asupra economiei noastre. Au rezultat alte două documente interesante, unul semnat chiar de directorul de atunci al CRPE, Cristian Ghinea, care pledează deschis pentru încheierea acestui acord: ”Europa are mai multă nevoie de acest acord decât are America. Sentimentul de declin civilizațional e mai acut în Europa. În vreme ce America negociază tratate privind spații comerciale comune peste Pacific, cu aliații săi tradiționali de acolo, Europa e un continent înconjurat de probleme: o lume subdezvoltată economic la sud, iar în est marele vecin rus care este pe picior de război (rece)” (Ghinea, 2015). Micul Policy Brief redactat de Cristian Ghinea este o pledoarie pentru acest tratat și autorul se străduiește să alunge toate punctele de îndoială față de necesitatea semnării lui. În legătură cu tema care a devenit extrem de acută, aceea a secretului în care se negociază tratatul, Cristian Ghinea ne asigură că nu este nicio problemă din acest punct de vedere, dimpotrivă, negocierile sunt foarte deschise: ”O temă centrală este transparența negocierilor curente. De fapt, nivelul de transparență din jurul negocierilor TTIP miră pe cunoscătorii domeniului” (Ghinea, 2015). Referitor la temerea unor opozanți cu privire la adevărații beneficiari ai acestui tratat, care ar fi marile corporații transnaționale și mai puțin sau deloc cei care reprezintă forța lor de muncă, autorul citat este la fel de categoric: ”O altă temă care bruiază dezbaterea este acuzația că doar marile multinaționale ar cîștiga din TTIP. Fondul acestei acuzații este unul visceral anti-american și anticapitalist, deci această tabără este puțin permeabilă la o discuție cu argumentele pe masă – cine crede că America este un fel de iad capitalist unde angajații ard în focurile gazelor de șist și sunt hrăniți forțat cu alimente modificate genetic, tinde să creadă că TTIP e o parte dintr-o conspirație de a aduce toate acestea în Europa” (Ghinea, 2015). Autorul aduce argumente în favoarea ideii că TTIP ar clarifica multe dintre barierele netarifare de export dintre Europa și SUA, bariere care îngreunează mult afacerile mai cu seamă ale firmelor mici și mijlocii. În fine, una dintre temele cele mai controversate care privește negocierile din cadrul acestui tratat o reprezintă mecanismele juridice de protecție a investițiilor. Aceste mecanisme sunt considerate adevărate citadele ridicate împotriva suveranității economice a statelor și, prin urmare, sunt acuzate de caracter antidemocratic și ”antipopular”. Dacă disputele economice se vor tranșa în tribunale suprastatale, ce fel de suveranitate vor mai avea statele în raport cu marile decizii economice? Nu vor deveni aceste decizii economice autonome și dependente total de marile corporații, în afara controlului politic al statelor? Acestor întrebări autorul român caută să le răspundă în același ton optimist: ”Mecanismul este controversat pentru că se ridică problema suveranității naționale și a lipsei de încredere în justiția statelor care primesc investiții. E adevărat și că au existat abuzuri în pornirea unor procese, diverși investitori amenințând cu pornirea unor cazuri la curțile de arbitraj pentru a intimida guvernele naționale (cum a fost cazul cu investitorul de la Roșia Montană în România). Dar numai guvernele slabe sau neprofesioniste se lasă intimidate. Fapt e că investitorul câștigă rar la curțile arbitrale, numai în cazuri de abuz flagrant și oricum sume mai mici decît cele solicitate” (Ghinea, 2015).

În fine, Lucian Cernat și Csilla Lakatos au conceput, sub auspiciile aceluiași CRPE, un document mai amplu, intitulatImpactul economic al Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) asupra României. Este suficient să citămRezumatul documentului, pentru a avea o privire de ansamblu asupra concluziilor la care ajung cei doi autori: ”O serie de studii economice recente au estimat efecte benefice ca urmare a unui viitor acord de liber schimb între UE și SUA (TTIP) pentru economia europeană. Acest raport oferă o primă analiză specifică pentru România a acestui acord comercial. Estimările bazate pe un model de echilibru general calculabil (CGE) preconizează un efect economic general pozitiv al acordului TTIP asupra economiei românești: PIB-ul României ar putea crește cu aproximativ 0,25% anual, odată ce acordul TTIP va fi pus în aplicare pe deplin. Mai mult decât atât, balanța comercială cu SUA este de așteptat să se îmbunătățească, fiind estimată o creștere cu aproape 35% a exporturilor României către SUA, comparativ cu o creștere a importurilor bilaterale cu 25%. Un element important în această estimare este faptul că peste 90% din beneficiile economice estimate pentru România ar decurge din eforturile de reducere a barierelor non-tarifare” (Cernat, Lakatos, 2015).

După cum se poate constata, opiniile românești despre TTIP sunt în general foarte pozitive. Vom vedea că ele diferă, în bună măsură, de opiniile exprimate în afara României, la nivel european, despre acest subiect.

Punctul de vedere american despre TTIP este, interesant, cel mai apropiat de cel al analiștilor români. Astfel, într-un articol din The National Interest din toamna lui 2013, Samuel Rines aprecia că ”SUA și UE au nevoie de TTIP, nu numai pentru a concura mai avantajos cu lumea emergentă, ci și pentru a stimula creșterea economică într-o vreme de stagnare pe ambele maluri ale Atlanticului. OECD a estimat că TTIP poate să ducă la creșterea economiei europene cu 3-3,5 procente. Mai mult de un milioan de locuri de muncă ar putea fi create în SUA. Spania și Italia ar avea 140.000 de noi locuri de muncă, iar Marea Britanie mai mult de 400.000. Iar per capita, câștigul ar fi de mai mult de 6 procente, 10 procente în Marea Britanie și 13 în SUA” (Rines, 2013).

La rândul său, mai recent, în aceeași prestigioasă revistă, un alt analist american detaliază scopul strategic al TTIP, anume bararea evoluției puterii economice chineze, care se întrevede din ce în ce mai amenințătoare la nivel global. În felul acesta, TTIP devine, pe lângă un instrument economic, unul de apărare a Vestului în fața puterii emergente a Chinei: ”Cultural și economic, TTIP are un sens evident (…) Mai mult, TTIP este tratatul care, logic, reprezintă cel mai curajos instrument împotriva Chinei, fiindcă el poate să stabilească standarde comune SUA-UE într-o arie a unei superpiețe pe care niciun exportator sau producător, oriunde în lume, nu-și poate permite s-o ignore. TTIP, pe scurt, va întări standardele vestice, prestabilite la nivel global, nu pe cele chinezești” (Lees, 2015).

 

TTIP și UE. Un tratat dorit, dar criticat sau un tratat nedorit?

Spre deosebire de cazul românesc, la nivelul statelor occidentale cu economii solide TTIP este supus unor critici severe, unele chiar foarte severe.

Este important să subliniem care sunt punctele din tratat care nu convin europenilor și care este atmosfera din jurul acestor negocieri.

Principala trăsătură negativă a acestui tratat, din perspectiva europeană, poate fi rezumată în felul următor: TTIP este o încercare a SUA de a schimba în interes propriu regulile care stau la baza raporturilor sale economice cu Europa, schimbare care se vrea realizată într-o manieră dominată de excepționalismul geopolitic american tipic ultimelor două decenii și jumătate și care ar afecta profund raporturile de putere dintre economia americană și cea europeană în favoarea primeia. Altfel spus, profitând de puterea sa geopolitică (după cum se vede, din ce în ce mai contestată), SUA ar încerca să forțeze un tratat în avantajul economiei lor care, pe fond, este mai puțin performantă decât cea europeană și, mai mult, este și inadecvată spiritului economic și politic european, reticent față de soluțiile economice de ordin neoliberal pe care vor să le imprime SUA economiei globale.

Imaginea critică asupra modului în care partenerii americani înțeleg să negocieze acest tratat reiese destul de clar dintr-o relatare a unui om politic francez care a făcut o călătorie specială în SUA pentru a discuta cu oficiali americani problemele legate de negoierea TTIP. Vom cita câteva pasaje semnificative. Numele omului politic francez este Gilles Lebreton, iar acesta este deputat în Parlamentul European. În perioada 3-6 noiembrie 2015 el s-a deplasat la Washington pentru a avea o imagine asupra stadiului negocierilor tratatului, făcând parte dintr-o delegație de opt parlamentari europeni. Aceștia au fost primiți de diferite oficialități americane însărcinate cu negocierile, începând de la Casa Albă și până la Banca Mondială. Concluziile parlamentarului european sunt destul de negative. După ce a constatat că parlamentarii americani sunt la fel de puțin avertizați în legătură cu detaliile tehnice ale tratatului, Gilles Lebreton a afirmat că punctele cele mai fierbinți ale acestor negocieri par a fi de nedepășit. Este vorba despre problema ”Indicațiilor Geografice Protejate” (IGP), de care Franța este foarte atașată, așa cum afirmă omul politic francez, dar de care oficialul american cu care a discutat problema părea mai degrabă a-și bate joc, despre problema drepturilor de autor și, poate că cea mai importantă dintre problemele în litigiu, chestiunea tribunalelor comerciale internaționale, pe care europenii le văd ca o amenințare la adresa suveranității economice a continentului.

Aceste trei probleme esențiale (nu sunt singurele, după cum vom vedea) îl fac pe omul politic francez să tragă o concluzie foarte pesimistă în legătură cu acest tratat: ”cu TAFTA, Uniunea Europeană se pregătește să lichideze mai mult ca oricând interesele națiunilor europene” (Lebreton, 2015).

Din perspectiva lui Alain de Benoist, TTIP reprezintă de-a dreptul o ”amenințare”. Autorul francez a dedicat o lucrare separată tratatului de care vorbim și altor astfel de ”amenințări”. Acest tratat, crede Alain de Benoist, este unul de care depinde însuși viitorul Europei. Critica acestui tratat capătă sub pana lui de Benoist accente complexe, care țin de destinul cultural și economic al Europei, de autonomia acesteia în fața unipolarismului american. Autorul trece în revistă ”preistoria” încercărilor de consolidare a unei piețe globale liberalizate complet, adică una cu totul dereglementată, începând cu negocierile din așa-numita ”rundă Uruguay” care s-au încheiat prin acordurile din 1994 din Marrakech și care au dus la crearea, după un an, a Organizației Mondiale a Comerțului. Imediat după 1989 și căderea comunismului, în 22 noiembrie 1990, SUA și Europa au adoptat o primă ”Declarație transatlantică”, prin care se obligau să promoveze economia de piață, să lupta împotriva protecționismului și să deschidă economiile naționale sistemului comercial multilateral. După ce, în 1995 s-a creat, sub numele de „Dialog economic transatlantic”, o asociație de mari întreprinderi private și multinaționale care au început puternice activități de lobby pentru începerea negocierilor, în 1998, în mai, în cadrul summit-ului americano-european de la Londra, a fost semnat un prim parteneriat transatlantic (de Benoist, 2015; 10). Istoria acestuia a continuat cu alte repere cronologice (2005, 2007, 2009, 2013). TTIP, așa cum se negociază astăzi, este rodul unei dezbateri de dată mai recentă, mai precis din 14 iunie 2013, când Comisia Europeană a primit mandat din partea a 27 de state ale UE pentru a demara negocierile concrete ale tratatului.

Principalul argument în favoarea acestui gigantic mecanism economic transatlantic este, evident, acela al câștigurilor reciproc avantajoase. Argumentul, deloc nou, se pae că are fragilitatea lui. Alain de Benoist remarcă: ”După un ritual bine pus la punct, se dau asigurări că acordul va aduce beneficii tuturor, că va avea un efect favorabil asupra locurilor de muncă etc. Raportate la orizontul anului 2027, care este cel pe care l-am reținut, astfel de promisiuni sunt, în realitate, lipsite de sens. În 1988, Comisia Europeană afirmase deja că punerea în practică a marii piețe europene, prevăzută pentru 1992, ar crea între 2 și 5 milioane de locuri de muncă în Europa. Încă le așteptăm” (de Benoist, 2015; 13).

Contrar opiniei unor autori români (l-am citat ceva mai sus pe Cristian Ghinea), autorul francez este ”frapat” de opacitatea în care se desfășoară aceste negocieri: ”Nici opinia publică, nici reprezentanții săi nu au avut acces la mandatul de negociere. Clasa politică, în ansamblul său, s-a refugiat într-o tăcere absolut surprinzătoare (…) Multă lume nu ezită să vorbească despre ˂negocieri comerciale secrete> pentru a califica aceste discuții care se derulează cu ușile închise” (de Benoist, 2015; 14).

Analiza propriu-zisă a principiilor tratatului se face cu minuțiozitate. Nu avem aici suficient spațiu pentru a relua toate punctele dezvoltate de autorul francez, încât nu vom face decât să le enunțăm pe scurt și să exemplificăm în cazul celor care ni se par cele mai importante. Primul principiu al tratatului vizează eliminarea totală a barierelor vamale asupra produselor industriale și agricole dintre UE și SUA. Există câteva domenii în care această eliminare ar putea aduce prejudicii economiei europene, în opinia autorului francez: ele sunt sectorul agricol, cel textil dar și cel al industriei de automobile. Nivelul mediu al taxelor vamale este de 5,2% în Europa și de 3,5% în SUA. Prin urmare, o eliminare a acestora ar aduce profituri SUA și deservicii Europei. În plus, taxele vamale asupra materialelor de transport sunt de 7,8% în Europa și de 0% în SUA. Eliminarea lor, de asemenea, ar avantaja partea americană și ar dezavantaja industria automobilelor din Europa (cu toate că anumite instanțe afirmă că ar fi invers, mai ales pentru cazul Germaniei, cel mai mare producător de automobile european).

Mai importantă decât eliminarea taxelor vamale este eliminarea barierelor non-tarifare. Domeniul acesta este foarte vast și reflectă, de fapt, o filosofie economică și civilizațional-culturală diferită pentru cele două continente: ”Problema este că Statele Unite sunt astăzi în afara cadrelor dreptului internațional în materie ecologică, socială și culturală, că ele refuză să aplice principalele convenții asupra muncii, protocolul de la Kyoto asupra încălzirii climatice, convenția asupra biodiversității, convențiile UNESCO asupra diversității culturale etc. (…) Or, aceste reguli diferite pe cele două maluri ale Atlanticului sunt reflexul alegerii unor societăți diferite. Sub aparențe tehnice, normele și reglementările corespund unor preferințe colective care reflectă ideile pe care ni le facem despre protecția cetățenilor, corespund alegerilor socioculturale, realităților istorice, geografice, lingvistice, uneori chiar constituționale, tradițiilor regionale, raporturilor de forțe sociale” (de Benoist, 2015; 16-17). Eliminarea acestor elemente ar aduce o uniformizare de nedorit și o transformare a societăților europene neconformă cu tradițiile acestora. Așadar, TTIP nu este doar o primejdie strict comercială sau economică, ci și una cultural-civilizațională.

Revenind la planul economic, autorul francez amintește problema deja enunțată mai sus a raporturilor de forțe din agricultură. Agrobusiness-ul american ar avea enorm de câștigat de pe urma eliminării barierelor comerciale cu UE. Dar agricultura europeană, mult mai atentă cu reglementările în materie de organisme modificate genetic, carne de vită cu hormoni sau produse agricole tratate cu pesticide, ar cunoaște un regres din perspectivă economică. Normele sanitare europene sunt considerate de către SUA prea dure. În aceste condiții, ele ar trebui eliminate ca fiind bariere comerciale ilegale…

Nu mai puțin îngrijorătoare este situația serviciilor publice, care în Europa beneficiază de ajutor de la stat, dar care ar trebui, conform filosofiei TTIP, să fie eliminat.

Ceea ce este însă și mai îngrijorător este sistemul de arbitraj în legătură cu diferendele comerciale: ”Acest mecanism așa-zis de ˂protecție a investițiilor> (Investor State Dispute Settlement, ISDS) trebuie să permită întreprinderilor multinaționale și societăților private să aducă în fața unui tribunal ad hoc statele sau colectivitățile teritoriale care ar avea o legislație considerată drept dăunătoare intereselor lor sau de natură să le restrângă beneficiile (…) Diferendul ar fi arbitrat de o manieră discreționară de judecători și experți privați, în afara jurisdicțiilor publice naționale sau regionale” (de Benoist, 2015; 21).

Acestea sunt numai câteva dintre elementele care îl fac pe autorul francez să fie extrem de reticent cu ideea semnării tratatului despre care vorbim.

TTIP și scandalul Volkswagen

Un punct de vedere interesant, venit de data aceasta din zona economică germană, face o legătură directă între de acum celebrul scandal Volkswagen și tratatul TTIP. Autorul pe care îl vom cita, economistul german Eberhard Hamer, afirmă textual că ”Statele Unite testează puterea TTIP asupra Volkswagen” (Hamer, 2016).

Știind cât de importantă este filosofia și emblema Volkswagen în cadrul industriei germane, punctul de vedere al lui Hamer este cât se poate de ilustrativ. Ideile din articolul pe care îl cităm sunt destul de dure. Astfel, pentru economistul german, SUA ar încerca prin TTIP nici mai mult nici mai puțin decât subjugarea economiei europene, motiv pentru care acest tratat este comparat cu NATO, în variantă economică (în imaginea suveraniștilor europeni antiamericani NATO nu este altceva decât instrumentul dominației militare și geopolitice americane în Europa). Criticile nu vizează numai tratatul propriu-zis și încercările americane de a prelua sub tutelă economică Europa, ci și slăbiciunea Europei (în frunte cu cancelarul german A. Merkel) și a Comisiei Europene în fața acestei tentative. Avem de-a face cu un text polemic, cu conotații politice și geopolitice care ni se par importante.

Un punct de vedere mai cuprinzător asupra acestui tratat este cel al doctorului în drept și inginerului agronom austriac Heinrich Wohlmeyer (așadar, un reprezentant al aceluiași mediu german), care trece în revistă istoria nu foarte îndelungată a acestei runde de negocieri dintre SUA și Europa. Negocierile au început la 14 iulie 2014, afirmă autorul austric, și reprezintă a șasea rundă de negocieri de acest tip.

