4:11 pm - marți martie 26, 2019

Un gânditor rus îndrăgostit de cultura română: Dughin la București

8029 Viewed Liviu Muresan 38 responds
Dugin si Rosca la Bucuresti

Prezența lui Aleksandr Dughin la București în ziua de 5 aprilie 2017 cu ocazia lansării antologiei „Destin Eurasianist”, apărută la editura „Mica Valahie” în traducerea subsemnatului, a fost una de excepție. Publicul numeros, adunat în sala Universității Populare „Ioan I. Dalles”,  a avut rarisima ocazie să se convingă de faptul că acest filosof ortodox de excepție, care reprezintă vârful gândirii tradiționaliste de azi, fiind cunoscut deopotrivă și ca geopolitician, sociolog și politolog, este un excelent cunoscător al culturii române. Deși materialul video poate fi găsit cu ușurință în arhiva saitului www.privesc.eu, ca și pe blogul www.iurierosca.md, am găsit potrivit să descifrăm luarea de cuvânt a prietenului meu de la Moscova pentru a-l pune la dispoziția cititorilor din România și Republica Moldova.                                         (Iurie Roșca)

Mai întâi aș dori să îi aduc mulțumiri doamnei Mariana Heroiu, directorul editurii „Mica Valahie”, pentru apariția acestei cărți, lui Iurie Roșca pentru efortul de a traduce această lucrare, ca și prietenului meu, Constantin Parvulesco, pentru amabilitatea de a participa la această întâlnire. Vă mulțumesc din toată inima dumneavoastră pentru faptul că ați venit. Văd în sală mai mulți prieteni, fețe cunoscute, văd și fețe noi, care sper să-mi devină de asemenea prieteni. Aduc sincere mulțumiri domnului Dan Zamfirescu, o personalitate cunoscută, pentru faptul că a venit să participe la întâlnirea noastră.

Aș vrea să împart luarea mea de cuvânt de azi în două părți. La început aș dori să stărui asupra dialogului dintre Rusia și România, după care să expun o viziune asupra lumii de azi așa cum este văzută ea din Rusia, cum o văd eurasianiștii. În primul rând, atunci când este vorba despre dialogul dintre două țări sau două popoare, trebuie să avem în vedere următoarele. Există cel puțin trei nivele la care am putea discuta atunci când este vorba despre un dialog sau un conflict. Primul nivel ține de concepțiile noastre ideale despre noi înșine. Există o Rusie ideală, cerească, eternă. Aceasta ține de identitatea noastră profundă. Este vorba despre ceea ce am dori noi să fim. Este vorba de felul în care ne visăm pe noi înșine. Este Rusia noastră profundă. Ea nu este întotdeauna la suprafață. Dar anume ea ne face pe noi, rușii, să fim ruși. Datorită învățătorilor mei, filosofii care au exercitat o influență enormă asupra mea, cum sunt Lucian Blaga, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Ioan Petru Culianu (și aș putea să continui la nesfârșit această înșiruire, deoarece anume filosofii români au avut o influență decisivă asupra mea), deci anume datorită acestor filosofi eu știu că există și o Românie celestă și profundă, acea Românie care reprezintă identitatea dumneavoastră eternă. Anume aceasta este România cea sfântă, este acea Românie care îl face pe român să fie anume român. Și iată că la nivelul acestor două instanțe are loc un dialog. Acolo este vorba despre orizonturile culturale, cum spunea Blaga, acolo este vorba despre tradiția lui Zalmoxix, cum spunea Eliade, acolo este vorba despre postbizantinism și despre inițiativa ortodoxă postbizantină, cum spunea Iorga. La un nivel și mai profund este vorba despre apropierea dintre popoarele noastre în timpurile când dumneavoastră erați traci, iar noi eram sciți, la nivelul Turanului, a Eurasiei străvechi. Aici este vorba despre un dialog între Rusia sfântă și România sfântă, între Rusia profundă și România profundă, între Rusia eternă și România eternă. Acesta e un nivel al dialogului, primul nivel.

Dar există și un alt nivel al dialogului, cel de-al doilea, cu totul diferit. Este vorba despre relațiile istorice. În anumite cazuri noi am fost de aceeași parte a baricadelor, iar în alte cazuri – pe baricade diferite. Am comis multe greșeli. Noi, rușii, am făptuit multe nedreptăți față de România. Noi preferam o politică realistă în locul unei politici ideale. Aici este vorba despre un cu totul alt nivel. Aici am acumulat multe pretenții, există multă neînțelegere, multe probleme, care încă nu și-au găsit rezolvarea. Toate aceste aspecte trebuie analizate și discutate. Însă în nici un caz cele două nivele nu trebuie amestecate, puse laolată. Mai mult decât atât, dialogul profund ne va ajuta să dezlegăm anumite neînțelegeri de ordin istoric. Este ca și cum o lumină ar înlătura întunericul, ar alunga umbrele.

Și mai există un al treilea nivel. Este vorba despre actuala stare de lucruri. România este o țară membru NATO și al Uniunii Europene (așa cum ne amintește omul din sală cu drapelul UE). Rusia se află într-o situație destul de ambiguă, și cu toată susținerea mea în calitate de patriot rus, deci, firește, îl susțin pe Putin, dar noi avem atâtea aspecte în societatea noastră pe care noi, rușii, le detestăm, încât poate nici nu vă puteți imagina. Și avem tot temeiul să detestăm anumite aspecte ale Rusiei de azi, deoarece noi ne iubim țara. Noi o criticăm, deoarece ne doare pentru faptul în ce hal a ajuns ea. A fi patriot rus nu înseamnă să aprobi tot ce se întâmplă în Patria noastră. Asta înseamnă să-ți iubești Patria eternă, Rusia cea sfântă și să te străduiești să o faci să corespundă idealului, dar în nici un caz să nu justifici mizeria sau aspectele degradante care există în țara noastră. Cred că lucrurile stau cam la fel și în România. Dar asta este o chestiune care vă privește doar pe dumneavoastră, să vedeți, să criticați, să vă revoltați și să corectați starea de lucruri în care se află societatea dumneavoastră.

Și acum vă rog să observați cele trei nivele. Dacă nu suntem onești, dacă suntem tocmiți, dacă pur și simplu consumăm granturile cuiva și suntem propagandiștii cuiva, angajați pe bani, atunci vom contrapune România măreață, România ideală, România spiritului părților mai întunecoase ale Rusiei de azi (cel de-al treilea nivel). Și în plus vom invoca cele mai negative aspecte din istoria noastră. Iată anume asta este tradiția de reflectare a realităților din Rusia în presa română.  Acum să ne imaginăm un propagandist al lui Putin. Se face apel la imaginea ideală a Rusiei, pe de altă parte sunt invocate cele mai negative aspecte ale realităților din România de azi, sunt selectate în mod arbitrar niște exemple cu caracter istoric – în favoarea rușilor și în dezavantajul românilor. Astfel apare un model simetric, absolut fals, din care reiese că noi, rușii, suntem bravo, iar toți ceilalți nu sunt deloc bravo. Anume la acest nivel se și derulează lucrurile la ora actuală. Iar o astfel de abordare reprezintă ceva fals, neonest și ticălos. Așa ceva nu ne apropie câtuși de puțin. Aici este vorba despre distorsionarea tuturor proporțiilor, pe care ar trebui să le abordăm cu delicatețe.

După mine, ar trebuie să știm să construim dialogul nostru așa cum se cuvine, dialogul spiritului – la nivelul spiritului, discuțiile cu caracter istoric – la nivelul istoriei, critica societăților noastre de astăzi – la nivelul criticii. Astfel, doar prin simpla schimbare a geometriei dialogului nostru, vom reuși să schimbăm foarte multe lucruri în relațiile dintre noi. Pentru că va apărea un cu totul alt model. Vom trece de la o abordare plată spre una stereometrică. Astfel, prin simpla asumare a unei astfel de interpretări, ceea ce ține de niște contradicții vor deveni niște aspecte logice sau secundare. De fapt, a găsi oameni, care s-ar ocupa de cercetarea, apărarea și renașterea identității intrinseci, profunde a poporului, este foarte greu.