Autorul propune o imagine a tratatului prin partenerul care pare cel mai interesat de încheierea acordului, SUA, analizând situația economică, interesele SUA dar și acțiunile lor economice și geopolitice anterioare. Textul tratatului nefiind, evident, dispinibil la momentul redactării materialului, acesta este unul doar orientativ, dar el reflectă cu siguranță o stare de spirit față de partenerul de dincolo de Atlantic al UE. Ideea de bază a articolului lui Wohlmeyer este reticența, mefiența. Motivele sunt destule. Primul dintre ele: SUA sunt într-o stare de virtual faliment și singura lor salvare o reprezintă tipărirea de dolari. Acest lucru însă nu poate ține la infinit, căci din ce în ce mai multe state nu mai acceptă sau nu mai sunt dispuse să accepte dolarul ca monedă de referință la nivel internațional. Mai mult, dominația absolută a sistemului dolar la nivel internațional, asigurată prin Banca Mondială și FMI, a început să fie pusă sub semnul întrebării din momentul în care țările Americii Latine și cele asiatice au creat un instrument bancar (celebra Bancă Asiatică pentru Investiții în Infrastructură – AIIB) care reprezintă un concurent direct al primelor două organisme. Autorul crede că situația pentru SUA este ”disperată”. Datoria suverană nerambursabilă a SUA este de 17 trilioane de dolari (17 milioane de milioane!), ceea ce ridică mari semne de întrebare referitoare la oportunitatea acestui acord. Autorul e de părere că, înainte de a semna un astfel de acord, este nevoie ca SUA să accepte rescrierea regulilor în materie de politică financiară proprie.

A doua reflecție a lui Wohlmeyer se referă la interesele SUA în cadrul tratatului TTIP. SUA, crede autorul austriac, are două sectoare economice esențiale, pe care le va apăra cu orice preț: sectorul militar și cel petrolier. La acestea două se adaugă finanțele, media și agricultura. Toate aceste sectoare sunt, în opinia sa, astfel concepute în tratat astfel încât acesta să reprezinte interesele americane în aceste domenii și nu interesele europene. Se adaugă, firesc aici, problema ”protecției investițiilor”, prin care SUA ar încerca nici mai mult nici mai puțin decât să-și asigure investiții benefice în Europa cu ajutorul unei monede care este pe cale să-și piardă supremația.

A treia reflecție se referă la activitățile trecute ale SUA, la statutul său geopolitic și la situația socială a țării. Imediat după al doilea război mondial, SUA au acționat unilateral pentru impunerea intereselor lor, crede autorul austriac. Sunt, de asemenea, analizate diferențele dintre sistemele economice american și european în ce privește jurisdicția economică, dar și chestiunile legate de sistemul social, de altfel deloc neglijabile.

În fine, în plan geopolitic, explicit enunțat, divergențele până la momentul actual nu sunt deloc de trecut cu vederea. Viziunea geopolitică americană, copiată după modelul imperiului global britanic, intră în coliziune cu viziunea continentalistă europeană, care își propune o colaborare specială cu Estul continentului (lumea rusească), în care Vestul continentului vede oportunitățile legate de resurse minerale. Interesant este că, deși aflate în competiție geopolitică, SUA și Europa pot fi, în concepția acestui autor, conciliate în cele din urmă.

Studiul pe care-l cităm trece în revistă și punctele de vedere optimiste în legătură cu TTIP. Este cazul ministrului austriac al cercetării, științei și economiei, care consideră că urmare a TTIP, am putea să ne așteptăm la o creștere cu 1,7% a PIB-ului Austriei, cu 1% a salariilor, cu 12,4% a industriei de automobile etc. Aceste date sunt semnul că în rândul economiștilor nu există o certitudine absolută în ceea ce privește rezultatele scontate ale TTIP. De altfel, acest lucru nici nu ar fi posibil. Oricât de dezvoltate ar fi mijloacele de previziune și de modelare matematică în economie, evoluția pe termen mediu și lung a acesteia este, probabil, o ecuație greu de descifrat.

Pe de altă parte, tratatul transatlantic nu este criticat numai în planul ideilor economice sau geopolitice, ci este contestat și în stradă. Astfel, recent, în preajma vizitei președintelui american Barack Obama în Germania, la Hanovra zeci de mii de manifestanți au protestat împotriva TTIP (Cotidianul, 2016). Aceste proteste reflectă, pe de o parte, interesul deosebit al publicului german pentru subiectul în cauză și, pe de altă parte, o ostilitate care are explicații greu de suprins într-o analiză unidimensională, centrată stric pe subiectul tratatului. Pentru a surprinde mai bine atmosfera generală în care se desfășoară aceste negocieri, este bine să facem referire la un fenomen geopolitic și geoeconomic mai amplu.

Anul trecut, un analist german important, Hans Kundnani, publica în celebra Foreign Affairs un articol amplu despre orientarea geoeconomică și geostrategică a Germaniei. Titlul materialului este revelator: Leaving the West Behind. Germany Looks East. Materialul lui Kundnani, deși nu are aparent o legătură directă cu tratatul TTIP, are în opinia noastră o importanță mare pentru a surprinde contextul general european și în special german care domină actualmente în raporturile dintre UE (Germania) și SUA, nu numai din punct de vedere economic, dar și strategic. Autorul citat afirmă, bazându-se pe surse directe, că opinia publică din Germania și, în bună măsură, clasa politică germană au devenit reticente față de o orientare vestică a Germaniei (ceea ce s-ar traduce printr-o orientare pro-americană și pro-NATO), militând din ce în ce mai deschis către o evoluție în direcția eurasiatică (estică), adică în direcția unor raporturi privilegiate cu China, Rusia și chiar India. Articolul analizează cu claritate tendințele pro-rusești, pro-chinezești și anti-americane din politica actuală germană. Aceste tendințe au legătură, pe de o parte, cu realizarea unității Germaniei și convingerea acesteia că nu mai depinde din punct de vedere al securității de ajutorul american, dar și de urmărirea unei politici economice constante de cucerire a piețelor estice, de expansiune comercială în direcția Chinei, Rusiei și Indiei, ceea ce atrage după sine o pierdere a interesului pentru parteneriatul vestic (inclusiv TTIP). Politica mai veche de împăcare cu URSS-ul pe care a dus-o cancelarul Willy Brandt în vederea reunificării (așa-numita Wandel durch Annäherung – ”schimbare prin apropiere”) este acum urmată de politica susținută mai cu seamă de echipa cancelarului Gerhardt Schröder, denumită Wandel durch Handel – adică ”schimbare prin comerț” (Kundnani, 2015). La fel de spectaculoase sunt relațiile din ce în ce mai strânse cu China, care are, se pare, un interes strategic în cultivarea unei Germanii din ce în ce mai puternice și a unei Europe pe măsură, ca o contrapondere la puterea SUA. Aceste modificări de optică geoeconomică și geostrategică în cazul Germaniei (puterea cea mai redutabilă a UE) vor putea aduce schimbări majore în orientarea UE și, eventual, în îndepărtarea acesteia de SUA, mai cu seamă în cazul în care Marea Britanie va decide să părăsească uniunea.

Deși Marea Britanie este un aliat de nădejde al SUA și un partener economic important, opinia publică engleză este departe de a fi convinsă, se pare, de necesitatea semnării TTIP. În 2014 au avut loc la Londra manifestații împotriva acestui tratat, puse oarecum sub egida luptei împotriva corporațiilor în general. ”Asaltul” acestora la adresa societăților europene este cuvântul de ordine și, se pare, spaima celor care s-au manifestat împotriva TTIP. Un ziarist britanic, Lee Williams, trece în revistă punctele nevralgice (șase la număr) ale tratatului transatlantic și găsește exact aceleași elemente de alarmă ca și autorii pe care i-am invocat mai sus, pentru a se declara, finalmente, ”speriat” de acest tratat (Williams, 2015).

Foarte recent, sub semnătura lui Bill Wilson, BBC-ul publica un articol cu tentă interogativă: TTIP: care este viitorul comerțului dintre UK și SUA? Articolul abordează cele două probleme presante ale Regatului Unit din această perioadă: TTIP și așa-zisul Brexit. Statele Unite amenință Regatul Unit că, în cazul în care va vota pentru ieșirea din UE, se va confrunta cu bariere tarifare la exportul spre SUA similare cu cele care sunt aplicate unor state precum China, Brazilia sau India. Articolul amintește, de asemenea, opinia unor specialiști care consideră că dacă TTIP nu se va semna până la sfârșitul mandatului lui Barack Obama, negocierile vor trena, deoarece în Europa continentală dar și în SUA urmează alegeri (Wilson, 2016).

În acest context, tratatul TTIP devine un subiect fierbinte și astfel înțelegem mai bine de ce în jurul lui se țes atâtea legende și apar atâtea puncte de vedere critice, mai cu seamă la nivelul statelor europene cu pondere însemnată.

Cele mai recente discuții despre TTIP au avut loc la nivel politic foarte înalt în cadrul recentei vizite pe care președintele american Barack Obama a întreprins-o în Germania, la Hanovra. Președintele american și cancelarul german au făcut declarații pozitive la adresa TTIP. Astfel, Barack Obama ar fi declarat: ”Angela (Merkel) și cu mine suntem de acord pentru a spune că Statele Unite și Uniunea Europeană au nevoie să continue să facă în așa fel încât să avanseze negocierile în vederea acordului comercial transatlantic” (declarație care însă poate fi privită și ca o dovadă că aceste negocieri sunt în impas…), iar Angela Merkel, la rândul său, ar fi afirmat că TTIP ”ar contribui cu mult la creșterea economiei europene” (Baquiast, 2016).

Pe de altă parte, dincolo de aceste declarații politice, ministrul economiei german, Sigmar Gabriel, ar fi declarat, în același context al vizitei președintelui american, că, fără concesii din partea Washingtonului, acordul va eșua. În fine, președintele Franței, François Hollande, ar fi refuzat discuțiile cu omologul său american pe această temă, din cauza impopularității subiectului în cadrul opiniei publice franceze (Baquiast, 2016).

Odiseea TTIP este departe, se pare, de a lua sfârșit. Nu putem ști ce va rezerva viitorul acestui extrem de important element economic și strategic. Putem spune însă fără rezerve că de modul cum se va termina această odisee va depinde configurația geoeconomică și geostrategică a lumii în viitorul apropiat.

estica.eu

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
putin tronul bizantin muntele athos 1

Athos: Vladimir Putin, aşezat pe tronul împăraţilor bizantini

nave militare marea neagra

Bulgaria nu va participa la inițiativa României privind o flotă NATO la Marea Neagră

Related posts
191 Responses to “TTIP – un tratat controversat”
 1. # iunie 6, 2016 at 9:24 am

  dl Cristi P , felicitari !!! Un articol foarte bun , interesant , redactat simplu ,pe intelesul publicului , plin de informatii si mai ales NEUTRU . Prezinta pareri nuantate , pro/contra . F bun dl Cristi P !!! . Opinia mea fata de TTIP este cea exprimata in articol:”” Pt domnii care sufera cumplit din cauza unei boli grave numita rusoFOBIE  iata ce spune „….Foreign Affairs un articol amplu despre orientarea geoeconomică și geostrategică a Germaniei. „Autorul citat afirmă, bazându-se pe surse directe, că opinia publică din Germania și, în bună măsură, clasa politică germană au devenit reticente față de o orientare vestică a Germaniei (ceea ce s-ar traduce printr-o orientare pro-americană și pro-NATO), militând din ce în ce mai deschis către o evoluție în direcția eurasiatică (estică), adică în direcția unor raporturi privilegiate cu China, Rusia și chiar India. Articolul analizează cu claritate tendințele pro-rusești, pro-chinezești și anti-americane din politica actuală germană.” DL personalitate multipla 

  • M_D_L
   # iunie 6, 2016 at 1:38 pm

   Mie nu-mi place stilul asta de articol, sucit si incarcat cu cuvinte in plus, cu trimiteri la totl felul de autori, ca in ce scriu filozofii ca sa-si dea importanta. Prefer articolele mai scurte si fara inflorituri, directe si cu explicatii clare. Trebuie sa fii „bun metodist” ca sa explici pe intelesul tuturor, in cuvinte putine, fara sa plictisesti cititorul. Ma opresc aici, ca deja ma apuca cascatul. Pa !

 2. # iunie 6, 2016 at 9:28 am

   TTIP „….nu este altceva decât instrumentul dominației militare și geopolitice americane în Europa” & „subjugarea economiei europene, motiv pentru care acest tratat este comparat cu NATO, în variantă economică „

  • M_D_L
   # iunie 6, 2016 at 1:30 pm

   Asta se subintelege, ca cei cu cutitul isi taie o portie mai mare. Cine poate, oase roade. Si daca europenii sunt mai prosti, este normal ca pe americani i-a dus gandul la smecherii. Spartacus in vremuri grele, se lupta si in izmene. Iar europenii se pun in patru labe, sa-i ia americanii pe la spate. Insa chestia cu galbejitii este adevarata, nici mie nu-mi place ca si-au luat-o in cap.

 3. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 11:35 am

  TTIP este un tratat intre cei mari(economic),la care cei mici se vor uita printre uluci si vor bombani.

  • M_D_L
   # iunie 6, 2016 at 1:51 pm

   Zisasi si tu ceva cu logica. Sa-ti dea Dumnezeu sanatate, sa-ti revii in totalitate si sa scrii pe forum numai ce trebuie, cu cap.

   • Constantin Moldovean
    # iunie 7, 2016 at 9:40 pm

    hahahahaha …..

 4. Rădulescu
  # iunie 6, 2016 at 11:41 am

  TTIP  impulsionează economia mondială și  duce la progresul ecomonico-social al civilizației occidentale. Avansul și așa enorm dintre ecomonia occidentala si Rusia, va duce la destrămarea acesteia din urmă. 

  • Constantin Moldovean
   # iunie 6, 2016 at 12:16 pm

   hahahahahaha …… Rădulescule, mare bou mai ești !

   • Rădulescu
    # iunie 6, 2016 at 1:01 pm

    De unde știi că sunt bou, mi-ai muls țâța să bei lapte ? 

  • M_D_L
   # iunie 6, 2016 at 1:41 pm

   Sa mori tu ?! Cine te ia in seama ?

  • M_D_L
   # iunie 6, 2016 at 1:55 pm

   Vrei sa spui ca obezii analfabeti din SUA ar fi ceva de invidiat pentru europeni ? Noua ne este mila de ei, saracutii. Nu ne dorim sa ajungem ca ei.

  • # iunie 6, 2016 at 2:13 pm

   DL personalitate multipla … te am suspectat de mai mult timp de NEO liberalism… acum mi ai confirmat definitiv . In articol era subliniata ideia si unei amenintari culturale si de impunere forta a normelor sociale neoliberale specifice ango saxonilor . Dl personalitatea multipla nu stiu daca ai avut experienta muncii  si traiului in societatea  N Americana, dar pot sa ti spun ca este f diferit de EU . Si nu cred ca l ai  accepta usor. Sa traiesti cum spun dumnealor ( neoliberali ) nou ca si europeni ne ar veni relativ f greu . Iata un fragment din articol „Stii ce inseamna in afara cadrelor dreptului  international in domeniul …”social si cultural ” ? Simplu spus acel sistem social de porganizare isi asuma mininime responsabilitati in cea ce priveste  protectia sociala ,sanatatea, si educatia . Adica ii doare in k …de cetateni din aceste puncte de vedere . Cetateni in soc neoliberala  reprezinta o valoarea atita timp cat pot produce „plusvaloare ” …Daca esti copil sau mosneag pensionar … ii cam doare in k … pt ca nu produci nimic ci doar esti o piesa care consuma resursele societatii …Sist medical si educatia sunt la pamint in USA comparativ cu EU .   Sanctiunile impuse Rusie afecteaza grav ec EU .Prblm sanct a fost produsa in mod deliberat de USA . Tot ei vin acu’ cu solutia pt EU …ttip ? :) Amuzant !!! Impusca 2 iepuri dintru foc … dar nici RU & europeanu nu este prost…Da’ chiar numai conteaza … the last 450 days of peace !!!

  • # iunie 6, 2016 at 2:29 pm

   Ai vazut ce mai zice ca de fapt USA  sunt aproape de faliment au o datorie de 17 000 de miliarde de $ >>> eu stiam mai mult …apropiat de 18 500-19.500 si cica pe la 21.000-23.000, USA intra in colaps Economic,  in max 2 ani (asta era s a zis acum un an ) <<< SI cica lumea s a saturat de $ … :) .Ei ( USA)  urmaresc sa iasa din ac falimet folosindu se de TTIP . Anumiti „vazatorii” s au exprimat in ac sens anume ca va izbucni un conflict armat/militar din cauze economice intre  Asiatici vs USA; apoi in cadru a cea ce numeste WW 3 ,USA  va avea razboi cu Arab. Saudita , dar USA va fi FOARTE slabit dpv ec in acea perioada .

   • antonescu
    # iunie 6, 2016 at 8:33 pm

    Bai latraule mai bine ne vorbesti despre BRICS si banca lui putzulica. Lasa tu TIPP ca nu e pentru voi. rusia e la vreo 200 de ani in spatele Occidentului si al SUA. Tot ceea ce realizati nu este decat o copie de prost gust a Occidentului. Voi sunnteti o tara de hoti si tarani urat mirositori.

 5. vasile dumitru
  # iunie 6, 2016 at 12:37 pm

  germania nu va semna,pb va amana ad infinitum.negustorii nemti,cunoscuti prin prudenta nu se pot      imbarliga cu rechinii pradatori de peste ocean.iar daca este ales trump,dumnealui,are altele in cap,dumnealui nu vrea pace ci razboi.in oceanul PACIFIC

 6. M_D_L
  # iunie 6, 2016 at 2:04 pm

  Astea sunt solutii politico-economice pe termen scurt, invarteli de moment rezultate din gandirea pe vechiul stil, neoliberal. Insa duc la o infundatura, la blocaj si la razboi termonuclear. Daca nu murim noi de la bombele atomice, atunci sunt sanse mari sa moara copiii sau nepotii nostri. Solutia pe termen lung este alta, nasoala rau de tot, dar care asigura supravietuirea omenii intr-un sistem inchis (limitat) cum este Pamantul. Societatea viitorului va fi una de tip maoist (sau ca in Coreea de Nord), cu ratii bine stabilite pentru fiecare, cu castrare dupa ce faci un copil. Mancati si petreceti, „calariti” cat puteti de mult, ca o sa intrati in restrictii.

 7. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 2:18 pm

  REPERELE MORALE ALE UNEI NATII DEGENERATE;      Petru cel Mare,fiul tarinei Natalia Narischina si un grajdar.          Ecaterina cea Mare,o nemtoaica curva.          Lenin moare nebun.       Stalin,casatorit cu Nadejda Allilueva,fiica lui,care s-a sinucis cand a aflat!           Putin,pedofil.  