La ora actuală lucrez asupra unei serii de cărți care se numește „Noomahia”. Ea va fi alcătuită din optsprezece volume, cu ajutorul lui Dumnezeu (acum am editat deja douăsprezece). În fiecare volum eu cercetez o civilizație sau un popor. Anumite aspecte ale identităților civilizaționale sunt prezentate doar fragmentar. Printre popoarele est-europene cea mai profundă, cea mai detaliată descriere este consacrată culturii românești și filosofiei românești. În partea dedicată României mă gândeam cum să procedez ca să nu-mi iasă un volum ca acesta (arată antologia lucrărilor dânsului – n.n.). Acel cerc de intelectuali români care s-au adunat în jurul revistei „Zalmoxix”, teologia lui Dumitru Stăniloae, acel grup care s-a reunit în jurul „Rugului Aprins”, acea măreție și profunzime pe care și-au propus-o Eliade și Culianu în perioada târzie a creației lor, toate acestea creează o impresie atât de grandioasă, încât pot afirma cu tărie că așa ceva nu există în nici una dintre țările est-europene. Mai mult decât atât, trebuie să recunosc faptul că „Noomahia”, acea lucrare de care mă ocup acum, reprezintă continuarea operei care s-a întrerupt odată cu moartea prematură a lui Ion Culianu. Înainte de a fi ucis în SUA el a elaborat un model al noologiei, pe care el însuși îl numea „mind games”, în care a formulat sarcina – el, un român, și anume în asta, după mine, constă întregul spirit românesc, întreaga filosofie românească, – să studieze ideile sacrale atât ale Orientului, cât și ale Occidentului, continuând linia lui Eliade, și să elaboreze în baza lor un anume dicționar conceptual al civilizațiilor. Astfel încât niște paradigme de bază, niște subiecte de bază să ne explice culturile celor mai diverse popoare, a religiilor, a societăților respective. Parțial această linie a fost continuată de către domnul profesor Ilie Bădescu prin „Noologia” domniei sale.

Aș vrea să subliniez încă o dată că ceea ce fac eu în filosofie reprezintă o continuare a  tradiției filosofice românești. În parte, de asta s-a ocupat Vasile Lovinescu. O sursă de inspirație netrecătoare este pentru mine prietenul meu Jean Parvulesco. Îi datorez foarte mult și lui Michel Vâlsan. Într-un cuvânt, oriunde ți-ai arunca privirea, pretutindeni dai peste români. Îmi este greu să descriu cât de mult îi datorez lui Lucian Blaga. Am impresia că orice rând, orice pagină a lui ai citi, simți cum te cuprinde un foc interior. Și pentru a purta un dialog în numele României profunde, avem nevoie anume de astfel de români. Anume acești oameni, acești exponenți ai identității românești, românii-români, nu românii Uniunii Europene, români cu duhul, prin cultură, prin rădăcini, prin genialitatea românească, anume ei trebuie să poarte acest dialog cu o Rusie la fel de profundă. Diplomații vorbesc între ei, mai mult sau mai puțin, istoricii – nu prea, întrucât deseori istoricii noștri nu sunt chiar ai noștri, iată o problemă. Iar cât privește propagandiștii, despre ei nici nu merită să vorbim: li s-a plătit – au scris cum rușii vor să invadeze România sau că România ar vrea să unească Moldova. Aproximativ aceeași poveste se observă din ambele părți. Asta e ceea ce am putea numi „fake news”.

Încheind această parte a intervenției mele (imediat voi trece și la partea cumva mai politică), aș vrea să spun că atunci când vin în România și mă întâlnesc cu prietenii mei români, pentru mine cel mai important lucru este să văd urmele acestui Dasein românesc, adică ceea ce îl face pe un român să fie român. De altfel, deseori văd acest românism în oamenii simpli, poate chiar mai mult decât în oamenii urbanizați și școliți. Sau în peisajul, în spațiul mioritic, cum ar spune Blaga, sau în vechea capitală Târgoviște, sau în mănăstiri, sau în locul înhumării lui Ivan Culâghin, preotul și călugărul rus venit de la mănăstirea Optina, care a fost mentorul și unul dintre animatorii „Rugului aprins”. Anume această Românie spirituală și profundă îmi este interesantă în primul rând. Și cu ocazia fiecărei vizite în România, eu îi  descopăr aspecte noi. Pe parcursul vizitei mele precedente Dan Zamfirescu a fost cel care mi-a dat anumite orientări pentru lucrările mele. Anumite elemente ale identității românești le-am studiat la Atos, în texte, în discuții. Și de fiecare dată este vorba într-adevăr despre noi experiențe, care contribuie la apropierea și înțelegerea reciprocă dintre marile noastre popoare. Am impresia că dacă am aprecia popoarele în funcție de numărul și calitatea intelectualilor pe care le-au dat acestea, atunci România, o țară nu prea mare, ar trage la cântar mai mult decât aproape toți. De aceea sunt cu adevărat deosebit de bucuros să revin în România, țara atât de deschisă, atât de prietenoasă, atât de autentică, atât de profundă.

 

Iar acum schimbăm registrul, dragi colegi. Vreau să spun câteva cuvinte despre niște lucruri mai terestre. Despre felul în care noi, cei din Rusia, intelectualii ruși înțelegem situația din lumea de azi. Și cred că în același fel, cu aproximațiile de rigoare, vede tabloul lumii și președintele nostru. Dar și președintele american Donald Trump. De această dată putem spune cu toată sinceritatea că lucrurile stau anume așa. În multe aspecte viziunea lor asupra lumii coincide. Și se deosebește de viziunea Uniunii Europene. Nu însă și de viziunea europenilor autentici. Există deosebiri de viziune în raport cu elitele europene, însă nu neapărat și în raport cu cele ale popoarelor europene. Așadar, există globalismul, globalizarea. Este vorba despre un proiect care țintește nimicirea tuturor identităților colective. Proiectul globalist semnifică pierderea identităților colective, a tuturor formelor de identitate colectivă, fără excepție. Adică este vorba despre pierderea identității religioase, iar asta înseamnă sfârșitul religiei. La nivel individual fiecare este liber să creadă în orice, dar Biserică în accepția noastră, în calitate de fenomen colectiv ar urma să nu mai existe, iar asta înseamnă sfârșitul Ortodoxiei. S-ar părea că este vorba de ceva secundar. Dar nu este deloc așa. Apoi globalizarea presupune pierderea identității sexuale, deoarece și apartenența sexuală, identitatea de bărbat și femeie devine una opțională. Adică omul este liber să-și aleagă sexul în funcție de propria dorință. De aici și căsătoriile gay. Dar și condiția de om este una ce ține de identitatea noastră colectivă. Prin urmare, și această stare urmează să fie depășită prin aplicarea unor inginerii bio-tehnologice. Astfel se ajunge la transhumanism. Dacă întâlnim pe cineva care zice că nu vrea să devină robot sau gay, am putea să îi zicem: „Dumneata, stimabile, încă nu ești suficient de dezvoltat și progresist. Ar trebui să privești mai multe filme, să urmezi mai multe cursuri și atunci vei înțelege că nu ai nici o alternativă, că este vorba despre ceva perfect umanist. Trebuie să depășim toate limitele, să distrugem toate formele de identitate colectivă”.

Iată de ce, dacă vor exista doar oameni aparte care nu vor fi de acord cu globalizarea, atunci protestele, revolta lor poate fi ignorată. Dar în lume s-au mai păstrat asemenea instituții cum este democrația, iar în anumite cazuri oamenii, atunci când li se va explica despre ce este vorba, așa, de o manieră calmă, „Voi doriți așa ceva?”, ei s-ar putea să nu fie deloc încântați de astfel de perspectivă. Și întrucât s-au mai păstrat asemenea instituții și poporul este întrebat, atunci apare fenomenul Vladimir Putin sau Donald Trump. Eu nu spun dacă ei sunt buni sau răi. Eu pur și simplu știu foarte bine că la noi Putin este susținut deoarece el îi spune „nu” acestui trend, acestei tendințe. El zice, de pildă, nu acum sau nu în Rusia. Și acest lucru este suficient pentru ca marea majoritate să fie de partea lui. Cel mai surprinzător lucru este că recent am observat același fenomen sau truc în America. A venit anglo-saxonul Donald Trump, a numit globalizarea „mlaștină” și a rugat americanii care sunt de acord cu el să ridice mâna. Astfel acest om a devenit președinte. Ce va să însemne asta? Asta înseamnă că poporul american nu este de acord cu o astfel de agendă. El a spus tot așa, nu aici și nu acum. Nu exclud că Donald Trump a glumit. Poate că nici nu intenționa să facă ceva în acest sens. Dar personal mă interesează poporul american, care a ascultat și a reacționat la sensul celor spuse de către Donald Trump și la faptul că exponenții globalizării i-au numit „deplorables” (deplorabili). Anume acești „deplorables” sunt americanii autentici. Cealaltă parte a societății americane se situează deja de cealaltă parte a baricadei, de partea globalizării.

De aici apare următoarea situație. Pe fundalul acestei alegeri fundamentale se și desfășoară procesele esențiale, politice și geopolitice, din lume. Pentru că, într-adevăr, vedem că aceste două tendințe au o importanță mult mai mare decât faptul de partea cui ești, a rușilor sau a americanilor, de partea ungurilor sau a românilor, de partea chinezilor sau a indienilor. Globalizarea este prezentă pretutindeni, în orice țară. Și în orice țară putem spune „da” sau „nu” globalizării. Atâta timp cât există democrația. Așadar, în condițiile democrației decizia vă aparține dumneavoastră și, respectiv, nouă. Dar dacă nu vom avea democrație, mă tem că va hotărî altcineva în locul nostru. De aceea democrația reprezintă ultima modalitate de exprimare a ceea ce gândim. Nu contează ce anume gândim, dar putem să exprimăm anume asta. Anume acesta este felul cum văd lucrurile, cu o anume doză de aproximare, Trump și Putin. Adică, este vorba despre o anumită concepție ce ține de existența unor state suverane, popoare, identități colective, familii tradiționale, societăți religioase. Acest fenomen poate fi numit fie conservatorism, fie chiar populism. Dar există și globalismul, care are un cu totul alt tip de discurs, deoarece acesta este construit în baza unei geometrii cu totul diferite. Și anume prin asta se explică comportamentul a cel puțin unuia dintre jucătorii de calibru la scară geopolitică. Este vorba despre Rusia lui Putin, în accepția, dacă doriți, a dimensiunii ei intelectuale. În țara mea, însă, mai există o sumedenie de aspecte despre care n-am nici un chef să vorbesc.

În această carte, pe care Iurie nu doar a tradus-o, ci și a alcătuit-o, a redactat-o, este explicată în mod consecvent și detaliat, la cele trei nivele, acea dualitate, acea pereche despre care v-am vorbit. Este descrisă ideologia liberalismului sau a globalismului și sunt supuse criticii alternativele acesteia, comunismul și fascismul. Tocmai de aceea cartea este una deopotrivă anticomunistă și antifascistă. Dar ea este întâi de toate una antiliberală. Respectiv, de aici vine și  a Patra Teorie Politică. Este vorba despre o invitație la adoptarea unei poziții de adversitate față de liberalism, dar nici din perspectiva comunistă, nici din cea fascistă. Așadar, se propune să căutăm o nouă soluție, dincolo de aceste trei teorii politice clasice – liberalismul, comunismul și fascismul. Și anume aici, în cadrul elaborării celei de-a Patra Teorii Politice, se iscă întrebarea unde anume să o căutăm. Această carte nu conține un răspuns definitiv. Ea reprezintă doar o invitație la un efort intelectual. Eu îmi expun intuițiile mele aproximative despre faptul ce anume ar putea apărea drept subiect al celei de-a Patra Teorii Politice, cum ar trebui să fie elaborată aceasta la nivel teoretic. Astfel am ajuns la concluzia că de fapt este prea puțin probabil ca o asemenea teorie să aibă pretenții universaliste. Românii, francezii, ungurii, rușii, americanii, iranienii, africanii ar trebui ei înșiși să caute un anume model care ar corespunde respectivelor culturi și civilizații. Pentru că toate cele trei teorii politice sunt universaliste și europene, fiind în egală măsură rasiste. Poate că acestea sunt acceptabile în anumite societăți, dar în mod sigur nu pretutindeni. Iată, de exemplu, în Europa de Est deja totul a decurs mult mai dificil. Iar dincolo de limitele Europei în genere e nevoie de cu totul alte abordări.

De aici – partea a doua a acestei cărți. Este vorba despre teoria lumii multipolare. Vă rog să rețineți, nu bipolare, ci multipolare. Iar atunci când spunem „multipolare”, asta înseamnă că este vorba despre mai mult decât trei poluri. Câte civilizații – atâtea poluri. Astfel, drept alternativă a actualei lumi unipolare sau globale nu trebuie fie revenirea la bipolaritate. Trebuie să recunoaștem pluralitatea culturilor. Trebuie să punem capăt acelui rasism implicit care a însoțit Modernitatea europeană. Acest rasism era unul explicit în cazul naționalismului și național-socialismului, același rasism purta un caracter de clasă în teoria comunistă, însă originile lui se trag din ideologia liberală din secolele XVIII – XIX. Popoarelor care erau considerate mai puțin dezvoltate decât englezii li se impunea dominația colonială. Și iată aici ideea lui Lucian Blaga despre orizonturile culturale, despre faptul că peisajul formează subconștientul poporului, pătrunderea lui genială în peisajul mioritic ca explicație sau cheie a identității românești ar putea să stea la baza unei noi antropologii și a unei geopolitici noi, care s-ar întemeia pe multipolaritate, pe respingerea radicală a supremației unor popoare sau culturi asupra altora, oricare ar fi formele ce ar exprima aceste tendințe: fie că este vorba despre pretenția de superioritate biologică a unei culori a pielii asupra alteia, fie despre compararea parametrilor tehnici sau economici. Pentru că atunci când, de exemplu, încercăm să aplicăm unei societăți parametrii care la noi sunt mai dezvoltați, cum ar fi în cazul economiei, ne pomenim în situația unor rasiști.

Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui film de excepție a lui Werner Herzog „Acolo unde visează furnicile verzi”. În acest film se demonstrează că aborigenii australieni nu doar că nu pot să fie niște concurenți ai civilizației occidentale (în cazul dat, al celei anglo-saxone), ci că ei nu doresc să se miște în această direcție. Și anume această nedorință reprezintă aspectul fundamental al unei lumi multipolare. De pildă, europenii își doresc Uniunea Europeană. E o alegere excelentă. E perfect, dar este vorba doar despre o alegere a europenilor. Dar dacă cineva optează pentru o altă alegere? Iată rușii, de pildă, nu doresc să accepte valorile europene, Uniunea Europeană, nu doresc să accepte caracterul opțional al apartenenței sexuale, nu doresc să se elibereze de propria identitate colectivă. S-ar părea că ar trebui să fim lăsați în pace. Dar se pare că aici ceva nu este în regulă. Și iată că întreaga mașinărie a Occidentului, a liberalismului, a globalismului se năpustește împotriva noastră, deoarece noi nu doar nu dorim să admitem așa ceva, dar și ne apărăm dreptul să fim diferiți. Iată pe scurt despre ce este vorba în partea a doua a acestei cărți, care respinge în mod categoric trecutul imperial și colonial al Rusiei. Pentru că într-adevăr, pe parcursul mai multor perioade istorice noi am procedat altfel decât ar fi trebuit să procedăm din perspectiva acestei teorii a multipolarității. Noi impuneam altora adevărul nostru, refuzam să auzim alte popoare și deci nu aveam dreptate. Și multe popoare ne-au răsplătit pentru asta într-un mod perfect legitim. Dacă negăm caracterul de subiect al cuiva anume, atunci neapărat se va găsi cineva care ne va refuza și nouă dreptul de a avea calitatea de subiect. Anume acesta este cel de-al doilea principiu abordat în carte.

Și către sfârșitul acestei lucrări se dă o definiție a eurasianismului, care reprezintă modelul general al unei lumi multipolare ce s-ar baza pe principiile celei de-a Patra Teorii Politice. Sunt absolut sigur că acestei cărți i se pot formula critici consistente. Cunoașteți probabil ce reprezintă din punctul de vedere al științei principiul falsificaționismului. Adică, doar afirmația care poate fi supusă criticii este una științifică. Iar dacă o anume afirmație nu poate fi supusă criticii, atunci e vorba despre o simplă aberație. Consider că această carte va trezi atât acorduri, cât și dezacorduri, va determina campanii critice sau de trecere sub tăcere. Însă de fapt toate acestea contează mai puțin. Eu pur și simplu sunt fericit că în această splendidă limbă română, în care au scris gânditorii, filosofii pe care îi admir sunt editate textele mele, care încearcă de o manieră modestă să dezvolte și să aplice anumite idei pe care le-am împrumutat într-o măsură considerabilă de la învățătorii mei români.

Iar de aici încolo cărțile și ideile își au propria lor soartă. Această soartă, probabil, nu mai depinde nici de editor, nici de traducător și cu atât mai puțin de autor. Deoarece ideile aparțin celui care le înțelege. Ideile nu au autor. Dacă le înțelegeți, ele îți aparțin. Așadar, și această carte își va avea propria soartă, ca și în cazul unei ființe. Cărțile care au fost incluse în acest volum sunt cele mai traduse în alte limbi. Ele sunt traduse în aproape toate limbile europene, dar și în multe limbi orientale. Însă trebuie să vă recunosc, editarea și prezentarea lor în limba română mi-au produs o bucurie deosebită.

Aici este prezent fiul prietenului meu Jean Parvulesco. Și acestui român genial îi datorez foarte mult.

Vă mulțumesc.

(Traducere de Iurie Roșca)

SURSA: 4pt.su

Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
ceausescu

Geopolitica naţional-comunismului român

dugin athos 2

Sensul istoriei

Related posts
38 Responses to “Un gânditor rus îndrăgostit de cultura română: Dughin la București”
 1. M_D_L
  # mai 1, 2017 at 9:48 am

  Globalizare = bolsevism 2.0. Duginismul este o varianta de rezerva, in caz ca lumea nu poate fi prostita cu versiunea anterioara. Europa de Est trebuie sa se tina departe de astfel de ideologii de import si sa mearga pe o cale proprie, ceva de bun-simt, logic si in interes national.

  • SaakasBilly
   # mai 3, 2017 at 10:13 am

   Care europa ,colonia ricanilor ?? Europa isi canta cantecul de lebeda !! Europa merge pe  drumul piezaniei !! Europa natiunilor e pe moarte,iar crestinismul la fel !! Cine a crezut in minciunile ricanilor,a tras  o mare tzeapa !!

 2. Nicu Cohen
  # mai 2, 2017 at 2:33 am

  Interesant   si evident este  ca in  citesi-trele   soyuz-uri  ,  European Soyuz  , Amaruca    Soyuz   si  Eurasian   Soyuz    , vaticanul   si   unchiul  Roth   este  proprietarul  Bancilor   Centrale  si  aceleasi entitati  interdimensionale  trag  sforile  in  toate  trei    tabere  , antagonizindule  pina  la  anihilare .Singura  sansa  de  supravietuire a  omenirii  este sa devina  vegetariana  ,in caz  contrar  se  va  auto devora . Asta e  planul  lui Ahriman  .  

  • SaakasBilly
   # mai 3, 2017 at 10:09 am

   Cu „vegetarianismul” nu cred ca merge !! Omenirea si-ar pierde esenta,ar deveni altceva !! O specie mult evoluata !! Fara agresivitate ,fara crime si genocide perpetu ,fara arme ,obiecte taioase ,perforante si explozive,am deveni incetutz o alta specie,am intra in randul celorlalte specii pasnice care acum nu numai ca ne ocolesc dar fug de noi ca de dracu’ !! Pe de alta parte nici rationamentu’ ca toti sunt sub aceiasi palarie nu e chiar corect !! Totusi sunt nuante! Rusii de pilda nu mi se par nici pe departe asa de agresivi si criminali ca ricanii,si in general nimeni nu e asa de agresiv si criminal  ca ei !! Aici ma refer la cel mai mare ,mai parshiv si satanic imperiu care a existat pe suprafatza planetei ,adeca cel anglo-saxono-ricano-cazar , cu toate coloniile lor ,inclusiv europa !! Unde mai este cat de cat o disputa e continentul asiatic,in rest totul e sub controlul lor !! Cred ca asta ar trebui cu adevarat sa ingrijoreze lumea,nu rusia,nu corea de nord sau iranul !! Oamenii sunt o specie de reptile asta e clar,si in timp sa facut o selectie !! Au supravietuit subspeciile cele mai agresive,daca selectia asta naturala continua,nu prea mai putem vorbi de inteligentza sau de un rationament coerent !!Cred totusi ca nu ar trebui sa-i atacam pe cei care incearca sa se apere,incearca sa supravietuiasca ,cum a facurt rusia intotdeauna,iranul ,sau coreea de nord !! In primul rand sa ne punem intrebarea ,daca nu noi insine ca indivizi ,din cauza diferitelor interese, nu ne punem voluntar sau involuntar in slujba marelui imperiu satanic,mincinos si criminal rican !!Pentru ca noi toti vom suporta consecintele !! Cand toata lumea va fi controlata de ricani ce se va intampla ?? Se vor opri crimele,pogroamele si genocidele ?? Suntem atat de naivi sa credem asta ??

  • M_D_L
   # mai 19, 2017 at 5:25 am

   O solutie mai buna, cel putin in prima faza, ar fi trecerea activitatilor bancare si comerciale (bisnitaresti) in subordinea statelor, sa devina monopol de stat. Astfel li s-ar taia sursa de energie celor care vor sa stapaneasca omenirea si sa abuzeze. Libera initiativa sa se manifeste in domeniul productiv si al creatiei intelectuale, dar si aici trebuie niste reglementari.

 3. M_D_L
  # mai 2, 2017 at 1:52 pm

  Nu putem sa avem incredere nici in rusi si nici in americani, pentru ca sunt condusi de aceleasi forte malefice care au dezindustrializat si saracit Europa de Est, dupa anul 1990. Romanii nu mai pot avea incredere in rusi, multe secole de acum inainte. Eu nu uit masinile Lada cu KGB-isti, care mergeau la Timisoara inainte de inceperea loviturii de stat din ’89. Am vazut cu ochii mei zeci de astfel de masini, cu soferul si un pasager in interior, si cu canistrele cu benzina pe portbagaj. Astia, impreuna cu agenti maghiari, cu mercenari platiti de NATO si cu tradatorii din Securitate au provocat primii morti, ca sa incite populatia la revolta. Toata mascarada a fost planificata de NATO si pusa in practica impreuna cu KGB-istii.