  • # iunie 6, 2016 at 2:38 pm

   Ai dreptate dl NAIV escu… !!! Te rog cauta si niste repere morale ale unei natii degenerate …. in vest EU …daca nu gasesti iti trimit eu bibliografia … SI daca chiar nu gasesti ceva similar si pt soc vest EU , picteaza’ i in biserica, fa’i sfinti si trece’ i in calendar … Incepe cu dinastiile regale din Franta cand se f… in familie: frati/surori , parinti/copii … etc… si continua cu casatoriile dintre verii primari ( sa pastreze averea in familie )  din UK , foarte frecvente  in societate ,pina prin 1900 …

  • amatorul
   # iunie 7, 2016 at 2:00 pm

   1.Am dat cautare la Nadejda Allilueva. Am gasit poe enciclopedia kusher, wiki. Ipoteze ale mortii. La pct 4 (deci plauzibila), eventuala descoperire a incestului (Stalin a locuit la mama nadejdei, maritata dar  si aia revolutionara cu draci la kor,  cu un an inainte de nasterea fetei). mai interesanta mi s-a parut ipoteza 3, cum ca Stalin ar fi fost gelos pe fi-su din prima casatorie ca o phootea pe Nadejda si ca ar fi pordonat uciderea Nadejdei., Dar mai interesant mi se pare ca multi-escu ar putea sa aibe dreptate (cand se potoleste din invective si vine cu date); eu zic ca poate Nadejda s-a prins ca nu traia cu un tata si cu un fiu, ci taman cu tata- su si cu frati-su viterg , si ATUNCI s-a sinucis. 2. Lenin n-a fost rus, a fost calmuc si khazar. 3. Putin , pedofil? ca i-a tras-o uneia de 16 ani, pe care apoi a facut-o si prietena oficiala si a si lasat-o insarcinata, parca?Pai TOTI astia marii,  de la sefii de trib african la  inaltii prelati catolici, capete incoronate si personalitati de la Not Holly wood fac/ au facut  asta : Hugh Hefner, Georg Soros, Woody Allen, Printul Cap de Cal, Charlie Chaplin, Roman Polanski, sunt doar cei de care imi amintesc si pe care preasa i-a popularizat. Vampirismul energetic si sexual pare a fi o realitate.

 8. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 3:09 pm

  Liviu,baietas,nu-mi da dreptate ca te trezesti cu plutoniu in cafea.

  • # iunie 6, 2016 at 3:49 pm

   dl  ESCU nu ma ameninta cu moartea pe site uri . Se constituie in dovada in cazul unui proces i am spus si lu’ pretenu’ cu personalitate multipla. Se pare ca esti mai nepregatit  decat credeam am luat act de amenintarea ta  cu moartea si urmatoarea data merg la oraganele in drept si depun plingere penala, este chestie de 24 de ore pina ce te gaseste.Baga la cap gura sparta si nu te juca cu focul meri si intreaba un avocat ca te lamureste el mai bine …

   • antonescu
    # iunie 6, 2016 at 8:39 pm

    bai latraule iar o iei cu amenintarea? Lasa-ne bai liviusor ca ne plictisesti. Tradatorilor meritati sa muriti spanzurati pentru tradare judecati de tribunalul militar. Ba liviusor imi provoci sila. Cedreaq ma ti-am mai spus tu ameninti non stop o tara intreaga si acum te caci pe tine. Ti-am spus ca puti… acum mirosul de kkt al tau e prea puternic.

   • BOGDAN UK
    # iunie 8, 2016 at 7:21 pm

    Nu mah dobitocule retard. .omul s a referit la faptul ca daca I dai dreptate tovarashii tai bolshevici te vor radia. ..nu mai  face  pe  mironosita jegul dracului. Liviu poponautul rupt  in  coor comunist. ..sa  belesti pw…a la toti neoliberalii mwistule canceros Amin

 9. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 3:10 pm

  Imperiul rican vrea doar sa-shi aserveasca si mai mult europa !! Imperiul se prabusheste dar duce si europa dupa ea !! E obositoare deja prisma de vedere a rushilor in care vad o europa independenta care are putere de decizie !! Europa nu e independenta si nici democratica !! Ea e condusa de marionetele ricanilor, care sustin punctul de vedere rican ,si iau masuri contra propriilor popoare !! Normal ca nu numai TTIP va fi pus in manopera imtocmai cum vreau ricanii ci orice altceva vor dorii mushchii lor !! Cred ca asteptatu’ asta ca europa sa se trezeasca la realitate e un timp foarte pretios …pierdut !! Normal ca e fara sens orice colaborare cu un imperiu’ in colaps economic ,normal ca ricanii traiesc deja de multishor parazitar de pe spatele multor popoare !! Chiar si rushii si chinejii fara sa vrea contribuie la mentinerea imperiului malefic !! Aceasta prabushire a pretzului petrolului care a lovit multe state inclusiv „prietene”ale imperiului malefic rican ,nu a fost facuta doar sa slabeasca rusia ci a fost o mare gura de aer necesara ricanilor !! Fel de fel de sconcsoase cum sunt cele impotriva rusilor au lovit cel putzin la fel de puternic si europa !! Loviturile financiare asupra chinejilor ,i-au lovit la fel de tare si pe ceilalti !! Intr-o economie interconectata in halul acesta nu poti aduce daune doar unei singure parti !! Insa pe ricani nu-i intereseaza decat beneficiile de partea lor ,daca pierd europenii ,rushii sau chinejii ,e tot in beneficiul lor, deoarece ei nu vreau o europa puternica…concurenta !! In stadiul asta, europa, are nevoie de resursele materiale ale rusiei si de resursele umane ale chinei sau indiei ,nu de un imperiu’ uriash in cadere libera ca ricania ,mult supradimensionat ,un fel de gaura neagra care va inghitzii orice resurse pentru a se mentine !!Numai ca repet,rushii nu pot intelege ca europa nu e libera si deciziile nu le ia in favoarea ei ,ci impotriva intereselor ei !! Marionetele ricane de aici, se gandesc doar la interesele sconcsoase ale uriashului imperiu’ malefic !! Si urgentza zero e mentzinerea mastodontului in viatza !! Pentru asta va trebui ca noi europenii sa muncim mai mult si mai bine si pentru mai putzini bani  ca si chinejii !! Asta se vede deja si in romanica !! Copiii noshtrii vor fi nishte sclavi si mai muncitzi decat am fost noi !!

 10. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 4:56 pm

  Vrei sa spui ca nu stiai ca GRU foloseste ca metoda de asasinare plutoniul? Tu nu poti face diferenta intre atentionare si amenintare? Sau joci doar un teatru ieftin din redactie.Apropo,spune-mi si mie cum si cu cine de la Russiatoday sa iau legatura ptr. a-mi putea plasa comentariile cum faceti voi.Iar in legatura cu amenintarea pe care mi-o adresezi,scuza-ma,e atat de imbecila!

  • SaakasBilly
   # iunie 6, 2016 at 5:31 pm

   Plutoniul e combustibil in centralele nucleare !! Poate voiai sa zici poloniu ?? Iar „metoda de assasinare” e o tampenie abscoancsa din caputzul tau bolnavior  de blenoragie ,limbric imputzit si diliu !! Ideea a fost raspandita de imperiul anglo-saxon cand l-au ucis pe litvinenko !! Omul voia sa se intoarca in rusia,dar stati linistiti ca tocmai asta e problema, ca a reusit sa transmita rusilor toate informatziile sensibile care i-au durut pe englezoi !! De aceea au fost asa de violentzi imperialistii !! Au pus botul si au tras tzeapa ,asa e in spionaj ,apoi de nervi l-au ucis si dau vina pa’rusi !! Pana si familia care traieste inca in anglia sustine varianta asta !! De ce ii tzine ostatici acolo si nu le da drumul sa plece ?? De ce nu dau drumul la un proces public ?? Ca vin rushii cu dovezi ??

 11. Rădulescu
  # iunie 6, 2016 at 5:15 pm

  TTIP rusofililor nu le place, ei doresc Uniunea Euro-Asiatică. Popoarele civilizate merg spre globalizare, libertatea de mișcare a individului într-un spațiu lărgit, liberalizarea comerțului,  schimburile culturale, mișcarea fluxului de capital internațional mult mai liber si rapid, etc. Troglodiții de rusnaci fiind rămasi în urmă, social, economic, politic, ideologic este normal să critice globalizarea. Federația Rusa fiind sub embargou european și american nu va mai rezista mult, destrămarea F. Ruse se va produce în scurt timp 

  • SaakasBilly
   # iunie 6, 2016 at 5:50 pm

   Ca sa-i termine pa’ricani e suficienta aceasta …”uniune euro-asiatica” !! Daca se reuseste separarea totala a catorva tzari mari ca si rusia ,china sau  india ,din circuitul economic rican ,asa zis „mondial” ,o separare in care spolierea si furtaciunea ricana sa fie complect taiate,marele imperiu malefic o sa sucombe singur, deoarece spolierea si jecmanirea europei nu-i va fi suficienta sa se salveze se la prabushire !! Multi au capu’ doxa de o prostie monumentala si nu inteleg ca imensa mashinarie de razboi ricana consuma enorm de mult ,suprapus peste o populatzie obeza si parazitara obishnuita cu un mod de viatza decadent ,porcesc, de huzur ,pagubos ,care prapadeshte resursele unei planete intregi ,nu pot constitui o retzeta de succes sustenabila pe viitor !! S-au facut o gramada de inginerii ale hotziei si pradaciunii de catre ricani ,sa ajuns ca banul considerat valuta forte cel mai puternic sa fie hartie goala fara nici o acoperire, si sa controleze toate rezervele planetei in afara de cele din asia ,si totusi sa nu le ajunga !! Aservirea intr-un grad mai mare a europei nu e o solutie salvatoare ci mai degraba o solutie disperata ,in lipsa de idei !! Nu poti falimenta un continent !! Poate africa ,poate america de sud ,dar nu asia ,pen’ca astia au scapat deja in invingatori  !! Asia daca sunt inteligenti vor face o economie in circuit inchis si vor astepta pana cand marele animaloi imperial anglo-saxono-rican i-si va da obshtescul sfarsit !! In primul rand ricanii sunt in razboi rece-cald cu propriile lor mentalitati paguboase neo-liberale !!

   • Rădulescu
    # iunie 6, 2016 at 6:36 pm

    Oxiurule, locul tău este în căcat. din căcat ești făcut, în căcat stai.

    • SaakasBilly
     # iunie 6, 2016 at 7:26 pm

     Nu stiu „locul tau” unde e ,dar precis nu e pe saitul asta !!Insa se prea  poate ca tu esti un fel de clovn al regelui !! Poate esti pishatu’ saitului, care se umple de penibil ca sa te aibe rusii de exemplu !! Sti ca la vechii greci era unu’ platit din banii comunitatii ,sa umble mereu beat, ca sa dea exemplu negativ tinerilor ?? Ei !! Tu esti la fel !! tu esti exemplul cat de josnici de prosti si de grobieni pot fi ….miticii balcanici  !!

     • Rădulescu
      # iunie 6, 2016 at 7:45 pm

      Oxiurule iar lingi blidele rusești pline de căcat ? Pofta bună și pupă-mă în sculă.

     • SaakasBilly
      # iunie 7, 2016 at 1:38 pm

      Oxicurule tu lingi blidele ricane pline de cacat ? Pofta buna si ia-mi la tranta cariciu’ in timp ce o largesc  pe mata intre craci : )

    • SaakasBilly
     # iunie 7, 2016 at 7:09 am

     Sunt foarte bune aceste briliante de cultura romarlaneasca !! Sunt convins ca fac cinste natiei de mitici ,si mai ales fac cinste saitului care posteaza asa ceva !! Pana acum saitul nu sa deosebit cu nimic de un sait romanesc !! Parerea mea e ca urmareste aceiasi directive de denigrare si de dezinformare ,venite de la washington !! Parerea mea !!

    • SaakasBilly
     # iunie 7, 2016 at 1:40 pm

     Oxicurule ,locul dau e in buda ,esti viermush de buda,in buda stai .

 12. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 5:55 pm

  Si plutoniul inhalat produce cancer,dar un kaghebist idiot,se da de gol ca ei folosesc poloniu ca e mai rapid si aproape nedetectabil.Restul minciunilor,nici rusii care sunt celebri ptr. naivitate si usurinta cu care sunt manipulati, nu le cred.

 13. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 7:19 pm

  Tampitule cu neuronii pushcati ,esti un habarnist si un prost ,si eu am citit din presa de caca din care vi si tu cu beshinatziunile tale ,si niciunde nu e vorba de …plutoniu !! Efectiv vorbesti pe nas tampitule !! Tu nu intelegi ca niciodata nu a fost vorba de…plutoniu si ca ai delirat tu ….pur si simplu ??? Plutoniul e combustibil la centralele  nucleare gen Cernavoda !! Vi si spui ca si „plutoniul” inhalat produce cancer ?? Ala nu trebe’ sa-l manci boule ,ala radiaza ,blegule !! I-ti dai seama ce enormitati spui ?? Hugo chavez sti de ce a murit ?? Dar presedintele palestinian Yasser Arafat  ?? Crede-ma ca nu rusii sunt cei care folosesc metoda iradierii !! Dar tu esti un tampit ,platit sa spuna minciuni si tampenii !!

 14. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 7:36 pm

  „Alexandr Litvinenco, este omorît prin otrăvirea cu un izotop radioactiv, poloniu 210″–––https://victoriadiaconescu.wordpress.com/2015/01/31/moartea-unui-spion-povestea-lui-aleksandr-litvinenco-de-alan-s-cowell/

 15. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 7:37 pm

  „Litvinenco avea in corp poloniu 210 in valoare de 30 de milioane de euro. Iar, in aceste conditii, asasinarea devine utopica.”––––http://jurnalul.ro/stiri/externe/litvinenco-posibil-colaborator-al-qaeda-6530.html

 16. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 7:43 pm

  Tot despre polonium-210 e vorba si in wichipedia ,unde binenteles se inshira minciunile din mashina de mintit a imperiului anglo-saxono-ricaneasca ––-https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Litvinenko––nu stiu de ce te contrazici mereu ca un cretin beshinos ??

 17. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 8:08 pm

  Putin sa mai respiram si realitatea romaneasca : http://www.activenews.ro/stiri-politic/DNA-SRI-SIE-Soros-si-Ambasada-SUA-au-pierdut-alegerile-133883

  • M_D_L
   # iunie 7, 2016 at 6:52 pm

   Voi aveti impresia ca PSD ar fi partid cu legaturi cu Rusia. Va spun eu ca liderii PSD (virful) sunt agenti SUA. Numai la baza partidului mai sunt din aia necuplati cu Imperiul Raului.

 18. SaakasBilly
  # iunie 6, 2016 at 8:15 pm

  Versiunea complecta :http://trenduri.blogspot.ro/2016/06/dna-sri-sie-soros-si-ambasada-sua-au.html––-inca nu a acuzat nimeni rusia !! Inca GRU nu a fost ….”demascat” !! Inca nu s-au observat trupele rusesti la cotul dunarii de catre marele artizan si arhitect al dictaturii mioritice ….basau !!

 19. ...escu
  # iunie 6, 2016 at 8:25 pm

  Nu „radiaza” kaghebist prost ca noaptea,ca nu e ma-ta care radiaza de fericire cand simte mataranga in cur. Iradiaza si toate substantele radioactive iradiaza.Ptr. a omori prin iradiere e nevoie de o cantitate mai mare de substanta radioactiva si de un timp mai mare de expunere. De aceea folositi metoda administrarii de cantitati mici.Iar poloniul il folositi cand vreti sa asasinati pe cineva in strainatate ptr.ca nu e detectabil la vama.Ce drac de servicii mai au si rusii de folosesc idioti ca tine.De gramatica nu ma mai leg ca prea esti tampit si nu intelegi nimic.

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 6:14 am

   Radiatia ––-https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie––––si  –––https://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate––sau –––http://radiatiilenucleare.blogspot.ro/p/despre-radiatii-nucleare.html

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 6:16 am

   IRADIÉRE, iradieri, s. f. Acțiunea de a iradia și rezultatul ei. ♦ (Fiz.) Expunere a unui corp, a unui material etc. la acțiunea unui flux de fotoni sau de particule. ♦ (Med.) Expunere a organismului la acțiunea unor radiații electromagnetice, radioactive, de obicei în scopuri terapeutice. ♦ Expunere accidentală a organismului la radiațiile substanțelor radioactive, urmată de tulburări organice. ♦ (Med.; Fiziol.) Răspândire a unei excitații sau inhibiții de la un centru nervos la altul. ◊ Iradiere dureroasă = propagare a durerii de-a lungul unui nerv. [Pr.: -di-e-] – V. iradia. IRADIÉRE ~i f. 1) v. A IRADIA și A SE IRADIA. 2) Expunere a organismului acțiunii unor radiații (în scop terapeutic sau ca diagnostic). /v. a iradia

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 6:28 am

   Deci ,iradierea e efectul radiatiilor ,in cazul nostru asupra corpului uman !! Daca spui ca „radiaza „vorbesti despre fenomen ,daca spui ca a iradiat ,pentru ca in dex nu exista termenul de „iradiatii” ,vorbesti despre efecte !! Ok !! Crede-ma ca tampit mai mare ca tine nu am vazut !! Te incapatzinezi ca un magar sa ne explici despre Plutoniu si o tzi pe a ta ca un cretin  (bine ca nu ziceai de …uraniu) ,cand vin cu dovezi o suci ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat si gasesti o alta chichitza de altfel fara insemnatate de care sa te legi !!Se discuta aici despre un acord de asa zisa „cooperare”intre marele imperiu malefic si colonia lui …europa !!

 20. @...escu
  # iunie 6, 2016 at 8:51 pm

  radulescu, escu, antonescu.. esti un bou cu tzatze…

  • Rădulescu
   # iunie 7, 2016 at 7:41 am

   Să mulgi tâța boului cu tot neamul tău de schizofrenici.

   • SaakasBilly
    # iunie 7, 2016 at 1:34 pm

    Bolnavioru’cu un neuron drogat e si prost de impunge : )

 21. # iunie 6, 2016 at 9:24 pm

  Articol foarte bun! Cititi atent si discutati continutul lui…Incercati sa nu risipiti atat de multa energie ragand unii la altii . Nu de alta dar se poate sa intrati in pielea mamiferelor atat de definit incat sa va ramana doar doua  grimase cognitive : rumegatul de propozitii scurte si simple si debraierea cu samarul pe greaban la porunca metafizica  „hais” si „cea”…!!!