  • SaakasBilly
   # mai 3, 2017 at 10:28 am

   In rusi nu vom fi lasati sa avem incredere ,nici macar sa ne apropiem cultural de ei,cu toate ca afinitatile pe care le avem cu rusii sunt de zeci de ori mai mari decat cu mincinosii si criminalii ricani !! Vorbesti omule ,de parca romania mai poate decide ceva !! De parca romania ar fi indeppendeta si libera sa-si aleaga politica externa !! Vrei sa introduci in mentalitatea celorlalti un mare neadevar sconcsos de sorginte ricana !! Nu !! romania e colonie ,si asta o stiu toti cei cu bun simtz !! Romania nu mai decide nimic,a fost scoasa la mezat ,neste se’curisti dhastaptzi au vandut-o cu tot cu noi,cei care mai vietzuim aici ,cei care ne mai taram existentza mizera pe plaiurile astea mioritice !!Vremurile alea cand Ceausescu se plimba in caleasca cu elisaveta a angliei,in timp ce era in pactul de la Varsovia s-au dus demult !! Cat despre „revolutie” ,care a fost o lovitura de stat trasa la indigo cu lovitura de stat maidaneasca de la Kiev ,are acelasi faptuitor indubitabil ,ca si toate primaverile arabe !! Nu numai tu ai fost la „revolutie” ,si rolul tau ,clar ,e de a dezinforma si mintii despre neste evidentze indubitabile!! Se pune tot rahatul in seama rusilor ,pana si evolutia ultimilor treizeci de ani ca si colonie ricana !! Dar unde nu e buca,si nu e rushine ,ce sa ceri ?? Adevarul de la mincinosi ??

   • M_D_L
    # mai 3, 2017 at 12:30 pm

    Distrugerea economica a tarilor din Europa de Est, de care americani si asociatii lor, s-a facut cu acordul tradatorilor de la conducerea URSS. Si URSS-ul a fost facut tandari. Rusii sunt niste prosti care s-au lasat condusi de o minoritate. Vor fi calariti in continuare, ca n-au minte suficienta. Toarna tarii pe gatlej pana cad in kur, alceva nu stiu. Daca nu se intampla nenorocirea din ’89, acum Europa de Est era mult mai dezvoltata si Occidentul era sub o imensa presiune (concurenta) economica. In vecii vecilor nu vom mai avea increde in rusi, din moment de ne-au tarat in asa dezastru. E mai rau decat ar fi bombardat, s-a ales praful de toata industria si de locurile de munca.

    • SaakasBilly
     # mai 3, 2017 at 10:20 pm

     De aproape 30 de ani suntem colonie ricana !! Ce vina au rusii ca se’curitatea a tradat si a vandut tzara ricanilor !! Ce prostii si tradari au facut ei e treaba lor ,si tradarile care le-au facut ciuretii nostrii ar trebui sa fie treaba noastra !! Ei cu foarte mare greutate s-au redresat cumva ,si sunt convins ca vor revenii acolo unde au fost,noi in schimb suntem fara speranta !! Doar daca se prabusheste imperiul rican !! Pana atunci rabdare si tutun ,dar daca mai merg asa lucrurile inca 10-15 ani ,sansele romaniei vor fi iremediabil distruse !! O schimbare poate veni doar din exterior ,suntem condusi de hoti,mincinosi si…golani !!

     • M_D_L
      # mai 5, 2017 at 7:42 am

      Nu da vina pe securistii din Romania. Securistii sunt oportunisti prin definitie, nu le place munca (nici nu au calificare intr-un domeniu) si vor bani si putere. Au vazut ca KGB-ul a tradat, au stat putin in cumpana si au decis sa treaca de partea americanilor. Chiar au fost impinsi de KGB in bratele CIA. Asa s-a intamplat in toate tarile foste comuniste, toate sunt in paragina. Mizeria a plecat din Rusia (Gorbaciov si camarila). Tarile est-europene nu aveau armament nuclear ca sa se opuna Americii. Au fost sub aripa protectoare a URSS si de acolo au fost taiate cu septarul pe la spate.

     • SaakasBilly
      # mai 6, 2017 at 1:07 am

      Romania a avut o foarte mare independenta fata de urss,trebuie sa-ti aduci aminte masele de oameni stranse de ceausescu si demonstratiile masive impotriva rusilor cand au intrat in cehoslovacia,apoi disocierea foarte clara de invadarea afganistanului ,unde nu a vrut sa participe cu nimic,in timp ce ceausescu se pupa cu ricanii si se plimba in trasura cu regina angliei  !! Romania  a profitat doar de beneficiile aliantei ,as vrea sa-l vad acum pe ionatan klaus sa faca acelasi lucru ca ceausescu !! Noi nu am fost o colonie atunci,dar suntem acum !! Romania si-a avut destinul in propriile maini !! Nu rusii erau de vina de dictatura lui ceausescu ,de ce in celelalte tzari comuniste nu a fost aberatia asta ??In toate tzarile din pactul de la varshovia era mult mai bine ca nivel de viatza ca la noi ,si e mai bine si acum,pen’ca la noi conduc si acum  se’curistii lui ceausescu’ si procurorii formati de ceausescu ,aceleasi aparate de represiune ,si urmasii lor ,formati la aceleasi scoli otravite !! De ce peste tot era mai bine ca la noi ?? Si de ce e mai bine si acum ?? Romania cu Yugoslavia au vrut sa formeze un nou bloc militar ,cel al „tzarilor nealiniate ” !! Rusii nu aveau nici o putere asupra romaniei ,si nici nu aveau cum sa-l protejeze pe ceausescu !! In rusia intradevar a fost o mare tradare,dar nu una sangeroasa  ca la noi !! Din tot arealul tzarilor fost comuniste doar in romania sa lasat cu mult sange ,si in yugoslavia !! Ambii sefi de stat au fost asasinati marshav de  mana lunga a imperiului satanic,mincinos si criminal !! Daca la o adica nu i-au mai avut pe rusi in spatele lor ,se datoreaza politicii duplicitare de curva,specific romanilor in toata istoria lor !! Daca Bashar lasa sa treaca conducta de gaz a ricanilor prin siria ,azi nu era razboi acolo,dar probabil era de mult asasinat ca si gadafi sau Sadam !! Si marionetele ricanilor din mioritza vor fi pe rand belite ,ca asa e ricanul !! Pe ei nimeni nu-i traduce ,cum a facut ceausescu cu rusii !!Cat despre datu’ vinii pe se’curisti ,pe cine sa dai vina ?? Ei au vandut romania,ei l-au asasinat pe ceausescu si tot neamul lui ,si tot ei cu procurorii sub comanda ambasadei ricane ,conduc si azi tzara !! De toate tampeniile astea sa-i acuzam pe rusi care au plecat definitiv din tzara in anii 60′ ??Nu e putin aiurea in tranvai ??

     • M_D_L
      # mai 6, 2017 at 7:06 am

      Nu te mai forta sa scrii kilometri de „explicatii” cretine, ca n-am rabdare sa ti le citesc. Dupa primele randuri ma apuca somnul. In ’89 KGB-ul a tradat tara muma (URSS) si a dat Europa de Est americanilor, sa o joace in picioare. Toata cresterea economica a Vest-ului, din anii ’90, s-a bazat pe furaciunile din Europa de Est. Cand n-a mai fost asa mult de furat, Occidentul a intrat in criza. A fost ca dupa cucerirea Daciei de catre Imperiul Roman. Un an au chefuit pe seama aurului furat din Dacia.