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 7:02 am

   Parerea mea e ca articolul trateaza problema prea academic !! Poate ar trebui simplificate pe intelesul tuturor multe asemenea aspecte care influenteaza lumea in ansamblul ei !! Citeam deunazi o analiza foarte amanuntita despre imperiul roman ,unde in final autorul a tinut sa precizeze ca era cel mai mare imperiu din istoria omenirii ,neegalat pana acum !! Vedeti ?? Asta e problema oamenilor de pretutindeni, de azi ,faptul ca traim cu totii in minciuna !! Cel mai mare si mai malefic imperiu din istoria omenirii e imperiul rican care e descendentul imperiului anglo-saxon pe care il si include !! Sa sperii lumea cu un „brexit” e iarasi o mare minciuna si un mare nonsens !! Adeca cum sa iasa imperiul britanic din europa ?? Dintotdeauna au visat sa o ocupe,au fost multe razboaie ,toate cam pe tema asta ,si acum au apucat-o vartos !! Dar tot ei se zbat sa renunte la prada,in timp ce marionetele insceneaza realitatea care le convine ,aceea ca toata europa cade la picioarele lor si-i roaga sa nu-si cedeze prada ??  In biblie scrie ca diavolul „e tatal minciunii si ucigas de oameni” dar mai zice si ca minciuna cea mai mare a lui e cea ca nu ar exista !! De ce e situatia de azi ?? Pentru ca fortze benefice sunt demonizate si cele cu adevarat demonice ajunse la niste dimensiuni infricoshatoare sunt acoperite insistent de valul minciunii !! Val care cu tristetze trebuie sa recunosc ca nu prea e atins nici de cei care pot sa-l inlature si pot scoate intregul adevar la suprafatza !! Pentru ca se va shubrezii si constructia lor !!E ca si cu partidele politice !! Indiferent cine vine la conducere ,nu se schimba nimic ,pentru ca sunt aceiasi mafie de fapt !! Daca nu fac parte din aceiasi mafie ,pot veni la conducere doar cu revolutzii sau lovituri de stat ,deci cu acelashi gen de actiuni !! O alta fortza politica ,sociala,militara ,asezata pe alte principii mai drepte,mai umane ,va fi atacata in final de toti care se situeaza in ordinea mondiala de acum !! Asa a fost dintotdeauna !! Daca cade imperiul rican malefic ,sursa raului ,cetatea raului primordial ,cetatea curvei sau babilonul cel mare ,va cadea ordinea mondiala care oropseste planeta asta de mii de ani sub diferite forme si nimic nu va mai fi ca inainte !! Asta doar daca nu se va regrupa maleficul rapid ,intr-o alta forma care sa preia conducerea si sa-si refaca influentza si puterea !! Sau daca nu va duce la extintie si rasa umana ,distrugerea fortelor malefice ,care o tzin captiva !!

   • Rădulescu
    # iunie 7, 2016 at 8:32 am

    Problema ta este că ești un oxiur scatofag.

    • SaakasBilly
     # iunie 7, 2016 at 1:33 pm

     Si problema ta e ca esti un oxicur cacofag : )

   • # iunie 7, 2016 at 11:09 am

    Uk isi doreste sa iasa din EU deoarece numai poate extrage profit si perspectiva convetuirii EU ii dezavantajeaza din multe puncte de vedre dar mai ales economic ; Briti simt miros de razboi in EU in maxim 2 ani , si  isi protejeaza k …Este de asteptat  sa incheie un acord secret separt cu RU .Anume uk nu ii ajuta EU in next w w 3 cu conditia sa nu fie bombardati nuclear de RU. Do not forget , the last 400 days of peace  !!!

    • Rădulescu
     # iunie 7, 2016 at 11:24 am

     Consumul exagerat de propagandă rusească daunează grav sănătății mintale. 

     • SaakasBilly
      # iunie 7, 2016 at 1:44 pm

      Cat de bou esti  ….escule ,radul…escule ,anton..escule ,caric…escule ,rahat..escule !! Nu am mai intalnit un cretin si un tampit mai mare ca tine !!

 22. # iunie 7, 2016 at 6:10 am

  Amerikanski se pregatesc de „razboi hibrid ” in RO, asta inseamna revolte populare , nesupunerea populatie, razboi civil , conflicte secesioniste etc….Ce alta ratiune ar avea antrenamentul militarilor Romani cu garda nationala USA din Alabama ? Evidence Alabama Army National Guard Soldiers are working alongside Romanian Land Forces to improve military infrastructure, develop engineering strategies and execute training plans,” the announcement stated on Monday.Ce cauta garda nationala USA la peste 12 mii km de tara lor ? Isi apara tara (usa)  ? Sau se pregatesc sa apere TTIP ? NU miroase deloc bine !!! Sau ase se numesc acum, militari US de la operatiuni speciale ?>>> Garda nationala USA/Alabama ? Noroc de sputnik ca ne mai spune ce  misca amerikanski in RO Read more: http://sputniknews.com/military/20160607/1040890613/alabama-training-base-romania.html#ixzz4As2oKwuw

 23. SaakasBilly
  # iunie 7, 2016 at 7:27 am

  Asta e …delicioasa : )  –-http://www.activenews.ro/externe/Una-dintre-cele-mai-infocate-activiste-LGBT-din-SUA-a-DEMISIONAT-din-fruntea-ONG-ului-dupa-ce-fiicele-ei-s-au-intalnit-la-toaleta-cu-trei-barbati-133898

 24. ...escu
  # iunie 7, 2016 at 2:51 pm

  Incultura si prostia salveaza rusia!!

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 5:17 pm

   Boahahaha !!! Cat de tampit esti viermush de buda !! Tu mai comentezi de incultura si prostie ?? Unu’ mai cretin si mai debil mintal ca tine nu am mai intalnit !! Si catzelul meu in comparatzie cu tine e un fel de einstein !!Personalitatile multiple ,cele trei nick-uri ,wauuuuu,cazul tipic al cacatului ambuscat internat la ospiciu : )

   • Rădulescu
    # iunie 7, 2016 at 5:40 pm

    Am defecat, treci la masă oxiurule. Poftă bună și țucă-mă în sculă.

    • SaakasBilly
     # iunie 8, 2016 at 10:14 am

     Tziganule ai zis-o pentru piranda ta nu ?? Ca voi poade gustatzi grobianismu asta specific voua !!

 25. ...escu
  # iunie 7, 2016 at 6:05 pm

  Cum aude de incultura,      Saacaca,hop cu musca pe caciula!       Cum aude de prostie,       Delireaza cu frenezie!     Au auzit ca rusii sunt cam idioti,dar cand il citesc pe asta nu pot sa nu concluzionez ca sunt chiar imbecili. Ca si site-ul de altfel    Cu un presedinte pedofil,   Site-ul e imbecil!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 10:12 am

   „Rushii sunt idioti,imbecili ,presedinte pedofil,site-ul imbecil”––cum am mai spus e un comportament de om nebun !! In primul rand esti un caz clinic cu dedublarile astea de personulitate ,in al doilea rand esti un mizerabil cu limbajul asta din care nu lipsesc materiile fecale si lipsa de respect care o ai pentru toti !! Apoi permanenta ta inclinare spre minciuna ,spre dezinformare si distorsionare a adevarului !! Si Paranoia ta patologica ,pen’ca i-ti iesi din fire ,nu sti sa pierzi !! Te dovedeste omul cu argumente de necombatut si tu incepi sa vershi buda pa’gura de nervi !! Totusi nu stiu de ce daca esti nebun nu te sinucizi ca sa-ti curmi suferintza ???

 26. Rădulescu
  # iunie 7, 2016 at 6:12 pm

  Rușii sunt o nație de hoți, violatori, criminali, adică jeguri umane: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ce-confiscat-urss-rom-nia-n-1945-oi-ma-ini-piane

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 8:27 pm

   Pai sa inteleg ca ca e vorba de fratzii nostrii di pisti prut ??No problem ,de ce sa cerem doar tezaurul inapoi ,sa cerem si oile cu caprele luate indarat nu ?? Sau noi fiind aia descurcaretzi si buni ii cerem inapoi cu tot cu tzara ?? Deci noi am fost alaturi de ei sa-si obtina independentza ,am cerut cu insistentza pe plan international asta ,dar acum vrem sa-i anexam la romanica nu ?? Ei sunt tzara independenta dar vrem sa-i anexam ?? Dar tot noi plangem ca ne-au luat neste oi ??  Deci nu numai ca historia e de factura fascista dar aia sunt  frichii ca si tine !! Sunt chestii hilare mincinoase ,fara nici o logica !! Eu am vazut de mic ajutorul sovietic masiv in romanica !! Tzara avea o agricultura inapoiata ,dar am crescut odata cu uniunea sovietica !! De la ei au venit primele tractoare ,dar ne-au ajutat sa ne facem fabrica de tractoare ,care apoi a umplut ogoarele tzarii cu tractoare !! In satul natal erau doar carutze si birje cand am deschis ochii ,am vazut primele doua molotovuri rusesti cu care se transporta totul ,atunci nu aveam industrie de masini care a aparut ulterior !! Sa spui ca nu ne-au dat nimic si ne-au furat, nu e numai o uriasha lipsa de recunostintza si neobrazare crunta dar e si o mare minciuna !! Si o lipsa de onoare pentru autoritatzile romane care permit astfel de articole mincinoase cu tendintza fascista !!

   • Rădulescu
    # iunie 7, 2016 at 8:56 pm

    Oxiurule ai crescut odata cu cacatul numit URSS, căcat la căcat trage. Înainte de 1945 România era grânarul Europei, după care sistemul sovietic a adus agricultura în sapă de lemn. Țăranii umblau în galoși și ciordeau de la CAP ca să nu crape pe foame. Incultura și înapoierea ta mintală se trage și din faptul că mă-ta și tactu, nu te-au hranit cum trebuie, când erai oxiur în fașă. 

 27. ...escu
  # iunie 7, 2016 at 6:52 pm

  Davai ceas,davai palton! Emblema nationala,alaturi de soldatul ce ridica steagul Rusiei in Berlin cu ceasuri la ambele maini.

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 8:09 pm

   Soldatul care ridica steagul deasupra Reichstag-ului german ,e intradevar o „emblema” !! Inainte sa infranga trupele sovietice masina de razboi hitlerista ,impreuna cu toti catzelushii agresivi, inclusiv romanica lui antonescu ,ei erau „invincibili ” !! Cu jerfe de peste 20 de milioane de suflete sovieticii le-au scos tampenia asta din cap ,si deabia dupa aceia ricanii au devenit „viteji” si s-au dedat la jaful si cotropirea  europei !! Trebuie sa fi un nazist psihopat sa faci glume pe seama unei tragedii enorme din istoria umanitatzii !! Si trebuie sa fi intradevar un tampit ,nazist sau fascist ,sa te iei de….popoare !! Astia ca tine niciodata nu au fost intregi la bila !! De ce nu te iei de evrei ?? Pen’ca aia te cauta si-n gaura de sharpe ?? Si nu scapi nici daca le faci statuie …ca vadim ??

 28. ...escu
  # iunie 7, 2016 at 6:58 pm

  Redactia,cand semnati postari cu numele lui saakasbilly,cum e cea de la ora 7,02 am,nu-i uitati greselile gramaticale ca se prinde lumea(in afara de voi ca am mai spus ca nu va da inteligenta afara din casa) ca nu sunt scrise de el.

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 7:40 pm

   Domnu’ gramatician ..”iradiatii” nu matale ai scris asta :”Iradiaza si toate substantele radioactive iradiaza” Deci radiatziile radioactive nu radiaza ?? Ci „iradiaza” ?? Adeca se numesc „iradiatzii radioactive” cum tu nu te numesti un birlic coprofag logic ci unul …ilogic ??

   • SaakasBilly
    # iunie 7, 2016 at 7:56 pm

    Ca sa nu mai spun de plutoniu !! Dumnezeule cat de prost poti fi si cat de incapatzanat in prostia ta !! Pai acum care mai e treaba cu plutoniu capra bleaga ?? Numa’ asa,nu mai spunem nimic ?? Nu  mai vrei sa vorbesti de prostia ta epocala dupa ce ai fost dovedit ?? O dai tot pe gramatica ?? De ce nu te duci bolnaviorule pe un sait de gramatica de clasele primare ?? Vad ca te pasioneaza !! Poate si un curs acolo de buna purtare,de sapte ani de acasa !! Ca sa-tzi scoata din cap perioada cat ai crescut prin canale si te drogai din punga cu…vopsele !! Poate un pshihiatru nu tzi-ar strica ,sa-tzi dreaga viatza ta in care cu o fregventza uluitoare ai fost abuzat pana si de cainii comunitari !! Baiete esti pshiho ,poate esti periculos si pentru societate pentru ca tot ameninti cu moartea toata lumea peacilea !! Nu stiu in ce societate traim !! Sunt hingheri pentru cainii comunitari ,dar si aia au drepturi mai mari ca si oamenii ,insa  nu sunt hingheri pentru comunitari ca tine,transexuali ,abuzati ,drogati ,si fara caldura unui camin ,fara dragostea unui suflet uman !! Ce va putut dezumaniza in halul asta ,incat bajbaiti dupa satan intr-o lume fara principii !! Daca nu exista alta solutzie decat eutanasierea voastra ca in cazul cainilor turbatzi ,sa se aplice !! Sa se asaneze societatea asta si lumea sa scape de murdaria care o faceti permanent jigodiilor !!Scuze !! Jigodie am vrut sa zic ,ca de fapt esti unu’singur !! Bolnavior da’ singur !!

 29. Antonescu
  # iunie 7, 2016 at 7:41 pm

  Cică lui putzulica ii plac copiii.

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 8:43 pm

   Nu zi in mediile scrise ca la putzulica ta ii plac copii ,ca au si fost arestati gugustiuci ca tine pentru astfel de imprudentze !! Doamne cat de tampit esti !! Ca si huidu’ care si-a pozat buletinu’de vot si la dat pe fachebuci !!

   • Antonescu
    # iunie 8, 2016 at 5:23 am

    Ma sakasmooie vezi ca nu ma cunosti!!! Mie imi place sa o fut pe ma-ta in cur lui tactu sa-i dau mooie iar pe tine sa ma pish. In rest cică lui putzulica ii plac copiii. 

    • SaakasBilly
     # iunie 8, 2016 at 9:44 am

     Ha!! Ha !!Ha !! Ce tampit esti !! Te comportzi ca un tzigan de mahala !! Doar aia folosesc vocabularul asta !! Deci tu ..escu,anton..escu, radul..escu.caric…escu ,care esti foarte activ pe forumul asta si apari sun toate nick-urile ,nu poti fi un om normal la bila !! Folosesti un asemenea vocabular si mai dai si lectii de…gramatica ?? Daca esti vre-un prapadit bolnavior dintr-un satuc din romanica ,nu cred ca esti constient de deserviciile care le faci tzarii si poporului pe care zici tu ca il reprezinti !! Daca esti rus ,toata stima si tot respectul ,pen’ca i-ti faci treaba exemplar !!

  • SaakasBilly
   # iunie 7, 2016 at 8:40 pm

   E ca si treaba cu elton john poponarul !! Gugustiucul ala credea ca vorbeste cu putin ,a zis dupa aia la tot boborul de vichingi ca la trombonit pe putin de nushtiu ce manifestatzii gay prin morcova ,si cand colo tzeapa !! A vorbit cu neste comedianti care l-au luat in basca !! Pai si asta sconcsule lovit de diaree ,nu tot dezinformacii tai au zis ca pe fata nu o cheama putin ?? Daca e casatorita e normal nu ?? Dar ziceau mincinoshii ca a camunflato’ si apare sub o alta identitate si ea si barbatu’ei !! Pai acum e maria putin ?? Maine o sa zica ca e o simpla coincidentza de nume …sa mai intamplat de n’ ori asta !! Un partz  de presa !! In ultimul timp doar de asa ceva are poporeanu’ …parte !! Da’ tu te bucuri oricum nazist mic ..nu ??

 30. # iunie 8, 2016 at 7:02 am

  Productia de revolutii colorate http://sptnkne.ws/aUnz

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 10:28 am

   Sti cum e zicala cu ala care tot striga „vine lupul” ??S-au tot speriat oamenii si i-au sarit in ajutor pana cand in final cand chiar a venit lupul si ia dat iama printre oi ,a strigat degeaba ca nimeni nu l-a luat in serios !! Imperiul rican nu numai revolutzii false face ,care sunt lovituri de stat mascate ,manipuland masele de oameni !! Dar ei fac si alegeri false,democratie falsa ,boli false ,legi internationale false sub semnul dublei masuri si au demonizat in mare parte, toate marile cuceriri ale civilizatiei umane ,asa incat odata toata structura mondiala se va narui ,deoarece toate sistemele consacrate vor fi corupte si nefunctionale !! Si odata va porni o revolutzie adevarata care nu va fi creata de ei ca sa fie controlata de ei,in folosul lor  !! In ultima suta de ani nu a existat nici o problema majora a omenirii fara sa fie creata intentionat de uriashul colos malefic anglo-saxono-canadiano-australiano-ricanesc,  plus fostele imperii europene care mai au acolo ceva de spus !!

 31. # iunie 8, 2016 at 1:33 pm

  Iata cum o noua ” revolutie colorata ” este gata sa inceapa….http://sptnkne.ws/bzry

 32. # iunie 8, 2016 at 1:41 pm

  Iata cum se „amorseaza” viitorul conflict ( 2022)  USA vs  Arab. Saud !!!

 33. # iunie 8, 2016 at 1:41 pm

  http://sptnkne.ws/byS7

 34. # iunie 8, 2016 at 1:47 pm

  Iat cum oligarhia/plutocratia/hegemonia financiara SUA este scoasa din functie …http://sptnkne.ws/gQ5&nbsp;

 35. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 2:41 pm

  Iata cum cateii se uita prin ulucile gardului si bombane cand cei mari(economic) incheie tratate.Revolutii ati provocat si voi in tarile foste comuniste si in unele tari foste sovietice,dar cand au simtit popoarele gustul libertatii au fugit de voi ca de dracu’ si inca mai fug si acum.

 36. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 2:56 pm

  De la davai ceas,davai palton,rusul a ajuns la davai sovrom,apoi davai combinate metalurgice(Mechel),davai Industria de Al,davai 2 mld euro evaziune fiscala(Lukoil) si ar vrea sa iesim din NATO si UE sa ajunga la davai libertati cetatenesti si libertati de exprimare(niste mofturi occidentale).Pe urma davai democratie ca avem noi una originala pina cand davai tot ca astia nu au limita cand incep sa fure.Problema e ca nu-l mai pacaleste rusul pe roman in veacul veacurilor.Puteti voi sa mintiti,sa dezinformati si sa mancati cacat cu polonicul pe jegurile voastre de site-uri,nimeni nu va crede.Hai sictir de lepre jegoase!!!!!<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 3:22 pm

   Ia de aici sa vezi cine sunt „catezeii ” si cine „manca caca cu polonicu”–https://octavpelin.wordpress.com/2016/05/22/der-spiegelcolonia-romania-este-pe-ultimul-loc-in-nato/

   • SaakasBilly
    # iunie 8, 2016 at 3:26 pm

    Asta inseamna ca nu e nevoie sa ne scoata rusii din nato ca ne dau ricanii  afara !! Nici o probleme ,lingai ca ….escu se vor adapa din…mers !! E ereditar ,tagma lui i-a mai lustruit pa’rusi la locurile …intime !!

 37. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 3:22 pm

  S-a demonstrat cu documente ca Rusia sprijina in primul rand financiar partidele extremiste din Europa.Ex.Frontul National al lui Marin Le Pen,care in fata dovezilor a recunoscut ca „s-a imprumutat de la rusi” Voi nu aveti bani de pensii si finantati PARTIDE EXTREMISTE? Care va e ideologia pe care o promovati? Care sunt valorile pe care le promovati? EXTREMISMUL?

 38. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 3:35 pm

  Da, nu e un secret ca ne-am redus Fortele Militare ptr. ca ne apara NATO.Inarmati-va voi ca idiotii si populatia traieste in saracie.Vedeti ca nu aveti un nivel de trai cu mult mai mare decat noi si noi nu am pradat si nu am furat de la nimeni.

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:22 pm

   „noi nu am pradat si nu am furat de la nimeni.”–-doar am fost cu armatele naziste a lui hitler pana la zidurile stalingradului ,unde nu numai ca „am pradat si furat ” ci am ucis si foarte multi civili !! Victime in jur de 22 de milioane de civili !! Si acum suntem inhaitati cu criminalii ricani cu care praduim si jefuim in afganistan si nu numai !! Victime pe putzin peste un milion de civili !!

 39. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 3:40 pm

  Nimeni nu v-a suportat cretinilor,ati venit cu tancurile si ati plecat dupa ce ati instalat un regim opresiv si criminal.

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:17 pm

   Tu nu auzi ca antonescu e criminal de razboi ,afost pana la stalingrad,a fost comandantul suprem al armatei romane ,sheful statului ?? rushii nu aveau de ce veni cu tancurile altfel ,daca nu era incursiunea de jaf si crima a lui antonescu care a sprijinit armatele naziste a lui hitler !!

 40. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 3:47 pm

  SUNTEM PE PRIMUL LOC !!–http://www.gandul.info/stiri/datele-care-pun-romania-pe-primul-loc-al-statisticii-negre-a-ue-motivele-pentru-care-la-fiecare-cinci-ore-un-bebelus-isi-pierde-viata-15205934

 41. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 3:50 pm

  SUNTEM CAMPIONI !!–http://www.presalibera.net/romania-este-pe-primul-loc-din-ue-intr-un-top-al-analfabetismului_185484.html

 42. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 3:52 pm

  SUNTEM CAMPIONII CAMPIONILOR !! –http://www.amosnews.ro/topurile-care-romania-se-afla-pe-primul-loc-2012-03-28

 43. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 3:53 pm

  Pai voi nu sunteti in aceste statistici,in primul rand ca nu faceti parte din UE si in al doilea rand ca mintiti ca porcii si nu va ia nimeni in seama!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:32 pm

   Ha ! Ha ! Ha ! Du-te oriunde in occident si sa vedem daca ai curajul sa zici sus si tare ca esti roman !! Oricine are mai mult respect ca romanii !! Nu numai rushii ci pana si albanezii !!

 44. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 3:53 pm

  NICI LA AVORTURI NU NE LASAM :http://basilica.deveu.com/ro/stiri/_romania_pe_primul_loc_in_europa_la_avorturi_.html

 45. bursuc jan
  # iunie 8, 2016 at 4:06 pm

  Tratatul T(ER)TIP!

 46. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 4:16 pm

  Si ce vroiai tu sa intram in statisticile CSI? Alaturi de Kargastan,Turkmenistan,Tadjikistan etc.Stai tu cu nasul infipt acolo!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:30 pm

   Noi suntem depasiti si de tzari africane …stai linistit !! De exemplu la numarul de impozite suntem primii in lume !! Daca s-ar pune si alea mascate ,am fi primii in univers !!

   • SaakasBilly
    # iunie 8, 2016 at 4:45 pm

    Ideea e ca nu-mi plac prostii ,inganfatzii si ratatzii !!Nu cred ca romania are nevoie de dushmani ,nici daca ne imping ricanii de la spate !! Nu cred ca romania a avut nevoie vreodata de dushmani chiar daca dictatorul nazist ne-a impins de la spate !! Nu cred ca poporul a vrut cu occidentul ca sa fim carne de tun intr-un razboi cu rushii !!Cred ca romanii dupa mai mult de jumatate de secol de dictatura natzionalista care venea in continuarea dictaturii regale a vrut liniste si bunastare nu crize peste crize urmate de razboaie in diferite coltzuri ale lumii care sa culmineze cu un razboi mondial cel mai nimicitor din istoria omenirii !! Nu cred ca vre-o mama din lumea asta mare i-si creste copii ca sa fie ucishi in razboaie pentru pretentiile absurde ale imperiului malefic rican !! Nu …cred !!

 47. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 4:35 pm

  Tu vorbesti in numele Rusiei? Denigrezi Romania si lauzi Rusia.Chiar daca esti roman,esti vreo javra tradatoare,un gunoi.

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:48 pm

   Tu care atzati impotriva romaniei o putere imensa ,esti ….”roman” ??  Sunt sigur ca tu nu ai copii si nici nu o sa mai fi aici daca incepe dezmatzul !! Esti mare gunoi javra !!

 48. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 4:46 pm

  Toate tarile foste comuniste au atacat Rusia? De aceea au fost ocupate,pradate si comunizate? Ia si citeste,ca esti incult ,nu si analfabet.

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 4:56 pm

   Si care din tzarile din europa au atacat ricania de sunt sub ocupatzie acuma ?? Ce „aliantza ” e aia in care tzi se desfintzeaza armata si industria militara si „aliatzii” fac baze militare si aduc trupe pe care le controleaza doar ei ?? Stat in stat ?? Cand a mai fost asta ?? Ne laudam ca i-am scos pe rusi din tzara si eram independentzi ?? Pai ce suntem acum cu baze ricane si bunchere de lansat rachete atomice controlate doar de ei ?? Cu rusii a fost al doilea razboi mondial,am fost tzara agresoare,ne-au ocupat pe drept ca le-am invadat si jefuit tzara,dar pe ricani de ce i-am invitat sa ne ocupe fara sa se traga un glontz ?? De tradare ??

 49. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 4:55 pm

  Pai de ce idiotule sa avem razboi cu rusii,atacam noi Rusia? Tu nu vezi ca ataca ei tarile vecine fara motiv? Si daca facem aliante sa ne protejam de ei suntem singuri? Lituania,Letonia,Estonia,Bulgaria(tara slava),Ungaria,Polonia,Cehia,Slovacia,Slovenia,Croatia,Albania de ce au intrat in NATO? Nu ca sa se protejeze de o Rusie agresiva,lacoma si inapoiata?

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 5:07 pm

   Tampitule nu fi prost ca talpa pantofului !!Dupa a doua conflagratie mondiala europa era impartita in jumatate deoarece ricanii au venit in europa cu intentia ascunsa sa prade si sa ia sub ocupatie cat mai mult din europa devastata de razboi !! Cu renumitata propaganda mincinoasa au cerut rusilor sa se retraga din europa de est si sa se desfinteze bocul militar facut de sovietici !! Gorbaciov a fost asa de naiv sa creada in bunele lor intentii si sa faca acesti pasi care conform intelegerii si ei trebuiau sa le faca,adeca sa desfiinteze nato si sa se retraga cu bazele militare din tzarile occidentale !! Numai ca ei nu si-au respectat promisiunea !! Tot ce au spus erau minciuni si in loc sa desfiinteze nato au intarit-o si au mers pana la granitele uniunii sovietice unde cu primaveri colorate au mai rupt teritorii !! Asa ca sa fi atat de tampit ca sa afirmi ca rusii au inaintat mai incoace „atacand” e exeplu de rea vointza si crasa dezinformare mincinoasa !! De altfel si hitler a procedat la fel ca imperiul rican si a imbarligat-o la fel cum o vor imbarliga si ricanii !!

 50. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:02 pm

  Si nu atat eu impotriva Rusiei,sa iasa dracului cu jegul asta de site si cu jegurile de postaci din tara mea ca suntem intr-o alianta care ne apara de ei.Romania are site in limba rusa? Le varsa zoaie peste granita? Atunci ei ce cauta aici? I-a chemat cineva? Cine? 2sau 3 gunoaie tradatoare?

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 5:13 pm

   Nu esti „intr-o aliantza cu ei” pana si ergogan cand a fost in romanica facea tapaj pe prietenia romano-otomana ca o foarte veche traditie !! Intelegi ?? Stefan cel mare cand se lupta cu turcii era in „aliantza” si „prietenie” !! Nici acum o mie de ani guvernatorii trimisi in colonii nu ziceau ca noi si sclavii sau servitorii nostrii ,ci prietenii ,aliatzii !! De ce esti prost de impungi …ciocoflendere !!

 51. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:13 pm

  Si lasati idiotilor,postarile in ordinea scrierii,ca se vede ora tampitilor.Dupa ce ca suntem doar cativa care scriem impotriva voastra iar voi sunteti o armata,trisati si aici? Doar atat va duce mintea? Nu sunteti capabili nici pe site-ul vostru de propaganda sa nu va aratati viclenia? Tara primitiva si in propaganda oficiala!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 5:16 pm

   Boahahaha !! Pai eu ma pishurez pe ce vrei tu !! Nu-mi spui tu mie cand sa postez sconcs pestilential ce esti, ….magarici prost si gunoiat !!

 52. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:20 pm

  Idiotule,tu ai auzit de vointa popoarelor? Cum sa se opuna Gorbaciov dorintei de libertate a tarilor ocupate cand vedeau cum se traieste in Occident iar ei mureau de foame? De ce mureau dobitocule oameni incercand sa fuga in Occident si nu invers? Cind Rusia lui Gorbaciov avea magazinele goale cum sa mai aiba idei imperialiste? Au venit americanii cu tancurile sa ne forteze sa intram in NATO? Nu imbecilule,noi ne-am rugat de ei si bine am facut.

 53. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:23 pm

  Posteaza dobitocule cand vrei,dar sa-ti apara postarile cronologic,gunoiule,daca intelegi bine limba romana(ceea ce nu cred la cat esti de incuiat) 

 54. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 5:28 pm

  „Au venit americanii cu tancurile sa ne forteze sa intram in NATO? Nu imbecilule,noi ne-am rugat de ei si bine am facut”–esti imbecil tu ,pentru ca eu nu m-am rugat de nimeni ,si nu cunosc pe nimeni sa se fi rugat de imperiul rican !! Nu a fost un referendum !! De peste douzeci si cinci de ani a fost unul singur in care vointza covarsitoare populara a fost anulata ,un dictator pus marioneta de ricani a dat cu tifla unui popor intreg !! Tu minti in fiecare cuvant al tau ca un sconcs coprofag ce esti !! Un jeg si un gunoi !! Nici nu cred ca merita sa-ti acord atentie ca delirezi deja cu minciunile si dezinformarile tale sconcsoase, scursura ce esti !!

 55. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:30 pm

  Si voi ii pupati in cur pe turci pana va doborara avionul si au inceput sa va puta.Traim in prezent,idiotule,si Turcia nu mai e Imperiul Otoman.Si da,ca sa va blocam amenintarile suntem aliati cu turcii.Voi ce politica vicleana duceti intre Azerbaijan si Armenia? Cum ati vrea sa invrajbiti si Romania cu Ungaria dar nu v-a iese!.Gunoaielor!!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 7:11 pm

   Poate rushii i-au incarcerat fara judecata si fara derept la un avocat pe presedintele si vicepresedintele unei asociatii etnice maghiare ,sub acuzatia de terorism !! Poate tot rushii au clocit-o de pogromul de la targu muresh unde au fost adusi cu autobuzele tzarani romani din satele invecinate ca sa-i ciomageasca pe unguri !! Au mugit ca vitele se’curistii care au toate fraiele puterii in maini si acum in romanica, ca cel lasat lat pe jos si aratat de televiziunile internationale e…..roman,dar nimeni nu a zis ca nu e localnic si nici cu ce ocazie era in targu-mures taman atunci !! In fine pogroame au fost si impotriva tziganilor ,dar sa pus batista pe tzambal !! Nu stiu ce interes ar avea rusii in ce zici tu sconcsule imputzit care incitzi la ura cu minciunile si dezinformarile tale !!

 56. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:47 pm

  Ai vazut undeva in tara 10 oameni demonstrand impotriva NATO,idiotule? Cum demostreaza armenii imptriva voastra si nu va lasati dusi? Intrarea in NATO s-a facut cu aprobarea Camerei Deputatilor inca din 1995.Stii idiotule ca intrarea Moldovei in CSI s-a facut pe semnatura lui Snegur fara aprobarea legislativului din Moldova? De referendum nici nu s-a pus proplema.Deci la voi merge oricum,Si daca s-ar face referendum,peste 85% ar vota mentinerea in NATO si stiti si voi cretinilor,dar faceti parada de prostie

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 7:18 pm

   De cand o ia romanashu’pe coaja nu mai „demonstreaza ” nici impotriva militziei ,d-apai impotriva ….nato !! Unu a aruncat  o gura de apa peste basau si la udat !! frate l-au lucrat din picioare si bastoane mintun pe loc si l-au bagat apoi in pushcarie !! Ca acolo ce a mai primit la neveu e partea a doua !! Cica nici nu mai iasa ca nu mai e in stare sa-si faca o cerere de eliberare !!

 57. @...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:51 pm

  escule, lua o ar pe ma ta un batalion de turci in iatagan, cu cat esti platit pe postare? ma baiete tu esti ca scarlatina, ciuma sau alte molimi? du te draq pe hotnews si comenteaza acolo ca iti iei si plusuri. astept sa vad comenturi inleligente nu varsatura ta, idiot patentat si frustrat care faci pe viteazul in spatele unor nick uri de toata scarba…  

 58. ...escu
  # iunie 8, 2016 at 5:54 pm

  Si-mi ajunge pe ziua de azi damful de propaganda imputita.Ma duc sa respir un aer curat in tara mea eliberata pe vecie de rusi! Te las pe tine cu limba in curul nespalat al rusilor!

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 7:01 pm

   O mica inadvertentza !! Nu e vorba de „medic” cu toate ca in traducere se poate numi si asa !! E vorba de un vraci ,dintr-un catun de la polul nord !! Daca si romanashii ar avea pol nord sigurat am avea si noi catune cu vraci in ele !! Asa ,de cand se depopuleaza catunele noastre neelectrificate, au ramas pustii, bantuite numai de ursi si sconcsi din astia ambuscati ca birlicul asta coprofil !! Deci nu e nevoie de ……vraci sau shamani !!Minciuni si scorneli de caca ca de obicei !!

   • Rădulescu
    # iunie 8, 2016 at 7:21 pm

    Băi oxiur, Romania este clasată pe ultimul loc din UE, cu săracie relativă. În UE jegurile rusești, nici în veci vecilor nu se pot integra. Produsele rusești nici nu pot pătrunde in UE de proaste ce sunt, rușii numai materii prime vând. Rusnacii să nominalizeze produse rusești mai de doamne ajută, în afară de căcatul măncat de unii rusofili.

 59. @...escu
  # iunie 8, 2016 at 7:00 pm

  du te escu le… du te. speram sa respiri pe veci aerul ala pe care ti l doresti. speram sa nu mai auzim de tine aici ca iti pute gura a hoit… cum o deschizi se usuca totul in jurul tau. 

  • Rădulescu
   # iunie 8, 2016 at 7:23 pm

   Rusofililor le pute gura a căcat, galben ca lămâia și ei spun ca le miroase a citrice. 

  • SaakasBilly
   # iunie 8, 2016 at 7:25 pm

   Pacat de aerul care-l strica…putoarea : ) Daca se hotareste sa se sinucida bolnavioru’  coprofil ,ca sa-shi faca un bine si sa-shi curme suferintza  ,neaparat sa i se puna o lamaie langa hoit in groapa ,ca sa nu se scarbeasca pamantul de el !!

 60. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 7:26 pm

  Pishatu’iar a uitat bancul !! Ha !! Ha !! Ha !!