     • SaakasBilly
      # mai 6, 2017 at 7:32 pm

      Deci alea cateva randuri ale mele ,sunt : „kilometri de explicatii cretine” ?? Tine cont magarule si golanule se’curist ,ca tu ai jignit primul  !! Daca pe tine te „apuca somnul dupa cateva randuri” pai cum pizda matii  iti dai tu cu parerea boule grobian ,despre dughin ??? Pe el ai avut rabdare sa-l citesti ?? La el nu adormeai dupa cateva randuri ,vagin de oaie …prost ce esti ??

     • M_D_L
      # mai 7, 2017 at 6:20 am

      Daca conducerea SUA si CIA ar fi tradat si ar fi pus Europa de Vest la dispozitia Rusiei si tarilor din Pactul de la Varsovia, tarile din Vest fiind dezindustrializare si aduse la sapa de lemn, cum i-ar privi vesticii pa americani ? Ar mai avea incredere in ei ? De ce ne cer rusii sa ne aliem cu ei, din moment ce ne-au dat in gat ? Rusii sunt niste idioti betivani condusi de khazari. Au probleme genetice, ca alfel nu se poate explica cum de se lasa calariti de o minoritate. Si alcoolismul de care sufera (in masa) este un indicator al mostenirii genetice deficitare. 

     • M_D_L
      # mai 7, 2017 at 1:50 pm

      Bai ciuma, nu a venit Gorbaciov cu diversiunea numita perestroika, sa destabilizeze toate tarile din Europa de Est ? Nu el i-a inlocuit pe toti liderii de partid si a provocat haos si caderea tarilor din Est in scavie fata de Vest ? Daca voia sa reformeze comunismul, putea sa o faca in multe feluri. Putea sa treaca la economie de piata cum a facut China, treptat, la inceput cu mici firme particulare cu maxim zece angajati, fara sa distruga sectorul de stat (baza economiei). Indrugi numai prostii si te dai destept.

     • SaakasBilly
      # mai 8, 2017 at 12:53 am

      Pai acuma va gasirati cu „nationalismu” ?? Cand suntem colonie ?? Tu vrei …”independentza ” ?? Crezi ca ricanii sunt ca rusii ?? Exista doar o singura metoda sa iasa ricanii de aici ,sa se prabusheasca imperiul lor,sa intre in vrie ,scosi cu picioarele inainte sau sa-si ia talpashitza dupa colaps !! De data asta am bagato pe maneca,urat de tot !! In marele nostru „patriotism” ar trebui sa invatzam un lucru simplu ,sa nu se asasinam conducatorii imediat cum ne ataca strainii, si apoi sa nu  ne predam neconditionat lor,fara lupta  !! Mai trebuie sa invatzam si sa ne dam viatza pentru tzara ,nu doar sa o mulgem si sa o furam !! Asa am putea deveni popor nu…populatie ca acum !!

    • SaakasBilly
     # mai 7, 2017 at 7:19 am

     Pai tu ce sa spui boule ?? Esti un propagandist rusofob platit de ricani din banii romanilor, magarule !! Suntem o prapadita de colonie ricana si tu spui minciuni cu „alegeri” romanesti ?? Tu macar traiesti in romanica ?? Sti ce e aici in mioritza profunda ?? Nici nu cred ca te intereseaza ,ca tu dezinformezi,tu doar induci minciuna aia parshiva ,evreiasca !! Aia sconcsoasa ,care distruge !! Saitul asta ,scopul asta il are ,de a dezinforma si de a mintii ,cu tzinta clara,,,,,rusia ,ca si celalalt ,”pagina de caca,ro” pe care-l aveti  !!

     • M_D_L
      # mai 7, 2017 at 1:55 pm

      Magarule, daca ai avea minte macar cat pisica, ti-ai da seama ca eu sunt doar nationalist (in sensul bun) si nu propovaduiesc slugareala la americani sau la rusi. Europa de Est trebuie sa devina independenta, sa mearga pe un drum care sa-i asigure dezvoltare si stabilitate. 

     • SaakasBilly
      # mai 8, 2017 at 12:55 am

      Pai acuma va gasirati cu „nationalismu” ?? Cand suntem colonie ?? Tu vrei …”independentza ” ?? Crezi ca ricanii sunt ca rusii ?? Exista doar o singura metoda sa iasa ricanii de aici ,sa se prabusheasca imperiul lor,sa intre in vrie ,scosi cu picioarele inainte sau sa-si ia talpashitza dupa colaps !! De data asta am bagato pe maneca,urat de tot !! In marele nostru „patriotism” ar trebui sa invatzam un lucru simplu ,sa nu se asasinam conducatorii imediat cum ne ataca strainii, si apoi sa nu  ne predam neconditionat lor,fara lupta  !! Mai trebuie sa invatzam si sa ne dam viatza pentru tzara ,nu doar sa o mulgem si sa o furam !! Asa am putea deveni popor nu…populatie ca acum !!

 4. M_D_L
  # mai 3, 2017 at 7:30 am

  Dughin vorbeste mult si nu spune mare lucru, exact ca SaakasBilly. O lalaie, baga chifle cu cuvinte pompoase, nu spune nimic precis. Nu are pregatire si experienta practica in domeniul economic (productie in primul rand), este un simplu politruc. Astia nu pot veni cu modele viabile. Tipul vrea sa carpeasca un sistem putred, nu propune solutii total noi. Ma mir ca Putin se bazeaza pe un papagal ca Dughin.

 5. SaakasBilly
  # mai 3, 2017 at 11:07 am

  Si ce-ai vrea tu sa spuna Dughin ??Cat de clar ai vrea tu sa vorbeasca ca sa pricepi si tu ?? El vorbeste despre o ordine mondiala ideala ,sau cel putin o traiectorie care sa nu duca la coleziune …ca acum !! Imperiul rican a plecat de la nucleul anglo saxon !! Ei au fost mereu in conflict cu europa,mai ales cu franta,acum ,dupa doua razboaie mondiale cu ajutorul coloniilor anglo-saxonii au supus europa !! Europa e sub ocupatie anglo-saxono-ricano-cazara !! O aliantza cu rusii ar scoate-o din starea asta de ocupatie si ar reda statelor nationale dreptul la existenta sub religiile lor crestine !! Acum marionetele de la conducerea acestor state,marionete puse de ricani,se muncesc sa distruga forma nationala si religia crestina,asta e prima lor prioritate !! Toate elementele nationale sunt numite de extrema dreapta ,chiar naziste sau fasciste !! Asta vrea Dughin ,ca lucrurile sa se intoarca in fagashul lor normal care a functionat mii de ani !! Sa nu uitam ca imperiul rican nu e crestin ,ca nu e nici neutru,ci mai degraba …satanic !! Sa nu uitam ca cei mai de incredere aliati ai lor sunt fundamentalistii islamici suniti,criminalii malefici ai islamului !! Si aceasta aliantza vrea sa prabusheasca crestinismul si statele nationale !! Ce a fost aparat cu pretul vietilor a sute de mii sau milioanele de crestini in aproape doua mii de ani ,se va prabushi acum ,datorita decaderii si depravarii unui imperiu ce trebuia sa fie crestin,ridicat din mijlocul crestinilor,dar el e satanic !! Cat despre „economie”  scuza-ma dar hotia asta care se numeste „economie” imi provoaca stare de voma !! Deci ai inteles ?? Hotie !!  Si Dughin nu e politruc,nu vine cu modele ,si nu e omul lui Putin !! Astea sunt prostii !! Dughin e un idealist si Putin e un pragmatic foarte infipt in realitate !! Ce au in comun e doar patriotismul !!

  • M_D_L
   # mai 6, 2017 at 9:29 am

   Cica „un ganditor rus…”  Ce gandeste asta, ca bate campii idei sfoiegite ? 

 6. SaakasBilly
  # mai 6, 2017 at 7:35 pm

  Bashhhti in mata cacatule ,pestilentialule ,boule cretin !! Hai roiu !! Du-te de unde ai ieshit !! Si data viitoare sa te elimine vaca de mata  in wc-u’ unde ti-e locul…javra !!