 61. # iunie 8, 2016 at 7:27 pm

                 Înainte de 1989 propagandacomunistă i-a reeducat pe români în falsa paradigmă a opoziției dintre comunismși capitalism. Începând cu Lenin, propaganda afirmă că societățile capitalistesunt îndreptate împotriva societăților comuniste; că liberalismul este opussocialismului sau că America, simbol al capitalismului, se opune Uniunii Sovietice,având o economie construită pe „libertatea” și pe „spiritul întreprinzător” alindividului. Trecând peste faptul că Lenin și Troţky erau agenţi aiserviciilor secrete germane, Germaniacreând, cum bine a scris marele istoric al religiilor Ioan Petru Culianu pe14 iulie 1990 în articolul „Ein Echter Deutscher…”, „toate nenorocirile acestui secol, începând cu instalarea puteriisovietelor și până la nefasta ocupație sovietică a țărilor aflate până mai decurând în lagărul comunist”, însuși Karl Marx nu era un anti-capitalistfanatic; pentru Marx, capitalismul era condiția necesară pentru implementareacomunismului; marxismul este proletariatul în acțiune (salariații patronului /corporatiștii de azi), iar proletariatul este creația capitalismului, fărăproletariat neputând exista revoluție comunistă. Sărăciți și scârbiți pe bunădreptate de mizeria comunismului, românii s-au repezit după decembrie 1989 săvoteze și să copieze ad literam, fără să cunoască desigur viața reală dinAmerica, modelul capitalist de„dezvoltare”, ghidându-se după miturile, prejudecățile și închipuirile dinpropria lor imaginație formatată de Lenin în decurs de aproape 50 de ani                      Românii sunt cea mai americanofilă populație a planetei. Desigur,dacă îi întrebi de ce, nici ei nu știu să spună de ce. Iar acest lucru se vedeclar în faptul că România este azi, după un sfert de secol de capitalismsălbatic, un dezastru economic și social așa cum e America. Dar ce este Americaazi? Are poporul american azi un nivel de trai ridicat și decent? Este capitalismul sursa distrugeriiproprietății personale și, deci, inspirația comunismului, așa cum gândeaKarl Marx? Să aruncăm o privire.                            Până în anii 70 – 80 aisecolului trecut, capitalismul american era reglementat și ținut în frâu.Dacă ar fi să spunem exactcâti ani capitalismul american a produs o clasă de mijloc puternică șimajoritară, atunci ar trebui să ne limităm la numai vreo 25 – 30 de ani,imediat după al doilea război mondial și până prin anii 70 – 80, atuncicând în mediul anglo-american capitalismul reglementat se transformă înneoliberalism sau globalizare. La începutul anilor 80 are loc dereglementareacaselor de economii, un jaf care i-a costat pe contribuabilii americani peste125 de miliarde de dolari. În 1999 areloc abolirea Glass – Steagal Act, document care impusese în 1933compartimentarea sistemului financiar în bănci comerciale, bănci de investiții,societăți de asigurări, curtieri de valori mobiliare și care protejase sistemul financiar americanîmpotriva crizelor o perioadă de 50 de ani.  S-a creat un sistem favorabil achizițiilor șifuziunilor între sectoare financiare care până atunci fuseseră separate șilimitate ca dimensiune. „Too big to fail” a devenit noua modă și metodă defalimentare a micilor companii, totul pe banii statului, deși se zice că statule rău și capitalul e bun. La începutul anilor 2000 intră în faliment Enron,Worldcom, Global Crossing etc. Pe 15 decembrie 2000 senatorul Phil Grammintroduce în legislația bugetului american un proiect de lege care garanta căprodusele derivate nu vor fi reglementate de stat; în 2008 derivatele decredit, o piață care nu e supravegheată de nicio agenție, dar e condusă despeculatori (adica de miliardari care fac imperii financiare din ne-muncă saudin lene, stând degeaba!), ating o valoare de 57 de trilioane de dolari, detrei ori PIB-ul Statelor Unite.                              Un raport recent al Pew Research Center indică faptul îngrijorător că 62%din americani cred că sistemul economic dominant (capitalismul neoliberal) îifavorizează pe cei foarte puternici, iar 78% cred că prea multă putere econcentrată în mâna câtorva corporații. Să fie acest sondaj conformcu realitatea? Să fie oare poporul american atât de sărăcit șiumilit de către elita financiară care îl conduce încât o revoluție stă săexplodeze în America? Este America o democrație sau este o oligarhie careexportă în lume corupție? Să analizăm datele economiei reale.                            Deși profiturile corporațiilor sunt la cel mai înalt nivel din ultimii85 de ani, banii nu se duc în economie, ci în buzunarele managerilor șiacționarilor (oligarhilor),arată un studiu al Universității DePaul. Dacă înanii 70 un președinte director-general de companie câștiga pe an circa 25 desalarii medii ale unui angajat, în prezent remunerația lui echivalează cu 400de salarii medii ale unui angajat. În 2014 salariile au crescut cu doar 1,7 %față de anul 2013, aceasta fiind cea mai joasă rată de creștere din 1960 pânăîn prezent, deși producția este cu 25% mai mare decât în 1960. Venitul mediu a90% din populație – care în primii 30 de ani de dupăal doilea război mondial a crescut în tandem cu productivitatea – stagnează de30 de ani încoace, deși productivitatea a crescut mereu. Aproximativ 70% din corporații nu plătesc taxe statului american, înschimb, exact ca în România, companiile fac afaceri cu statul. După cum scrie Wall StreetJournal, în 1986 doar 24% din corporații erau netaxabile de stat; în 2008procentul lor crescuse la 69%. Între 1979 și 2007, veniturilepentru cei 1% din populația americană au crescut cu 241%; în aceeași perioadăveniturile clasei de mijloc au crescut cu doar 19%. Ce înseamnăasta? Că 10% din populația americană câștigă în jur de 161 000de dolari pe an, iar restul de 90% câștigă doar 30 000 de dolari pe an. Precisspus: 400 de cetățeni americani au mai multă bogăție decât 50% din populațiațării.                         Din anul 2000 salariulmediu al unui tânăr absolvent de facultate s-a micșorat cu mai mult de 8procente, iar în cazul unei absolvente cu 6, 5 procente. Chiar înainte de2008, Panel Study of Income Dynamics de la Universitatea Michigan a semnalat că jumătate dinfamilii sufereau din cauza declinului accentuat al veniturilor.  Salariațiicare își permit să își pună bani deoparte pentru pensii a scăzut de la 50% în1979 la 35% în prezent. În urmă cu 50 de ani, General Motors era cel mai mareangajator din 

 62. # iunie 8, 2016 at 7:28 pm

  Ceeace însă pare șocant în America, țara capitalismului, e că 50% din americani nuîși permit să cumpere o casă în decursul vieții, mai ales că prețul lor s-atriplat din 1978 până azi, în condițiile în care între 2007și 2013 clasa de mijloc a pierdut 40% din venituri și 1 din 5americani lucrează part-time. Spun că „pare șocant” pentru că de fapt nu „pare”, ci asta e logica liberalismului:să distrugă proprietatea personală asupra locuințelor, asupra muncii și asupracapitalului la fel precum comunismul; în fond, Karl Marx dinacest motiv accepta dezvoltarea capitalismului ca pe un dat pentru instaurareacomunismului. America este azi țara în care 60% din proprietariide case dețin o avere egală cu a celor mai bogați  94 de  oligarhi. Ați cititbine!                             Legile anti-trustau fost relaxate pentru corporații. Acest lucru a adus, printre altele, șiprofituri uriașe pentru Monsanto, gigantul care dictează prețul semințelor deporumb pe piața americană, o piață distrusă care bagă în cancer milioane deamericani anual: 90% din porumbul american e modificat genetic, deși costul mâncării s-a dublat din 1978 până în prezent.                           Dacă românii cred că acestedate arată că America este o democrație cu un nivel de trai decent, e problemalor. Profesorii Martin Gilens de la Universitatea Princeton și Benjamin I. Pagede la Universitatea Northwestern au studiat mai bine de 20 de ani dacă guvernulfederal al Statelor Unite reprezintă poporul american. Ei au comparat, cuajutorul a aproape 2000 de sondaje de opinie, ce vrea poporul cu ceea ce înrealitate face guvernul. Rezultatul a fost că 90% dinsalariații americani nu au absolut niciun impact asupra politicii; în schimbelitele economice și interesele marii finanțe conduc America. Același studiu releva că  America nu mai este o democrație, ci ooligarhie. În ultimele 3 alegeri prezidențiale sectorulfinanciar a donat Republicanilor 256 milioane de dolari și Democraților 153milioane de dolari. Wall Street cheltuie 1, 5 milioane de dolari pe zi pentru ainfluența Congresul. America ocupă locul 2 în lume în privința discrepanțeisociale dintre super-bogați și săraci, după Chile                                În America jaful și corupția suntlegale. Sunlight Foundation a descoperit că cele mai bine plasate 200 decorporații au mituit cu 5, 8 miliarde de dolari campaniile electorale între2007 și 2012 (deci numai în 5 ani!), în schimb au primit de laguvernul federal contracte, granturi, scutiri de taxe, împrumuturi șibailout-uri în valoare de 4, 4 trilioane de dolari. Pe baza acestor date, ce om rațional mai poate afirma că statulsocialist-marxist e diferit de capitalism, când corporațiile nu sunt capabilesă funcționeze fără banii publici furați prin taxarea săracilor și a clasei demijloc? Despre ce „piață liberă” și despre ce „neintervenție” a statului îneconomie vorbim când capitalismul nu ar fi existat fără banii statului furațide la 90% din populație?                            Nici în educațieAmerica nu stă deloc bine. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltaredin Paris a întocmit un clasament al celor mai bune și performante sisteme deînvățământ din lume. În acest clasament America ocupă locul 25 la matematică șiștiințe. În America de azi educația universitară este de 11 ori mai scumpădecât în 1978, iar costulde a crește un copil a crescut cu 40% între 2000 și 2010. ConformLegatum, America este pe locul 14 în lume la citit, locul 21 în ceea ceprivește libertatea și locul 31 în siguranță și securitate. OrganizațiaReporteri fără frontiere a clasat America pe locul 49 în ceea ce înseamnălibertatea presei; probabil datorită faptului că armata americană are dreptulsă interogheze și să închidă cetățeni fără să țină cont de drepturile lorconstituționale.                            În ultimii 6 aniprocentul copiilor care cerșesc a explodat cu 60%. În America 1 din 5 copiicerșește. UNICEF a clasat America în rândul țărilor cu cea mai ridicată rată acopiilor cerșetori din lume alături de Letonia, Lituania și România, prieteniipe viață și pe moarte ai Americii. La polul opus se află Olanda și cele 4 țărinordice. Peste 50% din școlile publice din America au copii atât de săraciîncât e nevoie de subvenții de la stat pentru prânzul elevilor. Cu siguranțădin modelul american s-a inspirat guvernul Adrian Năstase când a aprobatprogramul „Cornul și laptele”.                            Aproximativ 50%dintre copiii de culoare sub 6 ani trăiesc în sărăcie cruntă. În ianuarie 2015nu mai puțin de 138 000 de copii nu aveau un loc căruia să îi spună „casă”.Exact același număr de oligarhi americani, 138 000, și-au mărit averea cu 10milioane de dolari anual din 2008 încoace. Cu toate acestea, guvernul federal aalocat 18% din PIB Armatei în 2011 și numai 6% Educației; exact ca în România,numai că la noi în loc de Armată sunt serviciile cu personal de 5 ori mainumeros decât FBI-ul, cu binecuvântarea CIA-ului. Bani pentru educație șiridicarea nivelului de trai în rândul copiilor nu sunt, în schimb pentrurăzboaie și crime împotriva umanității sunt: 2 trilioane de dolari a cheltuitPentagonul cu războaiele din Irak și Afganistan. Din 2001 plătitorii de taxe,adică săracii și clasa de mijloc aproape distrusă, plătesc 10, 54 milioane dedolari pe oră pentru războaiele de „democratizare” a plane                       Așa arată modelulneoliberal de economie exportat și promovat de America lumii întregi. Acestmodel funcționează la fel peste tot, are peste tot aceleași legi și producepeste tot în lume același genocid și aceeași sărăcie masificată.Așa arată România azi: după chipul și asemănareaAmericii. De pildă, șeful Barclays și-a luat un bonus de 5, 5milioane de lire în timp ce 19 000 de angajați au fost concediați; șeful BPși-a mărit salariul cu 25% în timp ce salariile angajaților au fost înghețate.                            Desigur că existăși o Americă profundă și prosperă, însă ea nu se găsește în interiorulcapitalismului american și nu e produsul capitalismului sau al socialismului. În Bronx (New York) 2 300 deangajați-proprietari ai Asociației Cooperativelor din 

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 7:20 am

   „”””””alături de Letonia, Lituania și România, prieteniipe viață și pe moarte ai Americii.”””””      Vezi ca vorbesti prostii ! In aceste tari SUA a instalat guverne marioneta, sub privirea blanda si dezinteresata a KGB-ului tradator. Populatia nu este asa de pro-americana, cum se incearca sa se acrediteze ideea. Este adevarat ca America si-a creat o imagine de vis in tarile din Est (prin filmele de la Hollywood – un puternic instrument de propaganda) , locul unde curg laptele si mierea, unde umbla cainii cu covrigii in coada. Iar in cazul romanilor, fiind milogi si pomanagii (altfel n-ar fi supravietuit sub ocupatia otomana, daca nu se puneau in patru labe), America este stapanul bogat (Unchiul Sam) de la care cad resturi de mancare. Dar daca li se explica cum e treaba cu pericolul termonuclear creat de SUA la adresa romanilor, lumea isi va reveni din visare. 

 63. # iunie 8, 2016 at 7:29 pm

  Sănătate sunt mult mai bine plătițidecât doctorii din spitalele capitaliste. Peste tot în lume prosperitatea eprezentă în ţările cu stat puternic și cu o economie cooperatistă dezvoltată. Nu se înțelege în țara noastră că un statputernic nu înseamnă socialism, ci suveranitate economică; nu se înțelege cădictatura globală înseamnă corporatism.                                America este deja în colaps și se îndreaptăspre dezastrul final. Odată cu America întregulcapitalism global va face implozie; și odată cu capitalismul, și socialismul. Statulnu va fi socialist pentru că este deja lipsit de bani, sub greutateadatoriilor, iar finanța nu va fi capitalistă deoarece consumul nu mai crește,pe de o parte, iar pe de altă parte nu mai sunt resurse materiale pe planetăpentru producția industrială a capitalismului.Luaţi-văbanii din bănci cât mai repede! Este deja prea târziu.ARTICOL DE PE ESTICS.RO

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 7:29 am

   Astea sunt modele economice „fumate”, care nu pot sa asigure stabilitate pe termen lung, pentru ca se bazeaza pe ideile neoliberale (crestere exponentiala), dar cu moderator (cum este cadmiul la reactoarele cu uraniu). Solutia este oprirea cresterii populatiei (controlul nasterilor) si a consumului pe cap de locuitor. Trebuie sa se aloce „cote de consum”, cum s-a procedat cu cotele de poluare cu gaze cu efect de sera (Protocolul de la Kyoto).

 64. SaakasBilly
  # iunie 8, 2016 at 7:33 pm

  Mai …escule,radul..escule,anton…escule,caric….escule,bes…escule ,voi in moldova sovietica aveti o alta cultura diferita de asta romaneasca,chiar daca o traduci suna a clasici rusi !!Noi romanii ii iubim pe toti care ne dau bani sau pumni in gura !! Asa ca rusii ce ne dau ?? Gaz la moldovenii di pisti prut ?? Dincolo de podu’de flori ca sa ne strice afacerea cu conducta noastra ??

 65. @...escu
  # iunie 8, 2016 at 8:47 pm

  ai revenit kktule? parca plecai… aici e locul in care iti defulezi frustrarile… tu puti tot a kkt, e mediul si hrana ta… du te escule, du te.. in mortii ma ti! 

 66. Antonescu
  # iunie 8, 2016 at 10:59 pm

  Larve rusești in frunte cu liviusor … Daca SUA se îndreaptă spre haos cum rămâne cu Venezuela, Cuba, Correa de nord state socialisto-comuniste???ba limbricilor Terminați cu mâncatul de kkt rusesc … Dăunează grav sănătății. Sa nu mai spun cam cum o duc rușii :) ba limbricilor toata lumea stie ca asta este meseria voastră … Sa sugeti pula rușilor pentru vb lui liviusor putini bani asa ca nu va mai kkti pe voi. Nu sunteți decât niște centuriste niște zdrențe ordinare care o faceti pe bani. Abia astept momentul cand veți da socoteala. Cu spitzul o sa va împing scaunul. Ma labarilor orice mizerie se pedepsește.

 67. # iunie 9, 2016 at 7:04 am

                       Şi aşa cum cea mai gravă, mai pestilenţialăşi mai periculoasă  boală a gândiriicomune în lumea de azi este liberalismul, voi încerca să prezintatenţiei cititorului câteva cărţi vizând acest subiect, ele făcând parte  din multitudinea devolume care apar îndiverse ţări. Menţionez din capul locului că cititorii care se vor arătadornici să primească aceste cărţi în format PDF, o pot face scriindu-mi pefacebook sau pe adresa mea electronică roscaiurieppcd@gmail.com. Unele suntdoar în engleză sau franceză, altele – şi în română sau rusă. Astfel, cei carese vor arăta deschişi spre depăşirea propriilor clişee de gândire, astereotipurilor, a locurilor comune, ziceţi-le cum doriţi, o pot face şi prinintermediul însuşirii temeinice a unor astfel de cărţi. Asta şi pentru că nuexistă o altă cale de a ieşi din cercul vicios al manipulării şi dezinformării,de a recăpăta independenţa intelectuală şi capacitatea de a raţiona profunddecât concentrându-ne asupra unui efort de durată, care să ne împrăştieceaţa  din  faţa ochilor.                    În Republica Moldova, ca, de altfel, în întregspaţiul ex-comunist şi chiar la scară globală, societatea este înlănţuită închingile „paradigmei liberale”. Realităţile politice, economice, sociale,raporturile interumane, însăşi ideea de normalitate,  de adevăr axiomatic, evident şi indiscutabil,se pliază pe această optică, inoculată în mentalul colectiv prin inginerii sociale complexe.Eu însumi am fost, preţ de vreo două decenii, purtătorul activ şi destul devocal al acestei maladii de gândire. Recunosc, a fost nevoie de timp, eforturisusţinute, lecturi asidui şi experienţă personală, inclusiv internaţională,pentru a realiza iniţial că ceva nu se leagă în felul meu de a vedea lucrurile,după care să urmeze un lung şi metodic exerciţiu intelectual de abandonare apropriilor prejudecăţi.                          Aşadar, prima lucrarepe care v-o prezint aparţine lui Samir Amin şi poartă titlul „Virusulliberalismului. Războiul permanent şi americanizarea lumii”. Autorul este un reputatpolitolog şi economist franco-egiptean, cercetător al procesului globalizării,unul dintre teoreticienii neomarxismului şi fondatorii abordării lumii casistem.  Este născut în 1931 şi reprezintăuna dintre cele mai sonore voci ai acestui concept. Aşadar, consumatoriidiscursului politic de stânga se pot regăsi cu uşurinţă în lumea ideilor luiSamir Amin. Dar şi cititorii care se revendică a fi mai aproape de dreaptapolitică, cei care împărtăşesc un puternic sentiment al patriotismului, suntataşaţi ideii naţionale, tradiţiilor şi valorilor culturale autohtone au un bunprilej de a se convinge de justeţea tezei expuse pe larg în literaturaacademică mondială, care subliniază pe bună dreptate complementaritateagânditorilor de stânga şi a celor conservatori în critica aspra a liberalismului şi globalismului ca faţete ale unui nou tip detotalitarism, ca expresie a aşa-numitei „gândiri corecte”, răspândite la scaraplanetară după cel de-al Doilea Război Mondial şi în special după prăbuşireasistemului comunist. Vor urma prezentări ale unor lucrări semnate denotorietăţi de prim rang ale gândirii conservatoare, ca, de exemplu, carteaamericanului Paul Edward Gottfrired „After Liberalism. Mass Democracy in theManagerial State”, culegerea de articole aparţinând celebrului filozof francezAlain de Benoist «Против либерализма» („Împotriva liberalismului”), dar şivolumul semnat de Immanuel Wallerstein „After Liberalism”, alături de ultimaediţie a cărţii semnate de Alecsandr Dughin ”Четвертый Путь» (o versiune actualizată, completată cu noi capitole, alucrării „A patra teorie politică” pe care am avut onoarea să o traduc).                     Samir Amin îşi începeintroducerea astfel: „Către sfârşitul secolului douăzeci o boală a lovit lumea.Nu toată lumea a murit, dar fiecare suferă din cauza ei. Virusul ce a cauzat oadevărată epidemie a fost numit „virusul liberal.”  Acest virus şi-a făcut apariţia cândva însecolul al şaisprezecelea în interiorul triunghiului Paris-Londra-Amsterdam.Simptomele pe care le manifesta atunci păreau inofensive. Omul… nu doar s-aobişnuit cu el şi şi-a dezvoltat anticorpii necesari, ci şi a fost în stare săbeneficieze de energia crescândă pe care o provoca. Însă virusul a trecut pesteAtlantic şi şi-a găsit un loc favorabil printre cei care, fiind lipsiţi deanticorpi,  l-au răspândit. Ca rezultat,maladia a căpătat forme extreme. Virusul a reapărut în Europa către sfârşitulsecolului douăzeci, revenind din America unde suferise o mutaţie. Acum, fiindconsolidat, el vine să distrugă un număr enorm de anticorpi, pe care şi-idezvoltase europenii pe parcursul  (articol copiat de pe estica.eu )

 68. # iunie 9, 2016 at 7:06 am

  celor trei secole precedente. El a provocato epidemie care ar putea deveni fatală pentru rasa umană, dacă nu va fi şipentru cei mai robuşti locuitori ai ţărilor vechi care au supravieţuitepidemiei şi care finalmente ar fi capabili să eradicheze boala”.                   Vorbind despre schizofrenia pe care a dezvoltat-o maladia respectivă,autorul aminteşte ce a însemnat supremaţia economismului în versiunea liberală.Oamenii „au trăit uneori ca HOMO OECONOMICUS, abandonând pe seama „pieţei”responsabilitatea de a le reglementa „viaţa lor economică” în mod automat,  iar uneori, în calitate de „cetăţeni”, depunîn urnele de vot alegerile lor pentru cei care ar trebui să aibăresponsabilitatea de a stabili regulile de joc pentru „viaţa lor politică”.                   Vorbind despre viziunea„liberală”asupra societăţii, Samir Amin o defineşte astfel: „Eficacitatea socială este echivalată decătre liberali cu eficienţa economică, ultima fiind confundată în schimb cuprofitabilitatea financiară a capitalului. Acest tip de reducţionism exprimă dominaţia economicului…Gândirea socială atrofiată derivă din dominaţia „economismului” împins până laextremă… Dezvoltarea unei pieţe generalizate  (reglementată cât mai puţin posibil), şidemocraţia sunt decretate a fi complementare una alteia. Chestiuneaconflictului dintre interesele sociale exprimate prin intervenţia lor în piaţăşi interesele sociale ce dau sens şi le importă în democraţia politică nici nusunt ridicate. Economia şi politica nu constituie două dimensiuni alerealităţii sociale, fiecare avându-şi propria autonomie, operând în cadrul uneirelaţii dialectice; economia capitalistă guvernează defapt politicul,  al cărui potenţialcreator este eliminat. (sublinierea noastră – Iu R. ) ”.                   Atenţie la ultimul citat. El de fapt spulberăorice iluzie, atât de în vogă pe la noi, precum că Moldova a ar fi un cazatipic, unde oligarhii, plutocraţii, cei cu bani grei, în sfârşit, controleazăjocul politic. Nimic mai fals. Societatea noastră reprezintă o versiune niţelmai caricaturizată şi colorată cu specific local a unei realităţicaracteristice tuturor „societăţile de piaţă”. Accentuez aceste aspecte din nevoia acută de a combate iluziacvasigeneralizată, potrivit căreia debarcarea unor oligarhi şi înlocuirea lorcu alţii sau cu exponenţii acestora finanţati din umbră ar putea conduce spreedificarea unui regim mai just, mai echitabil şi mai prosper. Soluţia este una:separarea netă a politicului de economic, a businessului – de partidelepolitice şi procesul electoral. Ia o astfel de măsură poate fi impusă doar de oguvernare puternică, de oameni de stat cu vocaţie istorică, cu viziune largă, cu demnitate şi curaj. Adică,altfel zis, lucrurile pot fi schimbate din temelii doar în condiţiiexcepţionale, când o excepţie superbă ar putea confirma, – dar şi răsturna! –regula generală. A schimba nişte „piloţi orbi” cu alţii de aceeaşi factură arînsemna să se producă doar o schimbare de decor, de personaje, eventual, nu deesenţă. În continuare autorul scrie: „Înaparenţă, cele mai „dezvoltate” ţări, cele în care politicul de fapt esteconceput şi practicat în întregime în serviciul exclusiv al economiei (alcapitalului, de fapt) – în mod evident, Statele Unite – sunt prezentate cafiind „cel mai bun model” pentru toată lumea. Instituţiile şi practicilelor ar urma să fie imitate de către toţi cei care vor să fie contemporani cuscena mondială. Nu există alternativă modelului propus, care estebazat pe postulate economistice, pe identitatea între piaţă şi democraţie şisubordonarea politicului economicului”.                   Citatul are atribuţie directă larealităţile noastre. Ce altceva face clasa guvernantă de la Chişinău decât săimite cu slugărnicie şi ignoranţă modele „de import”, injectate în minţile lordebile de către centrele de influenţă occidentale? „American dream” în versiunea lui hollywoodiană şi „parcursul european”ţin loc de gândire statală în creierii seci ai maimuţelor şi papagalilor local.Întreaga vânzoleală legată de edificarea unei societăţi imaginare a provocatdoar dezastru. Altfel nici nu putea fi, atâta vreme cât suntem guvernaţide o cohortă de imitatori, lipsiţi până şi de un minim spirit critic, de oriceurmă de pregătire intelectuală şi goliţi de cele mai elementare sentimente desolidaritate socială şi demnitate naţională. Samir Amin maiprecizează în legătură cu cele spuse mai sus: „Altfel  zis, afirmaţiilede mai sus au virtutea d a fi „adevăruri eterne” (adevăruri ale „Raţiunii”)revelate de către însăşi desfăşurarea istoriei contemporane. Triumful lor este asigurat, în special după dispariţia experimentuluide alternativă „socialist”. Vom ajunge într-adevăr cu toţii, aşa cums-a spus, la sfârşitul istoriei. Raţiunea istorică a triumfat. Acest triumfînseamnă aşadar că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, cel puţin lamodul potenţial, în sensul în care va fi anume aşa atunci când ideile eifondatoare vor fi acceptate de către fiecare şi puse în practică pretutindeni”.

 69. # iunie 9, 2016 at 7:07 am

                    Altfel zis, autorulne sugerează că de fapt suntem cu toţii victimele unei imense iluzii, extinsela scară globală, suntem captivii unei noi religii politice totalitare, sorăgeamănă cu „religia” care ne-a orbit minţile prin experimentul comunist. Print roironie a soartei, seducţia unui  „Paradisterestru”  a migrat cu perfidie dinparadigma comunistă în cea liberală, ultima versiune a acestui duplex deescatologii politice deosebindu-se doar printr o eficienţă mai mare, datoratăinclusiv predilecţiei spre hedonism a omului „căzut în istorie” din universultradiţional. Fiind fascinaţi de acestmiraj social, care se îndepărtează mereu ca linia orizontului după orice cilulelectoral, nu avem nici o şansă să realizăm că de fapt ne aflăm într o continuăşi din ce în ce mai vertiginoasă cădere într un hău, căruia nu i se vedefundul, oricât de mult ne-am continua prăbuşirea. Tocmai de aceea cărţile cumeste cea pe care o prezint aici pot avea darul dezvrăjirii, a trezirii dinstarea de paralizie mentală şi psiho-emoţională,  a revenirii la interpretarea coerentă,sistemică, organică a realităţii.                   Dumnezeu ne-a creat după chipulşi asemănarea Lui, şi ar fi un mare păcat să nu valorificăm darul suprem decare dispunem.  Am orbecăit destul prinhăţişurile liberalismului, prin coclaurile unui capitalism imaginar şi al uneidemocraţii iluzorii. Iar ieşirea din acest labirint se deschide doar celor  care devin conştienţi de virusul pe care îlpoartă de multă vreme şi fac eforturi sincere, puternice şi susţinute de a-şidepăşi maladia. Şi, poate, de a-i ajuta şi pe alţii să scape de această hibă deo gravitate mortală.(articol coiat de pe estica.eu )

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 8:34 am

   Toata stima si tot respectul pentru stradania dumneavoastra!! Asa e cum spuneti !! Face foarte mult sa identifici o mare problema la nivel mondial ,chiar sa-i localizezi punctele nevralgice ,dar eu de exemplu, de foarte mult timp cunosc aceasta realitate in amanunt !! Ce nu numai eu nu stiu ci cu groaza observ ca nimeni nu e in masura sa stie e ….antidotul !! E o otrava ,ziceti „eficienta”,insa inainte de toate important e sa se gaseasca un antidot !! Nu stiu daca cineva sa gandit la un antidot sau daca vrea sa gaseasca un antidot ,dar deocamdata in termeni arhaici binenteles ,tot ce se intampla se potriveste cu previziunile din biblie !! Lumea e supusa unui atac masiv cu arma diavolului ….minciuna,si arma aceasta se dovedeste mult mai eficienta si mortala decat orice alta arma clasica !! Sunt pe aproape ?? Acesta e neoliberalismul ?? Minciuna si incalcarea oricaror legi sau tratate ??

 70. Rădulescu
  # iunie 9, 2016 at 7:16 am

  https://www.youtube.com/watch?v=ODcIEaY_rMU

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 7:43 am

   @Rădulescu   Matale esti pervers. Te folosesti de ce a spus Tutea ca sa-i sustii pe neoconi. Liberalismul nu mai corespunde la ce este acum in lume. Ma refer la criza generata de incalzirea globala si la un posibil razboi termonuclear, pentru resurse si noi piete de desfacere. Lacomia oamenilor este nemarginita. Iar a celor mai apucatori dintre ei, asta privatizati, este de N ori mai mare.

 71. @...escu
  # iunie 9, 2016 at 7:31 am

  escule… esti un dobitoc cu putin creier… de asta dai dovada tot timpul. deci, lasaa ne… du te si ia aer, ca pute orice forum cand deschizi calculatorul. esti o infectie…

 72. SaakasBilly
  # iunie 9, 2016 at 7:58 am

  Petre Tzutzea ?? Pai asta nu era de orientare fascista -legionara ?? Nu era „filozoful” lor ?? Si Marian Munteanu discipolul lui care l-a renegat de trei ori si dupa aia a cantat cocoshul ?? !! Tu …escu,radul…escu,anton…escu, pisic…escu,karic…escu ,nici nu trebuia sa precizezi ca esti de orientare nazista,legionara,ca mi-am dat seama din amenintzarile cu moartea,pe care le faci la adresa tuturor !! Nu stiu cat de viabila e in prezent dogma legionara sau cea nazista ,insa sa-i admire pe liberali el care simpatiza si chiar empatiza cu legionarii pare ceva impotriva naturii !! Pai nu legionarii erau cei care-i cam …asasinau ?? E demna de retzinut reactia asa zisilor liberali condushi de militzianul bolshevic bleaga si fufa de decor de langa el, cand l-au scos din joben pe marian munteanu, candidat la functia de primar al capitalei !! Un telefon doar de la ambasada ricana si repede l-au ascuns !! Mai repede decat l-au scos din joben !! Cred ca nu exista dushman mai natural si eficient pentru neoliberalismul malefic de azi decat curentele astea fasciste,naziste si legionare pe care chiar ei le promoveaza in ukrania impotriva rushilor !!

 73. # iunie 9, 2016 at 8:28 am

  https://www.youtube.com/watch?v=ODcIEaY_rMU  Memorabila ultima fraza ” LIBERALISMUL  nu deranjeaza mecanismul  universal al gandirii  dogmatice crestine ” . REALY ?( poate ca intre anii 1900-1950 a fost asa apoi a schimbat macazu’ ). Dumnezeu sa l odihneasca in pace pe P. TZUTEA . Daca ar sti cum liberalismul & NEO liberalismul „nu deranjeaza mecanismul  universal al gandirii  dogmatice crestine ”  s ar rasuci in mormant de 3 x si ‘ar blestema pe liberali . Cum NU DERANJEAZA GANDIREA DOGMATICA CRESTINA  , cand ei ( liberali & neo liberali ) sunt promotori „privilegiilor ”  LGBT  , cand promoveaza politica de atomizare a societati pina la individ , dizolvarea/negarea familie traditionale ,  cand ignora si distrug drepturile comunitatilor , cand ignora si distrug traditii religioase de mii de ani , cand populatia musulmana a EU este de 70 mil , cand nu promoveaza educatia religioasa , ci educatia sexuala de la varste mici,cand  au proiecte de legi PRO- pedofilie/necrofilie/zoofilie  si toate astea numai pt a si creste PROFITURILE !!!… Penibil …   Argument anacronic , neadecvat , neadaptat realitatilor sec 21 P TZUZEA vorbeste despre prestatia liberalilor in perioada 1910-1945  … cam 100 de ani au trecut de atunci … multe s au schimbat … 

 74. # iunie 9, 2016 at 8:39 am

                  BancaMondială a publicat ediția din 2016 a broșurii sale de Statisticăinternațională a datoriei. Raportul cuprinde 120 de țări care sunt considerateca slabe sau cu venituri intermediare(țări IMT), după criteriile Băncii Mondiale. Sunt furnizate informațiidetaliate despre datoria externă a fiecăreia dintre aceste 120 de țări IMT.Între altele, aceste informații sunt adesea completate de date asuprainvestițiilor străine, ceea ce a permis evaluarea rolului jucat de intrările decapital, sub forma creditelor și împrumuturilor, în rețetele cumulate aleresurselor financiare ale acestor state. Toate statele post-sovietice suntincluse în anchetă.                      Creșterea datoriei externe la cele mai mari beneficiare aleîmprumuturilor și creditelor                  Untotal de 1.132 miliarde de dolari au fost investiți în țările IMT în 2014, dincare 667 miliarde dolari sub forma investițiilor directe și de portofoliu și464 miliarde dolari sub forma împrumuturilor și creditelor. Se pare că 41% dintoate intrările de capital în țările periferiei capitalismului mondial au fostsub formă de împrumuturi. Principalii beneficiri ai acestor fonduri au fostChina, Brazilia și India. În particular, 51% din întregul capital primit decele 120 de țări sub formă de investiții directe și de portofoliu a mers spre osingură țară – China. Aproape 52% dintre toate intrările de capitaluri subformă de împrumuturi au mers spre trei state – China, Brazilia și India. Pentruțările IMT care au primit capitaluri, noile împrumuturi și credite au fostexplicația creșterii continue a datoriei lor externe. În 15 ani, valoareaabsolută a datoriei externe a celor 120 de state IMT a sărit cu 210%.                                 Banca Mondialăcategorisește Ucraina ca pe un apendice colonial               Nivelulrelativ al datoriei țărilor IMT, așa cum se vede din împrumuturile lor externeși creditele care le vin din străinătate în 2014, este mult mai mare ca în 2000și ceva mai mare decât în 2005. De exemplu, indicele chinezesc al datorieiexterne raportat la exporturile anuale era de numai 34,8%, în timp ce indiceledatorie externă/venit național brut era de 9,3%. Indicele serviciului datorieiexterne/exporturi anuale era de 1,9%, în timp ce indicele rezervei în monedeinternaționale/datorie externă era de 402,2%. Însă numeroase țări au cifre multsub cele medii. Să luăm Ucraina. În această țară, indicele datorieexternă/exporturi anuale este de 184,5%; indicele datorie externă/venitnațional brut este de 100,3%; indicele serviciul datoriei externe/exporturianuale este de 25,2%, iar indicele rezervă în monede internaționale/datorieexternă este de numai 5,1%. Apăsarea datoriei ucrainene estesimilară celei a numeroase state sub-dezvoltate din Africa, Asia și AmericaLatină, care adesea sunt etichetate drept apendice coloniale ale Occidentului.                 Există motive să credem că cifrele datoriei țărilor IMT s-au deterioratdupă 2014. Cea mai mare parte a acestor țări se specializează în exporturi de resursenaturale, de materii prime agricole și hrană. Prețurile acestor produse de bazăau scăzut pe piața mondială în 2015. Fluxurile de capital s-au retras,deplasându-se din periferie către centrul sistemului capitalist mondial. Întrealtele, dobânzile sunt mult mai mari la credite și împrumuturi. Așa cum noteazăexperții, ”materiile prime sunt din ce în ce mai puțin scumpe, întimp ce banul devine din ce în ce mai scump”. În fine, scăderearatei deschimb a monedelor a numeroase state a antrenat o scădere a volumuluirezervelor lor internaționale (rezultând din precipitarea intervențiilormonetare masive destinate să susțină cursul legal al monedei lor). După datelece provin din alte surse, în 2015, valoarea rezervelor internaționale deținutede statele IMT a depășit datoria lor externă.                                                                       Structura datoriei externe                   Datoria externă poate fi clasată ca fiind pe termen lung sau pe termenscurt. În 2000, aproape 84% din datoria externă totală a statelor IMT era petermen lung. Procentul datoriei pe termen lung a scăzut de 15 ani, dar esteîncă dublul datoriei pe termen scurt. La rândul său, datoria externă pe termenlung poate fi împărțită în datorie publică și privată. Datoria externă asectorului public este constituită din obligațiile pe care Statul trebuie să leramburseze, ca și din garanțiile ce au fost emise. Datoria sectorului public înprocente din datoria externă totală a scăzut de o manieră constantă. Actualmente,nivelurile datoriei publice și private sunt comparabile ca mărime. Să privimmai de aproape structura datoriei sectorului public.                  Maiîntâi, în sânul structurii datoriei publice, proporția între creditori oficialiși creditori privați a evoluat considerabil. În 2000, 61,5% dintre creditorierau structuri oficiale și 38,5% structuri private. Însă în 2014, ca mai mareparte a greutății datoriei s-a datorat creditorilor privați (55%), creditoriioficiali rămânând în urmă (la 45%).                    În al doilea rând, din toate sumeleîmprumutate de la creditorii oficiali, FMI-ul nu este responsabil decât de oparte uimitor de mică (în medie, cam 10%). ( articol copiat de pe estica.eu )

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 8:37 am

   @Liviu     Prin anii ’90 am discutat cu un fizician din Ucraina, care bisnitarea componente optoelectronice prin targuri din Romania. Zicea ca Ucraina era mult mai industrializata decat Romania (fabricile erau cos langa cos), dar ca toata industria fusese oprita de Boris Eltsin. Toata lumea era in piete si bisnitarea ce furase de la vechiul loc de munca. Asa ca Ucraina este in CACAT de multa vreme, din cauza KGB-ului tradator si a khazarilor de la conducere. Nu ca as suferi din cauza crizei din Ucraina, fiindca pentru romani Ucraina este ceva potential periculos (are si specialisti in arme nucleare  –  toata tehnologia !).