 7. M_D_L
  # mai 8, 2017 at 9:13 am

  Nu inteleg de ce Dughin foloseste atat de multe cuvinte ca sa transmita atat de putin. Vorba multa, saracia omului. Daca vrei sa faci o mancare gustoasa pui ingrediente de calitate, nu adaugi frunze, iarba, nisip, suruburi, pungi de plastic, etc. 

 8. SaakasBilly
  # mai 8, 2017 at 7:58 pm

  Dughin asta e ca si artistul fecalei mirciulica  ,de la noi,poetul de curte al lui basau,care credea ca e predestinat premiului nobel pentru literatura !! Dar nobelul sa defectat,a fost decernat unui menestrel rican,care nu are nici o treaba cu literatura !! Acum daca ar aparea pe un asa zis sait romanesc de prietenie cu ricanii de exemplu ,unde numai de el e vorba aproape in fiecare articol,ca fiind eminenta cenusie a presedintelui tzarii ,ba mai iasa la iveala ca saitul de fapt nici nu e romanesc ci al ricanilor ,domeniu inregistrat in america,oare romanii ce ar crede de ricani ?? Ca totul e o bataie de joc ?? Pai voi asta faceti cu saitu’ asta ,si tot porcarii din astea faceti si cu celalalt sait al vostru, paginadecaca.ro !! Probabil ca va venii o zi cand pentru magariile si golaniile astea ale voastre cineva va da socoteala,fie ala si sorosh ,cel care va plateste …presupun !!Dughin valoreaza exact cat valoreaza Patapievici la noi ,numai ca el isi iubeste tzara nu ca patapievici care uraste romania si ii e sila de romani !!Din „opera” maistrului alogen :”Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbra fara schelet, o inima ca un cur , fara sira spinarii”,  !! Frumos!! Pe langa asta Dughin e …copil de mingi !!

  • M_D_L
   # mai 9, 2017 at 11:39 am

   Patapievici este khazar, nu poti sa-i ceri sa fie loial Romaniei. Pentru romani este un kakat. Astia au doar interese personale si ale etniei lor, nu se leaga de tarile in care au trait. Sunt fanatici, au barzauni la cap.

 9. SaakasBilly
  # mai 9, 2017 at 8:52 pm

  Corect ! Sunt de acord !!

 10. M_D_L
  # mai 10, 2017 at 4:08 pm

  Au disparut comentatorii de pe acest forum, de cand s-au lamurit ca este controlat de serviciile romanesti. Am cautat cu Google sa vad cine este autorul acestui articol despre Dughin si am constatat ca este om al sistemului.     http://www.oranoua.ro/biografii-liviu-muresan-este-fondatorul-si-presedintele-executiv-al-fundatiei-eurisc-institutul-european-pentru-risc-securitate-si-managementul-comunicarii/        Macar avem unde sa ne porcaim. SaakasBilly ce grad o avea ?

 11. SaakasBilly
  # mai 12, 2017 at 10:27 pm

  Ai inventat si  tu roata,eu am spus asta de la bun inceput si un cacat de pe paginiderusia.ro m-a contrazis cu turbare .Era foarte clar ca saitul nu are nimic de-a face cu rusii ,tu nu vezi subiectele de bashcalie din paginile lui  ? Saitul asta e sora celuilalt sait al se’curitatii ! Am fost si pe ala sub nick-ul asta si inca unul  ,m-au blocat  cu ambele nickuri ,aia daca-i dovedesti ca mint ca porcii si fac propaganda ricaneasca ,iti cenzureaza postarile,pasaje intregi, sau in final iti blocheaza accesul pe sait .Ce mi-a placut aici e ca nu prea cenzureaza ,mai deloc,dar asta nu inseamna ca nu se va anexa la dosar fiecare postare .Daca ai vrut sa ma sperii ,nu stiu daca ai reusit ,pentru ca eu stiam inainte de prima postare care e aici situatia .Asta e un sait secundar pe linga „paginaderusia.ro” nu au personal ,probabil se merge doar pe acela care e aprovizionat puternic de  articole diverse de propaganda imperiala ricana .Aici e o alta tactica ,aici cred ca din start sa urmarit sa se faca un fals sait rusesc in care sa fie atrasi prorusii pentru a fi contabilizati,  aflarea identitatii tale e floare la ureche pentru ei .Probabil deocamdata e vorba doar de o monitorizare atenta a fiecarui individ,dar cum am fost amenintat de cateva ori,va veni si vremea cand vom fi ridicati ca pentru o infractiune grava .Eu nu ma mai mir de nimic .Si nici nu ma tem de nimic . Spunerea adevarului e cel mai urat lucru impotriva lor,daca mai si rationezi logic ,inseamna ca o sa faca toate magariile si cacaturile impotriva ta pana vei fi terminat .Totusi noi suntem niste neica nimeni,noi putem fi izolati si monitorizati la nevoie.Nu suntem nici urgenta nici pericol pentru ei .De cand ma stiu ,stiam dinainte ce se va intampla,insa niciodata nu sa intamplat sa pot prevenii ceva.Nimeni nu asculta,nimeni nu crede,si dupa ce se intampla lucrul respectiv, nimeni nu recunoaste, ca eu am spus dinainte ce se va intampla.Eu nu pentru rusi ma tem ,ci pentru soarta noastra,pentru soarta copiilor nostrii ,pentru ca suntem pe cale de a intra iarasi intro secventa foarte urata,manipulati de altii,de niste criminali,asa cum sa mai intamplat si cum se intampla mereu cu oamenii buni si naivi .

 12. SaakasBilly
  # mai 12, 2017 at 11:13 pm

  Pe paginaderusia.ro,au forumul ala unde atat postarile rusofobe cat si cele care le contreaza sunt tot oamenii lor,probabil cei din redactie ! Initial nu ma puteam lamurii de ce eram exclus numai eu de pe forum si ceilalti doi nu !! Pai ceilalti faceau observatii pertinente si inofensive…de aia ! Uite,ai dreptate,de ce sa ne injuram si sa ne „porcaim” cum zici tu ,chiar e aberant,eu o viatza am fost opozant politic,asa in surdina ,fara sa pot dovedi vreodata asta,un anonim,eu am dovezi ,dar le tin ascunse ,si poate niciodata nu vor fi citite de cineva,si nici nu va fi cineva interesat de ele,insa prietenii mei erau cei din „organilii” de represiune,sau turnatorii,ceilalti normali ,din „campul muncii” ,ma ocoleau ca pe un ciumat ,cum ocoleam si eu pe cei ca mine,mai ales daca au facut pushcarie ! Situatia nu e alta nici azi,doar ca mi-am dat seama intre timp ca nu doar in romania era sau este situatia asta ,ci peste tot ,in diferite grade si sub diferite metode.Cel putin ,daca planeta va fi cuprinsa de o sclavie globalizata ,eu deja voi fi adaptat,antrenat,atat cat voi apuca din ea , ca si asta e un enorm de mare avantaj, ca oricat de cumplit ar fi un lucru,el are obligatoriu un inceput si un sfarsit pe lumea asta ,conditie de sub care nu se poate nimeni sustrage .Asa ca da ! Ai dreptate ! Din moment ce mi-am stimat si respectat toti delatorii,sau detractorii ,toti care mergeau cu para regulat la militie sau securitate,pe toti care m-au anchetat sau batut in tinerete ,de ce nu te-as respecta si pe tine ? Dupa stil pari unul de pe paginaderusia.ro ,ca toti cei care au aparut pe aici ,indiferent ca erau rusofobi sau cei care-i contrau .Dar se poate sa se fi fasait ideea ,ca nu cred sa se fi ratacit din exterior mai mult de doi -trei cititori, nevinovati,dintre care unul am fost eu .Acum tu esti o aparitie constanta aici ! Nu stiu daca plec eu ce vei face ? Vei dialoga singur,tu cu tine ? Inainte de tine era un altul foarte agresiv,  care posteaza pe paginadecaca.ro in rolul principal ,dar nu a putut tine ambele forumuri ,asa ca ai intrat tu in paine.Eu l-am extenuat atat aici cat si pe saitul mama !! Aici si-a parasit postul lasandu-te pe tine,cu tonul tau bland si conciliant care potoleste orice confruntare ,si de pe celalalt forum m-a exclus .Forumul ala e plin de rahat si individul nu pare normal la cap !De fapt si celalat, sau ceilalti doi, sunt niste javre si niste golani, care mint si dezinformeaza ca neste porci !