 75. # iunie 9, 2016 at 8:40 am

   În al treilea rând, împrumuturile bancare tradiționale suntîncă principalul mecanism utilizat de către țările IMT pentru a-și procuracapitaluri.                                                                           O prosperitate bazată pe datorie                  Unde anume seamănă cifrele datoriei țărilor slab dezvoltate sau mediudezvoltate (IMT) cu cele ale țărilor dezvoltate?  În perioada 2010-2014, datoria externă brutăa țărilor dezvoltate economic a crescut cu 6 mii de miliarde de dolari, adicăcu 8,5%. Raportul ia în considerare cele 34 de membre actuale ale OCDE ca fiindțări dezvoltate economic. Cu toate acestea, cele șapte principale state (SUA,Canada, Japonia, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia) cumulează cam 63%din datoria externă brută a ansamblului statelor OCDE. Cea mai mare parte aacestei datorii externe brute este atribuibilă sectorului bancar – vin apoialte sectoare ale economiei, și apoi Statul. Raportul afirmă că la 31 decembrie2014 datoria externă publică total se cifra în jurul a 16 mii de miliarde dedolari.                   Astfel, creditul global este divizat între cei bogați, națiunile dinprima lume (34 de state) și țările de la periferia capitalismului mondial (120de țări), iar contrastul e violent. Primul grup datorează 70000 de miliarde dindatoria externă, în timp ce al doilea doar 5400 de mii de miliarde. Iată odisparitate de aproape 1200%. O comparație a nivelurilor relative ale datorieieste la fel de dramatică. După datele Băncii Mondiale, indicele datorieiexterne brute a țărilor dezvoltate economic, în raport cu produsul lor intern bruttotal (PIB), se situa la 140% în 2014. Este cu 530% mai ridicat decât în țărilecu venituri mici sau intermediare. 140% este nivelul mediu. În Canada, aceastăcifră este de 83%, în Germania de 145% și în Regatul Unit de 313%.                   Nu cu multă vreme în urmă,manualele afirmau că starea economiei unei țări depinde de mărimea datorieisale externe. Cu cât nivelul datoriei sale e mai înalt, cu atât mai rea estesituația sa economică. Folosind această formulă, Regatul Unit și multe altețări occidentale ar trebui să fie declarate falimentare: datoria lor este dezeci de ori mai mare decât rezervele lor în monede internaționale și alteactive lichide. Cu toate acestea, aceste state nu numai că continuă să existe,dar și prosperă. Este o nouă formă de parazitism financiar provocat de datorie,dar mascat de evaluările principalelor agenții de cotație occidentale. (articol copiat de pe estica.eu ) 

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 8:44 am

   Un evreu care a fost invitat la o emisiune la OTV, zicea ca numai prostii sunt prietenii bancilor. Pe de alta parte, am auzit de la un roman plecat in SUA, ca cei mai calculati (din orasul respectiv) erau chinezii. Astia strangeau bani ca sa inceapa o afacere si nu cheltuiau pe prostii (sa se dea mari) decat dupa ce faceau milionul de dolari si erau siguri ca nu au cum sa intre in vrie.

 76. SaakasBilly
  # iunie 9, 2016 at 8:48 am

  Liberalii de atunci nu erau cei de azi !! La noi PD-ul lui basau cu militzianul bleaga a vrut sa aibe liberalii lor ,asa ca i-au inghitit pe liberali cu tot cu partid si dupa aceia i-au scuipat in pushcarii pe liberalii neadaptabili si si-au pastrat partidul , apoi au vrut iohanisu’lor ,presedintele lor,prin niste manevre de culise si furtaciuni electronice a „castigat” Klaus !! Apoi au vrut guvernul lor dupa ce l-au ajutat vartos cu justichia  pe ponta sa plece ,si pen’ca nu a mers au scapat de el cu tinerii frumosi si satanici din colectiv !! Justitzia a redus foarte mult si majoritatea parlamentara a psd-ului si probabil in curand vor prelua si parlamentul !! Deci asta „liberala” cum se poate numii, cand un partid controleaza justitzia,nu-i lasa sa conduca pe cei care au castigat in alegeri guvernarea si se instaleaza la toate butoanele in stat scurcircuitand asa zisele „alegeri libere” luand in maini fraiele puterii cei care au pierdut alegerile democratice !! E cumva lovitura de stat ?? Cu acceptul si indemnul neoliberalilor ricani ??

 77. Rădulescu
  # iunie 9, 2016 at 9:12 am

  Jigodiile rusești staționate în stânga Nistrului nu mai suportă săracia, mizeria, neplata soldelor, într-un cuvânt FALIMENTUL politicii Putiniste http://www.timpul.md/articol/-bomba-soldaii-rui-vor-sa-plece-din-moldova-93846.html

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 10:16 am

   ……….martori la accident relateaza ca pilotul a facut tot posibilul ca avionul sa nu cada peste vreo casa…………..      Pilotul a fost om cu judecata, intreg la minte, nu ca tine.

 78. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 11:54 am

  Din categoria suntem tampiti si ne mandrim: Rusia il trimite ambasador in Romania pe Valeriu Kuzmin,care in perioada 2007-2012 a fost ambasador in R. Moldova si s-a remarcat prin declaratii romanofobe si prin sprijinirea regimului ilegal de la Tiraspol. Mai aveau putin si-l puneau ambasador pe SaacasBilly ca si asta are acelasi discurs romanofob.Sa vedeti imbunatatirea relatiilor ruso-romane!! 

 79. SaakasBilly
  # iunie 9, 2016 at 12:08 pm

  Noroc ca hardughiile ricanilor nu se …prabushesc :http://www.romaniatv.net/accident-aviatic-in-statele-unite-doi-morti-in-urma-ciocnirii-in-zbor-intre-un-f-16-si-un-avion-de-turism_231263.html–-alte hardughii de „calitate ricaneasca” :http://www.romaniatv.net/un-avion-de-vanatoare-s-a-prabusit-in-arizona-sua_86453.html –-sau shouri de „maiestrie ricaneasca” :http://www.romaniatv.net/martori-ingroziti-un-avion-s-a-transformat-intr-o-bila-de-foc-la-un-show-aviatic-video_45373.html––pot continua pana maine ,chiar acum recent s-au prabushit doua avioane militare care ofereau spectacole aeriene dar ziarele de propaganda din romanica le-au scos din baza de date !! Esti un om foarte prost caciularule bolovean …escu ,care mai esti si cretin si coprofag si babuin cu burta lipita de spate !!

 80. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 12:26 pm

  Saca muie,vezi ca ti-ai pierdut busola.Nu cumva ti-au micsorat solda si te razbuni? Ia zi cu cuvintele tale(daca adusesi vorba) ceva de crimele lui Putin: ANNA POLITKOVKAIA, BORIS NEMTOV, ALEXANDER LITVINENKO etc.

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 12:38 pm

   Daca era criminal cum zici tu era mierlit nu numai shahistul de caca care-si denigreaza propria tzara ,am auzit ca mama lui impreuna cu fata traiesc in rusia !! In definitiv e si el un curvar de nimic cum a fost si nemtzov ,care si cand l-au mierlit cecenii musulmani pen,ca vorbea tampenii si-i atzatza , era cu una pe care voia sa o impuleasca !! Deci daca putin era „criminal” nu i-tzi clantzanea acu’ muiu tau plin de caca ,de vierme nazist coprofag, ci era de mult astupat cu pamant !! Si nu-i lasa nici pe nazistii hitleristi ukropi sa omoare aproape zece mii de civili doar pen,ca sunt etnici rusi !! Era bine daca era „criminal” pen,ca eratzi cu cacatu’la cur acum !!

 81. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 1:01 pm

  Americanii au baze militare si in Germania.Germania e o colonie americana? Citeste documente germane:”Germania a eliminat Rusia din lista partenerilor.Rusia este o provocare ptr. securitatea continentului. Manifestari periculoase ale Rusiei:   –-Schimbarea unilaterala a frontierelor     ––promovarea intereselor prin metode violente      ––nerespectarea tratatelor internationale    ––creste activitatea militara la frontierele externe ale UE      ––Germania e preocupata de UTILIZAREA COMUNICATIILOR DIGITALE PTR. A INFLUENTA OPINIA PUBLICA,DE LA CONTROLUL NEOFICIAL  AL DISCUTIILOR IN RETELELE SOCIALE,PANA LA MANIPULAREA STIRILOR. Deci si in Germania mancati cacat ca si aici.Ultimul vostru prieten in Europa v-a trecut pe lista neagra.Daca s-ar cobori si Europa la mintea lui Putin si nu ar mai importa gaze si petrol din Rusia,ati manca radacini precum Coreea sau pisici precum Venezuela.

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:04 pm

   „Americanii au baze militare si in Germania.Germania e o colonie americana?”–-da !!

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:13 pm

   Sti !! Tu minti permanent ca un cur pe care curge mereu diaree !! Rusia poate trai fara germania lejer ,dar germania fara rusia nu !! Intereseaza-te de unde vrei tu sconcs imputzit ca „motorul german ” nu ar mai fi motor  fara rusi !! Si nu e vorba doar de gaze ci si de materii prime diverse !! Pana si ricanii au nevoie de combustibil rusesc pentru centralele lor atomice !! Rusii sunt poate singura tzara de pe glob care pot face un sistem inchis de economie avand absolut tot ce le este necesar pe teritoriul lor !! Toata magaria care o traim acum se datoreaza exclusiv foamei de resurse materiale pe care o resimte din plin imperiul rican !! Dupa toata stradania lor nemaipomenita s-au ales cu praful de pe toba !! Ei au nevoie de resursele nelimitate din siberia si mai ales alea din zona polului nord exact partea cea mai bogata in resurse de pe planeta !! Au nevoie pen’ca cu nesabuintza lor au epuizat in mare parte resursele exploatabile ale planetei !! Si esti un mare tampit gunoiule …crede-ma !!

 82. SaakasBilly
  # iunie 9, 2016 at 1:03 pm

  Criminalii adevarati trebuie cautati in tabara imperiului malefic rican ,cei care ucid civili nevinovati cu milioanele ,inconjoara lumea cu armate si baze militare si au peste tot pe planeta pushcarii secrete !! Sa enumeri catzi-va acolo despre care se stie oricum adevarul e comic !! Lumea e pe punctul de a cadea definitiv in sclavie veshnica ,care inseamna o extictie a speciei umane de catre singurii care se considera „oameni” si preteni cu….Dumnezeu !! Si cacatzi ca tine mint ca porcu’ si se fac ca nu-l vad pe satan si ostile lui ?? Iisus ti-ar fi spus „piei din fatza mea…satano” !!

 83. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 1:06 pm

  Stai linistit ca are timp sa ajunga si criminal in serie,iar cu mine e ceva mai complicat,nu e informat un gunoi marunt ca tine

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:16 pm

   Cacatule , tu esti …”protejat” ?? Are scoica de WC ….capac??

   • M_D_L
    # iunie 10, 2016 at 10:20 am

    Te rog frumos sa nu mai folosesti apelativul „Ba cacatule”, ca eu detin drepturile de utilizare pe acest forum. Tu poti sa zici varianta rusificata, aia cu „Kakatule….”.

 84. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 1:08 pm

  Ba da muie il vad foarte clar pe Satan,e Rusia!

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:17 pm

   Limbric !! Tu vezi doar oxicuru’lu’…mata !!

 85. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 1:16 pm

  Daca Europa e colonie,tarile din CSI ce sunt muie? Cum ti se pare ca rusii pune Moldova sa plateasca si gazele pe care le consuma Transnistria,cu toate ca nu are nici un control acolo?

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:18 pm

   Pai daca erau colonie pleca care cum voia ca pe bulevard ?? CSI e o chestie comerciala nu ca si nato din care nu iasa nici un birlic decat belit tuns si frezat !!

 86. ...escu
  # iunie 9, 2016 at 1:18 pm

  Si mai iau o pauza pana maine sa uit de cacatii de propagandisti rusi!

  • SaakasBilly
   # iunie 9, 2016 at 1:22 pm

   In „pauza” sa te gandesti bine ca si sinuciderea e o obtiune pentru tine !! E aia cu doua cuie in priza !! sa arunci un pahar de apa sub tine ,nu o sa chinui mult !! O sa faci putzin step si o sa urinezi mult ,ca sa nu mai zic de putoare ,dar vei fi fericit intr-un final : )

 87. # iunie 9, 2016 at 3:27 pm

                       E o gresealafabuloasa sa ne fixam convingerea ca sistemul monetar occidental ,bazat peunitate de datorie nu poate avea o contrapondere diferita si superioara. Tocmaiacest sistem monetar obliga America sa faca razboi perpetuu.Profitul de care-iabsolut dependent sistemul nu poate creste la infinit.Practic nu poti faceprofit la infinit cu resurse finite . Din acest motiv America este obligata sainvadeze incontinuu tari,tocmai pentru a-si stavili foamea de materii prime.Cutoate acestea nu fac decat sa-si prelungeasca agonia pentru ca sistemul monetaractual este atat de defectuos gandit incat nici daca ar avea acces la resurseleplanetei gratis,tot nu ar putea face profit la infinit…Asa ca ei au ajuns nistebieti calai,care masacreaza populatii intregi,tari intregi,sa nu fie obligatisa-i dea jos pe cei care sustin acest sistem aproape sclavagist.                 Rusia fara indoiala cunoaste cam totipapusarii sistemului si daca-i de buna credinta si vrea cu adevarat sa schimbeceva in lumea asta cu atatea miliarde de saraci,si atata suferinta cauzata derazboaie nesfarsite,daca nu face parte si elita ei din acesti papusari,ar fi deasteptat sa faca cunoscut lumii intregi cine sunt acesti papusari,sa-ideconspire public. Probabil ca Rusia ar castiga o enorma simpatie mondiala dacaar „defecta” ordinea mondialamonetar- bancara neoliberala actuala.Poate ca intuim  intuim ca si elita rusa este in oala elitelor care tin cu dintii de sistemul mondialacual pentru privilegii,insa sunt si oameni care cred ca  Rusia vrea cu adevarat  sa construiascaimpreuna cu alte tari,un sistem alternativ la dezastrul capitalismului americanmondial si implicit sa-si aduca substantial contributia la constructia unei lumi mai bune!!––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                     Suveranitatea popoarelor este distrusă de structurile şiorganizațiile integrării euro-atlantice, a declarat AleksandrBovdunov, politolog şi conducător al centrului analitic Katehon din Moscova.România, din punct de vedere geopolitic, nu există; integrarea înspaţiul euro-atlantic echivalează cu intrarea în lumea post-creştină,a spus politologul.                            În ultimii 10 ani Rusia şi-a schimbatcomplet atât viziunea despre lume, cât şi doctrina politicii externe. Dupăcăderea URSS-ului, Moscova a înţeles că unipolaritatea şi bipolaritatea suntviziuni înguste asupra stabilităţii economice a naţiunilor. Aleksandr Bovdunov,unul dintre politologii noului val de la Kremlin, a declarat că Rusiapromovează politica multipolară.„Dacă vorbim despre polul român, din punctde vedere geopolitic el nu există. România NU este acum ţară independentă, suverană. Ea este parte a lumiieuro-atlantice. Ea este subjugatăde Statele Unite. Şi din acest punct de vedere România nu poatesă propună nimic Republicii Moldova. România este o unealtă a integrăriieuro-atlantice. Dar despre integrare în ce Europă vorbim? Şi acum vorbim despredomeniul valorii. Integrarea în lumeaeuro-atlantică este egală cu integrarea în lumea post-creştină, seculară; lumeaîn care tradiţiile şi valorile principale ale creştinismului sunt negate şidistruse total. Şi suveranitatea poporului nu există”, apunctat politologul rus. ( articol copiat )

  • M_D_L
   # iunie 10, 2016 at 10:24 am

   Ceva nu merge bine pe acest site. Nu apar spatiile dintre cuvinte daca iei textul cu copy/paste dintr-un document scris in word .

 88. @...escu
  # iunie 9, 2016 at 6:58 pm

  bai kkt frustrat, ai revenit?

 89. Rădulescu
  # iunie 9, 2016 at 7:28 pm

  Ce bine o duc cei din Crimeea și Rusia, ori să mănânce în afară de căcat propagandistic și căcat natur, cu moț ori fără moț http://independent.md/video-si-foto-medvedev-criticat-dur-rusia-dupa-vizita-din-crimeea/#.V1nB1fmLTIU

 90. nume
  # iulie 2, 2016 at 7:43 pm

  Voi nu incetati sa va certati si sa va aduceti injurii. Scrieti liste interminabile cu tot felul de murdarii.Voi chiar nu aveti alt lucru mai bun de facut?

Trackbacks/Pingbacks
 1. TTIP – un tratat controversat - Știri și anunțuri - iunie 6, 2016

  […] TTIP – un tratat controversat Sursa: rusiatoday […]

Leave a Reply

XSLT Plugin by Leo Jiang