 13. SaakasBilly
  # mai 12, 2017 at 11:25 pm

  Ok ! Dar asta nu inseamna ca celelate saituri romanesti ar fi ok !! Cred ca toate sunt controlate de se’curitate,toate baga cacate,minciuni si dezinformare la greu.Dar sunt si unele cat de cat decente,si unele, cred cu mari probleme de tot felul, care incearca timid sa scoata cate un adevar ,dar sunt rare !! Trist pentru romania.trist pentru lumea asta !! Libertate fara adevar nu exista !! S unde nu e adevar nu e nici dreptate !

 14. M_D_L
  # mai 16, 2017 at 11:43 am

  Sunt curios cum vor reactiona rusii la planul chinezilor de refacere a „drumului matasii”. Chinezii vor sa le dea bani fostelor republici sovietice din sudul Rusiei, ca sa faca un coridor de transportarea marfurilor chinezesti spre Europa (devenita piata de desfacere – colonie economica). Asta ar intari independenta acelor tari si vine in contradictie cu dorinta rusilor de refacere a URSS-ului. Rusilor nu le-ar conveni nici ca China se dezvolta, isi extinde afacerile, va avea bani de modernizare a arsenalului. Americanii sprijina planul chinezilor si pentru ca astfel Europa va fi inundata cu chinezisme si productia din Europa va fi sistata. In cele din urma politica asta se va intoarce si impotriva SUA, cand China va deveni foarte puternica.

 15. SaakasBilly
  # mai 17, 2017 at 8:41 pm

  Rusia e acum in ascensiune ! Noi traim intr-o colonie a imperiului minciunii ,suntem indopati cu minciuni,cu o realitate mincinoasa fabricata de mincinosi si dezinformatori de profesie,dar rusia e in ascensiune,si pozitia ei e cu adevarat independenta de marele imperiu satanic,mincinos si criminal care se intinde ca un cancer pe suprafata intregii planete.China e amenintata mereu de imperiul mincinos si criminal rican pentru ca ei joaca la cacealmea,dar nici china nu cedeaza in fatza maleficilor cum nu va ceda nici rusia. In primul rand china nu va invada rusia,deoarece nu a invadat niciodata pe nimeni ,deoarece imperiul anglo-saxono-ricano-cazar e unic in istoria planetei ! E primul imperiu satanic ,primul imperiu al minciunii  !! China a dus totdeauna o politica reciproc avantajoasa cu rusia,cum de altfel ar fi vrut sa fie asa cu toti.China nu vrea razboi ci pace ,si sa se ridice prin munca,dar la fel vrea in realitate si rusia,numai ca nu e lasata in pace si se minte porceste ca de fapt ei cauta galceava si ca ei invadeaza alte tari !! China nu poate avea decat un drum paralel cu rusia,pen’ca este ceea ce este azi datorita rusiei !! Daca nu e o colonie imensa impartita intre tzarile europene cu pretentii imperiale si imperiul rican,se datoreaza ajutorului masiv primit de la rusi constant de-a lungul timpului ! De toate statele foste sovietice ,rusia nu e legata printr-o relatie de imperiu colonial cu coloniile lui ,ci cu o relatie de coexistentza ,deoarece modificarea tuturor relatiilor comerciale si de ajutor reciproc ,ar insemna o nebunie ca schimbarea rotilor locomotivei din mers,lucru care l-au facut de altfel tzari ca ukropia,tzarile baltice, gruzia sau moldova!! Unde peste tot vointza populara a fost scurcircuitata prin marionetele imperiului rican ,instalate dupa lovituri de stat,mai brutale sau mai catifelate ! E un razboi in toata regula,in care cu metode parshive folosindu-se de arma cea mai de temut a diavolului ,minciuna ,din care rezulta manipularea si crearea unei realitati false ,imperiului satanic ,mincinos si criminal ,a ocupat teritorii din suprafatza legitima a rusiei ,declarate tzari intr-un mod fals ,cand majoritatea dintre ele nu erau inainte tzari .Cat despre „drumul matasii” ideea e foarte veche,cam de pe timpul cand a incetat sa mai existe !! China nu va fi lasata sa puna in practica aceste idei,tocmai pentru ca ea va aduce prosperitate nu numai ei ci si intregii regiuni asiatice ,inclusiv rusilor,pentru ca va fi nevoie nu numai de resursele lor ,ci si de priceperea lor !! Ei nu sunt tocmai un catun ratacit in imensitatea pamantului !! Ei sunt un jucator major la nivel planetar !! Cu cat sunt mai exclusi ,cu atat lucrurile vor merge tot mai prost la nivel zonal si chiar international . Planurile golanesti ale ricanilor au functionat cu statele mici ,dar nu au cum functiona cu rusia. China incearca un compromis,se straduie din rasputeri sa evite razboiul ,deoarece e de preferat ca imperiul satanic rican sa moara de propria otrava ,ca multimea de criminali sa ajunga sa se lichideze intre ei ,decat ca sa moara si sa sufere multzimea de civili nevinovati ,de sclavi,ai acestei planete !! Pe de alta parte imperiul rican simte ca o ia serios la vale si se isterizeaza ,e cuprins de angoasa si disperare.

  • Nicu Cohen
   # iunie 9, 2017 at 4:27 am

    „pozitia Rusiei e cu adevarat independenta de marele imperiu satanic”  Nu  te  entuziasma   prea tare  si  Rusia  e  condusa  tot de  Vatican .Intrebarea  de  baraj  este  cine  conduce  Vaticanul  ?

   • SaakasBilly
    # iunie 10, 2017 at 10:52 pm

    Oculta mondiala ??

 16. Nicu Cohen
  # iunie 9, 2017 at 4:18 am

  Dughin  este  un  intelectual  autentic  , unul   dintre  aceia  care  se  nasc  doi  intr-un secol  , Soljenitsin  si  Dughin  Aleksandr  Gelyevici  Dughin  noi  patriotii   nationalisti   din   România   nu te admiram , noi te  iubim  . ..

 17. SaakasBilly
  # iunie 10, 2017 at 11:00 pm

  Eu inca nu pot sa ma pronuntz !! Filozofiile astea idealiste care sigur ,ai dreptate, ca pot reprezenta un ideal,binenteles ,numai ca din fire nu sunt un entuziast si un optimist ci mai degraba  pesimist  !! Raul e asa de mare si intins in lumea asta, incat binele umbla mereu pitit si cu capul spart !! Asa ca visele frumoase trebuie tratate ca atare !! Si sa ne bucuram cat mai suntem in viatza ,indiferent  de conditia in care ne aflam !!De dughin am citit prea putin ca sa-mi fac o parere …din pacate !!

 18. Stefan
  # iulie 23, 2017 at 9:37 am

  Este ganditor prin prisma imperiului rus pe care il promoveaza. Noi romanii ne-am lamurit de mult ce inseamna gandirea ruseasca! 

Leave a Reply to SaakasBilly

XSLT Plugin by Leo Jiang